Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

BIN HAMGUEDDFA LENYDDOL. 1

News
Cite
Share

BIN HAMGUEDDFA LENYDDOL. 1 Dan y penawd uchod bwriadwn gyhoeddi e bryd i bryd bigion o farddoniaeth a llythyrau anngyhoeddedig prif-feirdd ac enwogion ymadawedig Cymru, y rhai a daflant gryn lawer o oleuni ar helynt- ion beunyddiol eu bywyd, yn ogystal ag ar sefyllfa llonyddiaeth yn y Dywysog- aeth yn ystod hanner cyntaf y giturif hon. Yr ydym yn galln gwneud hyn trwy garedigrwydd y bardd a'r gwydd- onwr enwog Aled o F6n, yr hwn, ae efe yn gyfaill mynwesol i'r rhan fwyaf 6 fdirad Cymrn ngain mlynedd yn ol, a fn yn ddigon meddylgar i gadw ysgrifau gwerthfawr o'r eiddynt, y rhai y mae yr Aled, gyda gwladgarwch teilwng o efelyebiad pob bardd a lienor Cymreig, wedi en dodi yn nwylaw awdurdodiiu Prifysgol Cymru i'w trefnu gogyfer a/u cyflead "tra rhed dwr ar asteil an- rhydeddusaf llyfrgell y Coleg yn Aberys- twyth. Yn y gyfres ddyddorol hon ym- ddengys llythyrau a daroau barddonol o waith Eben Fardd, Talhaiarn, R. ap Gwilym Ddu, Elis Owen o Gefny- meusydd, Gwrgant, Parry Caer, awdwr y Royal Visits," loan Meirion, loan Tegm, Ieuan ab Grati- ydd. &e. Yr ydym yn gobeithio y dilyn- ir esiampl glodfawr Aled o Yon gan lengarwyr ereill, y rhai a feddant dryBorau llenyddol y byddai yn ddy- munol eu gosod ar g6f a ohadw. Trwy en hynawsedd yn y eyfeiriad hwn, hwy a gyfoethogant nid yn unig golofnan y Lima, ond hefyd lenyddiaeth en gwlad, M a'n galluogant ninnau i wneud yr un gymmwynas A'n eenedl ag a wuaed gan y Brython flynyddoedd yn ol.—Got. GUTTN PERIS. FONEDDIGION,-Dyma finau, ar ol gweled eyfeiriad attaf gan y bardd ieuangc talentog Ogwenydd, yn y Llais yr wythnos ddiweddaf, yn eyflwyno fy nghyfran i'r Amgueddfa, ac y mae yn bleser genyf gael anion y eyfryw. Nis gwn pa fodd y daeth y eyfansoddiad i fy meddiant, ond eredwyf i mi ei gael yn an o ysgrifau loan Tegid. Gwelais gywydd i ofyn dillad o eiddo Gutyn Peris gan Ogwenydd dro yn ol; ond wele'r cywydd i ddiolch am y dillad:— Y gwr a g&r y gweric, Er na gwerth ei aur na gwiu, Dafis ein hathraw dwyfol Un na ii y tlawd,yn ol; Llygaid ac enaid y gwan nf) Trwy Fangor oror eirian, m,_ Rhof wyl 0 m hir ofalon r. I gyrhaedd hyd y gerdd hon. T Wyf lawen mdwn ferueni c AJ., 0 t-orch esel eich hannereh chwi Uchel y'oh caf, Meistr Dafis, Draehefn pwy edrych yn is, Y gwr trugarog eirian Beuoydd a genfydd y gwan Rhoddi hagan rbag anwyd I Dwm oedd yn Uwm a llwyd; Qwaagod, eIÔ! diddos i'r dyn, Rhoi ogyfuweh A'r golYD. Rhwydd gofyn nawdd drahawdd dro, Rhwyddaeh Tia chael a'i rhoddo; A. gwa y ceir gan y call YrhynnMceirgaaanbU. ftOi!T)t'Yv) Pob eybydd, a fydd yn fwy 4 Bi fyfyr am dda fwyfwy 'E dyn wan dan ei annedd Wr da a'i feiddia. hyd fedd Gweini mewn rhy' ae anwyd A'i gael fydd rhywfaiot o fwy.l. Os gwae'r gwr a wasga'r gwan, Gwae lawer cyn Gwyl Ieuan. Aeth llu Pharo gwyrdro gatt O'r byd yn ei eerbydau Ni ddaw trysawr na mawrecld Na da byd ond hyd y bedd. r t, Oeb, awydd eybydd eobaur, Duw yr hwn ydyw yr aur, A'i adael o'i ol wed'yn O'i ol rydd er hael o ddyn. Mynyeb, mynych am anhael Grinwas, yw rliwyddwaa i'r bite! Er hyn Did gwiw rhoi anair Cybydd yn gyfydd ft gair. Gwelwyd mai ehwi o galon Yw Ifor Hael y fro hon Yn ddi-ragor Ifor y'ch NeJ. frawd i Ifor ydych. 0 noddair bèr winwydden, 'E geir prawf yn mrigau'r pren Awydd sydd beunydd o'ok bd > Cyffelyb fel eyff haelion, A'ch ffrwyth fel prif-lwyth y pren A welwyd yn wialen. Nid gwell namyn gwelt gallu Hoel haelion i feirddion fu Mae Tomos fel eos 14a A'i beroriaeth bnr eirian l'ehcoio tra byddo byw, Ca frawd, eieh eofiwr ydyw A'ch mawr-lles i'r fynweu fau Gan Naf erfyniaf fioau Llwydd i'r gall a &railioch Mawn byd yn y man y bo'eb. G. W, neu GPTTU PERIS. rr Parch. Richard Daviea.

Advertising

CYFLAFAREDDIAD YN LLE, .^…

EISTEDDFOD LLANDDEWI-BREFI.

" HETEROPHEMY."

CREULONDEB BELIENL

AMLWCH.