Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

IQORSEDD AC ARWEST LLYJU YI…

News
Cite
Share

I QORSEDD AC ARWEST LLYJU Y MORWYNION. Edrychid yn mlaen gyda dyddordeb mawr am yr Orsedd a'r Arwest bon ddydd Sadv/rn diweddaf. Meddylid am ei chynal heb fod yn nepel oddiwrth Lyn y Morwynion, ond troes y tywydd mor aaffafiiol fel y penderfynwyd cynal yr Orsedd a'r Arwest yn Ffestiniog, y naill ar Fryn-y-maes a'r Hall yn y Neuadd Drefo!. Trodd yr wyll all an yn llwyddianus, a hyny ar waetha'r bwganod £ eTsid godi yn y Cyngor Dinesig yn y ihavdybiae-h y buasid yn cynal y eyfartodydd ar y "catchment area," chwedl hwythau, ac felly yn llygru dwfr y Llyn. Rhag ofn i hyny ddigwydd yr oedd y Cyngor wedi trefnu i gyfarfod wrth y Liyn. Nis gwn a weilsant hwy wartheg a gwyddau yn llygru y Liyn ddydd Sadwrn, fel y gwelais i ar lawer achlysur; ond hyn sydd sicr, ni phoen- wyd hwy a chynulliadau y Beirdd y tro hwn. Fodd bynag, waeth i mi ei ddywedyd yn awr nag etc. yr oedd ymwared parod i'r Arwesiwyr gyda golwg ar dir i gynal eu Huchehvyl er pob cwmwl gyfodasai. Buasid yn disgwyl i Gyn- gor Dinesig, a gwyr cyhoeddus y Blaenau a'r Llan (yn arbenig) estyn croesawiad cynes i bob ymgais wnair i godi chwaeth ein pobl ieuainc a thynn dyeithriaid i'n plith, Cawsom eithr iadsu teiiwng, a charaswn eu henwi oni has fy mod yn gwybod nad er mwyn crcnicliad felly y cefnogent ni yn ein bymdrech i sefydlu Gwyl Farddonol yn yr ardal. Bu eu cefnogaeth yn galondid mawr i'r pwyllgor, a bell-Ach y mae Gorsedd ac Arwest Llyn y Morwynion wedi ei sefydlu ar sail dda, gydag argoel o hirhoedledd a deinyddioldeb. Daw y cyfeillion eraill j'n cefnogi fel y deuant i ddeail amcan y mudiad yn fwy clir. Y Swyddogion eleni oeddyntLlywydd, Mr. Owen Jones (Pantyrhedydd), Dolawel (yr hwn a gyflwynodd rodd anrhydeddus i'r drysorfa) Is Iywydd, Mr. R. 0 Jones (Trebor Eifion), Brynofferen Trysorydd Mr. H. Ariander Hughes, Ariandy'r Metropolitan Cadeirydd y Pwyllgor Gweithiol, Mr Humphrey Jones (Bryfdir); Is-gadeirydd, Mr. Morgan E. Phillips, B.se.; a'r Ysgrifenydd diwyd ydoedd Mr. D. J. Roberts (Dewi Mai o Feirion). Da genyf allu dywedyd i'r Wyl brofi yn llwyddiant tirwyadl, er y tywydd anffafriol gafwyd i'n Uuddias i'r mynydd. YR ORSEDD. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar Bryn-y Maes gerllaw yr Eglwys St. Michael a'r Gladdfa Gyhoeddus. Bryfdir a weithredai fel bardd yr Orsedd, a chynorthwywyd ef gan amryw. Efe ddarllenodd y Rhaglef (Proclamation), ac a offrymodd Weddi'r Orsedd. Dilynwyd hyny Ryda chainrc ar y Delyn Deir-res gan Delyncres Tegid ac loan Dwyryd yn canu penillion yn swynol iawn i chanlyn. Caiwyd anerchiadau barddonol gan Isallt, Dewi Mai o Feirion, loan Dwyryd, Morlwyd, Bryfdir, Perthog, Benarydd, Cynfalon. Yna siaradodd Caerwyson ar Orsedd y Beirdd gan gyfeirio at ei henMiaeth diamheuol, ei hawdurdod cyfreithio!, a'i dylanwad ar lywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Diweddodd y sylwadau gyda cbyfres o englynion ar yr Orsedd. Cy fiwynwvd y rhai canlynol am Urddau Anrhydeddus gan Caerwyscn a Meirion Wyn, a rhwymwyd y riban am eu braich gan Fardd yr Orsedd, Mrs Bryfdir Jones, a Miss Alice Jones, Dolawel, yn gofalu am y rubanau -C,adwal.Adr Roberts, U. H., Arweinydd enwcg Cor y Moelwyn, i w adnabod fel PeD cerdd Moelwyn"; Miss A. E. Owea-T avies A. R. C. M., y gyfeilyddes fedrus, fel "Peraones Moelwyn"; Morgan E. Phillips, B.Sc., fel Morgan Athro Mrs Roberts, Llangynidr, Deheudir Cymru, fel Megan Arfon David Davies, Wynne Road, Dewi Elen Miss A. E. Lloyd, Bala, Telynores Tegid"; John E. Jones, Maentwrog, "Iorwerth Twrog"; W. Wynne Williams, Wyn Meirion" O. R Hughes, M A., Ysgol y Sir, Llanrwst, Owain Teigl" Morris Evans, Ffestiniog, Meirig Mai" Ellis H. Evans, Ysgwrn, Trawsfynydd, Heddwyn"; Dr W. Vaughan Roberts, Blaenau, "Vôn Feddyg"; Mrs M. E. Jones, Preswylfa, Blaenau, Mair Gwynedd Miss Alice Jones, Dolawel, merch y Ll/wydd, Alis o'r Ddol." Wedi cyhoeddi Gorsedd. yn mhen un dydd a blwyddyn, terfynwyd y gweithrediadau. YR ARWEST. Yn ddiIynol i'r Orsedd awd i'r Neuadd i tSynal yr Arwest, a chafwyd cyfarfod bywiog a llwyddianus. Cadeiriwyd gan Pantyrhedydd, ac arweiniwyd gan Bryfdir. Y Cadeirydd a ddywedodd iddynt yn anfodus gael tywydd rhy wlyb i fyned i'r fan y bwriedid i gynal y cyfar- fodydd, y rhai er yr holl anlanteision oeddynt wedi troi allan yn llwyddiant mawr. Yr oedd yn falch pan glywpdd am y syniad o gael Ar- west yn yr ardal, a chynsyniodd yn rhwydd i toddi ei gefnogaeth iddi. Eu tuedd yn yr ardal oedd gadael eu hunain ar ol, a myned i gyn- orthwyo pobl eraill. Pan fyddai Ffestiniog yn cytneryd rhywbsth mewn Haw fe oleJid am ei wneyd yn deilwng. Felly y bu gyda'r Eis- teddfod Gsnedlaethol ddeuddeg mlynedd yn ol, a cbyda'r Eisteddfod Dalaethol cyn hyny. Troes y naill a'r Hall allan yn llwyddiant per- ffaith, Bu son am wahodd yr Eisteddfod Genedlaethol j'ma y flwyddyn nesaf, oad nid oedd ef yn teimlo eu bod i'w cyfiawnhau gyda hyny gyn fod amgylchiadau yr ardal y fath ag ydynt yn bresenol. Gellid symud vn mlaen i gael Eisteddfod Dalaethol, a byddai yn sicr o brofi yn llwvddiant. C&fwyd Eisteddfod Gen- edlaethol o'r fath ragoraf pin yma: Eisteddfod wir Gymreig. Yr oedd hanes i'r cylch y gol- ygid cynal eu Gorsedd a'u Harwest eleci, toegis Liyn y Morwynion, Beddau Gwyr Ar- dudwy, &c. Am ben Maes y Llan lie cynhal- iwyd yr Orsedd, yr oedd golygfeydd rhamantus i'w cael o'r lie. Pwy o honynt oedd yn myned allaa am dro i weled y lleoedd hanesyddol oedd o'u hamgylch, ac yn chwilio i'r hyn ddy- wedid yn eu cylch ? Hyderai y byddai eu liuchel-wyl yn symbyliad i'r bobl ieuaingc i droi allan i'r cyfeiriad a awgrymai (cymerad- wyaetb). I Adrodd i rai dan 16 oed, "Y Gwladwr a'r Teym" (Bryfdir), I, Nesta Jones, geneth yr Arweinydd; 2, William Roberts, Lord Street, Blaenau. Canu Perillion o waith Bryfdir gyda'r Tanau gan loan Dwyryd, a gorfu iddo ail ganu. Y Delyneg, "Traddodiad." Canmolid tri o'r cystadleuwyr yn fawr, a àyfamodd Silyn a Bryfdir y wobr gyda chanmo!ia.elh nchel i Mr. W. Wyn Williams (Wyn Meirion), Blaenau. Wele'r defyneg fuddugol TRADDODIAD. Prif riain yr oesoedd yw hi, Cyfrinach pob oes yn ei bron. A phabeli breuddwydion canrifosad pell Ywei!!ygadhAwddgar,noa.. Ymdonni am dani wna'r pali llwyd, 1!aes, Pan ddawnsia ar fynydd, a dyffryn a maes. Prif dduivies mynyddoedcl yw hi, 0 gwmwd i gwmwd yr a, Ac Eco y Creigiau yw'r alaw a gan Yn nhawclwch noson o ha'. Mae'r niwl yn llywethau dros ysgwydd hon, A'r nentydd a adwaen ei goslsf lion. Arglwyddes y Llyn ydyw hi, Ac yno mae'r neuadd ddi-siwr, Ac un o gwpanau y gwleddoedd drud Yw y geinwych lili'r dwr, 'Rol glad.dest, rhedianna o amgy!ch y fan, Hyhi a'r Morynicn yn ngoleu'r lloer gann. Brenhines y blodau yw hi, Cyfrinach pob blodyn a wyr, A pher yw ei hanadl ym rnringau'r coed 0 dan hud a iledrith hwyr, Blodeuv.e id ac 01 wen—-cariadau'r beirdd— Hwynthwy *if u'n ei gerddi.rif.medd heirdd. Anwylf.s y Castell yw hi A'i threm dros y tonnau ymhell. Cyfarwydd a chyfranc a chawgiau aur Marchogion y dyddiau gweil. Hoff adar Rhiannon a gan iddi hi, Clyw ad sain telynau o gartref y ili. Prif cam yr ossoedd yw hi, A dieD yw arlliw ei grudd. 0 Ynys A vail on ieuenctid byd Hi a welodd Doriad Dydd. A mini u yng nghwrwgl fy mreuddwyd af Dros donnau'r canrifoedd i'r Ynys braf. Prif Unawd, "Tra bo dau," Miss jannett Morgan, Blaenau, CâQ, Bryniau Meirion," Morlwyd. Prif Draethawd, "LJoedd o nod yo cghylch yr Arwest." Canmolodd Caerwyson y ddau gyfansoddiad dderbyniodd, a dyfarnodd Mr. John Lloyd Jones, Llyfrgeilydd, Blaenau, yn oreu. Cafwyd cystadleuaeth ragorol iawn ar y Ddeuawd Wladgarol, 1, W. O. Jones a H. J. Hughes o Ffestiniog 2. Miss Catherine Thomas a Griffith Jones, Ffestiniog, Anerchiad gan Eifyn. Adrqddodd yPrii- fardd Gywyddyr Arwest a dau Englyn godidog. Liawen oedd genym ei weled gyda ni mor selog. Cystadleuaeth Canu Penillion, Mr J. E. Jones (Iorwerth Twrog), Maentwrog. Prif Adroddiad, "Llyn y Morwynion" (Glasynys). Adroddiadau campus, a dyfarn- wyd Miss Maggie Williams, Ty Nant y Beddau, yn oreu. Datganodd loan Dwyryd benillion o waith Dewi Mai o Feirion gyda'r Tanau. Yna cafwyd beirniadaeth E!fyn ar y Cyw- yddau, Croeso i'r Arwest," a'r Englynion, "Telynor." Ferthog. Penmachno, enillodd ar y Cywydd a Tom Lloyd, Manchester House, Penrhyndeudraeth, gyda'r Englyn. Diolchwyd yn gynes iawn i'r rhai a roddasant gefnogaeth arbenig i'r Wyl, ar gynygiad Caer- wyson a chefnogiad Dewi Elen. Cystadleuaeth Gorawl, datganu tair Alaw Gymreig o Ceinion y Canovion (Dr J. Lloyd Williams), Cor Pantllwyd o dan arweiniad Mr William Ephraim, Pantllwyd. Terfynwyd trwy garJU "Hen wI ad iy nhadau" o dan ar- weiniad Pencerdd Moelwyn. Gwasanaethwyd fel Bcirniaid gan Mr J. J. Thomas, Talsarnau; Eifyn, Bryfdir, Caer- wvson. Silvn, ac Ion Dwyrvd —T.P E

- -I .MAENAN.I

Advertising

I CYNGOR DOSBARTH GIRIONVDD.

IBWRDD QWARCHEIDWAID. PENRIFIYNDEUDRAETki.

Family Notices

I -HAELFRYDEDD !-

I TRAWSFYNYDD.-

Family Notices