Hide Articles List

21 articles on this Page

BRYNGWRAN A LLANGEFNI, A CRY.…

GARN DOLBENMAEN. - -

PORTDIN OKVV10.

AEHOLIAD YSGOLION SAB-IBOTHOL…

I -BETHESDA. I

LLANBERIS.

Advertising

I TJNDEB BANGOR A BEAUMARIS.

CAWRFILOD YN GWASGARU BYDDIN…

i O'R "TBICYCLING JOURNAL."

BWRDD YSGOL COLWYN BAY AI…

I-LLANDDEINIOLEN. -..1 - -…

IQUININE BITTEBS GWEuTM EVANSI…

I HYN A'R LLALL. j

I MYNED I'R CA.PEL YNI BECHOD!

I AUR YN NGflAERGYBI.

II DARGANFYDDIA.D AUR YN FFESTINIOG.…

.0-m-0 LERPWL.I

--ABERTAWE. -

-CAERGYBI. -I

1-_FFESTINIOG.-...

News
Cite
Share

1- FFESTINIOG. AMRYWION.—JNOS Saawra, cyiartu Ellis Evans, Cwmotthin, a damwain boenus trwy eyrthio oddiar yatol tra yn dilyn ei waith yn y chwarel uchod. Anafwyd ei asenaa,- Dydd Llun, tauiodd pylor ar W. Hughes, Harlech, yn y Chwarel Uchaf (Oakeley), trwy yr hyn yr ofnir ei fod wedi derbyn niweid parhaol i'w olygon.-Cyfarfu R. Lloyd, Tany* grisiau, ddydd Mawrtb, a dam- wain ofidus trwy i blyg syrthio ar ei droed. —V Sabboth diweddaf cynhaliodd Ysgol Brynbowydd, ei chyfarfcd Ysgol. Holwyd v dosbarth henaf yo Ephesiaid ii., y dos- barth canol yn Llyfr Genesis, a'r plant yn hanes Eiias. Anerchwyd y cyfarfod hwyrol gan Mr J. 0. Williams, ar Ein rhwymedig- aeth i'r Ysgol Sul." Cymerodd amryw ran yn y drafodaeth ar y papyrau, a chaed cyfar- fod rhagorol yn ystod y dydd. ARHOLIADACT YR YSGOLFEISTRESI.—FE gofir i'n bwrdd ysgol yn ddiweddar basio penderfyniad, a chyfarwyddo y clerc i ohebu a'r Swyddfa Addysg gyda golwg ar geisio cael yr arholiadau hyn yo fwy canolog, yn bvtrHcb na bod raid i'r merched fyned i hnehester 3. Lerpwl. Yn caclyn ceir can- lyniad y drafodaeth, mor bell ag yr a yn bresecoi: Swyddfa Addysg, Llundain, Ebrill 2S, 1S88. Syr,'—Mewn perthynas i'ch cais, dyddiedig y laf cyfi.-ol, y mac genyf t'ch hYSlJYSll fod y trefniadau at arholiad y Nadolig nesaf wedi eu nwblhau: ond v mae eu Harglwyddi wedi pen- Iderfynu caniataueich cais, a phenodi Ffestiniog fel lie canolog i g.YDa arholiadau am 'c.tiJicale i athrawesau ar 01 y llwyddyn oresenol. Bydd hyn yo gaffaeliad gwerthfawr iawn i luaws yn Ngogledd Cymru. yn neillduol pan gofir mor gytieus yw y rliuilffyrdi 11 Ho o bJb man. CYNGHERDD AMRYWIAETHOL —NOS Iau, yn Marchnadfa Fiestiniog, cynhaliwyd cyng- herdd amrywiaethol, er budd Ysgol Genedl- aathoiyr Allt Goch. Llywyddwyd gan Mr H. Parrv, Bank, ac arweiniwyd gan Mr R. Jones, Ty'nymaes. Cymerwyd rhan yu y rhag'en gan Mri R. W. Davies, C ie'rbla.,dd, gyda'r berdoneg, EJS Festin, R. Uiwlands, Blaenau, y Misses Jones, Hheithordy, Pen- trefoalas; Miss Thomas, Cao'rffyuon; Mrs Laura Roberts, yn nghyda'r Ffestiniog Band. Caed cynulliad pur luosg, ac elw da mewn catdyniad. Y-MAD-.WI.VD Ml: R. OWEX, Raiw.—Nes Fercuer, cynhaliwyd cyfavfod tra lluosog o gyfeiilion ac ewyllyswyr da Mr R. Owen a'r teuiu ar ei ymadawiad o'r ardal. Ar ran yr eglwys cyflwynodd Mr J. Roberts, Pantyr- onen, auevchiad aardd i Mr Owen. Cymer- wyd rhan nmlwg yu y cyfarfod gan lu mawr 0 hen gyfeiliion a chydnabod y gwrthddrych. Llywyddwyd gan y Parch P. Howell. Dymunvvn 0 galon i Mr Owen a r ieriu <1 nawdd y nef ar eu symudiad lo'U sdydlia:l yn eu hardal newydd.. Y GYMDEITHAS GYDWEITHIOL. Nos Fercher cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y evmdeithas hrn dan lywyddiaeth Mr R. Vaughan Williams. Parha y gymdeithas mewn gwedd hynod lewyrchus, ac c-nilla nerth. CYMDEITHAS Y CI-IMRODOIUON.—Cynhal- iodd cymdeithas leol y Cyramrodorion ei chyfarfod diweddaf am y tymhor nos Iau, yn Ysgoldy Maonofferen, dan lywyddiaeth Dewi itawrtil, Lie arweimwya gan Mr Wil- liams, North and South Wales Bank. Caed rhagien ddyddorol dros ben, ya CYDWVS papyrau ar amrywiol bethan o chwaeth ac adeiladaeth. Ar ddiwedd y cyfarfod cyd- nabyddodd y llywydd wasanaeth gwenh- fawr Dr Roberts i'r gymdeithas er i chych- wyniad. Uynyxiwyd gan Treforfib, a chef- nogwyd gan Mr E. H. Jonathan, ddiolch- garweh y gymdeithas i'r llywydd, arweinydd, iiC ysgcifeuydd. D.weddwyd cjfariod hynod 0 ddyddorol trwy i Dr Jones garlu "Hen Wiad fy Nbadaii, y gynulleidfa yn uno yn y gyd;-an. Bwriada y gy.mdaitb.is p il!. gyeb. I wyn y tymhor nesaf yu yr Hydref a hyddai yo i.ntais fawr pe yr ymunai ein pobl ieuainc a hi.