Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Gwaed Pur. J Croen Iach. I Nerves Cadarn. YMAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at siorhau LBOHYD &o HIE DDYDDIAU. Owaea yw y Bywyd—Qwaed Drwg yw yr aohoa o'r rnan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio JsjCorff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o bwo, cryfhau a glanhau y gwaed o bob drwg (hvmowr) trwy gyineryd y Feddyginiaeth Fauur ganlynol at y Cuuaed} sef G W A M GWAED DRWG f DRV G YW'B ACHOS o'r ill It TW'K achos o'b Stitches yn yr "cfefyd y Brenin, Diffy^TreulSd, u i eu r ^anwyniai|j H1 /#/ Diffyg Archwaeth, nil! ^1 Cyfogiad, Bwynegon, Ddanodd, Penddynod, /$/■ •4r* Spleen neu Rheums, Oornwyd°n, Gout, CJlwyfau o bob math, <K\ Fits, Olefyd Melyn, Cancer, \Vw Nerves Egwan, A phob Tarddiant ary Cnawd, \v\/wV Clefydau Benywaidd, Chwydd yn y Glands, Vsv A'r rhan fwyaf o GHefydau yr Inflammation y Llygaid, Ao. V Afn, Arenau, a'r Ysgyfaint. (H.3EC3-XST Y mae y Pille hynod hynjyn dadwreiddio yn nniongyrohol yrholl Glefydau uchod. Allan o'r canoedd yn fy meddiant wele y Tystiolaethau canlynol' TYSTIOLAETH PWYSIG. Str,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, set Hughes' Patent Blood Pills,' i mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dros fy holl Gnawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuau a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at y Gwyregon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd. 4, Pontypridd Boad, Ferndale. William James. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y ryhoedd fv mod i, Fortnnatus Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn y Bheumatic $?ever am dri mis, 4-c yn methu a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Pills hycod, set I Hcghes' Patens Blood Pills,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. William-street, Llanelli. F. DAVIES. R H Y B U D D Y mae Ilwyddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dye wared felly gofa-er cael y trade mark iachod, sef Hun Calon, ar bob blwch, a'r geiriau Blood Pills oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar sta np y LlJ nodraeth. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, so nid yn gwanhau y corff, oblegyd eu bod yn c?nwys yMSMMe, neu y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd byd tuag at buro a cbryfhau y gwaed, a thrwy hyny yn dwyn yr afu, y cylla, y galon, yr arenau, y croen a'r nerves i'w naturiol a pherffaith weithrediad. Y maent yn ddyogel ac yn h&wdd i'w cymeryd, ac nid oes eisiau cadw i mewn tra yn eu Symeryd. Ar tcerth trwy yrholl Deyrnas am Is. lic., 2s. 9c., a 48. 6c.; trwy y Post, la. 3c., 2s, lie., a 4s. 9c., oddvwrth y Perchenog,— Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. Hughes' Patent Dropsy Pills. YMAE y Pefenau gwerthfawr hyn yn uu o'r Dargarfyddiadau Rhy'edd&f yr oes. y rhftiyB unioDgyrchol a wellaiit y Deopst yn ei holl ganghenau. ARWYDDION Y ARWYDDION Y DROPSY. c: y DE0^1 DROPSY. Cluniau, GraveI' Gloesiaaan, IHv TVaaH Diff/gAaail, H Cl £ n, 00,1 PoenynYTmfflr00dd,&a Penysgafader, Poonyny Oefn Oerfel, 1 ri'r Aren an, TraedOer,&c. azqzstsbssj Curiady Galoc. J^aj hyn oil sydd yn aehos neu yn effaith o'r Dropsy. Y m*e, gan hyny, o ddirfawr bwyg i bawb Rymeryd y^ Pe^eaau gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn yrnddanaj*, Fel prawf o r effaith neillduol.sydd yi ddynt, doder yma rai o'r Tysti >1 aethau sydd yn fy meddiant HANES RHYFEDD. A ddanfonwydimi garfy*Parch. William Jones, Gweinidog y Bedyddwyr. Mbw Vale: • Watevfall Row, Ebbw Yale, arnnf ysg ifecu Tystioiaeth i effaith. leirwydd a rhinwe id eich Patent Dropsy Pills. Y mae Evan Francis yn hea wr dros 66 oed; dyodd. efau yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn ystod y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol a-ii. aUuog i ddod or gwely gan faint y chwydd a'r poea. Yr oedd o hyd o dan ofal meddyc lleol; ond, er cymeryd o'i gygeinaa yn gyso;, elai yn waeth bob dydd, ac ni feddyliai ceb ? buasai yn gwella. Tuir padwerydd ddydd wedi deoh cu cjmeryd eich Pelani, yr oedd arwydd. ioa ei foa yn well. Cysgodd yn LeJ dd» y bedweradd noson, yr hyn ni allasai o'r blaea ox d y rtesif peth i ddim am wythncsau. Efe;thiont ar y Gwynt a'r Dwfr yn rhyfeddol; ac yn mh^n taag wjttinns, yr oedd_ y chwydd ^wedi cilio yn f&wr, a'l goesau yn Hai tua'r haser — d&ethant i l w x. .,i 3?', 0 daa i wneud ei wellhad buan yn hvsbys i'r cyhoedd, fdl y byado i e.eill a adyoddefant mewn cyffalyb fodd wneud prawf o'r un fed<Jy&?niaeth wertbfawr. Yr eiddoch, William Jones. ii vlS3ted. E- and tha rapidity with waic h he emerged from such tremendous swelling was most ma! velious to me, uus GWELLHAD GWYRTHIOL. rv SYf'~7^r -ol bo<? yn djoddef oddiwrth y D. opsy,. Difyg Dwfr, Chwydd mawr vn » Traed, Clu^i^u, a r Ymysgaroedd, Curxad y a»lon, yn methu b-eddd a eymud fceb gymborth^ao yn bar annhabygo! o w0ilhr,d, y mae yn dda geoyf eich hysbysu yn fuan wedi cymerld eich Pilh sef Hughes Patent jJropsy 2 ills, yr ooduwn yn ailu g i fyned oddsamgylch, ao yn awr vn holl Y mae fy LgwolikL-id wedi ps"T svniod ia%wr yn y gymydogaoth hon 1 Llanarthacy, Cae-raurthen, Jan. 10,1877. MARY Maikwabing. RHYBYDD. Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gof Jer c& l y 'Trade M -k" schod (sef llun D?ftniond> a'r geirku 2>wp* iW oddifewa ur bob blwch, a'r euw 'Jacob Eughes^' arStamp yLlywSt'' heb hyn, twyll ydyw. r 3 Tcade Mark-'DROPSY PILLS;' cospir pob logiad. At werth trwy yr holl Deyrnas am Is ljc, 2s 9c, a 4s 6c; trwy y post Is 3c, 28 lie, 4s 90, oddiwrth v perchenog, Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelli. Wholes lIe by all Patent Medicine and Drug Houses. EVANSS Patent Cough Pills. Y mae y PelenJ hyn yn hynod fel medoygin- laetfe st Bc^wcb, Difiyg Acadl, Inflnenza, Tyn- dra yn j Fipau Asadiiol a'r Fynvee, Bronchitis, Ac. Y lxtie y Feleci hyn yn ddiail, a phwy tynag eydd yn dyoddel oddiwrth rai ol- anhwyl- derau ucbcd, nid cea achos iddynt end gwneud prawf o un blychaid er oael eu bod y gwellhad goren eydd wedi cael ei gynyg i'r cyhoedd at fceewch Aethmataidd a Darfodedigol, Cryg&i, Colliad LJaiø, a phob anhwyldeb vn y fynwes a'r liange. Y maent yn symud ar unwaith lbob teimiad o ddiffyg a Utrymdra yn yr anadliad, yr bwn sydd vn atal hun y gweithiwr blinderus. Y snaent yn rhoddi eemwythad ag sydd bron yn snicngvrchiol i'r rhai a ddyoddafant cddiwtth yr achv, ldbraa hyn, y rhai o'n hesgeuloso sydd yn dra pherjgioa. Boaded i nnrhyw hereon sydd dyoddel i roddi prawl ar BELENI PESWCH EVANS y bydd iddynt weithredu gyda bnandra bron yn vyrt,biol. Symudir y mathau gwaethaf 0 besweh meirn. ychydig amser. Jenies JetkiLi, Regett street, Abei- drue, s. adywed,—"Darlu i'r blychaid peleni a brycais gerych eemwythbau fy xcheswch wedi y dogn cydd, ac y maent parbau i'm llesoli." Ar Wêlth mewn blychsu Is lie, a 2s 9c yr un. Trwy y pest, Is 4c, a 3s. Evans' Celebrated Gout & Bheumatic Pills. igr j Peleni tivu y feddyginiaeth Jdiogelaf ao dttlhM<iiai <&< ) Rheumatic, Lumbago, Rheumatism, Sciatica, Rheumatio Gout, a phob math o boeuau yn y Joints a'r cymalao. Nid yw, y peleni hyn yn gofyn i'r Bawl ali cymerant i gadw yn y ty, na ohyf- newid ymborth, a gall y oyfansoddiad gwanaf eu cymeryd yn hollol ddiberygL y neb a ddyoddefa o r anhwylderau hyn, taer gymhellir hwynt i roddi prawf i an blychiad o'r peleni hyn er profi en bdeitbioldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbacb, gar Aberdar, a ddywed,-Eum am wythnoaan yn methu dilyn fy, ngalwedigaeth, yn dyoddef yn iawr oddiwrth Boenau y Rheumatic yn fy nghoesau a'm oortf, gymaint felly fel yr oeddwn yn gripil perffaith, ao yr oeddwn yn gorfod myned o'r so i'r gwely ar fy nwylaw a'm pen- linian. Darbwyllwyd fl i fyna blychaid o'oh pelenau at y Gout a'r Rheumatic, ao y mae yn dda genyf eich hyBbysu fy mod mown llai nag wythnoa yn aui i fyned at fy ngwaith. Nis gall- af riarad yn rhy ach&l am danynt. Byddwoh' cystal a rhoddi i mi flyohaid arall, y rhai y, ETwriadaf en cadw yn y ty. Gallwoh gyfeiric | nnrhyw berson ataf am wirionedd yr hyn a ddy- wedal, ao argyhoeddaf y mwyaf anghredadwy Vu hefhith hynod arnaf a. wy Gwerthir y peleni hyn mewn blychau la. IJcJ a ie. So. yr UD. Trwy'r Post, la. oio., a 3s. PBLEK1 mv ARB AT Y DDANODI) Meddyginiaeth sior i bawb a ddyoddetont oddi- wrth Ddanodd, Ticdoloreaux, Rhenme, Foes yc y Gwyneb, Poen yn y Gums, 40. Ar werth mewnblychan Ie. Ho. a 2a. 9c Mae y darpariadau uchod yn cael en hamddi- ffyn gan stamp y Uywodraeth, so yn dwyn lIsw. nodiad y gwneuthurwr, heb yr hyn kid oee dim yn iewn. Gellir eu cael oil gan bob fferyllydd cyfrifolneu oruchwyliwyr apwyntiedig, neu oddi- wrth y perchenog ar dderbyniad eu gwerthmewe stamps. Trwy y Post Is. 4c., a 3s. yr un. PAHAM Y DYODDEFWCH? TEEIWCH UN BLYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rhai ydynt y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad ac Anhwyldeb yr Ysgy faint, &c. Y mee y Peleni hyn wedi eu parotoi yn ofal us o'r amrywiaeth o iysiau, so yn gweithredu yn naturiol a'sier aryeyf- atisoddiad dynol, ac yn gyfryw ag y gellir eu cymeryd gan umhyw berson, ar unrbyw adeg, a hyny tra yn eynawni unrhyw orchwyl. Y maent yn gweith- redu yr, neillduol ar yr ysgy faint, ac yR clirio pob ymgasgiisd a duedda i arhwyl- deb. Y mae y rhanau mewnol yn oael eu rfceoleiddio wrth eu cymeryd, ao y mae y rheoleiddiad yn c&el eu sicrhau wedi darfod a chymeryd y Peleni. Y maent l yn sicr yf addygiciaeth oreu i weithred- YI.ls'h.t' r &o'r gwahanol fathau o anhwylderau perthynol i'r treuliad a'r ysgyfsint, y rhai addygant yn mlaen Selni ynych, Dwfr Poeth yn y Cylla, Penysgafnder, Poen yn y Cylla, Gwyntchwyddiad, Tynerwch yn nghymydogaeth yr Ys. gyfaint, Bolrwymedd, Piles a'r Gravel, Clefyd Me yn, Cysgadrwydd, Celled chwaeth at Ymborth, Poen yn y Pen, Gwynt, Iselder Ysbryd, Poenau ar draws y Llwynau, a'r Ceft, Toriad ailan ar y wyneb a'r corff, Anmhuredd y Gwaed, Rumatism, Poenau yn yr Ystumog a'r Ochreu, Diffyg Treuliad, Imflamation, Curiad y Galon, &o. James Davies, 58, Wind-street, a ddy- wed,—" Y mae y lleshad mawr a dder- byniais oddiwrth eich Bilious a Liver Pills y tuhwnt i ganmoliaeth." Fe symuda y Peleni hyn glafychedd yr Ystumog, ac iawn rheoleiddiad gweithrediadau yr Ysgyfaint a hoil weithrediadau y treuliant. Ar werth mewn blychau swllt a chein. iog a dimai, 2s. 9c., yr un; trwy y post am Is. 4c., a 3s., i'w cael oddiwrth y gwneuthurwr. Darparedig yn unig gan T. W. Evaxi, M.B.P.S., Chemist, 14, Coicmerci&l-irt,, Aberdare, Glamorganshire. Gwilym Evans's Quinine Bitters, or Vegetable Tonic. Y feddyginiaeth oreu a ddyohymygwyd ao a ddy- feibiwyd er cryfhau y cyfaneoddiad a phuro y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lys- ienol, ac yn CYDW¡S chwerw-lJ !Sian a melus-lysieti wedi eu hftdd&s gyruysgu, tief, Quii ice, Sarsaphfilla, S&tLror., La- r vender, Burdock, Liverwort, Gentaixs Root, &c. Mewn gair y mae br^ts. bob liysieuyn & gwveiddyn gwerthfc,, ;,t yu y feddyginiaeth refeddol hoL, ac y mac ut wedi cael eu parotoi at ol lluwer o fyfyr- iaeth yn y el odd goreu er eu perfieithio i fod yn wellhad difethiant at y doluuau carlynol:— 1. Gwendidau o bob math yu ym- ddangos fel un neu r&gor o'r auhwyl- deran canlynol:—Is older ysbryd, nervotts* ness, curiad y galos, chwysu, teimiad blinedig a chysglyd, y gwaed yr. rhuthro yn ddysmwyth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysauar y chesty poec ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddnu, difyg anadl, phlegm, y gwaed yn to i, peewcb, a thueddifefiatydarfodedigaeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'l ganlynis.dau, sel gwaelder cyn bwyd, trymder Aa foral ar ol bwyd. diffyg aichwaeth at twyd fl ywvax&og yn *'1TJ I wynt, yr aladl yn drnm, y genau yr.. sych ao yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleuricy, yr afu yn afiaoh, thrwy hyny yn achcsi y clefyd mslyn, poen yn groes i'r U^gaid, ao ysgafnae? yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blMt, neu'r awelon, gwynegon, ystyidra y cymalau, y croen yn bigog ac asos- mwyth, a phob math o ddistemper ya y gwaed. —— Theale, near Reading, May 11th, 1877. Dear Sir,—I have examined yonr Quinine Bitters, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they havu bten very efficacious in numerous isetanoea that have Come under my immediate notiob, for general debility, atonic indigestion, &o. I have frequently recommended them with marked suc- ceea. SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S (Eng.), L.S.A., (Lond.) LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), ar ol pr)fi ac adnaboo effeithi&u QW1LYM. EVA.NS' QUININE BITTEE8. Mor hoanus ao amrywiol yw 'R doluriau fifinant ddyaolryw; Nid oes un diwrnod yo ddihoeof N to neb heb wjbod beth yw poen; Yn wyt eb hyn, mo? werthfawr yw Fod dynint je ein mysg vn by w Gyeepvant eu meddylbu doeth I cbwiiiu, drwy VPy(?do.r;iaftb, goeth, Am drwjthau sydd c g¡fle.wn rin I wefialt anhw yiderau blic. Mae Gwiltm Evans, Gymro chweg, Ffe'ylivrid mawr 1. aBolli deg, Drwy 'i /eddwl cijf a'l uerttoi fefd, Am t-yr wetJbt>u'n d'jluriac 'i gyd. Mae wedi profi'r Hj&iiU glan, Eu tiinial, ol) yB fawr a man; Cytm t.gs'r chwerv t, r inel?ie< wn. I wn, ud un dW3 g fcdcygli n da; Mae Doocdd wedi profi li nerth, OLd byth nis gellir dwoya ei werth. Tamygrinau, Ffestiniog, June 7, 1877. Anwyl Syr, —V mae vn bieser D'ew g-c, 1 gatsl y traitt o anfon hyn atooh, fei y ca £ >oh chwi a pli.wb erf ill v 3 bod b; th ymaa enu Bitters )on ei wneuthur yn N^oglMd Cytun; Credaf nad ore angen i mi roddi stimvu y finals ber^onau s. cd wedi cael eu gwk,.I)bFu ti vv I «ymjegtdd arddeichog hon, Md yn unigeuw'i ty he nan. Qw> ddoch i mi sRfcu nm dnw/ bot&i- aid, nc i mi a'r Hall i j Li ). ^wtiaeth y ddw* eu gwaith yn rhagorol. Mentrt-f tjdvrey, ves dim, ie, s;lwch, aim we-ii d fod i'r gcl^u rto gaii neb, un dj n bytv, i'v, gysjharu a'r Quinine Bitters tuag at ddiff» tmJiaa, iscldtjr ye b»yd, "tiuq fits natur curiad v gaion vooen '\on yr pen. Gallaf eiorhau foclyr oil o 1 doluriau ucWj wedi eu liwyr wt'iihau oddiar s^ry^ _vx yr srdal hon trwy gytneryd ua Dot -aid 4s 6ch, o'r Quin- ine Bitters Taer gymhelii*f bawb sj dd mewu hon trwy gytneryd ua Dot -aid 4s 6ch, o'r Quin- itle Bitters Taer g:;mhí:\lú.d' bawb sj dd mewu pryd r am eu hiec«rrd i dreio bwn." Byn fel dyieCisvfydd aYLgarol oddiwrth sn a gafodd well- had c' 11 Y r eidcioch, vr. Am diolchirar, J ROBERT WILLIAMS tie v Llew}. BYDDED HYHBYS I BlWB (A.)> id ydyw yn bositi dodi'r holl gyff Jriau sydd yn y iecdyeiniaeth h n tuevu f'iH,. B.) Y Hjae prig L. or isel ag y g Jl fod, oe cyme,rir i yhtyriittii brinder y Quinine a'r Sar sapariila. (C.) Gellir gweithio f 1 arfsr, heb un anghyf- kusdra, ac ni > oes parygl anwyd, ond yu hytraoh y mae yn atal anwyd. (D.) Y mti<) y bitters yn oryfhan y rhan aeu yr sekd o'r corff bJdd yn wanach, ao felly yn fwy agored i Leintiau ao eeech; d Bag arferol, a (iylid cofio tod bron pob math o Bills yn gwanbau y cyfatiBoduiad ac yc afionyddu j 0 Ila, (E ) Nid Quinine Wine, na Tincturo of Qui- nine, nao onrbyw gyrnj sgedd srail 0 eiddo y Druggist ei ban, ond 'Evans Quinine Bitters,' mewc potelau 2s. 9c. a 4s. 6c., a'r enw Gwiijra Evana, Ph.C., M.R.P.S., wedi ei yep-eiijazu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn twyll a ffugiol ydvnt. Ar werth yn mbob tref, nsu yn direct i bob rhan o'r whd oddiwrth y percbenog,- MR. GWILYM EVANS, Pharmaceutist, Llanelly, D.S.—0& na ellir cael y Bitters heb arafferth, ysgrifener at y peichenog. 1&-LLINELL YR ALLAti &01K.L0N GAU LLYTHYEGODOL BREINIOL. Y mae y llinell hon yn cynyg lur-meif. •us jaeillduol, a dylai ymladw^-r i vu> &yw ran o Canada neu yr U-uO' 1.>:)1. ."et.btm, oa ydynt yn awyddUE asu ach.tb .,ib,n ac ainser, yraofyn a T. L. JONES, Swyddfa'r Allure Timesf ALt'-car; J. W. JONES, Dill«djdc 4c., 57, Oxford-street, Moaat&tr ^-h OWEN MORGAN, BiberU Llanwyno road, Fontypnad, neu a ALLAN BKOTHIE8 IU c co, James-street, L:U»>ip«<!l, Y mae Cymdeithas Adeiladu K ?i ciiyr a. Dowlaxs YN ba?cd i reddi Bm thyg, &r ifert- ga/e, far y Khybydd Byr&f, S_,xa. iMa o xioo i ^10,003, i'w t&iu yn ol yn Gyfrai fen M:s.j Onvartero'l. Y mi e* i Fenthyewyryn y GjadcULas her frt>,tt) bicn arbenig na chi;, ru Oyradeitb&ssu oreill, nen guti bet;<,ti u afcol. Tehr y treulicfu cpf. e 0: it 1 ",Iioll y ayn»<w;jwit», rfyjjjwu «jni.r.<y BeLfchycyda, cyhyd ug y p&i;ir i (Lola y? t>d-diuifid a addawedig. g,.m y C f. ? est: ydd d-;n Gyfraith y Cyrt ■d.ciihsnn*n Cyfaulgar. Cedwir y dirgvl^ci yi&f. 11 Dymuna y Cyfarwyddwyr hytb iSU el1 bod yn barod i dderbyn symi « „ laa fal atiaa bertbyg ar y ttherb-U C, t LboI o elw :— £ 4> y cant i'w g&lw o uu fis ♦ 241 y caiut ar bedwar mis a £5 i c&nt ar chwecn mis. AaJ hysbjsrwydd pellaeh, yruof. :;&r » mia. E. Kobekts, yn Swydofa y'U-yni. deithss 34, Victoria Stre t, M ttbj 4 TEA! TEA!! TKA! DYMUNA uu o r Tea Mere/vllta goryu yu BTif te hysbysu fod arno el«au Gon., cb. wyliwr, ai tod yn gwerthu yn rhit«4cb aeb aroil, sef Is 9c, Is 1 c, 2s, 2c 4o, » 2* 60 1 pvys mavrn blychau 16, 18, 22, hyd gear pwys. A,nbnir sample am dri stzmp. Fost Moti Of. dere i w gwneud yndaladwy yn Aberev u l ost Office, i'r goruwobwiliwr, gyda ph >r 0, d. r An« cn'r v Wye:.au achod i unrhyw- o<»f v G.W.R. • y Go,u*cbwvlvwr dros Ddeheu.Jir Cm u MR. T. MOHG KS. Timan s Ar.iPandw.; Nr. Atc.i.itc,Glam»