Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

'77 _^oo^ ^°5.f /§J| D^Y» DOST. I R^COilArc'9 "P* 0", \\P J -1 L, J- 5^ Lozenge; o. to byears, two J t;, 12 •C A T "~1 'O t'1/ J V \\rflll gi>^upwards, fourI.oz- j \t-1 i| j *i j \M||h enges; for three succes- i j/7/g nights.^ Furt^ I BO 1. A & CYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW C pennau teikioedd a rhoddir y rhesymau canlynol dros hynny. Y maent yn deisenau bach melus, o liw tempting ac hynod rwydd iw rhoddi i blaut o bob oedrau. Darpariaeth gryno ynddynt ei hunain, ac yn gyfaddas i bawb ag sydd yn dioddef oddiwrth y llyngyr o'r plentyn bach hyd y dyn cadarn. 4 Hollol lysieuol ac yn berffaith ddmiwed a gellir ei harfer yn ddiberygl. Nid oes eisiau te senna nac unhryw physiqwriaeth ar ei hol. Gadawaut ddylanwad iachus a chryfhaol ar ei hoi, gan hynny gellid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plentyn yn gwanychu, er nad oes un sicrwydd mae y llyngyr yw yr achos. Ymae pedwar math, o leiaf, o lyngyr yn blino dynion yn gyffredin, sef y llyngyr bychain, y llyngyr hirfain, yr hirgrwn ar culwe (tape). Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iechyd, ac yn ami yn gyru y corff yn anamserol i'r bedd. Dyma rai o'r prif ARWYDDION. Xjlyw y wynebpryd yn ansefydlog, yr anadl yn drwm, yr archwaeth yn gyfartal, y cwsg yn anesmwyth, gan freuddwydion a mynych frathiadall yn peru ir plentyn i startio a gwaeddu yn ei gwsg. Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu, y ffroeuau yn ysu, a'r genau yn sych.. Os nodir un neu ragor o'r arwyddion uchod, doeth fyddai rhoddi ychydig o'r Lozenges gwerthfawr hyn yn ddioed, sef Iorwerth's Wormwood Worm Lozenges.. Gellid Ilanw y newyddiadur yma a thystiolaethau a dderbymwyd yn ddiweddar. I'w caei gan bob fferyllydd parchus. Os na ellir ei cael yn ddidrafferth, ysgrifener at Mr. GWILYM EVANS, F.C.S. Manufacturing Chemist, Llanelly. A daJifonir hwynt am 14, 34 neu 55 Stamps yn ol y size, Is- lid- 2s. gd. neu 4s. 6d. Y mae y STARCH hwn yn gymwysedig at COLLARS. WRISTBANDS, SHIRT FRONTS, &c., ac yn rhoddi ARWYNEBED D DYSGLAER ARDDERCHOG i'r cyfryw, gan wneyd i'r llieiniau ymddangos fel rhai newyddion. Y NWYDD GWREIDDIOL A werthir gan Grocers, Druggists, ac Oilmen, mewn blychau 1 pwys, a packets 5 pwys y blych" au a'r packets yn cynwys y trade mark .-— STIFF A'U CWMNI, 29, REDCLIFF STREET, BRISTOL. >1; rn 2 I fn n ¡ iBS9199SSBS5i IMPORTANT DISCOVERY. No More Suffering! The Discovery of this Ointment has proved an invaluable boon to thousands of sufferers; when rubbed over or near the seat of suffering, its rare Balsamic properties are conveyed to every part. Thus it heals inward wounds and ulcers of the STOMACH, BOWELS OR WOMB, strengthens the spinal marrow in cases of nervous weakness and depression, and all diseases of the THROAT, LUNGS, AND CHEST. No invalid need despair of cure, whilst this Ointment can be obtained. Gout, Rheumatism, and Neuralgia. These truly formidable and dreaded diseases, with nocturnal spasms, nervous twitchings, muscular cramps, and sciatica, will yield, when treated by this Ointment. It is most important that the Ointment be thoroughly and effectually conveyed through the pores of the skin to the affected parts, upon which it will bring its soothing influence to bear, and thus produce ease, comfort, and security. The Pills should also be taken in appropriate doses to lessen the inflammation, and to purify the blood. Bad Legs, Bad Breasts, Old Wounds, and Ulcerations of all kinds. application of this Ointment heals, in a remarkable manner, every kind of Ulceration, softens the stiff or contracted tissues, causes "proud" flesh to disappear, and foul and loath- some discharges to become converted into healthy healing surfaces; and these effects are not temporary, but are radical: and permanent. Scrofula and Old Skin Diseases. This Ointment is a certain remedy for all diseases of the skin, whether simple or complicated. Scurvy, ringworm, blotches, pimples, and other cutaneous disorders, are at once eradicated by this invaluable Unguent. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised Work;, in Pots and Boxes, at is. i £ d., 2s. gd., 4s. 6d., IIS. 22S. and 33S. each. Tinted directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. N.B.- Advice can be obtained, free of charge, by applying at the above address, daily, between the .tiours ot 11 and 4, or by letter. Sio. 174. Gwellhad oddiwrth antvyd mewn 10 mynyd. I Hayman's Balsam of Horehound, R HAG y Peswch, Anwyd Crygni, a phob afiechyd yn y Brest a'r Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn peri i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhad i Beswch. Mae ynhyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i blant yn gystal ag i rai mewn oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol a pharhaus. MAE EI FLAS YN FELUS A DYMUNOL. IMPORTANT TESTIMONIALS:- Amport Firs, Andover, May 29th, 1869. Sir,-I have for some years had your Balsam of Horehound for Mrs. B. Webster, and intended writing to tell you how much benifit she has derived. She was considered consumptive, but the Balsam has quite restored her, and she is now quite strong. I have recommended you dozens ot quite strong. I have recommended you dozens of customers, and all have beer pleased with it. I am yours &c.,—H. B. WEBSTER. Mr. Hayman, Chemist. Penydarren, Merthyr. Dear Sir,-Your Balsam is of great value. I have tried it on my children, and find it most effectual. J. EVANS, Chemist. 18, Calthrope Street, Birmingham. Sir,—When in Swansea I was recommended by a Chemist there to try your Balsam, and found great benifit from it. Please send me some im- mediately to address.—Yours truly, J. BARNSLEY, Contractor. To Mr. Hayman, Chemist. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaethau yn proii gwellhad trwy ddefnyddio y BALSAM hwn. Parotoedig yn unig gan A. HAYMAN, Fferyllydd, Castellnedd, ac yn cael ei werthu mewn boteli Is. He., a 2s. 9c. yr un, gan bob fferyllydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, L erpwl, a'r holl Dywysogaeth. Llanelli: Gwilym Evans. PRIF ORUCHWYLWYR,- W. Sutton & Co., Barcley & Sons, Llundain; Collins & Rosser, Pearce & Co., Bryste; ac Evans & Co., L'erpwl. GOCHELIAD. Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiriau Hayman's Balsam of Hore- hound wedi eu stampio ar y boteli, heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol. D.S. Y mae cryn arbediad wrth gymeryd y poteli mwyaf. L429 POB BLYCHAID GWERTH GINI! PELENI BEECHAM. CYFADDEFIR gan filoedd fod Blychaid 01 C Peleni hyn yn werth gini mewn achosion o anhwylderau geriog a gewynaidd, megys gwynt a phoen yn y cylla, poen yn y pen, y bendro, pen- vsgafnder a dihoendra, iasau, diffyg archwaeth- diffv" anadl, rhwymedd, scurvy, cwsg anesmwyth- breuddwydion brawychus, clefydau y croen, &c Rhydd y dogn cyntaf esmwythad mewn ugain mynud. Nid anwiredd yw hyn, oblegyd y maent wedi gwneyd hyny mewn miloedu o achosion. Taer erfynir ar bob claf i wneyd prawf o'r Peleni hyn, ac yna cyfaddefir eu bod yn WERTH GINI Y BLWCH. I fenvwod o bob oed mae y Peleni hyn yn anmhns- iadwv. Cludant i ffwrdd bob afiechyd, symudant bob rhwystrau, a chyflawnant yr hyn eydd yn angenrheidiol. Os cymerir y Peleni hyn fel_ y cvfarwyddir ar glawr pob Blwch, byddant yn sicr o adferyd pob dynes i iechyd a hoenusrwydd. I gylla gwanllyd. a phob anhwylder irhwnymae vrafu yn agored iddo, gweithredant braidd yn wyrthiol, a cheir y bydd ychydig ddognau 1 weithredu yn ardderchog ar wahanol ranau o r cyfansoddiad. PELENI BEECHAM AT Y PESWCH. Fel meddyginiaeth at beswch, diffyg anadl, ac anhwylderau yr ysgyfaint, y mae y Peleni hyn yn anmhrisiadwy. Yn fuan y symudant pob ryw afrwyddineb, a galluogant y dyoddefydd i anadlu vn rhydd a didrafferth. Dymunir ar y cyhoedd fyn_u^ gweled fod ar boo blwch yn argraffedig y geiriau' Beechams Pills, St. Helens." Heb hyny, xu fyddant ond ^UParotcedig ac ar werth yn gyfanwerth a man- werth gan y Perchenog T. Beecham, Chemist, St Helen's, swydd Lancaster, mewn blychau pris Is. lie., a 2s. 9c. yr un. Yn rhad drwy y post ar dderbyniad 15 neu 36 llythyrnod. Ar werth gan holl Gyfferwyr y deyrnas. Rhoddir cyfarwyddiadau gyda phob blwch. 2201 DAVIES AND SONS, 5, GUILDHALL SQUARE, CARMARTHEN. AND 3, New-street, Neath. DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES; DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES & SONS' WATCHES DAVIES AND SONS, 5, GUILDBALL SQUARE, CARMARTHEN. AND 3, New-street, Neath. L-259 SWYDDFA'R "GWLADGARWR" am S bob math o Daflenau Cyfrifon, Rheolau Cymdeithasau Dyngarol, &c., &c. fIBmBII I ID Meddyginiaeth Lysieuol. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth Sicr, Buc1, t Dyogel i'r Piles a'r Gravel, Ac i luawt c nhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, megys:- Poen yn lefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg TrevJjk, I, Rhwymedd, Llynger Man, Diffyg Anadl, Poen yn yr Arenau a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen dirfawr yn y (Joluddion, Gwaew, Grivynt, Colic, Teimlad 0 bwysan yn y Oefn, y Dwynau a gwaelod yr Ymysgaroedd, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, y Gwelediad yn Bwl ac Aneglur, Sychder a blas annymunol yn y Genau, &c. Rhoddant esmwythad uniongyrchol. Parotoir y Pelenau uchod mewn tri ddulliau gwahanol, fel y canlyn No. I.-GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILL. No. 3.-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn dros ddioy fil 0 Dystiolaethau pwysiyi effeithiolnoydd y Feddyginiaeth hon, ac yn ei plith y mae amryw oddi iftrih Feddygon enwog. O'r Tyst Cymreig, Awst 26, 1870. NEWYDD DA I'R CjjAF:— Yr wyf wedi tmalyso "GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS," ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur fetelaidd. Yr ydwyj o'r farn eu bod yn Feddyginiaeth dra gwerthfawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hamcanu. DR. H. PURDON, F.A.S. Lond. Eto, ar ol rhoddi prawf o'r Peleni, dywed,—" Yn ol fy nysgwyliad y mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Piles a'r GraveL Yr ydwyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." O'r GWLADGARWR, am Hydref 3, 1868.' GWELLHAD RHYFEDDOL.—Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oedd- wn yn alluog sefyll ar fy nhraed gan y poen a achosent mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILLS, a chymerais ddau ddogn o honynt -yr ydwyf yn awr yn ddyn iach. BENJAMIN EDWARDS, Cwmdare. Gochelwch Dwyllwyr. Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr holl fyd, wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor i'w hefel ychu, a galwant yr efelychiad (imitation) yn "Pile and Gravel Pills," ac yn ami twyllir y claf i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad ydyw yn cael ond rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE' PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch i'ch llaw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ac 5nw y Gwneuthurwr yn ysgrifenedig ami o'i hamgylch. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark, "Eagle and Globe,' ar y papyrau sydd o'i amgylch. Os daw blychaid o "Pile and Gravel Pills" i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi eich twyllo. NMI At Gleifion Aberdar, Merthyr, Pontypridd, Llanelli, a'r Cylchbedd. From W. BADHAM, Canton, Cardiff, I one day called with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the chemist had diliberately cheated me by packing up a spurious box af Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them." RHYBUDD. — Yn gymaint a bod Iluaws o enghreifftiau twyllodrus o fath yr uchod yn cael eu crybwyll wrthyf, teimlaf rwymedigaeth i ddyn- oethi y cyfryw, ac hefyd i rhybuddio y cyhoedd, fel na byddo iddynt drwy anwybodaeth gael eu hyd-ddeni i gymeryd PILLS neu POWDERS 0 wneuthuriad ereill 0 dan y ffugesgus eu bod yn llawn cystal os nad gwell na George's Piles and Gravel Pills." Gellir yn hawdd eu hadnabod a'u gwahaniaethu oddiwrth nwyddau yr efelychwyr diweddar hyn gan fod enw y darganfyddwr ar Stamp y Llywodraeth, pa un a rwymir o amgylch y blwch. Hirwaun. J. E. GEORGE, M.R.P.S. MR. GEORGE,—Anwyl Syr, Cymeraf y cyfleilsdra i'ch cyfarch am y gwelliant mawr mae eich PILL wedi ei wneuthur i mi. Yr wyf wedi bod er's wyth mlynedd yn cael fy mlino gan boen yn fy nghylla, teimlad o bwysau yn ngwaelod fy ymysgaroedd, poen dirfawr yn y coluddion, a surni yn yr ystumog. Yr wyf wedi treio amryw feddygom a gwahanol BILLS, ond ni chefais ryddhad hollol o'r poen nes i mi gael y PILLS o'ch eiddo chwi, sef y No. 3. Rhag ofn fod ereill yn dyoddef o herwydd yr un peth, heb feddwl fel finau fod a fyno y PILES a'r coluddion a'r ystumog, yr ydwyf yn cymeradwyo eich PILLS 1 sylw y cyhoedd fel un ag sydd wedi cael gwar- edigaeth a bendith fawr drwyddynt.—Yr eiddoch yn gywir, W G JAMES (Gwilym Ddu o Went). Ar werth mewn blychau 18. lie. a 2s. 9e. yr un gan bob Fferyllydd parchus yn y „ Dywysogaeth. AT YMFUDWYR. FSLILFE* TO EMIGRANTS. General Agent to all American and .Austmliah Sailing Ships and Steamers. N M. JONES (CYMRO GWYLLT), Passenger L Broker, 28, Union-street, Liverpool, Gor- uchwyliwr i'r Llinellau canlynol :-Inman T ine, Cunard Line, Guion Line, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line. Gan fod yr Agerlongau uchod yn hwylio i w& hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael ) cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr i'¡ cyfeiriad hwn. Caiff pawb a ymddiriedo eu gofa; ddo y sylw manylaf. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu 11 Cyhoedd fod ganddo y TY CYMRMIG eangaf a m'wyaf cyfleus i Deithwyr at Ymfudivyr yn L'erpwl, a'r agosaf i'r Larding Stage.—Cofier y Cyfeiriad N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), 28, Union-street, Liverpool. D.S —Gellir ymho yn Aberdar & John Jame.. Crown Hotel. IECHYD I BAWBI A HYNY YN RHAD! Teml Iechyd, neu Turkish Baths, Merthyr, TAN LYWYDDIAETH MR. T. ATKINS PRISOEDD,— lst Class, o a.m. hyd 3. p.m 2s. 2nd Class, 3 p.m. hyd 7 p.m Is. For the convenience of travellers. tradesmen, and others, first class will be opened from 7 till 8 p.m. Gwyrywod—dyddiau Llun, Mercher, Iau, a Sadwrn. Menywod-dyddiau Mawrth a Gwener. Plunge & Shower Baths, comfortably fitted, 6d. each. Hot Water Baths, 1st Class, Is.; 2nd Class, 6d.; Children to all the tiaths at half-price. buddioldeb y Turkish Bath. Cefn Coed, diweddar Lord Raglan, Merthyr. June 12th, 1878. Yr wyf am wneyd yn hysbys, nid er budd y perchenog yn unig, ond er mwyn y werin yn gyft- redinol. Gallaf sicrhau fy mod wedi derbyn lies- had mawr oddiwrtho nis gallaf osod gwerth ar y daioni a wnaetb i mi. Gallaf grybwyll dau beth arbenig, sef cael gwared o anwyd mawr a gwyneg- au dirfawr. CyDygiais lawer o bethau ereill, ond yr unig beth a wnaeth ddaioni i mi oedd y Turkish Bath, Merthyr.—Yr eiddoch, REES GABE. L225 BOXES RHAD! BOXES RHAD! YMAE ISAAC THOMAS, UNDERTAKER, J. ABERDAR, yn dymuno hysbysu y cyhoedd ei fod yn cadw ei alwedigaeth yn mlaen fel arfer, heb yr un cysylltiad a neb, pwy bynag, mewn un modd, -ac yn dymuno cael y gefnogaeth arferol Hefyd, y mae wedi pwrcasu gwerth canoedd o bunau o goed t'r pwrpas o wneyd Boxes rhad i ymfudwyr, &c. Y prisoedd a'r maintioli, wedi talu eu traul bob rhan o'r Dywysogaeth :— £ s. d. Box 3 ft.xl8-18 in., 0 14 0 „ 3 ft. 6 in.xl9 19 in., 0 16 0 „ 3 ft. 9 in.xl9-19 in., 0 17 0 Y mae ganddo stock at law bob amser. 2358 n_ A GYHOEDDIR AR Y 1AF 0 ORPHENAF, Cronicl y Cerddor, Cylchgrawn Misol at wasanaeth Cerddoriaeth yn Nghymru, dan Olygiaeth D. EMLYN EVANS, Yn cael ei gynorthwyo yn y Sol-ffa gan M. 0. JONES, A C. Cynwysa pob rhifyn 4 tudalen o Gerddoriaeth wreiddiol yn y ddau nodiant a'r ddwy iaith; hefyd, 16 tudalen o ryddiaith. PRIS, 2g. Cyhoeddedig gan 1. JONES, Stationers' Hall, Treherbert, Glamorgan. 2256A. "TELYN Y PLANT," Tonau ac Emynau ndwyddion at wasanaeth yr Ysgol SuL Pris, 3c. 0 bwys i gorau.-h DEBORA," CANTATA GYSEGREDIG. I'w gael yn awr. Solffa, 9c., neu 6s. ydwsin; Hen Nodiant, 2s., neu 15s. y dwsin, yn cynwys unawdau a chydganau rhagorol at gystadleuaeth a chyngherddau. "Ac YR OEDD YN Y WLAD HONO." Deuawd Nadolig yn y ddau Nodiant. Pris gostyngol, 6c. Mae yn un rhagorol at gystadleuaeth a chyng- herddau. DANIEL." -Cantawd i blant, &c. Sol ffa, 6c. Hen Nodiant. Is. 6c. Mae hon yn llawn o'r peth mae y wlad yn hoffi, ac yn sicr o fod yn boblog- aidd. Yr ydym yn ystyried mai gorchest ydyw cyfansoddi i blant, ac ar yr un pryd, peidio bod yn blentynaidd. Mae yr awdwr hwn yn gallu gwneyd hyny, ac y mae ei enw yn sicrhau rhywbeth o werth." -( Y Genedl Gymreig). » "JONAH."—Cantawd i blant, &c. Sol-ffa, 6c. Hen Nodiant, Is. 6c. "Mae hon eto yn rhwydd a syml, ond yn arddangos gallu i gyfansoddi yn llawer mwy aruchel. Mae llyfr y Proffwyd Jonah ynddo yn gyflawn, a gwersi rhagorol yn cael eu dysgu ynddo. Mae jn anmhosibl i gorau ddysgu y llyfrau hyn heb gael bendith wrth wneyd hyny." —( Y Genedl Gymreig). "YJIDAITH DIRWESTOL. Geiriau Cymraeg a Saesonaeg. 9c. y dwsin 5s. y cant. "I Bwy Y PERTHYN MAWL ?"—Yn y ddau Nodiant, 2c. "Fv NYDDIAU A DDARFUANT."—Sol-na, 2c. Hen Nodiant, 4c. "GWYN EI FYD Y Gwp."—Solna, 1c. Anthemau Cynulleidfaol ydyw y rhai hyn, ac maent yn dyfod yn boblogaidd iawn, gan eu bod mor syml. Gall cynulleidfaoedd bychain iawn eu canu yn gampus, ac maent yn rhai rhagorol i gymanfaoedd. JOSEPH."—Cantawd i blant. Sol-ffa, «c. Hen Nodiant, Is, SAMUEL." — CantawJ i blant. Sol-ffa, 6c. Hen Nodiant, Is. 6c '• Y CAETHGLUDIAD. "-Oratorio syml. Sol-ffa, Is. 6c. Anfoner, gyda blaendal, at H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), 2368 GARTH, RUABON HUGHES'S Patent DROPSY PILLS. GWELLHAD HYNOD! SYR,-—Yr wyf yn teimlo rhwymau neillduol arnaf i hysbysu i chwi ac i'r cyhoedd am y Ilea mawr mae eich pelenau, sef "HUGHES' PATENT DROPSY PILLS," wedi ei wneyd yma, fel ag yr wyf fi a llawer ereill yn dystion byw o'r ffaith. Mrs. Davies, Pauney Cottage, a flinid y ddwy flynedd ddiweddaf gan chwydd aruthrol, poenau dirdynol, a chaethder anadl, nes ydoedd wedi ei hanffurfio i'r fath raddau, fel o'r braidd y medrai ei chymyd- ogion ei hadnabod. Yr oedd yn metl u a bod yn llonydd yn y gwely nac yn un man arall, na rhodd cwsg i'w llygaid, na hun i'w hamrantau. Yr oedd yn ddolur llygaid ac yn loes calon i edrych arni. Cynghurais hi i wneyd prawf teg ar eich Pills chwi, ond gwrthodai yn bendant, a nodai dri rheswm dros hyny. Yn laf, am fod eymaint o wahanol gyffeiriau yn (ael eu cymhell at bob clefyd. Yn 2il, am ei bod ei hun wedi gwneyd prawf ar lawer ohonynt heb gael dim lies. Yn 3ydd, am ei bod yn gwybod am lawer o dystiol- aethau annghywir wedi ac yn cael eu cyhoeddi (ond nid yr eiddoch chwi); ac yr oedd wedi treio yr holl feddygon o amgylch o gylch, heb gael dim lies. Ond wrth ei gweled beunydd yn gwaelu, erfyniais arni i wneyd prawf o'ch eiddo chwi; a thrwy fy nhaerineb i, ei phriod, a'i merch, cyd- syniodd a'n cais. Ar ol iddi gymeryd ond dwy ohonynt, cysgodd y noswaith hono, er syndod iddi ei hun ac i'r teulu oil; ac wrth eu cyineryd am ychydig, cliriodd y chwydd, lliniarodd y poen, a rhyddhaodd yr anadl, er syndod i'r holl gymyd- ogion. Y mae hi a'i hanwyl briod yn dymuno myrdd o fendithion arnoch am eich dyfa rhagor- ol a gwerthfawr, ac yn dymuno gwneyd y ffaith hon yn hysbys er mantais i bawb a allant fod yv dyoddef yn gyffelyb, —Yr eiddoch, LEWIS THOMAS, Bear Inn, Llandovery Cynghorem bawb ag sydd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diffyg dwfr, Grafel, Chwydd yn rhan- au o'r corff, Poen yn y cefn, Curiad y galon, Cwsg a Cramp yn y coesau, Asthma, &c RHYBUDD. Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y Trade Mark" uchod, (sef llun Diamond), a'r geiriau "Dropsy Pills" oddifewn arbob blwch, a'r enw "Jacob Hughes" ar stamp y Llywodraeth heb hyn, twyll ydyw. Ar werth drwy yr holl deyrnas am la lie., 2s. 9c., a 4s. 6c. gyda'r post, IS. 3c,, 2s. lle., a 4s. 9c., oddiwrth y Darganfyddwr- Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. 0 JERUSALEM I BONTYPRIDD AC YN OL! Peleni Davies at y Ddanodd, Ar gyfrif eu poblogrwydd trwy yr holl fyd, Defnyddiedig gan yr Ysgrifenydd i'r Consulate Germanaidd yn Jerusalem," ydynt y gwellhad goreu i boenau yn y pen, gwyneb, ochr, cefn, &c., a dylid eu cymeryd gan bawb sydd yn dyoddef oddiwrth wendid eyffredinol. 30, Madeley-street, Rosehill, Derby. ANWYL SYR,—Yn gydamgauedig wele Is. 21c. mewn llythyrnodau am flychaid o'ch Toothache PiUs" arddert hog. Byddwch cystal ag esgusodi y cyfeiriad, am fy mod, rywfodd, wedi ei golli. Daethum ag haner dwsin o flychau gyda mi o Benybont, tua 18 mis yn ol, pa rai wyf wedi rhoddi yn mysg fy nghyfeillion; a gallaf ychwanegu nad wyf yn gwybod am un tro na wnaethant y lies a ddysgwylid iddynt wneyd. Yr wyf yn meddwl y dylech wneyd y Peleni hyn mor hysbys ag y gallwch drwy y papyrau, am y byddant yn fendith fawr i ganoedd o ddyoddefwyr.—Yr eiddoch, Dr. Davies. W. H. ECKETT. Ar werth mewn blychau, am Is. ltc., 2s. 9c., a 4s. 6c.; drwy y Post, ceiniog yn ychwaneg. L257 I>. SHAW'S BLUE. The Best for Laundry Purposes. Used in the Queen's Laundry. Used in the Prince of Wales' Laundry. Awarded Grand Gold Medal Paris, 1878. SHAW'S SOAP. Led. 14 Dukinfield, Manchester. — — -J ENAINT A PHELENI HOLLOWAY.—Ychydig iawn o bersonau sydd mor ffafriedig gan amgylchiadau fel ag i'w galluogl i basio yn anniweidiedig y trialon tost o dymor garw. Gyda phen-ddyferiad- au (catarrhs), pesychiadau, ac anwydwstydd (influenzas) sydd yn ddigonedd yn mhobman, fe ddylai fod yn gyffredinol wybyddus fod Enaint Holloway, ar ol ei rwbio yn ddiwyd ar y ddwyfron, yn rhoddi ataliad ar ymosediadau gwaethaf y doluriau hyn, ac yn gwella, mewn modd sicr, glefydau mwy sobr a pheryglus y gwddf a'r ysgyfaint. Rhaid i wirionedd yr haeriad hwn aros yn ddiamheuedig yn ngwyneb miloedd o dystion byw annghyhuddiadwy, y rhai yn bersonol sydd wedi deillio y buddiantau mwyaf posibl oddiwrth y driniaeth hon pan oedd eu dyoddef- iadau presenol yn frawychus, a'u rhagolygon dyfodol yn rhai mwyaf digalonus. Mae'r ddwy feddyginiaeth yn gweithredu yn rhyfeddol dda gyda'u gilydd. IL I y THE DOME BLACK LEAD differs from the -L ordinary kinds in the following IMPORTANT POINTS It is manufactured only from selected materials of the best quality, and being prepared by a special process, it not only polishes quickly, but also adheres at once to the stove or grate, thereby avoiding injury to the furniture from dust. Sold by Grocers and Oilmen everywhere. "^SrGOLD E. JAMES & SONS, Sole Makers, PLYMOUTH. 2183 Y GWLADGARWR, Printed by Steam Power, and Published by the Proprietor WALTER LLOYD, at his General Printing Office, Canon Street, Aberdwe% in the County of Glamorgan. FRIDAY, November 12th, 1880.