Hide Articles List

8 articles on this Page

1 DEONIAETH WLADOL TINDAETHWY,…

News
Cite
Share

1 DEONIAETH WLADOL TINDAETHWY, MON. PBNMON. i Sale of Work—Cynhaliwyd 'Sale of Work' | lwyddianus iawn yn yr Ysgoldy ddydd Iau j diweddaf. Trefnasid ar ei chyfer er's mis- I oedd ymlaen llaw gan bwyllgor o chwiorydd j diwyd, ac yn ol eu barfer hwy, mor drwyadl ( oedd y paratoadau, fel ag y ceid ar y byrddaa < bob amrywiaeth o waith nodwydd ac edau. Agorwyd y gweithrediadau yn ffurfiol gan j Miss Massey Cornelyn. Ysgrifenyddes y 1 pwyllgor oedd Miss Slater, prif athrawes yr j yBgol ddyddiol: bu hi yn neillduol ymrodd- gar, fel nid gormod ydyw dweyd fod llwydd- j tant y mudiad i'w briodoli, i raddau helaeth, 1 i'w gweithgarwch hi. Diolchodd y ficer, y Parch. D. E. Evans, i bawb ar y diwedd. 1 Elai yr elw tuag at y gronfa a gychwynodd gan General Owen Thomas er darparu oym- < ortb i filwyr Cymreig, a sylweddolwyd y swm i o 25p. j GLYNGARTH. E Trwyddedu. Boreu Gwener diweddaf, ( cyrchai mintal gref o honom nl, offeiriaid ( cynorthwyol, i lys swyddogol yr Esgob, pryd a yr aed trwy y seremoni o'n trwyddedu i 1 weinidogaethu mewn gwahanol blwyfi. ( Trwyddedwyd y Parchn. Llewelyn Williams g i Lanfaelog, Daniel Thomas i Glanogwen, I Henry Williams i Landudno, Daniel Jones i I Langristiolus a CherrigcinweD, R. Joel d Hugbes i Gonwy, G. Williams i Benmon a t Llanfaes, W. Pierce Owen i Denio, Pwllheli; i' hefyd neillduwyd y Parch. D. J. Davies i f fywoliaeth Llangeinwen a Llangaffo. Gwedi'r fi seremoni, ac wedi i'w Argiwyddiaeth weddio a drosom, rhoddodd air o gyngor ac anogaetb r i ni bob un ar wahan. Paredd v ffaith fod a y Prif Fugail fel hyn yn cymeryd dyddordeb yn ein gwaitb a'n cysur galondid a symbyl- iad nid bychan i ni, yn neillduol felly mewn cyfnod fel hwn, pryd y mae cysgod daearol- deb mor drwm ar bobpeth. Ar y diwedd cawsom groesaw gynes gan Mrs. Williams. Ni oddefai hi i ni fyned oddiyno ar ein cyth- I Iwng, a tbeimlem yn ddiolchgar dros ben iddi am ei charedigrwydd siriol.-G. W.

GARTHELI.

LLANFIHANGEL-Y CREUDDYN.

LLANGADWALADR, SIR DDINBYCfl

EGLWYSWRW. <

LLANSANTFFREAD, CEREDIGION

-\ PENCARREG.

Y Rhyfel o Ddydd i Ddydd.…