Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

,,,', LLAFUR EFENGYLAIDD YN…

,CYFOETH A THLODI Y WLAD.1

CYDYMDEIMLAD.

aradorthttttt. --

HERBERT CALEDFRYN WILLIAMS.

..'.'"ETO.\."'"'"

; v ETO.,

ANERCHIAD I BLANT YSGOL SABBATHOL…

News
Cite
Share

ANERCHIAD I BLANT YSGOL SABBATHOL EBENEZER, GLANTAE. Ymgesglwch yn nghyd a gWrandeweh o ddifri,—- Mae pecliod y byd o hyd yn cynnyddu, Arferion drwg gwael a gladdwyd gan deidiau, Maentheddyw i'w cael yn fyw o'u hen feddau. Ffasiynau sy'n dod fel gyda 'r awelon,- Pwy welodd erioed oes falchach o ddynion; Oadauhogynredetigoreuanigynte, Daw lluoedd i'r lie i wel'd yr olygfa. Dau asyn wna'r tro yn rhyw le bryd arall; Pob gwagedd a fo, yn nghyd daw rhyw annghall. Daw dynion i'r pit i ymladd ar gylioedd,-— Bum bron myn'd i ffit wrth glywed eu hadrodd. Ac yno gwneir bets, o blaid ac yn erbyn, Heb hitio 'r hen ddebts, na 'r rhai sy'n eu gofyn. Mewn tafarn neu drain y treuliant eu hamser, Eu harian a'u haur a wariant yn ofer. Pob olwyn a droir gan genllif o gwrw; Mewn drygau ymdroir gan filoedd yn feddw; Pob gamKn, gwir yw, gan ddynion ddilynir, Ond pur air ein Duw, ar hwn nid edrychir! Sabbathauein lor a droir yn drythyllwch Ar dir ac ar for, yn amlwg chwi welwch: Y trefydd a gawn yn llawn o bob drygau, A'r wlad yr un fath, a gwaeth mewn rhai pethau. Mor wired a'n bod caiff pechod ei gospi; Mae gwialen yn dod ar gefn yr hen Gymry. Er cymmaint ein Bost a'n hawydd ymgodi, Gall Duw yn ddigost yn isel ein taflu. Fo all mai 'r haf hwn, cya gwelwn y gaua', Symmudir rhyw lu gan rym y cholera. 0 blant! clywch fy IlAig,, er had wyf wr doniol, Hyn ydyw fy ughais-dilynwoh yr Ysgol. Dilynwch yn mlaen i ddarllen a deall, A gadewch yn lan arferion rhai annghall. Paham na wrandewch y gair bendigedig? Paham nas gadewch beichodau cythr-eulig? Mae'r nefoedd ei hun i'w chael neu i'w cholli, Fel myno pob un—'cha neb ei orfodi. Rhowch glust a gwrandewch, mae'r Arglwydd yn galw. Pob eymhorth a gewch-mae Ef am eich cadw. Pwy bynag a ddel nis bwria ef ymaith Melusach na'r mel yw gwin ei athrawiaeth. Cewch hanes yn rhad am Grist ar y groftbron,- Fe gollodd ei waed, do, do, dros blant bychain. Credwch ei air—derbyniweh yr Iesu Gweddiwch yn daer am galon i'w garu; Cewch bleser mil mwy na fedd y byd yma, A heddweh heb glwy byth yn y byd nesa'. Mae yma rai 'n myn'd o foad eirx calonau At Iesu ein ffrynd-eyn hir byddwn gartre'. V S. STEPHENS. VVI; JJ .1 O

■■ ■ i onv .'.'liv'i; io

dntY\1iad y ata\1.

[No title]