Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

,,,', LLAFUR EFENGYLAIDD YN…

News
Cite
Share

LLAFUR EFENGYLAIDD YN ARDDAN- GOSFA PARIS. Buasai gadael arddangosfa fawr o gynnyrch uthrylith a medr, diwydrwydd a llafur, gwahanol genhedloedd y ddaear heb fod ynddi rywbeth yn tiglyn â'r gyfundrefn efengylaidd yn ormod i'r "teimlad Oristionogol yn Mhrydain ei oddef; a 'diau y bydd yn dda gan garedigion creiydd yn y odywysogaeth ddeall fod cyfarwyddwyr y Cym- "deithasau Beiblaidd a Thraethodol wedi gwneud eu rhan yn ganmoladwy, gan gymmeryd man- tais ar yr arddanghosfa i werthu a dosbarthu miloedd lawer o gopiau o'r Ysgrythyrau, a llyfrau da eraill. Y mae y Parch. NewmanHall, wedi cymeryd •sylw manwl o'r gyfran hon yn ei ymweliad a'r arddangosfa; ac y mae wedi ysgrifenu llythyr dyddorol ar y mater. Nid annyddorol, fe ddichon, fyddai rhoddi crynodeb o'r sylwadau yma. Yn union,' medd Mr. Hall, wedi myned trwy y brif fynedfa o'r Pont de Jena, ar y dde, y mae yr hyn a elwir pentref efengylaidd, lie a adeil- adwyd trwy ganiatad neillduol yr Ymherawdwr. Oanfyddir yno yn gyntaf Amgueddia Gonhadol, (Missionary Museum), lie y mae csnhadon o Loegr, America, Paris, &c, yn arddangos gau- dduwiau y Paganiaid, a gwrthddryehau eraill cyssylltiedig a llafur Oristionogol mewn gviledydd paganaidd. Wrth yr Amgueddfa, mae gan Gym- deithas y Traethodau adeilad at ei gwasanaeth. Yna, yr ydych yn dyfod at dy y Feibl Gym- ,deithas yrhwh sydd y-n wagtad yn llawn o yin- welwyr. Gwertb.ii1 tua cbant o gopiau o'r Beibl bob dydd, yn cynnwys gwahanol ieithoedd, tra yr arirhegir pob person mewn swydd, heddgeid- waid, ceidwaid drysau, &c., a. chopi o'r Testa- ment Newydd. Mewn gwertlifti, traethodau, y mae uwchlaw 12,000 o draethodau yn cael eu rhoddi ymaith bob dydd. Oddifewn i'r lie hwn y mae argi-aphwasg i'w gweled yn dwyn allan luaws o draethodau bob dydd, a gipir ymaith yn ddioed gan y dyrfa oddiallan. Gor- llaw y fan yma, mae y gwaith mwyaf dyddorol 0 r °yfan yn cael ei garioynmlaenganlln Mr. Hewke, dan ofal yr hwn y mae mainc-werthfa o'r Efengylau mewn gwahanol ieithoedd. Ad- ellad crwn, gyda nifer o fynedfäauagored iddo, Jdyw hwn. Y mae ynddo ddeuddeg o bersonau a siaradant bymtheg o ieithoedd, aca. ddos- s- barthant yr Efengylau yn ieithoedd Ffrainc, Almaen, Itali, Denmarc, Groeg, Rwsia, Poland, Lloegr, Portugal, Arabia, &c. Amgylchir y fan hon yn fcunyddiol gan gynnulliadau lluoeog o bobl, y rhai a dderbyniant y gyfrol werthfawr yn ddiolchgar. Dosbarthwyd o'r laf o Ebrill. hyd y 2Sain o Fehcfin fwy nag ■wythgant o Jilocdd 0 gopiau o wahanol lyfrau y Testament Newydd. Dosbarthwyd dydd Lluli y Sulgwyn yn unig 34,000 o'r Efengylau. Y mae chwe chant o filwyr yn gwneud gorymdaitli bob dydd i'r Ar- ddanghosfa, aderbynia y rhai hyny oil gopi o'r Efengylau; ac felly, y mae 25,003 o filwyr a swyddogion yn barod wedi derbyn Gair l)uw. Gellir cael mil o gopiau o'r Efengylau ato y swm o ddeg swllt a deugain. Gobeithir na bydd i gyfeillion Cristibnogol adael i'r cyflenwad ddar- fod tra byddyr Arddanghosfa yn agored. Yn olaf, ond nid lleiaf, y mae yn briodpl galw sylw ato ydyw y Salle Evangelique, lie y dygir addoliad Protestanaidd yn mlaen trwy yr Wythnos. Tybiwyf mai camgymeriad mawr ydyw cynnal addoliad Saesonig ar y Sabbath gan bregethwyr poblogaidd; oblegyd gan fod y capel tu fewn i'r arddangosiad, y mae y rhai a ewyllysiant fyned i mewn i dalu ffranc (10c.), ac felly yn ymddangos fel pe yn cefnogi edrych yr yr arddanghosfa ar ddydd yr Arglwydd. Y mae addbliad Saesonig o'r pwys mwyaf i'w gael yno ar ddyddiau yr wythnos. Cyanelir cyfarfod gweddi bob prydnawn, gyda drysau agored. Y mae canu emyn yn sicr o dynu nifer o Ffrancod i'r lie. Yna, y mae gweintdog eini Ffrengig yn rhoddi annerehiad. Yn ystod gweddi yn y Saesoneg y mae y Pfrancod yn ymwa&garu. jFodd bynag, y mae y eyfarfod gweddi Saesonig yn gyfleusdra llwyddianu's iawn 1 bregethu yr efengyl i bobl Ffrainc. Am un o'r gloch, cedwir: gwasanaeth Efrengig, ac un arall am dri o'r gloch. Cafodd y Salle Evangel- ique ei acleiladn," it dygir y gwasanaeth yn mlaen dan nawdd y Cynghrair Efengylaidd. Erioed o'r blaen ni roddwyd y fath gynnyg at efengyl- Ffrainc a gwledydd Ewrop, a hyny gyda, can lleied o draul a llafur. Fel hyn, yn hytrach n80 bod Beibl gludwyr yn myned trwy Ewrop, y tnae Ewrop yn dyfod yn nghyd i'r un lie i dderbyn Gair Duw.'

,CYFOETH A THLODI Y WLAD.1

CYDYMDEIMLAD.

aradorthttttt. --

HERBERT CALEDFRYN WILLIAMS.

..'.'"ETO.\."'"'"

; v ETO.,

ANERCHIAD I BLANT YSGOL SABBATHOL…

■■ ■ i onv .'.'liv'i; io

dntY\1iad y ata\1.

[No title]