Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

j ^ABWOLAETH ARGLWYJJDBS i…

:^ABWOLAETH MR LLOYD FEDWARDP),…

¡DIANGC GYDA CHARIAD.

Advertising

CYMDEITHAS MWNWYR GOGLEDD…

ABERYSTWYTH. ;

AMLWCH.

CHWILIWR Y GALON.

ENGLYN Y MISOEDD.

ENGLYN I'R MEDDWYN.

ENGLYNION Y TAFOD.

\ : ; HELBUL OES.

DAU ENGLYN I'R MWG,

SERCH^ODLIG.

ANWYL YW CYMRU I ML

| CWMPAWD Y MORWR.

Advertising

--=-----.00.. LLANDYSSUL.

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

GENEDIGAETHAU. lonawr 18, priod Mr Michael Bohann, breaksmaa ar y London and Nuith Western Railway, ar fab. Eieh Willie bach welo byti--ya ddedwydd Odiaeth hyd y gvveryd Boed hnb ddim cro^sni inews aryd, A difai foed el fywyd. CYFAIIX. t lonawr 16, priod Mr William VVilliaoaa, aaermaen, Garden Square, Bingor, ar ferch. I Rhagf3r 23, priod Mr Strauel Dariefi, Rhiw^ougaRoJ, Llanwenog, ar ferch. lonawr 5, priod Mr Thomas Evans, Yitafelleen, Llanybyther, ar ferch. lonawr 6, priod Mr Evan i)ivies, Ystafellnco, Llany- byther, ar efeilliaid-mrrw--nedig. Rhagfyr 27, priod Mr Joshua Thomas, Tyeam, ger Llanwenog, Cerodigion, ar fercb. PRIODASAU. lonawr 1, trwy drwydded, yn y Tabornael, Pwllheli, gan y Parch. J. J. Williams, yn mhreflenooldeb Mr B. T. Griffith, cofrestrydd, y Pareb. Daniel Daviea. Bethesda, 4 Mrs Hughes, High-atreefc, N«fyn. Ionawr 7, trwy drwyddei, yn Salem, Pwllkel4 Mr VVilliam Jones, Tygwye, Llanarmon, A Miss Mary Wii. liams, Caerau, Lleyll. lonawr 18, yn oghapel y Presbyteriaid Cyweifc Porthaethwy, gan y Parch. Joseph Jones, Mx Willi** Morgan, Garth Ferry, 4 ry Jane, ail feroh Mr John Morgan, Cadnant, Porthaethwy. lonawr 9, yn Lerpwl, Mr Hugh JOQCI, Llandudno. A Mias Minnie Callor, Lerpwl. MARWOLAETHAU. lonawr 8, yn dra aydyn, priod Mr William Bobaaa, eoacb-maker, Upper Bangor, yo 64 mlwydd o«4 Claddwyd ei gweddillion warwolyn mynwent Glanadda, Bangor, ar y 12fed. ° lonawr 16, yn Llaudegai Ledge, Bangor. Mr Oveo William*, yo 4 mlwydd oed. lonawr 14, yn ei breswylfod, 2, Proudeg-terrsoo, B mg"r, Mr David Davies, yn 65 mlwydd oed. Dioddet- odd gystudd maith ei barhad cyn ei farwolaeth, a hyny yn amyneddgar. Yr oedd yn aelod dichlynaidd gyda'r iniettiodifitia d Ciifinaidd ar hyd ei oes ac aid gormod fyddai dyweud ti tod yu addurn i'r oyfundeb, ac wed treuiio bywyd crefyddol llafurus iawn. Diamhsu genym ei fod yn awr wedi myned i dderhya a mWYD- hau ei wobr. Iouawr 3, yn 33 mlwydd oed, o> darfodedigaeth, Mr -Wiiliam Davies, Crugcoi, Llannarth. lonawr 2, yn 60 mlwydd oed, Mrs Mary Erauaj Llawie^jed, Llanbrynmair. lonawr 6, yu 34, Coniston-street, Liverpool, yn 64 mlwydd oeri, Mr George Griffiths, yn ddiweddar o 3 Seotlaud-ioad, Liverpool. Rbagfyr 23, yn 613 mlwydd oed, Mr Edward LioA Salem, ger Wyddgrug. lonawr 5, yn 64 mlwydd oed, Mr Hugh J6De-a, Pe&1" cae, hir Fynwy. lonawr 11, ar ol tair wythnos ojgystndd, Mrs Joa«t| Shop, Rachub, gweddw y diweddar Mr David JOWM mab yr hen weinidog hybarch Daniel Jones, Llanlleehia. lonawr 8, Mr John Jones, Ty'nddraenen, ger Swydd* I ffynnon, plwyf Lledrod, yn 86 mlwydd oed. Rbagfyr 31, Mr John Lloyd, mab hynaf Mr Manrlet Ll.»yd, Rhosddigre, Llandegla, gerllaw y Wyddgrug, n hynod ddisyfyd ac jannisgwyliadwy, trwy foddiad yn Beeston Castle, Tarporley, sir Gaer, uoa Wener. T 3lria o Ragfyr, yn 23 mlwydd oed. 7 0iMI1 lonawr 1, Mary Williams, Pant-y-earoao. cor Pont, rhydfendigaxd, yn 103 mlwydd oed. lonawr 7, yu 60 mlwydd oed, Jane Williams, Biaea* y-cwwr Llanbrynmair. 8884

Advertising

GWRECSAM A'R AMGYLCHOEDD.