Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Nodiadau gan Diogenes.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Nodiadau gan Diogenes. SUL YR YSBYTTAI, 1898: CASGLIAD CYMRY LERPWL Y Twb, Mehefin xxz, Y MAE y Cymro wedi bod o wasanaeth diail Gymru, i'r Cymry, ac i'r Gymraeg ac yn neillduol yn Lerpwl yn y tri chyfeiriad. Nid y gwasanaeth Ueiaf a wnaeth oedd cynhyrfu eiddigedd o blaid yr Ysbyttai dinesig, gan ddwyn ar gof i'n cyd-ddinas- yddion ein dyledswydd i ychwanegu haelioni tuag at y sef jrdliftdau dyngarol hyn. Nid dyben y Ilytbyryn hwn ydyw cwyno fod yr hyn a wnaed yn ddieffaith, nage, y dyben ydyw cyfeirio at lwydd- iant amlwg. Yr oedd casgliadau Gymreig Lerpwl ar Sulvr Ysbyttai yn 1892 £ 92 9 0 1893 119 10 11 1894 130 3 1 1895 141 4 6 1896 178 13 1 1897 194 5 3 1898 245 8 6 Os poddefir gofod i ddangoa manylion y ddwy flynedd ddiweddaf canfyddir eu bod fel y oanlyn Meth. Calfinaidd 1897 1898 Anfield 25 0 0 38 18 7 Catherine Street 6 4 11 6 15 6 Chatham Street. 7 3 0 8 3 3 Crossha.11 Street. 2 3 0 2 10 0 David Street 14 0 6 15 6 5 Fitzclarence St 11 13 9 14 4 7 Garston 8 7 7 11 0 0 Holt Road 5 3 6 8 3 3 Netherfield Road 7 0 0 7 10 0 Newshatn Park 4 8 10 7 4 9 Oakfielcl Road 8 19 8 6 5 2 Princes Road 40 0 0 50 5 5 Walton Park 1 2 11 2 7 6 Webster Road 2 11 6 3 13 1 Spellow Lane, 2 16 9 Huyton Quarry. 0 14 0 -Rigby Street 0 10 6 144 9 2 186 8 9 Annibynwyr Tabernacl 5 14 6 5 13 1 Park Road 5 14 0 7 8 7 Gt. Mersey Street 2 7 8 2 15 9 Kensington 0 18 0 1 13 0 Grove Street 8 12 0 10 2 6 23 6 8 27 12 11 Wesleyaid Princes Avenue. 7 8 10 10 0 b Shaw Street 3 1 6 3 14 4 Boundary Street 2 6 6 3 0 0 Plimsoll Street 1 0 0 1 6 0 13 16 10 18 0 10 Bedyddwyr Everton Village. 5 18 0 4 14 6 Bousfield Street. 2 0 0 2 4 0 Windsor Street 1 15 0 2 0 0 Edge Lane 1 0 0 9 13 0 9 18 6 Bglwyswyr St Dewi 3 0 0 3 7 6 Nid oes angen hogi min y ffigyrau hyn. Dangos ant yn eglur fod mwyafrif Oymry Lerpwl yn ymr ddeffro. Yr hen bethau a aethant heibio, ar ddyledswydd sydd arnom i gvdnabod gwerth y Ysbyttai i'n ceuedl ni yn ein arwain i edifeirwch, ac i sier amcanu buchedd newydd. Yn ol ein rhif yn y ddinas dylem roi tua 750p at yr Ysbyttai, yn 01 yr hyn a roir gan eraill. Y mae genym felly dir lawer i w amaethu, a He digonol i ymhelaethu, ac i wneud chwedl Tennyson-" Stepping stones of our dead selves to higher things"—i ddefoyddio y cynydd sydd yn sylfaen ac yn ysgol i'r cynydd fydd. Nid ydyw y Cynig yn gwneud rheol o ganmaw], ond da iawn ganddo y tro hwn wneud hyny mewn ysbryd gwir ddiolchgar.-Yr eiddoch yn gywir, DIOGENES.

Llenyddiaeth.

--:0:---:-Mr. T. E. Ellis

[No title]

--v--Eisteddfod Genedlaethol…

Advertising

Yn Nghwmni Natur a'i Phiant.

[No title]

CWRS Y BYD.