Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TEILWNG 0 SYLW PAWB. X20 Y CANT 0 LOG. Gwenllian Thomas," 1,630 tons Dead Weight. lolo Morganwg," Steamship Co., Limited, 1,900 tons Dead Weight. Anne Thomas," Steamship Co., Limited, 2,100 tons Dead Weight. "Kate Thomas," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "Wynnstay," Steamship Co., Limited, 2,300 tons Dead Weight. "Walter Thomas," Steamship Co., Limited, 3,200 tons Dead Weight. Seventh Steamer to be Registered a Limited Company, AGERLONG NEWYDD. 1. f YME RWYD i fyny y Shares yn ein hagerlong, Wynn- V7 stay," mor gyflym, fel yr ydym wedi contractio am un arall, i fod yn barod i'r mor yn Mai nesaf, 1884. Cost yr agerlong ydyw 35,100p. 2. Bydd yr agerlong lion o'r gwneuthuriad goreu gan y llong-adeiladwyr enwog, Messrs. PALMER & Co., Janow-on- Tyue. Y mae o bwys mawr i'r Shareholders pwy yw adeilad- wyr y Hong, gan fod gwir worth Hong, fel gwir werth tS", yn vmddibyim ar yr adeiladaeth l!nw yr agerlong lion fydd "WALTER THOMAS." 3. G. Jlwn addaw gyda yr hyder mwyaf y till yr ngerlong lion tuag 20p. y cant, efallai ycliwaneg. Tra y mae llongau hwyliau i raddau mawr out of date, acyn talu ond ychydig lieu ddim 116g, y mae agerlongau yn tixlu yn well nag erioed Hyd yn nod yn yr amseroedd isel ar fasnach, yr oedd ager- longau Citerdydd yn tain tuag 20p. y cant yn flynyddol, fel rlie 1. Tiilasoni i'n Shareholders yr baner blwyddyn diweddaf, yn diweddu Rhagfyr 25ain, 1882, yn ol 24p 10s. ycant. 4. Bydd y llyfrau yn agored yn y swyddfa bob amser i'r Shareholders eu liavchwilio, a'r Policy of Insurance bob r.mser i'tv weled, er sicrliau na hydd yr un golled trwy longddrylliad. 5. Bydd y Shares yn lOOp. yi1 un, ac i'w talu fel y canlyn P. S. c 2 0 0 wrth anfon am Share. 48 0 0 Mai 1af, 1884. 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 yn mhen cllwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis araU Felly, tellr y Share i fyny yn mhen dwy flynedd. Ond telir enillion y llong (dividend) ar yr oil Share o'r amser cyntaf, sof Mai, 1884. Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb sydd itg ychydig arian ganddynt i ymuno. 6. Sylwer mai y ffordd arferol mewn Fimis ereill yw talu am y llong tra y mae yn cael ei liadeiladu, a'r gweddill, os bydd gvveddill, yn mhen chwe' mis wedi hyny, ond nid ydym ni yn gofyn i neb dalu ond yr Application Money hyd nes bydd y Hong wedi ei gorplien, ac yn barod i'r m6r. 7. Dealler nad ydym yn cliargio dim commission ar adeilad- aeth y llong, yr hyn yw yr arferiad cyffredin. Yr un faint a gostia y Hong i'r Shareholders ag sydd raid i ni dalu i'r adtuladvvyr, sef 35,100p Bydd hyn yn fintais fawr i'r Share- holders i ddeclireu. Y tat wedi lIYlll ni fy.id 2p. 10s. y cant ar yr lioll enillion lioll enillion y brokerage, 6ic yn myned i'r Shareholders Dymunwn alw sylw arbeuig y Shareholders at y telerau hyn, a'u cymliaru & tlieleraiifli-))is ereill. 8. Bydd i'r 116g gael ei ddosranu ar ol pob moulaitli, fel y gwybyddo y Shareholders, o lis i fis, pa beth yw enillion y llong. 9 Bydd y llong ar egwyddor y Limited Liability Company, a ni ein hunain fydd y Shareholders mwyaf ynddi. MANTEISION PELLACH. 1 Ceil' pob manylion yn y Prospectus, ne-i trwy ysgrifenu atom ni, megys enwau yi adeiladwyr, pris y llong, lioll. wneuthuriad y llong, Ac, &c., yr hyn ni cheir yn gyffrodin mewn Prospectuses o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl funylion. 2. Mautais fawr arall yw fod y tal am y management mor isel, tra nad ydym yn codi dim fel commission ar adeiladaeth y Hong. Gwyr pawb sydd yn hyddysg yn y pethau hyn y fantais fawr sydd yn y cysylitiad hwn. 3. Gan y bydd y llong wedi ei hinsiwrio yn ei llawn wertli yn erbyn Jlongddrylliad a phob damweiniau, ac hefyd unrhyw esgeuluHlra o du y Cadben, nid oes raid i neb ofni colli ei arian Eegeulusir weitliiau wneyd hyn; ond fel sicrwydd i'r cyiranddai wyr, dangosir y Policy bob amser yn y swyddfa. 4 Yr ydym yn brofiadol liollol o longvvriaeth yn ei holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus a'r holl brif bortliladdoedd ac y ruae amryw o'r prif farsiandwyr yn Lloegr ac ar y Cyrandir wedi cymeryd rhanau yn ein llongau, ac yn anfon e rcliion bob dydd am Shares yn y "Walter Thomas [j Y mae croesaw i bawb ymholi am ein cymeriad yn Ngliaerdydd, neu yn y National Provincial Bank of England, Bute Docks, Cardm, Bridgend, a Dolgellau. G. Os dyniuna neb am Share neu Shares, ysgrifened atom ni i'r cyfciriad isod. Ysyrijentr yn fuan er sicrhau Shares I 7. Mewn can]) niad i amryw lythyrau, dymunwn ddyweyd nad oes un cysylitiad o gwbl rhwng ein firm Iii, EVAN THOMAS, RADCUFFE & Co., ixfirm y Messrs. JONES & THOMAS. Y maent yn ddwy firm hollol waharol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE & CO., BURE CHAMBERS, CARDIFF. LLYTIIYR CYMERADWYAETH. Yr wyf yn adwaen y Cadben EVAN THOMAS a Mr RADCLIFFE yn dda, ac y mae genyf bob hyder yn eu niedrusrwydd gonestrwydd. Nid ydynt yn bobI i addaw yr hyn nad allant gyflawni. Y mae lluaws o'm cyfeillion yn Shareholders ganddynt, ac yn cael perffuth foddlonrwydd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JONES. 2, Richmond Crescent, CardifP. SPECIAL NOTICE. TEA FOR CASH. BY the New Parcel Post 4 lbs and upwards will be sent per return of Post to all parts of tho United Kingdom, carriage paid. SUPERIOR BLENDS. Is 8d, 2s, 2s 3d, and 2s 6d per lb. P. O. Orders to be made payable at the Gray's Inn Road to JOSHUA THOMAS, Wholesale Tea Dealer, Lamb's Conduit Street, London, W.C. -I TE, TE, TE, I BAWB. MANTEISION LLUNDAIN I'R CYMRY. PAHAM y telwcli arian mawr am Dd ar hyd y wlad, pau f mao perchenogion ystorfa fawr o D3 rhagorol yn LIundain yu barod i'w anfon gydll. y Parcel Post i unrhyw fan ? Y Te Goren am y prisoedd canlynol:— 15 oz. o De da, Is. 6c.; 1 pwys, lawer gwell, 2B.; 3 phwys, 5s. 3e.; 6 pwys, 10s. Anfoner stamps neu P. Order i Mr L. PUGH (manager), The Stores, Lee, London, S.E. DALIEli SYLW.—Mae Mr Pugh yn Gymro, a gofala fod y T6 o'r fath oreu am yr arian. Bydd pob parsel o 3 phwys ac uchod yn cynwys rhodd werthfawr a defnyddiol. Anfonwch am pwys i'w dreio. CEUDDORIAETH DR PARRY, (PRIF ATHRAW COLEG CKRDDOliOL CYMRU, ABERTAWY.) JOSEPH. Cantawd i gorau ieuainc, H.N., y ddwy iaith, 2s; Tonic, Cymraeg, 8e. TELYN YR YSGOL SUL. Rhanan 1, 2, 3, Tonic, 3cyrhan j Rhan I, H.N., 6e. LLYFR 0 24 0 GANEUON, Yn 5 o Ranau, H.N., Is 6c; Tonic, Is y rhan, gyda darlun o'r Awdwr. LLYFR 0 DDEUAWDAU. Yn ddwy o Ranau, H.N., Is Tonic, gyda'r Darlun. 47 o Anthemau, Canigau, a Chydganau. HEN GLYCHAU'R LLAN. Y ddwy iaith a'r ddau Nodiant, 2c. MOLAWD YR HAUL. Y ddwy iiiith a'r ddan nodiant, 4e. HOFF D'WYSOG (Hail Prince of Wales). I-I.N., 4c Tonic, 3c. BLODWEN. H N., 5s, 7s, 10s 63 Tonic, 2s, 3s 6e, a 5s. EMMANUEL. H.N., 6s, 8s, 10s 6c Tonic, 3s, 4s 6c, a 6s. Rhoddir telerau manteisiol yn y ddan waith olaf i gorau. Am bob manylion, anloner am y catalouge cyflawn. Pob archebion, gyda blaendal, i'w hanfon i J. PARRY & SONS, 9, CASTLE-ST., SWANSEA. STEPHENS' Are Recommended for STOMACH Indigestion, Pain in the Sides, Nervousness, AND Jaundice, Headache, Biliousness, LIVER Impure Blood, Wind, &c. and Heartburn. PILLS I They do not cure all diseases, but those who suffer from Stomach or Liver Complaints are earnestly invited to give them a fair trial, as they are guaranteed to do good. For pains in the Head and Stomach the first dose gives relief in about fifteen minutes. Sold in boxes at la. lid. and 2s. 9d., and can be obtained through any Chemist, or direct by post from Mr W. L. DANIEL, 64, High-street, Merthyr Tydfil. Mr R. M. DAVIES, 10, King-street, Carmarthen. Mr T. DAVIES, Chemist, Porth. Mr A. E. EVANS, Chemist, Brynmawr. Wholesale from Messrs F. NEWBEBY q- SONS 1, King Edward-street, London, E.C., or S. STEPHENS, CHEMIST, MILNS- BRIDGE, HUDDERSFIELD.