Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

LIVERPOOL AT HAMGYLCHOEDD.

News
Cite
Share

LIVERPOOL AT HAMGYLCHOEDD. MAI; pobl Liverpool agos oil yn Nghymruneu yn rliywle arall yn crvfydro y dyddiau hyn. Mae y dref wedi myned i'r wlad. Nid oes yii awr ond rhyw ycliydig sydd yngofalu am yr eiddo fel nad elo dim i'w golli, ac y mae yn rhaid cael cryn [awer i wneud hyny. Pawb a fedr librddio lllyned, y maent yn treio cael ychydig ddyddiau i lyned allan i anadlu awyr iach glanau y mor, iieu awelon balmaidd y mynyddoedd a'r siarad mawr ydyw pa le yw y man goreu i fyned iddo, Rhyl, medd un—Llandudno, i'r llall-Trefriw, tnedd y trydydd, dyna y llanerch dawel-Llan- drindod, medd ambell un arall tipyn mwy antur- raetlms-Malverll, neu Harrowgate, medd y pumed sydd dipyn yn fwy aristocratic—.Isle of Man, medd ambell un arall sydd am gael y inwyniant uchaf am y geiniog isaf. Pob peth yn cIcla. Mae yn iawn i bob un gael yr hyn sydd at si chwaeth ei hun, os medr ei ftbrddio. I'w cym- mydogaetliau cynhenid i ymweled a'u cyfeillion i n perthynasau y myn eraill fyned.—Mae ym- iveled ag aelwyd ei lam, a dwyn anrlieg gydag ef i'r hen wr ei dad, yn bwysicacli gan ambell fach- gen na dim arall—a benditli ar ben y cyiryw. Ac am y bobl nad yw yn eu gallu i hebgor amser ac irian i fyned i'r wlad am bytliefnos, y. maent yn tybied fod rhyw gam yn rliywle na cliaent hwy- tiiau fyned fel eraill, ond anaml y credant mae niddynt eu hunain y gall fod y ditiyg..Ac o eis-. lan rhywbeth gwell gwelir miloedd yn myned am Idiwrnod i Suutliport, ac os na allaut liorddio hyny Ant am brydnawn i New Brighton i jiu- Idifyru. A cliwareu teg iddynt i gyd y mae cael dianc o'r hen dref ifaivr, atiacli yma, am cldarn dhyrnod i gael cegaid o awyr iach, yn diy wbeth i ddj-nion sydd yn gorfod dwvn eu penyd 0 fyw 0 galan i galan, lieb weled wybren ^lir na daear las. Rhan fawr o fwyniant bywyd pobl y dref ydyw siarad am fyned i'r wlad. Clywir h wy dri mis cyn y daw yr amser yn siarad Mil y wlad a'r mwynhad a ddisgwyliant yno; am Iri mis wedi dychwelyd y iiiaeut yii, byw ax yr idgof". Maent yn byw mwy na banner eu liamser yn y disgwyliad -a\vyddus am fyned, neu yn yr adgof pleserlls Iyedi bod. A liwyrach fod Ilawn WI). cymmaint o fwynliad yn hyny a dim arall. Mcddyliwn fod llawn eymmaint o'r ryspryd yma yn y Cymry a lleb Yll y dref. Mae Steamers Bangor, Hhyl. a Mostyn, yn llwythog bob dydd o ymwelwyr a'r hen Wlad; heblaw y cannoedd sydd yn cymeryd y tren i'w cludo i Gymru rliag talu y di-eth drom o orfod dyoddef hen glefyd poenus y mor. Nid ydym yn gwybocl yn iawn betli a barodd i ni grybwyll am y crwydriadau yma yn awr os nad fel rh}rw fath o esgusawd am abseiioldeb newyddion o unrhyw ddyddordeb eyftredin yn yr wythnos ddiweddaf. Ni bu yma ond ychydig o ddigwyddiadau eref- yddol o bwys i'w cofnodi. Mae y Parch. James Owen, gweinidog y Bedyddwyr Seisnig, wedi ei alw 3-11 lled ddisymwth i Gymru i gladdu ei dad, y Parch. Richard Owen, Abergwaun (gynt), Pwll- heli cyn hyny. Yr oedd yn ei flyiiyddoedd. diwecldaf yn byw yn Nhrefclraethoncl wedi ei an- alluogi yn y weinidogaeth. Yr oedd efe a'i frawd y diweddar Barch. O. Owens, Manchester, yn ddynion cymmeradwy iawn yn yr enwad, ac wedi ymgodi heb gael ond ychydig fanteision. Sabbath yr lleg, cynualiwyd cyfarfod pregjethu n y gan gynnulleidfa y Bedyddwyr yn Mount Yeiiion. Pregethwyd gan y Parch. Daniel Davies, 1).D., Aberavon, a'r Parch. Hugh Jones, Athraw Ath- rofa Llangollen, a'r Parch. Mr. Nvilliaiiis, o Amlwch. Am 2, pregethodd Dr. Davies yn nghapel yr Annibynwyr yn Grove Street. Mae cynnulleidfa fechan wcithgar Mount Vernon, a'i gweinidog diwyd a chymmeradwy Mr. Howells a'u bryd ar godi capel newydd. Mae y gareg sylfaen wedi ei gosod ond fod rhyw bethau yn eu hanalluogi i fyned yn mlaen mor gyflym ag y 0 bwriedid. Mae y Parch. Isaac Jones, gweinidog y "VVes- leyaid yn y dref, yii symml yr Awst hwn yii bl y drefii arferol i Fangor. Bydd tipyn o chwithdod ar ol Mr. Jones, yn enwedig yn y cylch neillduol yr oedd yn troi. Yr oedd ei sirioldeb, ei lywidg- rwydd, a'i ffiraetliineb, ynei wneud yn fywyd pob cymdeithas He y byddai; ae fel pregetliivr y mae yn boblogaidd iawn gan gynnulleidfaoedd ei enwad yn y dref. j Mae siarad cyflrediii gan eglwys y Bedyddwyr y 11 yn Great Crosshall Street, am y Parch. A. J. Parry, Cefn Mawr, yn weinidog; Os Ihvyddiant i'w gael bydd yn ychwanegiad gwerthiawr at freintiau y dref. Gwna dyn o yspryd Mr. Parry les mawr yn mhob man, ac yn enwedig mewn man fel Liverpoel, lie y mae eisiau y dynion goreu. Mae Murphy yr areithiwr gwrthbabyddol yn parhau i dynu sylw yn Birkenhead. Mae yn dweyd pethau ofnadwy am ysgelerdra a ffieidd- clra y grefydd Babaidd. Mae ei ddynoetliiadau o halogedigaeth yr offeiriaid yn ddychrynllyd i'w darllen neu eu gwrando, ac y mae yn herio yr holl offeiriaid i'w wrthbrofi; ac nid oes neb eto wedi beiddio dyfod allan i'w wrthwynebu. Mae yr offeiriaid yn Birkenhead wedi rhoddi gor- chymyn caeth wrth yr allor nad elo neb o'r Pab- yddion i wrando ar nb. Maent yn barnu yn gyfrwysach ei adael yn ddisylw; ond parhau i'w trin a,'u dynoethi y mae. Pa ddaioni a wna mae yn anhawdd dweyd? Ond y mae ein cydym- deimlad llwyraf k phob dyn sydd yii, d-yrehafa el*. lais yn erbyn twyll, dicheU, a iffeidd-dra y Bab- aeth er na byddom yn cymeradwyöyn hollol bob d peth a ddywedir ganddo. j

NEW TREDEGAR A'R CYFFINIAU.

-DDMON. ; COFGOLOFN ARDALYDD…

[No title]

MARCHNAD LLUNDAIN.

MARCHNAD LIVERPOOL.

[No title]

MARCHNAD ANIFEILIAID SMITHFIELD.

Family Notices

RHYMNI.