Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

LLITH YR HEN DRAMP.

News
Cite
Share

LLITH YR HEN DRAMP. MRI. GOL.Mae rhai o honoch yn ffaelu a deall beth sydd wedi dod o hon- wyf, siwr o fod. Oofiwcii bobol bacli mai amser digalon iawn i hen wr fel y fi ydyw'r amser presenol i scriblo pwt o rythyr yn awr ac eilwaith i'r DAKIAN. Oddiarfy llith ddiweddaf cefaisfy nhemt- io lawer gwaith i anfon atoch, ond welwch chi', dyna fel mae hen bobol a phlant diddal a diniwed yn eu holl gyflawniadau. Mae gweithio cynddeiriog wedi bod ar hyd a. lied plwyf Llangiwc yma yn ddi- weddar gy-ag ethol dynion i sefyll (neu eistedd wedi iddynt ilino sefyll, wrth gwrs), ar y Bwrdd Ysgol; ac fe etholwyd bechgyn famws rwyn meddwl—un Doctor i feindio y pen, Doctor arall i feindio'r traed, a Ficer y plwyf i drin a thrafod y galon; felly fe wel y plwyfolion fod Bwrdd sionc ac iachus wedi dod i'r plwyf. Ymgynullodd aelodau y Bwrdd newydd am y tro cyntaf yn Ystalyfera, prydnawn dydd Mercher olaf yn mis Chwefror, a phurion peth, am wn i, fyddai i'r plwyf- olion gael gwybod sut y trodd y fusnes allan. Yn gyntaf cynygiwyd gan y Parch. D. Jones, Ficer, ac eiliwyd gan Mr. D. H. Lewis, fod Mr. John Morgan, Penlanfach, i gymeryd y gadair (pro tf3m), a phasiwyd v pendetfyniad. Wedyn cynygiodd Mr. Morgans, Penlanfach, fod y Parch. D. Jones, Ficer, i fod yn uwch-gadeirydd y .BWrdd am y tair blynedd, ac eiliwyd ef gan Mr. D. H. Lewis, ac fel gwelliant ar yr uchod, cynygiodd Mr. John Hay, CwmUynfell, ac eiliwyd ef gan Mr. J. Beynon, Ystalyfera, fod Dr. David Tho- 'mas, Ystalyfera, i gymeryd y gadair am y tail- blynedd, a phasiodd y gwelliant rgyda mwyafrif. Y na cynygiodd y Ficer, ac eiliodd Mr. D. H. Thomas, fod Mr. Morgans, Penllanfach, i gymeryd yr ys- gadair, ac fel gwelliant cynygiodd Mr. J, Beynon, yn cael ei eilio gan Mr. J. Hay, fod Dr. Howell Rees, Brynaman, i fod yn is-gadeirydd, a phasiodd y gwell- iant hwn eto gyda mwyafrif. Penderfynwyd drachefn fod Mri. J. Beynon, J. Hayf a D. H. Lewis, i fod yn ^Finance Ommittee. Aethpwyd drwy faterion 3ibwys ereill-fod y Bwrdd i ^Eqggrfarfod ar bob ddydd Mercher di- weddaf yn y mis—dwywaith y flwyddyn ^liysgoidy Waencaegurwen, unwaith yn Pgoldy Khydyfro, a'r gweddill yn Ys- talyfera. Ar derfyn y cyfarfod awgrym- Odd Mr. J. Beynon y carai ef weled re- porters y newyddiadiypon yn cael myned- la genym fel aelodauVj^farfodydd misol y Bwrdd, fel gallo y plwyfolion weled ein holl symudiadat; Tadganodd Dr. Thomas ei fod y» Ife|| ^syniad»er cael ein loll faterion mewiiv cysylltiad ag addysgy above tomSfit do&wyd ml o gynieradwyaeth aino. Cofiwch chwi fechgyn y Bwrdd, fe fydd yr Hen Dramp yn cadw ei lygad arnoqh: y dyfodol. 'Rwyf fi yn falch fod Dr. Thomas wedi cael ei anrhydeddu a'r tiwch-gadair; er ei fod yn rhyw broffesu el han yn Eglwyswr, eto i gyd yjmae mwy •Vdyn yn ei egwyddorion ef na llawer syda dan gochl. Yn wir, dylai cefnogwyr jrBr., i'r gadair .gael cheers. Y mae ei ddyngarwch yn Srdal yr Ystrad tuag at y tlawd a'r anghenus yn deilwng o glod ac eclmygedd. Coded Cymru eto ragor fath i dosturio wrth y tlawd. Y mae ef a Russell Lloyd, Ysw., Cily- bebyll, yn trefnu cyngerdd eto yn Ystal- yfera, (nos Iau yr 21ain cyfisol), er budd i'r dyoddefwyr yn yr Ystrad. Boed bendith y nefoedd a bendith y byd ar eu penau medd yr HEN DRAMP.

FFTJGCHWEDL Y LLWYNOG.

[No title]

.li,.CLYIDACH. j

AT JOHN JAMES EVANS. PWYSWR,…

[MAESTEG.

. CYMANFA GERDDOROL BEDYDDWYR…

[No title]

Advertising