Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

LLANGEFNI A RADICALIAETH.

News
Cite
Share

LLANGEFNI A RADICALIAETH. FONEDDIGIC)N,-Mae y lie, bychan yma ar blaen arbob lie arall yn y sir bob amser. am newyddion ae os na bydd newyddion gwir- ioneddol, medr y blaid sydd yn gwersyliu yn sychdir tywodlyd Radicalia greunewydd nen newyddion. Medrant godi ysbryd- ion a gwneud gwyrthiau yr un fath yn holloll a'r Simon hwnw yn nyddiau'r apestolion ond daw dydd y prawf, a dyna yr ymffrost wedi darfod, y twyll yn y gelwer, a'r naill yn eeisio rhoddi y bai ary Hall. Rhyfedl fel y maent yn dyfeiaia y dvddiau hyn, yn pre- gcthn, ae ym Jaeydda o dy i dy, ac yn praphwydo a brenddwydio hefyd. Digwydd- edd i un o'r apostolion mawr freuddwydio fod y presennol Syr Richard BuIkeleyyJ Baroa Hill, wedi cyfnewid ei olygiadau politie&idd, a'i fod yn benderfynol o sefyll Jli yr ethaliad nesaf felymgeisydd Rhydd- fryjol droa y air. A dyma y pethau bach, fel llwjiiogdd Samson, yn cario y newydd- ion i'r pedwar gwynt gan gyflymed ag y raedrai y fellten a'r Anglesey Central Railway en cario. Pan gyrhaeddudJ i'm elostiau dywedais yn ddigyffro mai ystryw a phwffyddiaeth Radicalaidd ydoedd y peth, a dynay rhoswm dres ysgrifenu y tre-bvrn, rbag fod rhai, feallai, wedi credu i'w hymadrodd twyllodrus, anwireddus, a disail., Ond befch a wnant wrth weled eu plaid yk colli bob*'dynnyg a wnant? TrtfWA eitt golwg i'r fan a fynom at pob gradde gymdeithas, o'r marsiandwr, mawr llawr at wehilion eymdeithas, mae, Mr GlAdstone wedi rnedru eu trethu a'u llethu i'r llawr, yn neillduol y tlawd. Medrodd drethu pob dim a feddai yr amaethtrr 0 gwmpas ei dy ond yn unig y gath y celfyddyclwr ar bob dim a feddai end ei dafod; a eheisiodd gyrhaedd yr hen wreigen dlawd fyddai broil yn methu eael^ box ofatehes mewn blwyddyn. Gwel- odd y wlad fod eisieu newid, a symmud- odd y. gwr mawr, ac nid yw yn edifar gaaddi hyd yma. Blinodd y darllawyr arae, blinodd y tafarnwyr arno, blinodd y morwyr arno, blinodd yr amaethwr a'r tjrerin oil arno, blinodd ei fil addysg y wlad trwyddi, blinodd yr Eglwys arno, blinodd ft Ymnelilduwyr arno, ac ni foddbaodd y Pabyddion. Felly, nid rhy- fedd fod nn o'i oganwyr yn dyweud na fydd byth etto yn flaenor ar y gåd wasgar- edig, eanys ni fyp y wlad y fath lywodr- &eth mwy. Cdfied hen deulu ffydilou Llangefni fod eisieu rhywbeth ar y blaid afreolus iw wneud,'ac felly maent yn pro- phwydo yn ol eu mympwy eu hunain yr hynna ehymmer le byth. Gwared ni rbag dyfod byth yn agos i'w gwersyllfan CENTRAL LOCOMOTION.

"~LLANRUG.

BUDD-GYMDEITHAS ADEILADU BANGOR…

COLOFN YR AMAETHWYR. !

LLANFECHELL. t

-RHOSTRYFAN."I

Y PRIF FARCHNADOEDD SEISNIG.

PRIF FARCHNADOEDD CYMREIG.

LLITH MR PUNCH.,."If