Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yn SHOP ISAf, fntqiZHTWROG9 GELLIR GAEL A GANLYN AC YGHWANEG, I.-AT ABEG Gwelleifiau 3s. yr un Pitch o'r math goreu (allan o gasgen) Tar Stockholm, Marc Du, Marc Coch (tywyll a goleu) Friar's Balsam, Naw Oil, diguro at doriadau, ynghyd ag olew dihafal y Mri Morris Evans a'i Gwmni Dip at olchi Defaid, eiddo Mc Dougall's Powdwr Melyn Cooper's I'r Ffermwyr sydd yn dymano gwneyd darpariaeth eu hunain, gellir cael y PowdwrSulphur yn rhydd, wrth y pwys neu y can' pwys ii.—y GyPilqUAF Stock o Gribiniau (a phenau), Pick Ffyrch, Rhaffau Ceir a Throliau Grit a Bloneg, Cerrig Hogi ysgwar a chrwn, Files fflat a thriongl, Oil Machines ac Oil Cans lff.-Y QWEHYfi, &e. r Cedwir mewn stoc Gychod coed a gwellt, Standard a Narrow Frames, 1 lb. Sections, Foundations, Metal Ends, Meginau, Veils, Poteli i ddal Mel, &c. IV.-AT BYSGOTWYR. Amrywiol fathau o Blyf, Lines, Guts, Bachau, &c. Anfoner yr archebion naill ai i Shop Isaf, Maentwrog, Tanybwlch, neu i Shop-yr-Eryr (wrth yr Hall), Blaenau Ffestiniog. TPOMAS ROBERTS. Mehcfin 23, 1910. There is only ONE BEST TE^ There is 'oOly ONE BEST TE1\ AT 1/4m AND IT IS mAYPOLE. So "Why pay more 1" or Why buy any other sort ?" MfWFOLE "DAIRY COMPAHy, LTD. 12, Church Street, Blaenau Ffestiniog. The Largest Retailers of choicest quality Butter, Tea, and Margarine in the Kingdom. II Over 640 Branches now open.  Spectols ?? ???????.????\?/ ovectols 1 I Y'lSfcr Spectals I POB PRIS o 2/. FYNY. 8 I Profir y Golwg yn rhad ac am ddim I YN SHOP 1 WM. THOMAS JONES, I Watchchmaker,Jeweller & Optician (by exam), II 2 Newborough Buildings, Bl. Ffestiniog. i i j I II Yo hoilol y peth sydd srnoch R I el ^n|sn S !I Gallai y dywedwch "Nid oes area! angen am Tonic." Y mae pob cyfan- 11 soddiad dynol yn teimlo effeithiaa dirwasgol ein dull anaaturiol o fyw. Oes o fyn'd, a frys a ffwdati, yw yr oes hon, a rhaid fod ei dylanwad niweidiol ar y corff yn anocheladwy. Yr ydym yn dra agored i oerfel, ac i ddiffyg ar y cyila a'r afu, mae'r nawsion amhur yn cymysgu a'r gwaed, mae'r nerfau yn gwanychu, yr ydyrn yn agored i lu o anhwylderau cyffredin, ac yn cael ein bygvvth gan afiechydon gwaith. Yr ydym yn iach a chryf un dydd, a'r diwrnod wedyn ailan o hwyl, ac efallai yn berygius wael. Mas eisiau Ehywbeth, a'i eisiau ar bawb. GWILYM EVANS' QUININE BITTERS yw y feddyginiacth gryfhaol, I. I ac adtywiol, sydd yn gwrthweithio afiechyd, ac yn cadw organau y corff mewn liawn yni, a'r boll system mewn cyfiwr perffaith. Wedi eu gwneyd o nifer o'r cynyrchion mwyaf iacbusol a bywydol gwybyddus i feddygon. Mae llwydd anghydmarol QUININE BITTERS GWIL YM EVANS yn hawdd i'w brofi: pan eu cytnerir ar ol ymosodiad o'r Anwydwst, neu pan yn wan a digalon, neb archwaeth, yn isel ysbryd, digwsg, lluddedig, a biin ar ei einioes. Ond i chwi ro-i prawf ar un botel, cewch ryddhad buan oddiwrth eich iselder a'ch gwendid, ac adenillwch eich archwaeth. Nid oes dim arall yn debyg iddo. Cedwch ef yn eich cartref, a pham nad ei gymeryd fel gochelydd. Gwneir ef yn hoilol o Lysiau, ac efe yw'r medd- yglyn goreu yn y byd i godi'r gwan i fyny. Gwna fywyd yn werth i fyw. Rhoddwch brawf ar botelaid. GWERTHIR YN MHOBMAN, mewn poteli 2s. 9c. a 4s. 6c. yr nn. GOCHELWCH DWYLLWYR. Gofelwch bod enw "Gwilym Evans," ar y label, y'stamp, a'r botel. Unig Berchenogicn:— II QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Llanelli, S.W.  I Gwilym Evans uinine Bitters I Qwiiym Evans Quinine Bitters .!iIIP:a.1 'l'ióEØ.i! :HIŒ, 1

AT Y GOHEBWYR. I

NODIADAU WYTHNOSOL

TIRWYR A'U HAWLIAU.

!TRAETHU CASWIR.I

OES Y GYMANFA.

LLEF O'R ALMAEN AC AWSTRIA.I…