Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

YMREOLAETH GYFUNOL.

News
Cite
Share

YMREOLAETH GYFUNOL. Safle. a Hawliau Cymru. AT OLYGYDD Y RHEDEGYDD." Syr, Ychydig ddyddiau yn ol, cyhoeddwyd datganiad o blaid Ymreolaeth Gyfunoi (Federal Home Rule) gan nifer o gynrychiolwyr seneddol yr Aiban. Nid ydyw yn hcllol foddhaol fod yr Albanwyr wedi achub y b!aen ar ein cyd wladwyr, ond hyderaf y bydd i ni yn Nghymru yd ddiatreg estyn iddynt bob cynorthwy, canys y maent yn ddiameu vn ymladd ein brwydr 11i Afrad pob afraid," ac afreidiol hollo! ydyw ceisio darbwyllo Cymry meddylgar fod dad- blygiad dilyfethair teithi a nodweddion ceaedl- aethol yn fujdiol ac yn fanteisiol, ac mai cyfeiliordad dybryd ydyw ceisio sicrhau unfiurf- iaeth yn mywyd gwahanol genhedloedd er iddynt fod yn ddeiliaid yr un goron. Hawdd canfod y fantais a'ddeillia i Gymru pe caniateid icdi, er engraifft, drefnu ei hunan, gynllun addysgoi y wlad,. o'r Brifysgol i'rYsgo! Elfenol; rhoddid lie dyladwy i'w hanes, ei hiaith, a'i llenyddiaeth; trefnid hefyd ar gyfer dyfodol ei mesh on a'i mercbed ya holl gylch- oedd afrifed bywyd gyda gwell dirnadaeth o'u rheidiau a'u anghenion. Yr un modd hefyd mewn cysylltiad a'r fasnach. feddwol; buasai Senedd Gymreig yn deddfu gyda syniad difrifolach o niwed y fasnach, gyda Uawer iawn llai o ofn y darllaw- ydd, gyda phybvrwch ac eondra sydd yn annichonadwy mewn Senedd Seisnig. Ceid hefvd mewn cysylltiad a gofal y tlawd, graddau hel »eth o'r tynerwch teimlad a'r am- gyffrediad ciiriach sydd yn nodweddu Adroddiad y Lleiafrif ar Ddeddf y Tlodion. Rhoddid sylw dyladwy i gwestiwn sydd wedi csel ond ychycig ystyr'asth yn y gorphenol, sef dadblygiad adnoddau materol ein gwlad. t Y mae Gwleidyddiaeth Cymru ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn neillduol anhunangar, ac er na ddymunwn weled ein cenedl yn ceisio yn gyntaf ei lies materol, eto, ofawn fod gwerin Cymru wedi, ac yn llafurio dan lawer o aufan- teision o herwydd difffg gofal, mewn ystyr wlaciol, am y bwyd a dderfydd. Er fed gwe in wledig Cymru o leiaf llawn cyn gryfed eu cyneddfau meddyliol a gwerin gwledydd eraili., e' fed eia baraaethwyr a'n llafurwyr wrthi yn Tb 'ysur o fore hyd hwyr, yh gynil ac yn galed, y mae yn sicr fod amaethyddiaeth yn Nghymru ymhell ar ol yr hyn ydyw, dyweder, yn Denruarc Buasai Senedd Gymreig yn chwilio i fewn i faterion felly g,.d dygn ddyfalwch, tC yn trefnu deddfau Tir-ddaliadaeth fel ag i gefnogi ac i hyrwyddo yr hwsmonaeth oreu a mwyaf c'ynyrchioi. Yn yr un modd rhcddid ystvriaeth bwyllog i r posibilrwydd o droi rhcinau o'n mynydd-dir ilwm yn goedwigoedd, ymjfymariad digon gobeithiol pan y cofier fod coedwigoedd gwledydd psileuig ya cael eu dihysbyddu yn gyflym. Ni ddylem ychwaith drosglwyddo i unrhyw Fwrdd llai n30 St n "dd Gymreig ofal ein myn- yddoedd fel ystorfeydd dyfroedd bywiol y bywyd hwn; yn nghyda'n rhaiidrau rhamantus, Aynonellau a chyfaredd swyn tlysni anian. Pwnc eithaf dyrus ydyw sicrhau y naill hab lwyr amharu y UaJJ, Cyfrifi Sweden bod ei galludyfrioi hi yn ddigon i gynyrchu 10,000,000 iorse-power. Perthyn i Lywodraeth Sweden yn bresenoi 277 o raiadrau. Nid ydym yn dymuno awgrymu fod cyfoeth C y.nru yn hyn o beth Dafal i r eiddo Sweden, oau y mae yn deg .bawlio y dylai ein hadno Idau fod yn destyn gofal y Wladwriaeih. Buasai Senedd Gymreig yn gofilu am Hosogifd rhei ff/rdd I sgeifn, wedi eu cyfaddasu yn Wt It at anghenion a daloedd gwledig ac amaethyddol, ac yn eithaf tebyg sefydlin Banciau Tirol fel yn Decmarc a'r Almaen, a'r Jwerddon, i sicrhau i'r amaethwr gyfleusaerau tebyg i'r rhai fwynheir gan eraill i gael arian ar log lie y gellir rhoddi sicrwydd boddhaol ac ad-daliad. Ofnaf fy mod wedi dihysbyddu eich gofod chwi ac amynedd eich daillenwyr wrth geido ;fsl hyn ddangos beth allai Senedd Gymreig wneyd dros Gymru. oad fy unig esgma-wd yw, foj yr adeg yn neillduol o fanteisiol i fyfru i Gymru gyfle i fyw ei bywyd ei bua heb jmyriad 'trwstan cyd-ddeiliaid y tuhwnt i Glawdd •Offa. Bwriad yr Aetodan YsgOhidd yn ddiau ydyw creu Ystafelloedd Deddfwriaethol yn yr Iwerddon. yr Alban, Cymru. a Lloegr, fydd yn gofalu am faterion cartrefol, gan adael pob -cwestiwn ymherodrol, megis ein cysylltiadau tramor, y fyddin a'r Ilynges, gofisl Incia a'r Trefedigaethau, i ofal Senedd a etholir ar linsllau tebyg i'r rhai sydd yn dwyn Ty y Gyflfredin- i fodo'.aeih yn bresenol. Gadawer i'r Ssnedd Ymherodrol y galln i warafun deddfwriaetu yr Is-Ystafeiioedd, lie y teimlir fod hyny yn angenrheidiol. Fel hyn bvdchi Senadd etholedig yn cymeryd He Ty'r Ar- glwyddi,, a thrinid holl faterion cartrefol y Oeyrras Gyfunoi gan Ystafelloedd mewn cyd- gord a'r farn genedlaethol. Byddai i bob rhan o'r Deyrnas Gyfunoi feU, ddatblygu yn 01 ei hanianawd ei'hun. Rboddid hefyd i fuddiant a iles yr Ymherodraeth, L_ chyf- rifoldeb enfawr a'i chyfleusderau dihsfal, sylw ac ystyriaeth teiiwng o'u pwysigrwydd diderfyu Ydwyf, yr eiddoch yn gywir, Plas Llan idan, EDW, T. JOHN. Llaofasr P.G.

/WN^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV…

I PEMRHYMDEUMAETH.

nnArctdangosfa. Ardudwy.I

[No title]

DOLWYDDELE.W.

'W'/WV\WVWsAAAA/WVWWVVV\ I…

....- ......... - ................…

...............................................…

[No title]

LLEF O'R ALMAEN AC AWSTRIA.I…