Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MEISTRI LOWE A'U CWM., ARABIAU MILLS, HUDDERSFIELD, GWNEUTHURWYR CYFFAETH I GEFFYLAU A OW ARTHEG. RHODDIR DRWY HYN RYBUDD nad yw Robert Ellis, Castle, Dinbych Robert Williams, Wellington-place, Wellington-street, Llanrwst; so- Enoch H. Evans, College-street, Lampeter, y rbai a watanaethasant ychydig amser yn ol fel Comn.ission Agente dros y Cwmni uchod, yn dal unrhyw gy, sylltiad i'r Cwmni dywededig, ac nad oes ganddynt awdurdod, 8.W12 modd ya y byd i wneud defnydd o'r enw mewn perthynaa ag unrhyw nwydd a ddichon iddynt gynnyg ar worth. -IM Bm of » CLARKE'S B 41 Pills is W WMBtttod to cur* *11 discharge* from the Urinary MUM Bi ittbw Iq, acqoired or constitutional, Gravel tilth* Back.—Bold in boxes, 6B* ttd each, by a&Qi|i|<Ust« andjpateQt medieine Vendors or sent to for 60stamp« by tli* Maker, J. J. CLABKB, CMfiMisg Chemist, High Street, Lincoln.—Wholesale Af*fitr. BABCLAT and Soiqs, London, and all the Whole- is" ent-31. G. Bughee and SOD, 8, 9 aad 10, Market fcireet, Holyhead. mWELTE CARTES de VISITE, 2s el J Six la 8d. Carte enlarged to 10 fncLui, l'i; Cabinet, SIt. and oarte with stamps Perfect and original returned free. London Photo-Graphic Co., 304, Regent Street, op- posite the Polytechnic, and 1, Norfolk Terrace, Bay* water W. F. a. D. rzmmn. Manager. TO THE CLERGY, PUBLIC SPEAKERS SINGERS, &C. A EE you troubled with Hoarseness. Hus- kiness. Weakness of the Voice, or any other de- ficiency in the vocal or respiratory organs for Public Speaking, or Reading, or Singing, &c. ? Try JONES' TREMADOC) AROMATIC VOICE GLOBULES, and en will be relieved at once. Sold in Boxes at la lid and 2a 9d. May be had of all Chemists, and from the Cambrian Pill Depot Tremadoc. DOSBARTHWYR YN EISIAU. Carem glywed gyda throad y post oddiwrth y rhai a ddymunent gael eu pennodi yn ddosbarthwyr LLAIS T WLAD. C&nt yr elw arferol, a chan ein bod wedi DYBLU MAINTIOLI Y PAPYR, y mae hyny, ynbyda/r pris isel yn sicrhau CYLCHREDIAD ARUTHROL. Anfoner yn ddioed at y Perchenog, Mr. K. W. DOUGLAS, Bangor. AT EIN GOHEBWYR. R. AP PBTS.—Gwelwch i ni ddefnyddio adroddiad oedd mewn llaw yn flaenorol. 0 barih y llythyr ar y gronfa, yr ydym wedi rboddi cyfran anarferol o'n gofod i ysgrifau ar y wrthddrych, ac y mae y wlad yn tanyBgrifio yn haelionus. IOBWBRTH.—Y mae i chwi groesaw i ysgrifenu unrhyw eglurhad, oe fteB a fynoch ä'r pwngc. DBBBYHIWS.-—Er nad ydych wedi gweled yn dda anfon i ni eich enw priodol, tueddir ni i atteb eich gofyniad, JH y frawddeg semi—"gydag angen." Trwstaneidd- tweh anfaddeuol V cyssodwyr a achlysurodd y fath dryblith. JOIKX JONKB (Llangefni).—Nid oes yn y llinellau nem- awr deilyngdod, ae y mae genym doraeth o'u gwell yn disgwyl ea tro. X. Y. i-—Yr oedd adroddiad arall wedi ei gyssodi pan gyrhaeddodd yr eiddoch chwi. Bydd yn dda genym Bgly wed oddiwrth3 ch yn fynych yn y dyfodol. DEISIOL OWBH.—Dan ystyriaetb. lays Y FOEL.—Nid ystyriwn yn ddoeth oddef i ych- waneg nagun ysgrifena yn yr aiddull a ddefnyddiwcb. Gadewch i ni gael rhywbeth a gafael ynddo. THOMAS Joires.—Lied ddiyni ydyw'r englynion. Diolch i chwi am eich teimlad earedig at y Llais. EliPTW.—Ymdrechwn ddefnyddio y llinellau yn rhai o'n rhifysau dyfodol. ALWBBTDD.—Ymddengys eich darnau barddonol o dro j dro. T. G.-Diolch i ckwi am eich'ysgrif afaelgar: ymddeng- 18 yn ein nesaf. IBTTAK GWTNANT.—Bwriadwn anfon un i chwi. Jomr OWEX.—Ymddygwn at y pennillion yn unol &'U teilyngdod. Yr ydycb yn afresymol o faith. DANIBII PIBBCB.—Edrychai braidd yn ddigrifol ail- argraff* yr nn peth er mwyn cyfnewid un gair. GLOBWLAS.—Gallwch wneud ei well gydag ychydig J'mdrecb. HTKAKABTHAU M ON.—Ymddengys parhad yr ysgrifau oar y testyn urhod yn ein nesaf. HTWEL.—Yr ydyehyn frenin mewn cymhariaeth ond efaUai n&s gallai ef yn well. LLWTHOG.—Nia ymddirfedasoch i ni eich enw a'ch cyfeiriad, ac heblaw hyny croniclir yr un ffeithiau gan ein gohebydd ffyddlon Ieuan Awst. Hu PAUU—Ofnwn nas gallwn wneud defnydd o'r ysgrif, oad cawn redeg drwyddi etto. ERFTL, mewn attebiad i gwestiwn a ofynwyd mewn rhifyn diweddar, a ddywed mai oedran y lloer ar y lSfed o Ebrill, 1829, oedd 16eg niwrnod. Jofyna oedran y lloer ar ddyddiad y croeshoeliad ? VXWK LLAW.—Y mae mewn Haw amryw ysgrifau a gftnt sylw dyladwy yr wythnos nesaf ac oherwydd prinder gofod y mae ymddaagosiad amryw sydd wedi ea cyssodi yn cael ei obirio. mmmmmmmm—m ———

- MES-URAU Y-LLYWODIRAETH

\DYDDLYFR Y PACKMAN.

BETHESDA A'R AMGYLCHOEDD.

GWRECSAM A'R AMGYLCHOEDD.