Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Hysbysiadau. DiXIER SYIJW.—Bydd yn hyfrydwch (ran y Cyhoeddwr o?od mcwn yn rliad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Ordcinio a Sefydlu, Cyfarfodydd Chwarterol, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, codir ychydig dal am danynt.; URDDIAD. /■"lYNELIR Cyfarfodydd UrddiadMr E. C. Davies, Ceinewydd, V_y diweddar o Goleff'Caerfyrddin, yn Llanon a Nebo, Mawrth a Mercher, y 2;iain a'r 2 Jain o Hydref. Y cyfarfodydd cyboeddus i ddechreu y nos gyntaf yn y ddau le, ac yn Llanon yr ail ddydd. Dymunir yn daer ar holl weinidogion sir Aberteifl i fod yn brosenol aryr achlysur. YSGIUFENYDI). Ebenezer, Llanelli. CYN'KLIR Cyfarfodydd Blynyddol, yn nctbyda Chyfarfodydd Sefydliad y Parch W. T. l)avies, gynt o Glantwrch, yn wcin- idog ar yr eglwya uchod, ar y dyddiau Sul a Lluii, Taenwedd y 4ydd a'r 3ed, pryd y bydd yn Uawen trail yr oiflwya a'r weinidoe weled holl weimdogion y sir.yn nghyda cliy foillion ereill yn bresonol. D. C. I'A'BKY, Ysgrifenydd. Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg. C^YNBLIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb ucliod yn J Ebenezer, Caerdydd, ar y dyddiau Mawrth a Moicher, Hydref 23ain a'r 24ain. Y Gynadledd am 2.30 y dydd cyutaf. Rhoddir gwahoddiad cynes i'r frawdoliaeth i ddyfod yn ngliyd ar yr achlysur. Dros yr eglwya, E. WALTERS, Ysg. Maenygroes a IN anternis, Ceredigion. /"1YXELIU Cyfar'odydd Urddiad Mr W. Griffiths, o Goleg L* I'resbyterafdd Caerl'yrddin yn yr Eprlwysi uebod, Merelier a Iau, y 24ain a'r 25ain o'r mis hWII. Bydd y cyfarfodydd i dde- chreu dydd Mercher am ddau o'r tfloohyn Nanternis, a dydd Ian drwy yuiydd yn Maenygroes. Taer ddymnnir am bresenoldeb holl weinidogion y sir trwy hyn o rybudd.—Dros yr cglwygi, 1). EYANS, Ysg. Eglwys Atmibynol yr Aber, Brycheiniog. DYMUNA yr EglWys uchod wneyd yn hyabvg na wnoir casgl- iad tuaer at un o ddau Goleg Annibynol y Bala.—Dros yr Eglwya, Ylt YSGIUFENYDD. Lleyn ac Eifionydd. CYN-ELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Pisgali, ar y dyddiau Llun a Mawrth, Taeliwedd 5ed a'r 6ed. Gynadledd am 2 o'r gloch y dydd cyntaf. l'enygroes. J. C. JONES, Ysg. Cyfundeb Uchaf Sir Gaerfyrddin; DYMUNIR hysbysu y frawdoliaeth oil y bydd y Cyfarfod Chwarterol yn y Bryn, Llanelli, Tachwedd 13eg a'r 14eg. Y Gynadledd am 2 o'r gloch dydd Mawrth. l'regethir ar y pynciau neillduol gan Mr Thomas, B.I)., Capel Isaac, a Mr Davies, Bethle- hem. Deued. y brodyr gyda'r tren sydd yn cyrhaedd Bynea am 12.30. JOHN THOMAS. Cyfundeb Sir Aberteifi. OYNELIIi Cjiarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn Horeb, ger Llandyssil, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Taeliwedd 6ed a'r 7fed. Y Gynadledd am 2 o'r gloch y diwrnod CYntaf. Deucd y frawdoliaeth yn gryno. y T. PENNANT PHILLIPS, Gweinidog. Cyfundeb Isaf Caerlyrddin. OYNELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn ltliydy- ceisiaid. Taohwcdd 20fed a'r 21ain. "i Gynadledd am 2 o'r D-lnoli v dvdd cyntaf. Pregethir ar y pwnc, Cadw'r Sabboth," a-an v Parch W. C. Jenkins, Cydweli. Bydd cerbydau yn St. Clears yn cwrdd y tren 12.0 dydd Mawrth. I). R. 1)AVIES. Jerusalem, Penarth, a Chanaan, Maldwyn. DYMUNIR hysbysu y bydd bob gohebiaeth yn nglyn a'r eelwysi uchod i'w anfon i'r Ysgrifeny dd—T. WAT KIN' DAVIES, Gelligason, Manfair, Welshpool. Cymdeithas Adeiladu Merthyr a Dowlais Sefydlwyd 1872.-Corfforwyd dan Gyfraith Seneddol Cymdeithasau Adeiladu, 1874. Prif Swyddfa :-34, Victoria Street, Merthyr Tydfil. Cadeirydd—THOMAS WILLIAMS, YSW., YH. YMAE y Gymdeithas uchod yn barod i roddi benthyg ar Mortgage, ar y rhybudd byraf, Symiau o £ 100 i B10,000, i'w talu yn ol yn Gyf. ranau Misol nen Chwarterol. Mae tabl yr Ad-daliadau, y Trenlian Cyfreithiol, a thai y Surveyor, wedi eu gostwng lawer iawn. MAE'R GYMDEITHAS YN AWR YN CYNYG MANTElS ION ARBENIG I FENTHYCWYR, drwy fod yr Ad-daliadau a'r Costau Dechreuol wedi en lleiliau gymaint. Cedwir y Dirgelwch Llwyraf. Am Fanylion, ymofyner & Mr E. ROBERTS, Ysgrif. enydd, yn Swyddfa y Gymdeithas, 34, Victoria street, Merthyr Tydfil. Newydd ei gyhoeddi, Pris 6e, YR EGLWYS A'R OES YR YDYM YN BYW YNDDI. ANERCHIAD Y GADAIR. GAN Y PARCH W. EDWARDS, ABBRDAR. ADRADDODWYD yn Nghyfarfod Blynyddol Undeb yr Annibynwyr Cymreig yn Ffestiniog, Awst, 1883. At yr hyn yr ychwanegwyd Swper yr Arglwydd yn ei natnr a'i weinyddiad." Papyr a ddar- llenwyd yn Nghyfarfod yr Undeb yn Nhreffynon. Yr eirchion i'w hanfon at yr Awdwr. ADRODDIAD 0 CYFARFODYDD YR UNDEB CYMREIG 0 1872 I 1BVS. TMAE yn mryd y Pwyllgor, os ceir cefnogaeth JL ddigonol, i gyhoeddi Adroddiad o GyfarfoJydd cyntaf yr Undeb, a gynaliwyd yn Ngliaerfyrddin, Caernarfon, Treffynon, a Merthyr Tydfil. Bydd y- gyfrol yn cynwys, yn mysg pethau ereill- ANERCHIADAU Y GADAIR, gan y Parchn Dr W. Rees, Caer; J. Davies, Glandwr; Dr T. Rees, Aber- tawy a'r diweddar W. Griffith, Caergybi. PEEGETHAU YR UNDEB, gan y Parchn Dr T. Rees y diweddar R. Thomas (Ap Vychan); Proff. W. Morgan, Caerfyrddin; O. Enns, Llundain; y diweddar M. Evans, Caerdydd; R. S. Williams, Bethesda; a W. Evans, Aberaeron. PAPYRAU AR AMRYWIOL DESTYNAU, gan y Parchn Dr J. Thomas, Liverpool; W. Evans, Aberaeron; Proff. J. Morris, D.D., Aberhonddn; J. Jones, Machynltetb Proff. D. Rowlands, B.A., Aberhonddu T. Johns, Llanelli; B. Williams, Canaan; a D. Williams, Ysw., Training College, Abertawy. AKEITHTAU AR WAHANOr. FATERION, gan Henry Richard, Ysw., A.S.; Parchn E. Herber Evans; T. Davies, Llanelli; D. Jones, B.A., Abertawy; E. A. Jones, Castellnewydd; D. Roberts, Wrexham; P. Howell, Ffestiniog; R. Morgan, St Ocars H. Oliver, B A,; W. Roberts, Liverpool; S. Evans, Hebron W. Emlyn Jones, Treforris; R. Rowlands, Treflys; Dr W/Reea a Mr P. Mostyn Williams, Rhyl. Cyhoeddir yr Adroddiad yn unffui f a'r Adroddiadan ereill. Pris, Deunaiv Ceiniog, nou 6 ac nchod yn ol Is. 3c. y copi. Dymunir ar i ddosbarthwyr yr Adroddiad am y flwyddyn bresenol, ac ereill, fod mor garedig a derbyn archebion am yr uchod, m'u hanfon mor fuan ag y byddo modd i Rev J. B. PARRY, Hansamlot, R.S.O., South Wales. Eir i'r Wasg mor fain ag y ceir digon o enwau i ddigolledu y Pwyllgor yn yr antnriaeth. COLLEGIATE SCHOOL, MILFORD HAVEN. CONDUCTED by the Misses THOMAS, trained at C Milton Mount College, and holding Certificates from the College of Preceptors, South Kensington, &c. Domestic department under the superintendence of Mrs Thomas (widow of the late Rev Evan Thomas). The house secured is well situated in Hamilton- terrace, commanding an extensive view of the Haven, and in every way calculated to insure the heaith of the pupils. Term commences Monday, September 10th, 1883. Pupils prepared for public examinations. PARKYVELVET ACADEMY" CABMABTHEN. THIS Academy will be opened on the 7th AUGUST by the Rev J. CERKIDFRYN THOMAS, formerly Congregational Minister at Maesteg. Mr Thomas was a student at the Carmarthen Presbyterian College, was first prizeman throughout the whole of his college course, and won a Sharpe's Prize. He also holds several advanced certificates for proficiency in science, issued by the Science and Art Department, South Kensington, and has matriculated in the London University. Agents, Clerks, Managers, Music Teachers. WANTED, to obtain Orders for Pianos, American Organs, and Harmoniums. Hire System. Good Commission. None but respectable persons need apply.-J. BENTLBY, Small Heath, Birmingham. Gwelliantau Pwysig mewn Harness. (Trwy Freint-lythyrau Breninol Ei Mawrhydi). !W. POWELL, Harness Maker, Merthyr Tydfil, ADDYMUNA alw sylw perchenogion a'r rhai sydd yn defnyddio Ceffylau at ei Patent Gig Backband and Shaft Tugs. Hefyd, at ei Freintebau mewn Genftin a Ffrwynan (Bits and Bridles). Mae y gwelliantau hyn yn corffori awgrymiadau a gaed trwy brofiad helaeth. Trwy wnouthur ymofyniad, anfonir cylchlythyrau a chynlluniau. yn nghyda phob manylion, trwy y Post. Gellir cymhwyso y Patent Tug at Backhand and Tug o'r hen ffasiwn, trwy ei anfon i WILLIAM POWELL, y Breintebydd. Cyfundeb Arfon. 1YNELIR y Cyfarfod Chwarterol nesaf yn Trefriw, Mawrth a Mercher, Hydref 30aiu a'r Slain, l'rogethir y ddwy noson. Dydd Mercher, agorir y Gynadledd am 10.30. Cadeirydd, i'arch AY. Griffith. Am 2, preeetha y Farch W. C. Thomas ar Yr Ysgol Sabbothol yu foddion gras." M. 0. EYANS. Yn y Wasg, pris Swllt, ADRODDIAD o GYFARFODYDD YR UNDEB TN FFESTINIOG. Anfoner yr Archebion i—Rev J. B. PARRY, I.lansamlet, Swansea. RHAN I., GWYRTHIAU :CRIST. Mae y rhan hon yn cynwys 17 o'r gwyrthiau wedi en troi ar gan, gydag addysgiadatr, wedi en gosod all an mewn modd syml a dealladwy j'r plant, gyda syml a bywiog-y fath ag a hoffir gan y plant a'r bob! ieuainc. Gellir eu canu mewn Cyfarfod fel Cantawd, neu ar wahan, yn ol amgylchiadau. Nid oes ynddo anthemau, na darnau mawr a thrymion, end rhai y gall pawb eu dysgu a'u canu yn rhwydd. Gyda phob gwylder dyledus y dymunaf lwyddiant cyffredinol i'r llyfr hwn, oherwydd y gwirioneddau mawrion a ddysgir gan y gwyrthian a gyflawnwyd gan ein Gwaredwr a'm gweddi ddifrifol ydyw, ar iddo iod yn foddion i ddwyn miloedd at y Gwaredwr i gael iachad i'w heneidiau. Pris, Sol-fa, 6c.; Hen Nodiant, Is. go. ETHEL WYN. S.F., 6c; H.N., Is 6c. Cantata Ddirwestol, yn y ddwy iaith. Mae hon yn sier o fod yn boblogaidd." MORDAITH BYWYD. S.F., 6c; H.N., 2s 6e. Rhaid i bob un diragfarn gyduabod fod Mordaith Bywyd' yn gyfarsoddiad nas gwelir bob dydd ei gyffelyb,"—Tanymaiian. I'w cael gan yr Awdwr-H, DAVIES (Pencerdd Maolor), Garth, Ruabon. Anfonir Rhestr o G:tneuon, Anthemau, Canigau, &c., &c., i unrliyw gyfeiriad yn rhad. CAN GYMKEIG BOBLOGAIDD. "HIRAETH, WEDI EI THRRFNU A'l CHYNGHANEDDU GAN D. JENKINS, MUS. BAC., Y GElIilAU GAN "CEIBIO Gr," Y DDAU NODI ANT AR YR UN COPI, PRIS, CHWE'CHEINIOG. Y LLYFR TONAU NEWYDD. TUNES, CHANTS, and ANTHEMS. Mae y drydedd fil bron allan o'r Was-, Adolygiadau ffafriol o'r Wasg Saesoneg a Chymraeg. PRIS 3s. SOL-FFA, A 3s. 6e. HEN NODIANT. HEFYD, ANTHEM GENADOL NEWYDD A PEOBLOGAIDD. Sol-ffa, 2c., H. N. 4c. Pob archebion, gyda blaendal, i'w hanfon at yr awdwr, D. JENKINS, Mus. BAC. (Cantab), ABERYSTWYTH. SWANSEA ROOK PERMANENT BUILDING SOCIETY. abiaisTAJR, LOG. DERBYNIR unrhyw symiau o arian o a £ 10 i dglOOO gan y Gymdeithas uchod. Rhoddir 116g o Bum' Punt y Cant, a'r ymrwynaadau dyogelafatn danynt. YmoTyner a'r Ysgrilenydd, Mr T. H. Davies, 18, Union-street, Swansea. Gan ein bod yn dal cysyHtiad pwysig &'r Gym- deithas hon, gallwn sicrhau ei bod wedi ei sefydlu ar egwyddorion bollol dêg, a rhydd gyfleusdra perffaith ddyogel i osod arian ar ldg. B. WILLIAMS, Canaan, Cadeirydd. J. LL. JONES, Penclawdd, \Diree- J GRIFFITHS, Argraffydd, Abertawy.) tort.