Hide Articles List

28 articles on this Page

'IIQ.-W-Pranciau Dau Hogyn.…

Oddiar Fwrdd y Stemar Bach.…

GLO MON.

PENYMYXYDD.

[No title]

Marchnadoedd Diweddaraf

-----------.----- - - - I…

Banger Cycling Club.

-......---Local T de Table.

Shipping.

■i-ym ._---..-_--LONDON AND…

[No title]

Advertising

Nodion Amaethyddol, &c.

News
Cite
Share

Nodion Amaethyddol, &c. 3aae pob xhatgolyigon y try y cynhauaf gwair yn Mon allan yn Ilwyddiant er fod cryn bryder yr wythnos ddiweddaf pan ddechreuodd yr hin oeri, a phan gafwyd cawodydd lied drymion o wlaw. Mae yr amaethwyr mor brysur, fel ag y lluddiwyd Iluaws ohonynt i Langefni, ddydd Iau, a marchnad wan ar y oyfan gafwyd. Hyd bythefi-ios yii ol yr oedd rhagolygon cnydau yd yn rhagorol yn yr Unol Dalaethau. Er hyny, pa fodd bynag, mae yno wlawogydd dinystriol wedi cynieryd lie, ac amcan-gyfrifir y golled gan y cyfryw twa, dwy filiwn o bunau. Kansas sydd yn ymddangos wedi dioddef fwy- af. Oyfrifir fod yn y dosbarth hwnw wyth iniliwn o fwsieLi o wenith wedi ei ddinystrio. Ois na cheir tywydd cynes yn fuan dywedir y bydd y golled yn anrhaethol fawr. Y mae cwn cynddeiriog eto wedi gwneud eu liyrnddarngiosiad yn Neiheudir Cymru, a gall y canlyniadau fod yn dra difrifol os na fydd i Fwrdd Amaethyddiaeth gvmeryd mesurau llyin, a hyny yn ddioed. Mae gorchymyn eis- oes wedi ei roddi i rwystro symud cwn sir Gaer- fyrddin a sir Benfro, a rhanau o Frycheindog, Aberteifi, a Moreanwg ac os na ddelir sylw manwl i safn-ffrwyno y own, y perygl ydyw na c lwyddir i ddifodi yr haint. Credir fod yr af- iechyd wedi ei dxosglwyddo, fel ar aichlysui blaenorol, ti-wy ddyfod a chwn trosodd o Ffrainc ÍllWY Miilford Haven. Yn ystod yr yohydig wythnosau diweddaf y mae rhywbeth wedi digwydd all wneud mwy er hyrwyddiant cydweithrolol ac amaethyddol yn I y wlad hon na dim sydd wedi ei ddychmygu hyd yn hyn. Oyfeirio yr ydym at yr hyn ellir alw yn gydnabyddiaeth swyddogol y mater gan Fwrdd Addysg. 0 hyn allan gall pob Cyngjhor Sir feddu yr hawl i gynwys. y mater yn ei restr. Parotoir, He bynag y myner, hydforddiant yn eg- wyddorion ac ymarfeiriad cyd-weithrediad. Oredwn fod hyn yn brawf hynod o'r modd yr edrycha y meddwl swyddogol ar bwysigrwydd cynyddol cyd-weathrediad. O'r braidd y gellid diisgwyl y fath beth oddiar law Bwrdd Addysg, ac am hyny ma-e yn ddyddorol olrhain yr hyn arweliniodd i fyny i'r amgylahiad. Cymerwyd y cam cyntaf, yr ydym yn deall, gan y Gym- deithas Dxefniiaclol Amaethyddol, yr hon a dynodd allan gynllun mewn perthynas i ddysgu egwyddorion cyxlweithredol, ac a'i gosododd o flaen ysgrifenydd Trefniadol Cynghor Sirol Bucks. Oafodd groesaw calonog gan yr ysgrif- enydd, a chan Bwyllgor Addysg Grefftol. Gof- ynodd Cynghor Sirol Bucks i Fwrdd Addysg gadaxnliau y cynllun a chaniatau "grant" tua-g- at ddysgu "egwyddorion ac ymarferiadau cyd- weithrediad Amaethyddol" ("Principles and Practices of Agricultural Oc-cpexation") dan adran 8 o Ddeddf Addysg Grefftol, 1889. Fel yr ydym eisoes wedi awgryniu fe gafwyd y can- iatad ynia, ac fe ellir dyweyd fod cyfnod ne- wycld i gyd-weiithrediiad yn y wlad hon wedi gwawrio. Y owestiwn ag sydd yn naturiol godi i'r meddwl ydyw, a .fydd i'T amaethwyr gymer- yd mantais ar y cyflensdra newydd hwn i feddu gwybodaeth ar fater, hyd vn hyn, nad ydyw I wedi cael ganddynt y sylw a deilynga. Tuedd- ir ni i gredu y gwnant, ac y bydd i eraill ddi- lyn esiampl Cynghor Sirol Bucks, yr hon sydd wedi penderfynu cyflogi athraw i roddi addysg mewn cyd-weithrediad amaethyddol. Mae llawer o'r diwygdad yma yn ddyledus i weith- garweh yr "Agricultural Organisation Society," ac hefyd i Iwyddiant- cyffelyb cymdedthas yn y Werddon. Pa un a ydyw agosrwydd Cymru at y Werddon yn gyfrifol am bavodrwydd y fferm- wyr Cymreig i ymuno a'r symudjad, nis gwydd- oin, ond fe ddywedir mai yn Nghymru y mae mwyafrif aelodau y Gynideithas uchod. Ceir yn fyncyh engreifftiau gresynus o ddi- ftlyg gwybodaeth iechydol mewn pentrefydd gwledig. Ni fedd y trigolion ond y syniad distadlaf am y modid i wneud i ffwrdd a charth- ion y maent yn hollol ddifater o berthynas i'w cyflenwad dwfr, a dangosant yr atgasrwydd mwyaf am "awyr iach yn y ffurf o "ventila- tion." Mae lluaws o bentrefydd yn mwynhau iechyd da, ac yn glir oddiwrtli afiechydon heint- us, nid oherwydd ullrhyw ragocheliad gymtx- ir ganddynt, ond oherwydd ffilantais fawr byw- yd gwledig, sef cael eu hamgylchynu bob am- ser gan awyr iacL Nis gellir amheu nad oes gwell iatit mawr wedi cymeryd lie y blynyddau diweddaf, ond ar yr un pryd nis gellir gwaclu nad oes yma. lawer o'r drwg yn bodoli eisoes, ac y gellid rhrwystm llawer o afieohyd a thrueni pe y telid mwy o sylw i ddeddfau iechyd. Mae tir-feddianwyr fel dosbaxth wedi gwneud llaw- er y blynyddau diweddaf i wella tyddynod ar eu h et 1 feddiaethau, yn enwedig lie y mae tai newydd ion wedi eu hadeiladu. Cam da arall ydyw sefydliad y cynghorau plwyfol, er fod ami i bentref yn ogystal a thref yn dra esgeulus gyda'r mater o gartliiFosa, ac yn sicr ddigon fe ddylid gwnieud i ffwrdd a "privies" mewn trefydd. Ba fyddai gweled y Cynghorau Sirol yn penodi daxlithydd i fyned o amsgylch y wlad i ddarlithio ar faterion iechydol. j

AMLWCH. -I

~BEAUMAE-IS.

DEmEL, MABSYLLAN. !

-.-.----._--BODFFORDD. !

0AERGYBI.

j i.LAXivlLIAN-

1I.LAN(;ITFNI.

J\1. E.

POETHAETHWY.

VAL-LEY.

.DAP,GANFYB1)L\I) DYDDOROL…

Marchaaacedd Cymreig.I

Ffeiriau ttcz am y Flwyddyn…

[No title]