Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

"LLOFFION O'R DEHEUDIR.

News
Cite
Share

LLOFFION O'R DEHEUDIR. vt rhyfedd gan lowyr. li ill Un cyn J diweddaf, aeth glowyr v Lfl?WttlP6iAi y hwn i lawr at eu I id J» yr awr arferol, ac yn mhen awr 1; Idn ^7°hwelasant i ben y pwll; a'r Uj H! r6,8wia a roddent dros hyny oedd nad vr in k drefn y daethpwyd iddi „ rfJv v oyiamodol,a dymunasant gael a. ti Cyfeiriwyd hwynt at eu har- %wedir i'r cwmpeini gael.;en h B ^^gbyfleasdra mawr gan ymddyg- to o kerwydd fod llong yn aros i'at ^°» yr byn a ddisgwylid ei gael y •e; wrnod hwnw. GF ^s^WTDD.—Dydd Mercher cyn' y di- a9> tarawodd nong Ffrengig o'r porth- ,th irys+^n ar J Wolves' Bock, yn sianel bto l/ ac J11 ^uan ar hyny suddodd. a L 6 y*1 debyg i'r llong anffodus adael Cas- 'rti \foreu dydd Mawrth, tuag wyth o'r ,g; cti> ai& Bordeaux, yn Uwythog o lo. Y iqf e yn dda genyna hysbysu fod yr holl U }o^ eu hachub, a glaniasant yn g; s^aerdydd. IS) CWMWR.— Tanchwa Ofnadwy.— ift l cymmydogaeth dawel y dreflan )6' W gyffro yr wythnos ddiweddaf, i9- danchwa ddychrynllyd gymmeryd f T *8*jddodd y danchwa yn siop Mr cl' ?uShes, grocer a draper. Mae y ty il*, 1 niweidio yn fawr, yr hyn, fe dybir, 0. a achoswyd drwy i gasgen o bylor gym- °' it ^n' a rhywfaint 0 petroleum oedd r' fin e* ys^orio mewn ystordy ger- f 7 siop. Bernir i'r bachgenyn » + L gweitii yn y siop danio Wi .w'ae i'r ^an ddyfod i gyffyrddiad &'r jy 0s8iadau uchod, nes achosi y ffrwydr- L ^losgwyd y bachgenyn yn druenus, ■0 », 8or\reddai mewn sefyllfa beryglus. I. bycban yw yr ysfcordy, ychydig f Ji?er.0(1diwrth y siop, ac y mae y cyfan w8^1 chwythu i fewn, ac y mae tai yr 11 b tll 8yiumydogaeth wedi eu niweidio mwy ) 6U lai. 0 IIIGR-MEA.D, LLA.NWENOG.-Nos Iau olaf i Lr llWY ddyn 1875, anrhegwyd cantorion i L athrawon eglwys blwyfol Llan- lh0g. c^iniaw ardderchog, gan y [ ti Eyans, Highmead, yn ei 1 ardderchog, a'i serchus; Am Baith o'r gloch, cawsom ein i^fWain i'r hall, oddeutu hanner cant o f r?Uau' yr oedd byrddau llawnion ( eu ij-QijQ a'r danteithfwyd mwyaf f i asns. "Wedi darparu a threfnu y Prddau a'r danteitbion yn drefnus, rhodd- jJW y gair am i bawb ddyfod i mewn i cVsn gwneuthur cyfiawnder a'r corph, .'¡ Iud \;ÆW amheuaeth nad ufaddhaodd [ |p-D^v^ri -wyllysgar. Wedi i bawb gael cliriwyd y byrddau, pryd y K *y< cairyw areithiau a chaneuon | yr achlysnr, er difyrwch i'r '^■Ho.^gion. Cyn ymwahanu,rhodd- diolchgarwch calonog i'r boneddwr Jjji^dig a'i briod serchog, yn nghyda'i L ai*t serchus, am caredigrwydd yn ein ^jhegu a'r fath giniaw blasus. Hefyd, °ddwyd eymmeradwyaeth cyffredinol i'r !bO]Iedd- au twymngalon, y ddwy Miss. iw iges v pa rai oedd yn gweini ar yr Iq ^yaur. Nos Sadwrn canlynol,sef dydd .a^» anrhegodd yr un boneddwr holl eithwyr yr ystad, yn nghyda'u gwragedd jja Plant, a chiniaw ardderchog yn yr un A pryd yr oedd nifer mawr wedi dyfod yn Pyd, a diau iddynt gael eyffelyb wledd lo* n°8wa^^ flaenorol.— Dydd Mawrth, cyfarftt c^wk y i^enywodyn If -^ighmead, i dderbyn anrhegion gan y Mrs Evans, megys dillad, glo, aiaryw bethau ereill ag oeddynt hwy u Sweled fod yn eu hangen hwynt. Yr '^a t yn rhifo yn agos i ddau gant. Y Hawenydd genyf hysbysu hefyd w y boneddigion o'r Highmead wedi ac Aft • hynod ymdrechgar gyda phob l&r Perthyno1 Eglwys Llanweneg fieV er 0 flyay^doedd. Hir oes a phob ^^yddwch iddynt yn awr a byth, medd | '8yfaill diledryw, IEUAN AWST.

Advertising

HERW-HELA.

I HENRY M. STANLEY.

CYFARFOD NADOLIG BEDYDDWYR,…

DARLLENFA GYHOEDDUS BANGOR.

LLITH MR PUNCH.,."If