Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

CWRS Y BYD.

News
Cite
Share

CWRS Y BYD. Y diweddar BirCh Elias Owen. •OYMEKIAD hynaws a dyddan iawn oedd awdwr y Stone Grosses, marwolaeth yr hwn a gofnodid yn ein rhifyn diweddaf. Yr oedd yn un o bump o frodyr a lanwasant gylchoedd pwysig yn ngwasanaeth yr Eglwys yn Ngbymru, fel offeiriadon neu mewn cysylltiad ag addysg. Yn ddigon rhyfedd, Annibynwr oedd eu tad, a chyfaill neillduol i'r anfarwol Williams o'r Wern. Bu ef farw yn Had ieuanc, a throdd ei feibion eu traed at yr Eglwys Sefydledig. Yr oedd Mr Eiias Owen, pan welais ef gynt-jf, dros 30ain mlynedd yn ol, yn ysgolfeistr yn Li an- llechid, ger Baugor. Gwelais efnesafyn Nghaer- sws, air Drefald wyn. Efe oedd curad y lie a Oheiriog yn oruchwyliwr Reilffordd y Fan, gerllaw. Yn naturiol, yr oedd y ddau yn gryn gyfeillion, a'r ddau yn gyfeillion hefo'r bonedd- wr llengar Mr Nicholas Beunet o Drefegiwys, pedair neu bum milldir o Gaersws. Yr wyf yn cofio cyflwyno diwrnod i fyned gyda'r ddau i weled Mr Bencet. Aethom gyda thtga y Fan nes cyrhaedd y pwynt agosaf i Lanyrafon ac yr oedd genym tua dwy filldir wed'yn i gerdded ar y ffordd waethaf y bum yn ei throedio fawr erioed. Yr oedd hi mewn manau mor byllog a chleiog a rwbelog, fel y gorfodid ni i gymeryd y cae am y gwrych yu ei lie. Ond cyrhaedd- asom ben y daith ar ol hir faeddu, yn llaid i benau'n gluniau a chawsom groesaw na fu'r erioed ffashiwn beth gan ein gwesttywr twym- galon. Pan gwynem wrtho ein trybini ar y iffordd, cysurodd ni trwy adrodd y rhamant oanlynol am FFYRDD SIR DREFALDWYN. Yr oedd teithiwr un tro, ecai, yn myn'd ar hyd an o'r ffyrdd hyn, a gwelai het a'i gwyneb yn isaf ar y llawr o'i flaeri yn nghanol traeth iJyw." Pan geisiodd ei chodi, daeth llais dyn oddi tani yn gwaeddi, "HowId on; help imi godi, ys gwelwch chi'n dda." Dychrynodd y teithiwr yn dost, ond cafodd ddigon o nerth i beidio rhedeg i ffwrdd,ac wedi ymbaJfalu, llwydd- edd i gael gafael yn ngholer cot y truan suddedig, a phan yn dygnu arni i geisio ei godi i'r Ian, dyti draohefn, "Byddweh yn dringar— mae yma geflfyl o tana i! Gyda chwedlau a donioldeb cyffalyb y buom yn ymddifvru trwy'r prydnawn ac wedi gweled y casgliad godidog o lyfrau sydd yn Glanyrafot) (geiwir y plasdy tlws felly am y saif -ar fin yr afon Hafren), a gweled hefyd y wenynfa fawr neu apiary sydd gerllaw'r ty, dychwelas- am yn mrig yr h wyr wedi treulio diwrnod nacheir and anfynych mewn oes ei hyfrytach. Bellach .dyma'r ail o'r pedwar wedi croesi at y mwyafrif. Gobeithiaf fod Mr Bennet yn iach a chysurus. Bendith nefoedd a daear fyddo'i ran y mae'n nn o'r Cymry m wyafgoleuedig a llengar a ad- jwaenais erioed.

YN EFENECHTYD.

Buddugofiaeth Fawr y Rhyddfrydwyr…

Mr Lloyd Ceorge a 0Chlerc…

Corph-Losgiad.

--0---Marwolaeth Eos Bradwen.

-:0._-Eisteddfod yn yr Almaen.…

Cohebiaethau.

w.".... i-restiniog.

ADNEWDDDU'R C VFAMOD.

; CYMANFA GANTT.

CYFARFOD PREOETHC.

YMADAEL.

GLAXDAVR.

Marohnadsedd