Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Eisteddfod Cadeirioi Bwlchgwyn.…

News
Cite
Share

Eisteddfod Cadeirioi Bwlchgwyn. I WEL, dyna, Eisteddfod Gadeiriol Gwyr Ieuaiae y Bwlchgwyn, ya mhlith y psthau a fu. Mynycfawyd y cyf&rfodydd gan rai mitoedd. Ni welwyd y f*th beth yn y Bwlch erioed o'r bLen, ae hefyd ni j chafcdd yr Eisteddfo.1 well caredigion. Gynal- iwyd hi mewn pabell eaog fewa ergyd careg i [ gwm rhamantus Nantyffrith. Llywyadwyd dau o'r cyfürfoJydd gao Mr L J Roberts, M.A., Rhyl; a'r 11*11 gan. y boneddwr Mr R H Ven&bles Kyike, Penywero, Nantyffrith, yr hwn a fu yn gofnogydd ymirferol i'r pwyllgor. Methodd yr aelod seaediol anrhydeddua, Mr S Mess, a bod yn bresenol ohet- < wydd ymrwymiadaa seneddol pwysig. Arwein- j iwyd yn ddeheuig- iawa gan Dyfrig. Chwynwyd y dadganwjr yn Nghapel Salem gao Mr W M j Roberts, Gwrecsam, a dywedwyd pwy oedd yn j deilwDg o'r wobr yn y babell gaa Mr D H Hopkin Thomas. Olorianwyd yr adroddwyr gan y Parchn I Richard Williams, Rhos, a J Tonlas Hughes. Nebo, a chaws *nt stem go galed hefyd gan fod rhywle ar draws 60 o ymgeiswyr, Hwfa Mon fu n rhywle ar draws 60 o ymgeiswyr, I-Iwf Mon fu'n mesur a phwyao y beirdd. j Bryfdir enillodd ar "Farwnad i Tudno," gwobr tair gini. I Dadl yn darlunio nodweddion Cymreig, W. Ko berts, Brynrhosyn. Rhanwyd y wobr am adrodd "Damwain mewn chwarel" rhvrag Maria Edwards, Wyddgrug, a John Price, Bwlchgwyn. Adrodd The gambler's wife," Edith M. Ro. gers, Broughtoa. Ap Tegla areithiodd orea ar Y Cyntro." Yn y brif gystadlauaeth gorawl, "Gorphenwyd," 12p a locket aur i'r arweinydd, ymgeisiodd Maelor Choral Union, tan arweiniad Mr Robert Joaes, a Chymdeithas Gorawl Bwlchgwyn (Mr R. E. Jones). Ar ol cystadleuaeth galed, dyfarnwyd y wobr i Bwlchgwyn. Ymgeisiodd pump o goran meibion ar g&nu Milwyr y Groes," sef Coedpoeth, U.anarmon, Llaadegla, Voel Gaer, a Poneiau yr olaf ya oreu tan. arweiniad Heory Jones. Un3wd tenor, Gwlad y Bryniau," W. "Roberts, Rhen Giat. Dyfarnwyd y wobr am. y Uawffon i Foster Wil- liams, Treuddyn. Darlu < o Mr Richard Rogers, Bradford House, John Roberts, Nantyr, yn oreu; William Hughes, Cerygydrudion, yn ail. Myfanwy oedd yr oreu am weu shol, ond ni atebodd. Mrs Ann Jones, Mynydd Plasgwyn, enillodd am weu pir o hosanau ac hefyd am bar o socas iu i ddyn. Rhanwyd y wobr am waeud par o fenyg rhwng Miss S. E. Price, Bwlcbgwyn, a Miss Emma. Evans, Glasfryn, Corwen. Crys gwlanea gwaith Ilaw, Mrs Ann Jenes, Mynydd Plasgwyn, » Miss Louisa Williams yn gyfartal. Pir o muffatees, 1, Maggie Parry, Llanarmon 2, Mrs R. Lloyd, Mynydd Plasgwyn. Cadair dderw gertiedig, M. H. Roberts, Llan. gollen. TV 7 Pedwarawd, Beth sy'n hardd ?" (J. H. Roberts), Harry Hopwood a'i gyfeillion, Summerhill. Englyn i'r Wydd," ClwydfrynDavies, Ruthm. Unawd bariton, Tom Jones, Brymbo. Unawd contralto, R. F. Carrington, Bwlch- gwyn. Unawd ar y berdoneg, Emlyn Davies. Darn o fatddoniaeth, Bore Sabboth," Meurig Oybi, Brymbo. Unawd soprano, Florence H. Williams, Minera. Ua ymgeisiodd am y gadair, a barnai Hwfl Mon ei fod yn annheilwng. Deuawd, Misses Hopwood, Summerhill. Seindorf y Rhos, dan arweiniad W. Rimmer, enillodd ddwywaith yn nghystadleuaeth y sein- dyrf. Oanwyd yn ystod yr Eisteddfod gan Mra Burton Griffiths, Caer, a Mr Thomas Armon Jones, a chaf- odd y ddau dderbyniad ardderchog. Cyfeiliwyd gan Mr Burton Griffiths, Caff. Cariwyd y trefniadau yn mlaen gan bwyllgor o bobl ieuiinc, yn cynwys y rhai canlynol fel swydd- ogioa :-R Lloyd (cadeirydd), John Roberts (is- gadeirydd), Parch W A Jones, ficer (trysorydd), A LI Price (ysgrifenydd cynorthwyol), ac Alun Rob- erts, Peniel (ysgrifenydd cyffredinol). GLAN CLYWEDOG.

--0--Chwarelau Cogledd Cymru.

--0--Cysegr-Yspeiliad yn Llandudno.

----Y MOR-GWISGOEDD Y MOR..

Cymdeithasfa Treffynon.

-0--Marwolaeth ddisyfyd Cweinidogion…

-.U"--Ty r Cyffradin a Helynt…

Advertising

Newyddion Gymreig. j

[No title]

Advertising