Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

OWEN 0. ROBERTS, §j|jl| Monumental Mason ?S? ? M??Ms, Qir&M!t? j???' and @!&?? Estimates and Designs on application. Carving at lowast 'fi'|| Prices, vJfew Grave Cisterns, 1^ „ f/'j? Clsterna. ffi: ^rr FESTUUOG SLATE WORKS, 'BltUJ"l: The Albion Temperance, BLAENAU FFESTINIOQ. REGISTRY OFFICE for SERVANTS II LOST & FOUND PROPERTY !MQUmY 0!?0& Orders taken and information given re Sales by Mr. GEORGE HUGHES, Auctioneer & Valuer. All inquiries immediately attended to by— W. & A. PAR3Y. London & Manchester ASSURANCE COMPANY LTD., i Sefydlwyd ac ymgorphorwyd o dan ddeddf Seneddol yn y lfwyddyn 1869. Prif Swyddfa: ao. FINSBURY SQUARE, LONDON, E.C. CYFANSWM HAWLIAU wedi ei tain allan o dan ys-virebau er pan sefydlwyd yr uchod ydynt dros £ 2,270,000 SWM DALWYD MEWN HAWLIAU y flwyddyn diweddaf, sef o Fawrth 24. 1909, hyd Fawrth 24, 1910, ydoedd [272,499. Anfonwyd allan yn agos i HANgR MILIWN o yswireban newyddion yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. TELIR HAWLIAU yn uniongyrchol. Mantolen am y flwyddyn, ac nnrhyw fanylion pellach i'w cael yn y SWYDDFA RIIANBARTHOL-8. THE SQUARE, BL, FFESTINIOG. The GREAT SKIN CURVI Wonderful is the Effect of BUDDEN'S S.R. SKIN OINTMENT. It will cure Itching after one application; destroys every form of Eczema; heals old Wounds and Sores acts like a charm on bad Legs; is Infallible for Piles; Prevents Cuts from Festering will cure Ringworm in a few days; removes the most obstinate Eruptions and Scurvy, Boxes 7id and Is lid. Agent for Blaenau Festinicg, Mr. W. H. Parry, Chemist. Portmadoc, Ivor J. Jones. Bettws- ycoed. Mr R. Parrv DDRAIQ GOCH TEMPERANCE. HOTEL Blaenau Festiniog. Accommodation for Cyclists, Tourists and Visitors. COMFORTABLE APARTMENTS f6r Commercial Travellers at reasonable charges. Sunday Schools and Parties catered for. Domestic Servants Registry Office. Mrs. OWEN, Proprietress. Cyflawnder o Bapur Ysgrifenu o'r radd oreu ar werth yn Shop "Y RHEDEGYDD," High Street, Blaenau Ffestiniog. List of Salsa by Messrs. Blaokwall tlayvst, & Co., Ltanrwst. Cae'r Orally*, Lianrwst. TUESDAY, SEPTEMBER 20th, 1910. SALE of Cattle, Sheep and Lambs. Usual Credit. List of Sales by Mr. Geo. Hughes — MARKET HALL, — Blaenau Festiniog. Y MAE Mr, GEORGE HUGHES, Auction- eer, wedi sicrhau Sale Room yn yr uchod i gynal Afwerthiadau sr bob math o eiddo i megis DODREFN, &c. GeiH. hefyd anfon unrhyw beth yno i'w gwerthv, neu prynir a rhoddir pris rhesymol am bob eiddo. FROM HAUL, YANY^fG* AU., MR. GEORGE HUGHES lus been in- structed by Mrs, WiHiairoj- to Sell by Public Auction,* at Fron Haul,- Tsaygmiau, On Saturday, August 1910, the whole FURNITURE, comprising, of 2 Glass cupboard, Grandfather cJcck, Kiichen Dresser, Couch, 2 Leaf Tables, Cupboard. Armchair, Rocking chair, 6 Kitchen chairs, Baby nb?r, ound Table, & d^s \7"'nut WaU c1'ck, PIctur??.s, OrD.rn' >c ..ots, Flower p?ts and Piar.r? CIT. < • "n1 'is Washstand and Dressing Tab?, ? .?'e t, <l Iron Bedstead and Mattresses, 2 Bedroom Chairs, 1 Walnut Bedroom Suite, comprising of W?rdrope? Chest of Drawers, Washstand, Dressing Table and 2 Chairs, another in Oak Colour, Bamboo Square Table, Oilcloth, Hearthrugs, Fire Irons, Crockery and Cocking Utensils. Sale to commence at 2 pm, Telms-CASH. ASSEMBLY ROOMS, BL. FFESTINIOG. Cynhelir BUDD-GYNGHERDD yn y He uchod NOS IAU, HYDREF 6ed, 1910, pryd y gwasanaethir gan Miss BESSIE JONES, Abermaw; Miss M. JONES, Pwllheli; Mr. POWELL EDWARDS, Llundain; ac eraill. Llywydd':—R O. JONES. Ysw Brynofferen. Arweinydd:-Parch. R. SILYN ROBERTS, M A. Drysan yn ngored am 6 30; dechreuir am 7 o'r gloch. Mynediad i mewn trwy docynau 2/ 1/ a 6ch. Yr elw er cynorthwyo y brawd Evan Roberts, Ty Canol, yr hwn sydd yn analluog er's dros 5 mlynedd. EISTEDDFOD GADEIRIOL DOLGELLAU, CALAN 1911. Prif Feirniaid:- Mr. David Thomas, M.A., Mus. Doc. (Oxon); a'r Parch. Rhys J. Huws. l.-Pryddest Yr Olaf Ddydd." 2.—Y Brif G-ystadleuaeth Gorawl (a). Anthem-" Light in Darkness" (D. C. Jenkins). Buddugol Calan 1910. (b). Unrhyw ddarn at ddewisiad y Cor. 3.—Ail Gystadleuaeth Gorawl— (a). "Addoliad" (I. Ambrose Lloyd). (b). Cry out and shout" (P. P Biiss), 4,-Corau Meibion Good Night, beloved (Ciro Pinsuti.) 5.-Corau Plant— (a). Meddyliau am y Nefoedd (E. D. Lloyd), (b),. Unrhyw ddarn. Rhestr gyflawn or TestyOaufi'w cael oddi- wrth yr Ysgrifenyddion- O. O. ROBERTS. EDWARD WILLIAMS, list of SalfJ. by Iff, ■ifcihit Davies. StiOP CHURCH STREET, BLAENAU FFESTINIOG. Sale yn Ddyddiol ar Lestri, Enamel Goods, Glass,^&e,j yn y Shop uchod Hefyd, Yn y Co-opsrativa Saleroom, gwerthir Dod- rein, etc., Newydd ac Ail-law "Am brisiau hynod o isel. FUGHESWEN, BlAENAU FFESTINIOG. SALE OF COMPLETE HOUSE- HOLD FURNITURE, ETC. 1 R. JOHN DAVIES has been instructed by Mr. William Evans (who is leaving), to Sell by Public Auction, On Saturday, August 27th, 1910, the whole of the FURNITURE, etc. Locludir,g:-A well made M AHOGANY BOOK- CASE, REGULATOR CLOCI, Couch, Tables, Chairs, 3 OAK CHAIRS OAK CORNER CUPBOARD, Pictures, Rounu .top Oak Table, 'Lady's Easy Chair, Stee) -I ip Fender, Iron Stool, Fire Irons, Brass fa* tlrs, Copper Ke-ttle, ?N,leat S,?fe, ?abie, li,?,A:S KettJe, Meat Safe, i?4r 1 Tabie, BRASS RAIL BEDSTEADS, \\i « Mattresses, Flock Mattresses, TIERS CHEST OF DRAWERS, Toilet Vu,, Cane Seated Stands, Ornaments, Cmnct, ^rrcJ Cooking Utensils, &c. SaleatSpm. Terms-CASH. By Order of the Mortgagees. l Important to Brewers and others. FULLY LICENSED HOUSE FOR SALE, known as KING'S HEAD INN, GLANYPWLL, BLAENAU FESTINIOG. Fil R. JOHN DAVIES has received instructions to Sell by PUBLIC AUCTION, on SATURDAY, AUGUST 27th, 1910, at the North Western Hotel, B! at 2 p m. (Subject to conditions then and there produced) THE FULLY LICENSED HOUSE AND PREMISES, situate and known as the KING'S HEAD INN, GLANYPWLL, Blaenau Festiniog. The House is large and commodious, well constructed and planned, and n good state of repairs, and excellently situated on the Main Street leading from Blaenau Festiniog to Tanygrisiau, and is in a commanding position for business. Also convenient OUT-BUILD- ING, together with a THREE STALL STABLE. This is an exceptional opportunity of secur- ing a First Class House. The Premises arc held under a Lease for a term of 65 years, from the 1st day of May, 1885, at an Annual Ground Rent of £ 5. Further particulars may be obtained of Messss. Talbot, Stein & Evershed, Solicitors, Burton-cn-Trent; Mr. J. Jones-Morris, Solicit- or, Blaenau Festiniog; or the Auctioneer, "The Paragon." Blaenau Festiniog. IMPORTANT SALE OF EXCELLENT Household Furniture, Books, &c., at the oo.0 Pepati we Sale, noognp Church Street, Next Tuesday, August 30th, 1910 Sale at 7 p.m. prompt. HAPPY COTTAGE, FESTIN1004 (Next door to Abbey Arms, Hotel). SALE OF HOUSEHOLD FURNTITUR.E, &c on Saturday, September 3rd, 1910, at 4 p.m. I Property of the late Mrs Ellen Evans). By Order of the Mortgagee. Important Sale of Valuable Leasehold Shop and Dwelling House, known as Mount Pleasant, Festiniog. MR. JOHN DAVIES has been iR&tructpd .1 to sell by Public Auction at the Abbey Arms Hotel, Festiniog, on SATURDAY, SEPTEMBER 3rd, 1910, at 3 p.m. All that Valusible Leasehold Shop and Dwelling House, situate and known as Mount Pleasant, Festinicg. The property is in good state of repairs, and situate in the most prom- inent position in the Village, being next door to the new Post Office. The Shop is a good size one, and fitted with Counters and Shelves, and the House is con- veniently planned for habitable purposes. The Premises are held under a Lease, with an unexpired term of 15 years, or thereabout, at an Annual Ground Rent of £ l 4s. Further particulars may be obtained of the Auctioneer, "The Paragon," or Mr D. Whita Phillips, Solicitor, both of Biaecau Festiniog. PRELIM. GlANWILLIA* RECTORY, MUNTWKOa Sale of Surplus Household FURNITURE, Excellent Pianoforte, Pictures, China, Crockery, &c. ON THURSDAY, SEPTEMBER Sth, 1910, at 2 p.m., propert) i.'J;ev. C. P. trice. Full pasticaiais.next week. Peumachrao Agriculture and Hort= iculture Show. GRAND TEST CONCERT will be held in the PUBLIC HALL, PENMACHN0, on Saturday, September 3rd, 1910. Chairman MAJOR PRIDDLE, Plas Madoc. Conductor R. E. THOMAS, ESQ., Trefriw. 1, (CHALLENGE. SOLO,—(To be selected from the Works of Handel, Mendelssohn or Haydn), Prize £2 2s Od and a Silver Cup. 2, CHALLENGE DUET —(Competitors free to make their own choice). Prize ;61 10s 0d. 3. CHALLENGE SOLO.-(Confined to those who have not previously won more than a guinea). Solo to be selected from the works of Dr. Parry, Messrs R. S. Hughes, W Davies or Pughe Evans. Prize 15/- and Silver Teapot. 4. R I- CITATION. 'Yr Ystorm- ar y Mor" (Islwyn). To be found on the Programme of the Colwyn Bay National Eisteddfod. Prize 15/- and a Silver Medal. Adjudicators:— Music:—DR. A. T. ILOTT and T. R. WILLIAMS, Esq., A.C. Recitation :Rev. ts. JONES, T. J. JAMES, and MEIRION DAVIES. Accompanist :-IA-. OWEN JONES, Penmachno. ENTRANCE 'FEE:—One Shilling on each itera, which will be returned to each Competitor at the Preliminary Test. The PRELIMINARY TESTS will be held at 5 o'clock prompt:-(I). Solos and Duett at the Bethania Wesleyan Chapel. (2). Recitation at the National School. Names of Competitors with the Names of their Solos and Duets, together with the Entrance Fee, to be received by the Secretary, on or before August 15. Secretary—J. R. HUGHES, Swch Isa, Penmachno. DAFAD AR GAEL.-Mae yn Tymawr, D Talsarnau, Ddafad ddieitbr er Ebrill, 1909. Nod clust: tori blaen y dde a hollti'r bon, llellrud o dan y chwith, cengal goch ar draws y cefn. Os na ddawlei pherchenog i'w hymofyn cyn diwedd Medi, 1910. gwerthir hi i dalu'i chostau.<—SYLFANUS JONES. SALES, WAItfTS, &a. AR OSOD.-Cromlech, T?:tyg.-is?u, Ty ?' helaeth a chyneus at waith, gyda Grounds eang o'i gwmpas, i'w ostid am rent rbesymol. Ymofyner a John Roberts, Blaen- ywaen, Tanygrisiau. AR GAEL,-Mae pwrs yn cynwys swm o arian wedi ei gael ar lawr yn nghymydog- aeth Llan Ffestiniog. Mae i'w gael ond rhoddi manylion ohono, a thalu y costau, gan Robert Davies, Ysgoldy, Ffestiniog. TO BE LET.—CENTRAL STORES, Pen- rhyndeudraeth. Day or weekly, with or without board, one front parlour, one double bedroom, one single room. Terms-Moderate. DAVID JONES. AR GAEL.-R afad Shropshire Cross gydag Oen. Nod Twll yn y glust chwith, canwair ar y dde. Hefyd Hesbwrn. Nod: Twll yn y dde, bwlch p'yg ar y dde, a bwlch tri thoriad o dan y ddwy. Gall y parchenog eu cael ond ymcfyn a Stobart, Ccedmawr, Oolwyddelen, a tha!u y costau. A R OSOD.-Ty a SHOP yn No. 3, New ??- Market Square BIscn?u Ffestinicg, mewn cyflwr rh-gorol, a lie msnteisiol i wneyd busnes, am rent rhesvmol.—Ymofyner a R. O. Williams, Garn, Doibenmaen POEFA AR OSOD.—Porfa dda ar csod o hyn i ddiwedd mis Tachwsdd. Ymofyier yn Pen-y-maunt, Ffestiniae. rry AR WERTH.—No, 3. Penha odlas, J/o- Tabernac. Yn arc o'r Diydes, 14 mlynedd. Gwerthir am [25. Ymofyner a Mr. WILLIAM EVANS. PUCh-S-Pn. Ty AR OSOD.—Yn Hsfod Ruffydd, wedi ei lanhau ac am rent rhesymol.—Ym- ofyner a Mrs. Jones, Compton House. \V ANTED.-A,i Ostier wanted at once.—v I V App1y, Miss Faichney, Gwydyr Hotel, Bettwsvcoe^. AR OSOU.—Ty Capel y beuyuawyr. Moriab, DolrLelyn, Ty rbagatol am rent isel. Ymofyner a WILLIAM JONES, Llys Ogwen. Tanvprisi'u YN EISIEU Khag biaen.—tiuusskccper mewn Private House. Coffee Room Waitresses, a digonedd o leoedd yn Nghymru i Loegr, Ymofyner ar unwaith a Mrs. A. Ephraim, Registry Office, 100, High Street, Blaenau Ffestiniog. CYNGH0R DINESIG FFESTINIOG. OHERWYDD camargraph sydd yn bodoli yn yr ardal, rhoddir RHYBUDD drwy hyn i'r holl drethdalwyr fod y dreth yn dalad- wy ON DEMAND, a chyiarwyddir y Swydd- ogion i bwyso am daliad mwy prydlawn yn y dyfodol. Trwy Orchymyn, R. O. DAVIES, Cyfreithiwr a Clerc y Cynghor. Awst 12fed, 1910. TO BUILDERS AND CONTRACTORS, TENDERS. TENDERS are invited for Repairing Nos, -L 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. and 14, New Street. Blaenau Festiniog. Tenders are to be delivered at the Office of the Architect, not later than September 3rd, 1910, where Specification and all other inform- ation may be obtained. The lowest of any Tender will not necessar- ily be accepted. n. HENRY ROBERTS, 9 Dpnnigh S reet, ARCHITECT, Uanrwstt Mrs. BEN. JONES, CHAPEL HOUSE, TREFEINI, Blaenau Festiniog. REGISTRY OFFIOE FOR SERVANTS; Comfortable Home until suited. — Terms:—MODERATE. — To be had on application at the above address- V