Hide Articles List

18 articles on this Page

BANGOR.

IJKTHESDA. II

oTivRGYBI. -!

DYFFRYN NANTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

DOLGELLAU.

CAERNARFON.

News
Cite
Share

CAERNARFON. Teilwng o Efelvehiad.-Doall-wn i'r Miss-es Joner:, Brou Hendre', mercbed i Mr CBxarles A. Jones, fod yn dyddori deliadd y tlotty nawn Gwener diweddaf, (irvvy ixniiv ar wahanol off eerdd, etc. Mwy o r cyfr- w ysbiyd sydd yn kts.ieu yn y dyddiau hyn. Oyfarf.Td Ysgol/— Cynhaliiwyd Cyfar.od Ysgol (M.O.) Das-bajth Caernarfon yn y dotty ddydd Sabbotb diweddaf, o dan lywyddiaeth Mr T. •) ■ LLoyd, Llanrmg. y pwnc yr ymdriniwyd arno ydoedd "Perdhwch fy Nghy?egr. Cafwyd papyran buddiol ar y mater gau Mr Owen Jones, Croesywaen, a Mr Thomas WilUaxns, o Ysgol Castle- square. Cbernarfon. Yna, cafwyd gair ar y mater ira.!L yr Ailhodvtid (Parch Ri-chard Humphreys, Bont- newydd). Rhoddwyd banes yr Ysgol Sul yn y I y tiotty ga.n Mr Roberts, Felin," Bontnewydd, a Mr G-riffith- Lewis Owen, Caernarfon, ac ■arailL cafwyd cyfarfodydd llewyxcbus iawn. "Cyfarfod Pre/etbu. Cynhaliodd y Wesleyaid Cymreg eu cyiarfod pre:geth blynyddol y Sabboth a r nos Lun di^eddaf. Preg-ethwyd gan y Parcbn. W. Gaenog Jones, Lerpwl, ac 0. Madog Roberts, Liangollem. Cafwyd oedfaon grymus. CeaihadaietJi y Rheilffordd. Nos Sul diweddaf c.ynha.liwyd cyfarfcd cvhoeddus yn Ngorsaf y xJierl- iiordd, ar ol y gTva.sanaeith yn y oapelau a'r eglwysi, yn ntglyn a Cbeiibadaeth y Rheilffordd (Railway Mis."1iCon.). Anerchwyd y cyfarfod gan Miss Hall, o Genhadaeth y Rheilffordd, a Mnss Ellis, Y.W.U.A., La-ds. Liywyddwyd gan Mr Nasb, Pretoria-: terrace. Mawr ganmolid y ddwy cbwaer. Mae. yn deilwng o sylw befyd .iddynt fod yn cynortnwyo Byddin at Iacbawd^yTia&tb, dIWY ganu, etc., yn yr awyr-agored. Marw^aetb C'ymep'¡(,td Adnabyddus.—Mae genym y gorchwyl gofidus yr wythnos bon o gofnodi marwol- ) a;tb Mr Criffith lly/r-rwyn^dd, yr hyn a gymerodd h foreu dddydd Sadwrn cyn diweddaf yn mbrasiwylfod ei ch.raer (Mrs Currie, Llanberis). Yr ioedd oddumtu 62 mlwydd oed. Er y gwyddid ei yn gan le.igedd ens aniser bellacit, ni thybksdd neb fod y diiredd mar aecs. Mab ydoedd i Mr Samuel >Vii-lliarKS, obwarelwr, a driigai yn n-gwaslod N-ew-street. Treuliodd ei brenitisiaetb gyda, Mr Hawki'ige.. Bangor-street. Wedi hyny bu yn gweitbio gyda'r diweddar Air John Hughes.. Bnnt Bridd Air John Dnyi-es (Gwynsddon), Mr D. \V. Davits, ac yn SSwyddfa'r "Genedl" a manau eraill. Yr ot<id yn dduwinydd a gwleidyddwir pur •oleiisdig; daribnodd tower a.r y pynciau hyny, boffaii ddadleu yn c-u cyldb gyda'i gyfy.'lion. Yr üedd o gyzricT'iau pur, ac yn ddirweotwr eelog. Yr oedd yn iin dyddan iawn i fod yn ei gwmni, a bydd yn 'cbwith ga.n lawer ar ei oL ijlwydd i;mt y Cyflegrwyr.—Yn ystod gwersyIliad yr Ariillery Vokiite'erts yn New Brighton, emEcdd Cwmni .Ca.eirr.arfon, o dan ofal yr Ucbgadben yr Iheor givpaii arn faefhu gyda'r gynau: mawrion. Yr ojdd saitb o pmniau yn ymgi&isio am yr anrhydedd, ac yn eu plith dan gwmni o Jfan- gor ac uno, Landudno. Dyrua. y pumed tro i Gwmni Caernarfon yn yr ;dra.n bon. Campus, wir. Lhvyadiant.—Da genym gael ar ddeal fod dau gyfaill ieuaiic o'r dref lion wedi anyned yn liwydd- ianus trwy arbobad yr Onsedd yn nglyn a'r Eistedd- fod Genedlaietbol. Pasiodd ,Mr T. 0: Jones, Pool- stre-1, fel bardd. a'i ff u'genjw fydd "Gwynfor;" a. ])baHicdd Air J. Wynn Parry fel lienor, 'i ffugenw fydd Gwyn ap Gwilym." Urddir y ddau yn Eisteddfod" Bangc-r .ar foi-eu ddydd Iau. ,lawr obeithiwn y bydd rhagor o kuenctyd ein tref yn ym- ge..>i;o aim. yr urddau ,hyn yflwyddyn ne: aif. Ymadawiad CyrrK.riadau Hynod. — Bu dan o gjTneriadau hyucd ein tref feirw yr wythno-- ddi- weddaf. Dydd Llun bu famv Mr George White i ("Cyrnol White"), yn 10. Crown-street, yn 70 mlwydd oed. Yr oedd yn ers misoedd, end yr oedd allan nos Sul diweddaf. Arferai ddiiyn y ffeiriau, a. gwex-thal lawer o "redyn o dro i dro. Yr oedd yn neiliduol am ei :oneddigeiddrwydd, er yn dLawd. — Ciywsom befyd fod Air Stevens wedi marw tua'r un adc-g. Daeth yma yn glerc adeg agoriad y rbeilffcrdd, ac ystyiad ef yn ysgolor gwycb. Yr oedd ei feddwil wedi ei anmharu ern rhai blynyddoedd eto, byddai ganddo sgwrs gall iawn. Alordaitb Gyflvm. Darfu i'r ,llong hwyliau <$Glene&-flin" (Caciben Barlow Pritebard, o'r dref bon) fordwyo o Hudson Bay i Lerpwl mewn 77 o ddyddia.u. Darfu i chwech neu saitb o longau eradl gycbwyn ar unwaith ,a,'r Glenesslm," ond carwyd hwy oil. Yr oedd yr agesaf ati 17 o ddyddiau* ar ei hol'yn icyrhaedd Lerpwl. Y"n vstod v fordaith mor- dwyodd 1000 milldir mewn pedwar aiwrncd. Dirwe.-t—Cynhaldwyd cyfarfod o gangen Caernar- fon o Undcb Dirwestol y .Alercbed ddydd Alawrfch, o dan lywyddiaeth Airs Owen Williams, Bryn Aoer. Caiwyd ad red di ad manwl gan Mrs Paull, y Ivwydd-e-f, o banes cyfai'-odydd yr undeb a gyn- balEwyd yn Biimingbam. I nt, caed adroddiad gan MiJS" Harding, a siaxadwyd gan amrai o'r ao--Iodau. Pa.-iwyd p'ferdLais o gydymd'C mlad a Mrs h. R. Jones ("Gofemfiryn") yn ei gwaeltdd difurfoil. Dam,vN-n-;ii --Fol yr od Air Rowland Lloyd oones, archadeiladydd, ia g.vr arail, yn marchogaeth mewn cerbyd 'n Mbwilheli, ddydd Gwener, dyebrynodd yooffyl a tbaiiwyd y ddau o'r oarbyd, gan beri -U niiwetidiau ysgeifn .iddynt. Llwydduant CerdcLoroL Dt genym ddMU fed Alaster W. H. mab Air Jcbn WiU'jaons, organydd Eglwys /Crist, wedi liwydao i enill lie mewn cor yn Ngholeg Mag-dalen, Rbvdychen. ir oedd ef yn un o dri a ddewii-jwn-d afian o 36 o ym- geiswyr.* I fyny yr eio. Ynadlys Arbenitr.—Dj dd Mawrth, o flaen y Alaer (Onighoi-ydd R. O. Roberts), dii-wy-wyd dvn o Lan- fairfeohan, o'r enw John Rcb-: ris, i 2s 6c a'r costau am fleddwdnd. C'yhucldwyd dynes- o'r enw Mary Alaerctb am ^eddwu Anfonwyd hi i'r tiotty. Cyfarfodydd Pregctbu Blynyciaol.—CynbaKodd y We.-leyaid Cyn-.rei.g eu ey arf od pregetbu blynyaaol ddvdd'Sul a. nos Lun diweddaf, jnyd y -wa.;ajacth- 'd igan y Parcbn. W. Caerog Jura-, Lerpwl, ac O. Madoc Roberts. LlangclLen. Cafwyd pregietbu grymus.—Dydd Sul, befyd, cynba.liodd y Wesleyaid Sew-nig eu "cyfarfed pregetbu bLyT.yddol, pryd y gwasanaetbwyd gan Parch I.-ai *b Jones,( Burnley. Marwolaetb. yad Iau bu farw Mr Edward Owen Wynne, y: breswyliod, 7, Pretoria-terrace, yn 77 milwydd" «-d. Bu yr yr.iadawedig yn glerc am g\ifnod ireaith yn ffoandri y Alri John Owen a'i F- h:,f)n. Yr c.edd befyd yn bregethwr tynorth.- wyol gyoo'r Wesleyaid Seisirg. Ciaddwyd ef yn mynw.-nt Llanb^bl'.g foreu Llun. Yr oedd y trefn- iadau aTKgkddiol yn r.gofal Air H. E. Roberts, Ban- ger-street. Angladd AEiwroI.—Nawn dydd lau bebryngwyd gweddillion marwol y diweddm gyfaill ieuanc Mr Ellis Williams (ac .nid William Williams, fel yr hysby&wyd genym yr wythnos dddwtdd4 i fynwent I, LJanooblig gan dyrfa anarfierol o luosog. Gwasan- aetbwyd wrtli y ty ac yn yr eglwys a'r fynwent gan y Ficer (Parcli J. W. (Wynne Jones) a'r Cadben f w'ifitlis (Cburch Army). Hefyd yr oedd Cwmniau A a-j L o'r Gwirfoddolwyr ^L!wl (o ba un yr oeua yr ymadawedig yn •s.wyddag) yn bresenol, dan awdurdod Oudben John Williams, tra yr oedd cwmni y saeith- wi-r a dan ofal Colour-.Sergeant. Tom Litherla-nd. Ar y ffoidd i'r fynwent cbwareuodd y s-eindorf (dan arwvinicid Mr P. A y "Dead Murdl,- Boreu «-&tb y Gwirfoddolwyr i Eglwys Sant David, o ba un yi- oedd E. Wii-liaans yn anliod ffyddlon. Mawr .gydyrtideimlir a'r teulu trallodedig. Ynadlys 'Sire!.—Dydd Sadwrn, gerbron Mr J. n. Roberts .ac ynadon eraili, cyhnddwyd John Jones. Ceunant, Llanriig, o gadw ci hrob drwydded. Dy- wed odd y Diifynydd y credai iiod -ganddo hawl i gadw ci defaid. Gaichyiiiynwyd iddo dalu'r cost- au.—Cyhuridv.-yd William Joelph R. mith, trafael- iwr o Leipwi, o deithio ar y rheilffordd o Gwmyglo Bc-Ht.rug ficb doeyn. Erlynwyd n Mr Fenna. Tystiodd Ha-iiy V. Summerten, Caeraarfcn, i'r di- tfynydd ddyfod i Gaemarfon a. rhoddi iddo docyn o Bontrug i Gaein,ai'lon!. Caifodd (ufkui ei fod wedi dykÁI o Gwinvtrlo. Dirwy, lp a'r oof-l-au.—Hefvd cyliuddwyd Wmlter Demt a Tom. Bu-rfoixl, Gloucester, o deithio o Afonwcii i Gaernarfon 'beb docyn. Dir- \yywyd Irwy i. lp yr un a'r boll gostau, yn cynwys costau y cyfreiitbi-wr.—Cyfaddcl'-odd Robert Thomas Davits, Hpndre-street, Caernarfon, ei fod yn euog o deithio o F-a-ngor i Gaernarfon heb docyn. Dir- i wywyd yiitau i lp a'r cootau.-Am fod yn feddw ac afreolus yn ffair Lkudlyfni dirwywyd William Hughe-, Prince Llewelyn Inn, Penygroas, -i 2p a'r c<>-su!-u. —Dirwywyd William W.'ilianjs, 45, Moun-taon- streets Caernarfon, i 2s 6c a'r co-ta-a am vru cerbyd Jieb oleu yn y nos, a Robert Hiigbes, Cefnywern, Ebenczcr, i 2s 6c a'r costau am yru: deurodur he-b ol-eu.—r?->rcli.ymynwyd Thomas Roberts, Pen Hyn, Cwmyglo, redd I-c-i enw ar ei gerbyd yn mhen*yr w Taflwyd yr acbcs allan ar daliad y cost- au. Deullwn, ar. awdurdod dda, fed ffowndri baiarn De Wintcnn, lag lS}'dd yn ymairferoil wedi bod yn. ngniiauad yn ystod y mitHx^d diweddai, i gall ,ei •liail-aaor eto. Bu 200 o ddynion yn gwelitibjo yaddi un adeg. Yn ysfaxl yr wytluio.s ddiweddaf nid oedd Pont yr Aber yn ^weiitbio. a,c;1wd a'r .teii-bwyr trojodd yn yr .hen ddulil, gyda. chyebod. Mae rhyw ang'baiiael gyda'.r Ibont. hon o'i y Dealhrn f,,d Mr Tieri;:i.h Gwymfe Evans wedii cyd- swiio -it. chaia golygydd y "Siuiday Strand" t ysgrifeiiu yst(,.ii yn dwyn y'teitl "The Mtorj- of a Strike. Ymddengys, y rban gynta# o honi ar fyr- d+ r. Cyfarfod Pregetbu.—-Dvdd Stal cyiibsvynxid Pres- bytea-iaid Heis-nig Ca,pel y AJaes eu cN-f;,iir"()d prtg-et'iru blynyddal. Gwasa.iiaeit.hi-.ryd gan y Parch J. K. Hughes, »Si.l'ob, Oaermarfcn. llwnaed caygl- ia.dlu tuag at gronfa yr ad:o3iad. y Am,ea':it«.ncii:dd.—Yn yatad yr wythn"s ddi'Weddaf talodd amiyw o Gyimy Anierxv), ym- "vuliad a'n tref. Yn eu pS.tlh yr oedd Mr W. W. Ge-orge. y?igrifenydd Eisteddfod Cymreigydd ior. Ut.ica Mr a, Mrs Turdival, Wilkesbarre, ao eraill. Gwy!i:aju.—-Dydd Iau torodd Y'sgal'ion 'Cenedlatedhol a'r Byrddol am bimn* wytihiros 0 wyliau. Mate yr wytJiiKw gyntaf o bonynt yn cael' ei gailw W ybh- nc-s y Brencn," am (fod y'Brenin wedi gorchymyn i'r Bwrdd Addysg roddi wyrtbnos o wy*lia/u yn rheiigor, <hen»'ydd y Coroniad. Diau fod y'piant oil yn bur falch o bvny. Saeblm. Dydd Lbm bu aelodau "istoff" y MrhÚa tan y goreu 'siaetbii yn Albantgla«. Pedwar uga-in a ^bedwar oedd y marciau ufbaf alksid gael. Saietbid o belllder o 200, 300. a 500 o lat.bem, gan beniinro, gfyrwedd, a -fy'Ll. Wele-'tr canlyniad C«lour-Sere»ea.nit 0'N«.1, 72; Sergeant-Major Axson, 71 Sergeant^Tinsitruiatoir Wilson., 63. Gto.—Eir yn mLae:n i ddyfod o hi-d i'r glo ax dir Air Frank Turner, gar y dilt-.f. air ffoi-dd Bangor. Y maeitt wedi tirio yn awr i ddy .ndt-.r o 80 o hutihBllj. a. d isgwylir cael gb yn yr haen ne«af. Mae glo wedi ei ddargarafod gyft-rbyn a'r He hwn yn oebr Alon, a l'naid faill-v mai yr un wytbiui yw, yn myned o dan GiJllor Menai. Prioda«.—Dydd Iau. yn Ngjhapeil y Aljibodrtiaid Cabinaidd yn Nbalj-isam, priedwyd y Protfe^wr I H. Richards-. B.A.. aitihraw yn Niglitoteg na.1a, a. AI iss Lili Jünéís, merch ieuengaf Mr 0.v\in .jones, Shop Fawr, Tally.1 arn. GWOIlyddwjyd gan y gweiiiidog. y Parch William Wiil.lili.ins: a- rhoadwyd y briedfereb yimaifh trim ei thad. Ase-fh y pa,r ieuanc 1 dreulio eu "mis mel" o gwrnp;^ 'Rh,ydydkllit. Yr oedd yr anrbegioa yn I'luosog a <hoé'(jfaiWl'. Auab i Mr IH. Rkhardi. "broker," o'r dref bon, yw .»r R. H. R'^hrards. '"Afb-y CV>n«erte:. ,—• Cyai-kaUwyd y crataf cyfarfodydd hyn a. tfwriedii' wo("U cynal yn yr baif yu ystiydoedd -a beolydd tf.otaf y drsrf ag y g.meir j yn y trefydd mawniion) yn Bajytii t-fit-reet nos INeiier. Llywyddid can Dr. Fnt,ser (cadeixydd, Y.M.CIA.), a dhv-mea-wyd rfiian yn mbellach gan Mri Jrbn Jones (Swyddfa'r "Genedl"), Sam. Turfiend, R. Arthur :1m!è, Robert. Jeffreys. Jamas KYI wards (gyda'r "gramophone"). Caed aoiercbiad .tanllyd a gafael- gar befyd pan Cadben Griffiths (CfIiLircli i-iiiv). Cyfei'lid gan Air Gwilym Edwards. Ar gynygiad Mr J. H Rrberts ("Courier"), .a,e eiiliad !Vir John Hughes (Clarke-terrace), pafiwyd pleidlain gyn-es o ddifjlehgarwch ii bawb gymeraissanst- ran, ac i ^ir Isaac Oldlicad am ilenltbyg y wagen. Terhnwyd drwy ganu "Duw GadwoV Brenin." Ci^ed cyfarfod baddiob Gwibdeifcbia.u. — Dydd lqt, diweddaf yniweLodd aetodau 'Oymdeit.bii.s Lenyddol Sa-l'im a Pharc Tre- bortb. Cy-cihwyiuuiaaijt o G<aernajrfcn gyda'r ger- bydres 2.20 yn y prydnawn, Do yr oedd prif- arddjwr Trebcrth Htiill yn eu cyfarfod yn yr orsaf pain yn cyrba«dd yru>. Y'na arweinivvyd y piati ganddo drwy y "grounds" a'r gerddi. Wed. cael tr, yn un o daii y pare, gu-rohenwyd y prydnawn drwy wtebanol chwartnion, -cysibadlemaetfciu, etc. Rbifsu y parti oodeutu 70, a dlian fed yr bin a.'r amgyktb- iad-au yn ddymunoll mwynbaodd pa-,vb eu hmm:n yn rbngotrol. Ar y t-erfj-n pawwyd pMdhi.k o ddioMi- garweh it Alt?! Rxbaaxi Davids am t;. charedLnrwydd yn ea;niaitau i'r gymdeatlhas yanweled a Pharc T're- bsritb.—Dydd Llun ymwelodd aelodau Ysgol Sul y Wesleyaid Seiismg a. Llandudno. Aeth tlla. obant o bonyrst yno, a tbreuliwyd diwrnod diiyr. Dydd I Ia.u dracbefn a&tbi d-e.iEaid Yf'gol Sui Afark-lane (y bc-re i) i Gohryn Dyabwt.Tiaisa.nit ya. duianaf ■gycWr bwyr wedi tneu&io diwrnod bapas iawn. YXADLYS BWTIDELSIOL. Cyn-haliwyd y llys -uicbod ddydd Llun, gea.-ron y Alaer ac ynadon eraill. I Iaith Anweddus.—Am y ti'o-e<!d yna dirwywyd Da.id Lewis, Baptiist-street, i 2s 6c a'r uostau. AI:ddwded.—-Am fod yn feddw dirwywyd .Hugh Edwards, Pool-side, Caernarfon, a Josiab Evans, jKikir.s-cci.-rt, i 2s 6c a'r costau yr rii. -(.Iiudd%i-yd ( William Pritebard, Hafod Goromvy, Llalldwrog, o dai yn Cadniant-lane, am ei bod yn anmbos::bl i beddgeidwaid a gwr y ty (Tlios. Willittims) fod y dyn yn feddw. Gwadodd y diffynydd y cybuddiad, a dywedai fod yr hoddge.idwaid yn ei wyli-td bob tro y deuai i'r dref. Dirwywyd ef i ,10s a'r co. tau. Y'r.oedd anuyw o gybuddiadau blaenorotyn ei erbyn, a dywedodd y Maer y byddai yn galed a-rno y tro nesaf y deuai o'u biaenau. Y'mosod. Cyhuddwyd Thomas Edwards, Mill- lane, o ymosod ar Humphrey Jones. Tvsstiodd Jones fod ei wraig yn tre-ulio llawer O' amser yn nhy Edwards, a phaji yr aetb, ef yno i'w chyrchu adref un noson darfu i'r diffynydd ei guro gan ddiyllio ei gadwen.—Cadarnbawyd yr ucbod gan yr Heddgeidwad Williams (23). Rhutbrcdd gwni.g Edwards i ben Humphrey Jones-. Cyhuddid Humphrey Jon-es o ymo'-od ar Mrs Edwards. Rhcddwyd tystiolaeth pellach gan Mrs King a Mrs Lloyd. Dirwywyd Edwards; 11 10s a'r oositau, a tbaflwyd allan y cybuddiad yn erbyn Edwards. Tai Tan'rallt.—-Ueisicxid Corpboraeth Caernarfon am arcbeb i orfodi Mrs Perry Alorgan i gau pedwar o dai yn Cadnant-lanie, am el bod yn. anmibosibl i neb f-N-, w ynddynt. Erlynid gan Mr J. H. Bodvel Roberts, ac arnddiffyriid gan Mr J. B. Allartswn.- Dadleuai Air Allanson fod y tai wedi eu gwelia yn fawr yn ddiweddar, ac y gallai unrhyw un fyw ynddynt yn awr.— Caifwyd tysti-olaetb bellaeh gan Dr. P. Frase.r, Air Hall (arolygj-dd y Oynghor), etc. y —.Y'n y diwedd gorebymynwyù eu caJU. i fyny yn nilll,en y mis.

CliYWEDION '0 DOWYN. !

LLAN ARMON. !

LLAN AELHALAR N.

LLAN DDE INIOLEN.

PORTHMADOG.

PWLLHELI.

I ..rl-R'A'\'SFYYD';-

[No title]

----Yr Eisteddfod GerealaethoL

Minion Cy ffredinol.

[No title]

Advertising