Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GREAT* WESTERN PERMANENT BENEFIT BUILDING SOCIETY. Established according to Act of Parliament, May, 1862. SHARES, £10. Subscriptions, 10s. per Mouth. Entrance Fee, Is. Half and Quarter Shares in proportion, THOMAS LLOYD, EsQ., I THOMAS LLOYD, ESQ., WM. NICHOLSON, ESQ., J. SCOTJKFIELD, ESQ., THOMAS LESTER, ESQ. THOMAS LESTER, ESQ. President-J. A. COLLARD, ESQ. Treasurer-MR. A. H. HARBISON. c., j MR. THOMAS LLOYD, MR. J, SÇQVRFIELD. v Bankers-Tim NORTH WESTERN BANK. SeIJretary-J. C. DAULBY, Morocco Villa, Fairfield, and 17, Sweeting Street, Liverpool. (Reserve Fund 2 per cent. on Liabilities. Dividend 7 per cent.; Shares may be taken up at anY time, on application to th Secretary, at the above address, or at the Liverpool Law As- sociation Rooms, Cook Street, the 1st Tuesday in each month. BEUO-N-U cs J. JLJS1->AKJL» iili-LLDlNU SOCIETY. (SEFYDLWYD TACHWEDD, 1864.) YMDDIEIEDOLWYK. Mr. "W. C. Miller. Timothy Ryan. MT. Robert Pnce. "William Hood. LYWYDD-Mr. Seth Bennett. TRYSOIITDD—Mr. J. E. A. Rogers. AKCHWILYDD—Mr. B. J. Owpns. CYFREITHIWR.—Mr. James Rowe. PWTLLOOS. Mr. Edward PaTIdn. i John Morris. I Thomas Bullock. I «' Tiavid Jones. I Mr. George Owens. Thomas Roberta. Charles Smith. John Heap. Mr. James Smith. Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas ar y nos Fawrth olaf yn imhob mis, o haner "awr wedi saith i haner awr wedi wyth ar y gloch. Llogelw (yr hwn sydd wedi bod yn ol saith punt y cant er sefydliad y Gymdeithas) yn daladwy yn flynyddol yn mis Tachwedd. Y mas holl Gyfarwyddwyr y Gymdeithas hon yn hollol ad- nabyddus, ac yn brofedig fel cyfarwyddwyr Building Societies. Gellir cymmeryd shares newyddion, a chael pob gwybodaeth angenrheidiol trwy ymofyn a WILLIAM WILLIAMS AI FAB, Ysgrifeny ddion, 77, Mill-st, Toxteth Park, LIVERPOOL. ROBERT DAYIES, Family Grocer, Tea, and Wine Merchant, 75, PRESCOT STREET, LIVERPOOL. Wrth gyflwyno ei diolchgarweh i'w gyfeillion a'r cyhoedd am eu cefnogaeth galonog am y chwe' blynedd diweddaf, dy- reuna eu sicrhau na esgeulusa yr ymdrech a'r gofal mwyaf i gael y nwyddau goreu am y prisiau mwyaf rhesymol, a gwna astudio i gadw yin-ddried a chefnogaeth gyffredinol. Sylwer, Te o'r fath oreu am y prisiau—2s., 2s. 6d., 3s., 3s. 4d., a'r goreu am 3s. 8d. y pwys. Nwyddau eraill o'r fath oreu am y pnsiau mwyaf rhesymol. Gwinoedd o bob math; British a Foreign am brisiau tra isel. Anfona bob nwyddau i'r pellder o bedair milldir o* fasnachdy yn ddidraul, ae anfona nwyddau i unrhyw orsaf yn y Dywys- ogaeth yn ddidraul os cynwysant werth 40s. o De, Coffi a Spices. Cymmerir y gofal mwyaf i bacio nwyddau, fel na byddo y rmin yn niwetdioy llall. Ct-r Cofrestr o'i holl nwyddau ona ymofyn am dani. Y SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG. -4 A p BYDDED hysbys 'r Cymry a fwriadant ymfudo i America neu Awstralia, ein bod yn bookid am y prisiau iselaf yn Lorpwl gydag ager a hwyl-longau; gan hyny, gof- elwcn na thaloch eich blaendal i oruclrwyl- TO yn Narhymru. Os gwnewch, 1JWy sydd i ofalu am danoch pan yn Lerpwl, lie y mae llawer yn byw ar vr hyn a yapeiliant ? Cewch bob hysbysrwydd trwy ddanfon llythyr a postage stamp at &EDWARDS, Brokers, 41, Union Street, Liverpool. Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno i bob ymfudwr o Gymru ymddiried eu gofal i'r boneddigion uchod, am y gwyddom y cant bob chwareu teg tra dan eu gofal. THOMAS LEVI, Treforis. DAVID SAUNDERS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gweinidog y Methodistiaid. JAMES OWENS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gweinidog y Bedyddwyr. NOAH STEPHENS, Liverpool, gynt o Sirhowy, Gweinidog yr Annibynwyr MEDDYGINIAETH RYFEDDOL DRTTT BELENI HOLLOWAY: AOHWYNIADAU Y GERI A'R AFC. Yn fynych arweiniant i'r rhywiogeathau gwaethaf 0 ddy. Cddefiadau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb Vybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn tlu cyrhaedd. Dylai y cyfrrw gymeryd ychydig flychau o'r IPeleni hyn, yn ol y cyfarwyddiadau a roddir yn y llyfrau, a'u Lachwyniadau yn fuan a'u gadawant.-Yn fyr, gellirtrechu V rhan fwyaf o ddoluriau a ddygwyddant i'r cyfansoddiad Synol drwy eu cymeryd, €HWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYFNEWIDIAD BYWYD. Mae hwn yn gyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw; mae yn dinystrio miloedd. Mae yr holl wlybyrwch tew yn casglu yn nghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywyd i hun, 6s na rwystrir hwynt yn amserol ae effeiihiel. Y fedd- yginiaeth fwyaf sicr at yr arwyddion peryglus hyn, yw Peleni Holloway. Yn. arfogedlg a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir y'dyoddefydd unwaith drachefn i gyflawn iechyd. Mae y peleni hyn yn gyfaital effeithiol i'n toll achwyniadau benywaidd, ac ataliadau ar doriad gwawr gwreigdod. GIAtT AC ISELDER YSPRYD. Cynifer o filoedd a ddyoddefant oddiwrth fathau o iselder yspryd, yn gwisgo ffurf oellyll iddynt eu hunain ae i bob peth o'u hamgylch, heb wybod beth rydd ryddhad i'w dyoddefiadau. I'r cyfryw mae peleni Hollaway wedi profi yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddcfnyddiad cyson o'r peleni an- mhrisiadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfh, daros- tyngir yr achosion gwaethaf yn fuan i alluoedd nerthol y feddyginiaeth hon, daw cyfansoddiad mwamal yr ymenydd yn clawel, a'r dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau iechyd, fel yn nyddiau ieuenctyd. "Peleni Holloway ydynt y feddyginiaeth oreu a adnabyddir at y doluriau canlynol: Cryd Dyfrglwyf Rhwymiad yr Cdlig Croendoriad Anhwylderau Ymysgaroedd Dolur rhydd Darfodedigaeth Menywod Twymynau o Llewygon Dolur pen yr Enyniadau bob math Troedwst .Afu Clwy'r Clwyf melyn Llynwst Gyddfau poenus Ataliad dwfr Marohogion Y Gymalwst Y Gareg a'r Clwy'r brenhin Grn-endid oddiwrth bob Gareg Ail arwyddion Y Ddanodd achos Anhwylderau Cornwydydd Dirgel-gwd Caethder Y Geri Diffyg treuliad &c. Ymysgaroedd Dolur Gwerthir yn sefydliad y Professor Holloway, 246, Strand, fnear Temple Bar,) London, ac 80, Maiden-st., New York. Eefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiedig, am y prisiau canlynol:—Is. ljc,, 2s. 6c., ^s. 6c., lis., 22s., a 33s. j blwch. Mae eryn arbed trwy gymeiyd y rhai mwyaf. D.S.—Mae cyfarwyddiadau i nyfforddi y cystadleuwyr yn 3ahob dolur yn gysylltiedig a phob blwch. iTTTHITBY, WILLIAMS, & WATSON, 27 to 31, DALE TT STREET, beg to intimate that they have OPENED their SHOW ROOMS with an extensive Stock of LOOKING GLASSES, TOILETS, &c., whiah for cheapness, superior Workmanship and finish, cannot be surpassed; being also of their own manufacture, they can with confidence recommend them.-Glass Shades and Window Class of every description. B. &AWS ATEW ILLUSTRATED BOOK on GENERAL JN ATTIRE, comtaming 120 Engravings of the prevailing styles in Gentlemen's, Youths' and Boys' Dress, designed by first-rate artists, suitable to every age, rank, and station, and on all occasions. The above contains a Guide for Self-Measurement. Sent post free, or can be had at B. HYAM'S, 97, LORD STREET, LIVERPOOL. :o„„ T) HYAM'S NEW m COAT, 1867B. In mixed Meltons. ZZ~T) HYAM'S NEW 20s. COAT, 1867B. In Fancy Meltons. T> HYAM'S NEW 29s. COAT, JJ. In Plain Coatings. T) HYAM'S NEW 20s. COAT In Mixed Coatings, v; .-v. i"Z7t5 HYAM'S NEW 20s! COAT, JDi In Fancy Coatings. x> HtAM'S NEW 20s! COAT, 1867 J)< In Plain Doeskins. "D HYAM'S NEW 14s~ TROUSERS, 1867 la all the Newest Materials. p HYAM'S NEW 14s. TROUSERS, D. In Diagonal Trouserings. HYA.M'S, NEW 14s. TROUSERS, 1807 D. In Striped Trouserings. 1Q„_ T) HYAM'S NEW 14s. TROUSERS, 1). In Check Trouserings. VftRT "R HYAM'S NEW Us. TROUSERS, Jj, In Mixture Trouserings. "D HYAM'S NEW lis! TROUSERS, JD. In all the Fancy Trouserings. ,Qft_ T) HYAM'S NEW 6^ VEST, JL>. In all the Newest Materials. -VHYAMIS NEW 6s. VEST2 lSb7 JJ, To Match Trousers. 1Qfi^ T) HYAM'S NEW 6s! VEST, 1867 JJ. To Match Coat. ."ZTID HYAM'S NEW 6s." VEST, 18b7 JJ. Made from Mixed Tweeds. 1867 B HYAM'S NEW 69. TEST; lSbv B. Made from Mixed Tweeds. HyAm,s NEW 6s. VEST, Jj • Made from Black Cloth. CAUTION.—Be certain you are at the Establish- C ment of B. HYAM before you purchase. Ob. serve, the Trade Mark is a Star printed to a ticket attached to each Garment. B. HYAM is compelled to give this notice, as many of his customers have bought elsewhere to their great disappointmant and loss. B. HYAM has only one Establishment in Liver- pool, 97, Lord Street, and 7, Whitechapel; and Ms Branches are:— MANCHESTER S6 land 88, Market Street. GLASGOW. 48, Argyle Street. GLASGOW 1, Miller Street. EDINBURGH 124, High Street. EDINBURGH. 2, Hunter Squaws JDublin. 80, Dame Street. DUBLIN 4, Dame Lane. B, HYAM'S BUSINESS REGULATIONSAll i- Goods are marked in plain figures the lowesl selling price, from which no abatement can be made. Any Garment bought and taken away, if not satis. factory, will be exchanged, if not worn or injured. On Saturdays the Establishment is closed until a,-k when Business is resumed until 11 o'clock. a—52] THE WORLD RENOWNED HEELER AND WILSON N f FAMILY SEWING MACHINES. Have taken the GOLD MEDAL at the PARIS EXHIBITION. The ONLY Gold Medal awarded to Sewing Machines-. EIGHTY-TWO COMPETITORS- Every system of stitching by machinery was repre- sented and fully tested. These Machines are capable of doing a. greater variety of work than any other Sewing Machine made, and in a better manner. None so simple. None so popular. None so easily kept in order. Everybody has or is getting them. Ov er 250,000 have been made and sold. All M achines, Warranted. Instruction gratis. Prospectus and Samples sent post free. 73, BOLD STREET, LIVERPOOL. TAI AR OSOD. Dau dy a elwir Hampton Villas, yn nghornel Hampton Street, Church Road, Higher Tranmere, Birkenhead. Rhenti, £ 25, a £ 22. Yr allweddau i'w cael yn 26, Seymour Street neu ymofyner gyda Mr. W. Williams, 77 Mill Street, Liverpool, pYMANFAOEDD, YR ANNIBYNWYR, yn cyn^s I-J eu hanes a'r Llythyrau o'r dechreu hyd yn ddi- weddar,trwyDde a Gogledd Cymru, iymddangos mewn tua 5 Rhan, Swllt y Rhan. Mae y ddwy Ran gyntaf yn barod, ac anfonir hwynt yh ddidraul gyda'rpostamexi gwerth mewn stamps. Rhoddir yr elw arferOl i ddos- parfchwyr. Pob archebion (orders), a thaliadau i'w cyfeirio i:—Bev- J. LI. James, WMtchwrch, Cardijf^ (1-] ESTABLISHED 1858. O X T O N A N D C O Importers and Exporters of ALL KINDS OF k-t I SEWING MACHINES, 122, BOLD STV, LIVERPOOL. Hand Sewing Machines, Hemming, I Aa Felling, Tuckings, &c. ) Willcox & Gibbs Noiseless Family ) £8 Macliines. j NEEDLES, SJPETNGS, THREADS, TO SUIT ALL MACHINES. MACHINES PVE-PAXRED. AGENTS Wanted, INVISIBLE VORLJ)S! THE MICROSCOPE SIMPLIFIED!! INSIRTJOTION MADE EAST i 1 R A E 1 8 NBWIT-INVKNTED PRIZE MICEOSCOPE.S Are the wonder of the whole soientific world. Gained a prize at the Dudley and Midland Pine Arts and In- dustrial Exhibition, 1866; also awarded a prize at York Exhibition, 1866. Awarded highest prize Medal at Leeds Exhibition, 1867. See Orpinion3 of the Press below. The Birmingham Daily Gazette, August 6, 1866, says "In the Front Room (Dudley and Midland Exhibition) we notice a singularly- powerful Microscope, exhibited by Mr. RAE, of Glasgow. Its magnifying power is 30,000 times, and its cheapness and durability must make it a most desirable ob- ject for the working classes—who care for scientific pursuits- to obtain possession of." 'Ihe Dumfries-shire and Galloway Herald and Register, August 10, 1866, gaysWe have just had the opportunity of examining one of the beautiful little Microscope* made by Mr. RAE, and exhibited at the late Glasgow Industrial Exhi- bition. Its astonishing small compass, and great magnify ing power, combined with complete distinctness, together with its cheapness, are its most prominent properties. It magnifies, we are informed, no less than 30,000 times, and it is quite suitable for the examination of the minutest objects, such ag animalcule wings and antense of insects, chemical crystals, ■&C., &C. Along with the instrument, Mr. 11 w. supplies a book of instructions, which will serve as a guide to the óbserver, The JDudley Guardian, August 15, 1866, devotes thirty linea of its valuable space to the praise of RAE'S new Microsoope, and ends by sayingThis admirable Microscope, which is of a high magnifying power, will be found most; useful aaa^enter- taining; and, we may add, that a. great variety of experiments may be carried out by using this invaluable vade memim, the price of which, 2s. 6d., places it within the power of almost the poorest of the working classes." The Yorkshire Gazette, October 6, 1866, in giving a descrip- tion of the Yorkshire Exhibition, says:" A great boon to the public has been afforded by means of Mr. RAK'S newly-invented Microscope. The latter instrument has until recently only been in the hands of experts or students; their complexity of construction and elaborate workmanship in most cases causing a costliness which utterly placed them out of the reach of a working man, who would otherwise have delighted to amuse himself and family with those glimpses of the won- derful and invisible world, attractive alike to the lettered and unlettered. The Microscope in question is a very inaignificant piece of mechanism, easily adjusted, simple in its construction, scarcely liable to derangement, and we can truly vouch for their immense magnifying power. A small monad is made to look very large indeed, and the action of the internal organs. of th vorticella can be clearly defined. This little instrument rejects all the complexity of rack and pinion, screws, con- densers, stages, reflectors, forceps, and the other mysterious appliances of a compound microscope; for the spectator has simply to place his object-say a cheese mite-on around piece of glass about the size of a shilling, screw on a brass cap, look through a very small hole, in which is a highly polished glass lense, and then the object is perceived, magnified at least 30,000 times. The price is but 2s. 6d., and we can, from actual use of them, strongly recommend them to our readers." The above Instrument may be had from the Maker at 2s. 6d. each, or free by post for 37 stamps, with Book of Instructions. RAE'S NEW PRIZE ACHROMATIC FIELD GLASS, (Binocular), with leather case, complete. Price, 14s. 6d.; freq by parcel, 15s. 6d. RAE'S NEW TOURIST'S TELESCOPE (Achromatic). Price, 4s. 6d. and 6s. 6d.; carriage Is. extra. RXE'S (OWN MAKE) LADY'S GOLD HORIZONTAL WATCH, S3 10s. GENTLEMAN'S GOLD LEVER, Jewelled in 10 actions, warranted for two years, £6 6s. FIRST-CLASEK SILVER WATCH, JE2 2s., warranted, carriage free and in* sured. N.B.—All kinds of Optical Instruments at half the ordinary juices. Printed Lists of upwards of One Thousand Testimonials may be had by sending stamped directed envelope. ■NF«TV. TUB ADDuxss- *AE & CO., MANUFACTURING OPTICIANS, WATCHMAKERS .I?D JEWELLERS, No. 15. ENGJsISH STREET, CARLISLE. PARKYVELVET ACADEMY, CARMARTHEN. MASTIEP. MR. THOS. LEWIS, FIRST B.A. (LONDON). Duties will be resumed on Tuesday, August 13. 6, Cambrian Place, Carmarthen. QHATHAM PERMANENT BUILDING SOCIETY. Established December 12th, 1862. TRUSTEES. Mr. J. B. Melkidew, I Mr. John Roberts, Mr. William Parry, I Mr. Chas. W. Boote. PRESIDENT.—Mr. John Roberts, 61, Hope Street. TREASURER.—Mr. Heary Williams, 190, Breck Road. The Society was established four years last Christmas, and has always paid Seven per Cent, dividend. The Capital of the Society as per last Report was B116,407 and amount outstanding on Mortgages £129,680; The balance of Profit, afterpayirig the dividend and all ex- penses, was XIO,8890 and the financial position of the society improved during the year £ 1,277. Subscriptions received from Christmas to May 3rd, £ 32,000. Amount advanced on Mortgages during the same period, £ 34,195. In addition to the ordinary shares, preference shares are issued bearing a guaranteed fixed dividend of five-and-a-half per cent. Copies of report and prospectus may be had, and shares taken at any time, on application to the Secretary, J. LLOYD JONES, Accountant, 6, Lord Street. WATCHES! WATCHES! CLOCKS! CLOCKS! .1. ANTHONY WHITE, Gwueuthilrwr Cyfanwerthol Oridrau ac Awrleisiau 10, PARADISE STREET, LI V E R POOL, DDYMTTNA yn barchus fiysbysu y cyhoedd trwy A. Gymru, ei fod wedi prynu am arian parod, gyda gostyngiad dirfawr yn yprisiau arferol yr Oriaduron a'r Awrleisiau canlynol 500 0 WATCHES ARIAN HORIZONTAL, wedi eu Semu mewn pedwar o dyllau, am 31s., yn rhad drwyy ythyrfa i unrhyw barth o'r wlad. Ni werthwyd yr Or- iorau hyn erioed Q dan 4dau gini, a gwarentir hwy am bum' mlynedd. 300 0 WATCHES HUNTIO mewn cauadau dwbl trymion, am 'i2s., gwerth 50s., g-warantedig am 5 mlyn- 300 O PATENT LEVER WATCHES Seisnig o'r gwneuthuriad goreu, wedi eu gemU a'u capio, am £ 310s. eithaf gwerth £ 4 4s., a chyda chauadau htmtio dwbl am 98 lis. gwerth 24 10s. Rhoddir gwarantiad ysgrifen- edig am 10 mlyned gyda'r oriorau hyn Hefyd tua 700 o G-LOCIAU ALARWM, mewn cau- adau Mahogany a Rosewood, yn dangos yr amser ao hefyd yn alarwm, am 3a., 9c., 5s. 6c., 6s. 6c., 8s. 6c., a 10s. 6c. Y mae yr awrleisiau y rhai rhataf a goreu a gynygiwyd erioed. Anfonir yr oriaduron yn rhad a cfyogel trwy y lly- thyrfa ar dderbyniad Post Office, taledig i ANTHONY WHITE, 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, SEFYDLWYD50 MLYNEDD. Gellir oaelrhestro Watches, Clociau, Geinant -&Cl-f yn rhad drwy y Post, Gwerthir ya gyfanwerthol i fas- 2ach. [ 1- j L YR AREITHFA GTMREBGr, SEF Cyfrol, yn cynnWys 42 o BREGETHAU, ga# Weinidogion yr Annibynwyr. Pris mewn rhwymiad hardd, 5. 6d.; yn ddidrciM gyda'r Post, 6s. Bala: cyhoeddwyd gan GRIFFITS JONES.' [1-1 THE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE is now laid out in BUILDING PLOTS for the the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.- Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-street. JOHN THOMAS, Photographer, 53, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. (Private address 120 HrecTc pMad.) Cymerir 3 Carte de Vi$ifc am 2s. 6d., neu ddwsifl mewn dau eisteddiad, 5s. A-m gopio Garie de Vidte 4s. y dwsirt. Cyhoeddir Carte de Visite o'r Gweinidogion Cynl, reig 6c. yr un; hefyd y darluniau mawr-16 modfedd wrth 12—pris 2s, Co., yn ddiogel a dldraul drwy y Post ar dderbyniad. stamps. Mae rhagoriaeth celfyddyd yn hynodi pob un o't darluniau hyn, wrth weled yr eisteddiad naturiol, bywiogrwydd yr edrychiad, a chanfod y perffaith debygrwydd, yr hyn sydd anhebgorol i sicrhan gwit ddelw ac ennill cymmeradwyaeth. Adolygiad y Wasg arnynt" Yr ydym ar air 9 chydwybod yn gallu tystio na welsom enghreifftio, rhagorach yn y gangen hon o gelfyddyd erioed yn eiii bywyd.Y Faner. Ni welsom eu rhagorach, os eu cystal erioed. j Yr Herald Cymraeg. Gellir cael rhastr o'r enwau ynghyd a'r telerau ona anfon at J. THOMAS, 53, St. Anne St., Liverpool. PURE AERATED WATERS. I ELLIS'S, !ELLIS'S, ^ELLIS'S, 'ELLIS'S. RUTHIN, RUTHIN, RUTHIN, RUTHIN, SODA WATER. POTASS WATER. SELTZER WATER. LEMONADE. ELLIS'S LITMIA AND POTASS WATERJ AN EXCELLENT IX TEBNAL REMEDY FOB GOUT. THE Public are Part: alilarly requested to observe that JL every Cork is branded R. Ellis and Son, Ruthm," without which none is g-entrme. May be obtained from all respectable Chemists, Coiil fectionera, and Hotel-ke epers; and Wholesale only, flboat R. Ellis and Son. Ruthin. North Wales. j AMERICA. i a SWYD^ A YMPUDOL GYMliEiG. SIMON JAMES, 25, UNION STREET, LIVERPOOL, ADDYMUNA ddatgan ei deimladaui diolchgar am gefnogaeth y mae wedi ei gael; hefyd a ddymuna wneuthur yn hysbys ei fod yn parhau ii Bookio gyda!f Ager- a'r Hwyl-longau i America, Awstralia, &c., am y prisoedd iselaf yn Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y elud-dal, amsef hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon Ilythyr-ynicynwyO, tm stamp i'r cyfeiriad uchod. Bydd l'rsawl a ewyliysio le cyfleus i drin ymborth otil hunain, yn nghyda llety cysurus, am y prisiau iselaf yn Liverpool. Hefyd, lie i gadw eu luggage yn rhad. Yr ydym ni y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno cymeradwyo Mr. James yn galonog i sylw Ymfudw/r, gan gwbl gredu y bydd iddo roddi pob boddlonrwydd ?r cyhoedd. Parchedigion W. Thomas, Liverpool Rees Evans, eto W. Harris, Héolyfèlin Dr.J .E.J ones,M .A.,Merthyt E. Evans, Dowlais B. James, Pyle E. Thomas, Casnewydd W. Roberts, Penyparc T. E. James, Glynnedd W. Roberts,, Plaertau, J. G. Owen,, Rhyl W. Morgan,.D.D., Gaergyb* D. Price, Blaenffos .1. J. -Lloyd, Merthyr J. Jones (Mathetes) Rliymni' R. A. Jonesj Abertawy Gweinidogion y Bedyddwyr; Oddiar fy ngwybodaeth o'r Gweinidogion uchod, gystal a Llythyrau Cymeradwyaeth i dy tawel Mr James, y mae genyf yr hyfrydwch o'i gymeradwyo i syltf Ymfudwyr o Gymru. THOMAS PRICE, M.A., PH.D., Aterdar.- USEFUL BOOKS FOR MINISTERS AND, STUDENTS. V. VAN DOREN'S SUGGESTIVE AND S()MILET- ICAL COMMENTARY ON THE GOSPEL BY LUKE. 2 vols., small 8vo, cloth 10s.- "This is a Work much after our own heart. It answers well to its name. It is pre-eminently sug- gestive. Its brief critical Notes from our best exegetis, are numerous, lucid, and apt; they strike their light directly on the text. The author's anno- tation sar in the main admirable, they are all pith and point, there is not a waste word, and many of his homiletic points expressed in a sentence or two are suggestive enough to bring up Sermons to fertile souls. We heartily commend the Book.The ITomilist. THE HOMILIST. First Series, Edited by DB. THOMAS. 7 vols, 18s. 6d., piib. X2 8s., only a few sets left of this highly important Work. ———————— Setond Series. 4 thick vols., cloth (a few sheets in vols. 1 & 2 wanting) price 18s. pub. at £ 112s. THE GENIUS OF THE GOSPEL;, A HOMILET- ICAL COMMENTARY ON ST. MATTHEWby REV, DR. THOMAS. Thick vol. 8vo., 6s. 6d., pub. 15s. SECKER'S NONSUCH PROFFESSOR AND THE WEDDING RING, l8mo., cloth 2s. 6d. A most precious little Book. STURTEVANT'S PREACHER'S MANUAL, Fourth Edition. With an Introductory Essay by REv. A. M. HENDERSON, large 8vo vol. 9s. The best and most complete Work on the subject. T R A P P S COMMENTORY ON THE OLD TESTAMENT, vol. 1. containing Genesis to 2 Chronicles. Price 12s. 6d. to Subscribers. R. 0. DICKINSON, 92, FARRINGDON STREET* LONDON.