Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

- -,-__--OL-YSGRIF R N.

Advertising

I IA'I' 11,IINL, (11,011111,13111-YR..…

[No title]

ATTEBIAD BETII YW AD DO LI,

! MWYN COPPR,

Family Notices

I M Aii CIIN ADOEDD. ; -1-...L…

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

News
Cite
Share

ddp))? ?? ?? ? V? amscrhwn; acym- df,pn/f' ?'" ?"?? ? amcau y'Dyw- o d rap f f u ?' fl,tAci'i-dibetihyti, .?"?c'?'ed p?-'?uedd, a grybwyil?yd !f-rc? v,. ^°VVn ^blau Sersmg a llyfrau'r ??dd'iG%??" ?? ?'??" Seising a Hyfrau?r ?"6<n yn SaeSn8! i gael cH gosod i fynu a" ?. ? y?'?? eglwys a chapel trwy'r wlad bonno (CY!11l'u). i\ chydil. golw ar hy.ycy?- .llner\Vrd sy!w ar ??'adau cyUuniedig a cbyn- n y I.gali awduf eofu a gwladgarol y Con- dder LIT* tke illt??'(Ilit 'clc/- "Y? men iua!'iicd zcith the JVdsh, &c. ? ? ?????-,?c-? ?-? ?? ??/ &C-. y M"le ?wn y'i bi-if ac y mae ?-edi '■^ffeitr"° ??' y matter h? o'r dechreu 1 r diwedd. Y ? "??" gwi'-ionedd v.cdi difuddio'r bob! I, n3 ? weillYddiad cyfiawnder yn eu iu?Iih eu .??"' ? b? 11 dol)>S °'a rhwystro fyth rhag ? 'le a bu y,it %v)-stl,o f?,tli I' h ',I!- cl" y\v|°h°yfre5thau Duw ac efengyl Crist yn gystal a ??."r 'c't?'?rHr,yn eu l;ith eu hunaiu. ? ? Pdtr fed hyn ? edi cael ei ddadlu mewn modd &rl > Ir,?vvu eisteddfod dra anrnydeddus yn atnS' i y Frenhutes Elizubeth. Oddi wrth gau- jy \CU ????' '?"' ? oddiwrth lyt'n r cyn?yu ? ??'?f ''?' yr wyf yn ca?glu fod ei'M?vrhydi I 0 yniru ar "yi' ach0s hwn. Sangodd ei chan- i ] ftwn. Sn'?'o d d ei clian- yn et II wybrau. Er ?.a yrrodd y ^reni ?r go ??an neb gorchymmynion ynghykh y .V>mrei« niegis ag y gwnaeth mewn per- t! i i. ei tjw.,??"?'snig et?o rhyngodd bodd yu ei o y R1focid!oiti yn y cyhoeddiad o 'I'v w ymfodJ!oni ynycyhoeddmd Caergaint mai iodd, 0 leilf, dclau 0 'n11 )a! J-m? hwys op?j ?? Cymry gael Beibl. Enwir un KH ^iUl Wr eÙwo, a phende?g dytcdog, amryw 'esgOI)io" «io;U' a ''uv"ei' 0 foneddigion fel noddwyr a ch? ? Rog?y,. ??. odn- hoti rr ddadi; chwennycha? ???J?"'echais gael aHan crent o'r un tu, end ni y mac hn.nosy d d!Hpth.yn d dista.Y? therats yma y mae hanesyddiaeth yn ddistaw, n ? '?? i minneu fod yn ddistaw hefyd. 1'1 "'j' ?yf'yd m), a nnry cyttunoJ a'm hamcao syn?d, cs galtHf, y bt;fwdhdda-Jlh?nyu e"b h J I' ¡', e-h C>;hoeddi'r Brvtauaidd. I'r diben fie ?lmyZa( ddaMor's—(tttfiiddioldcb y dib-in a J ? y"'?—M?:?-?M?-?i/? ? -ancffaUnioh (U t ,?/ mesuraa a gynnyzir yma } ■attcb ,y diben ?,?M??'?—M ??? ?-??/?- c.?'/??/?c?- M?'?C/ a itttcy <?'?M ?? i ??e? ? diben ?.?. Gan nad pa gymmaint a barch a ddichon fod geunyf ?a-.th fy mam, i hen .aid. andvg.?o! a SO\liarus; ?th gys:?. ac utiwii-L'li1 han, acvVsgalfydd hull Ewrop, e?u r?.dd'.u '¡. lu 1 "VnU ar ya ewy'lysgar gyfrif vstyriaethau ? ?? ys'g a gu exthfawr. Yma?r.?Yrtndd.idi yu ?nuyg angh?ad y C ?,?eg a dy?d y S tes? rli?-w b(,th dtt ta yr hy? sydd ? ?"" ?-??d i nl gan 1!)y ysiyned ? y uanie.?n cydfy.edol a hyu. a '.?y- sydd hy"; i'i"'i}"s)dd dd .dichon' y mantc?!on Jiyn gyrltaedd ho!l J hJ 'i?"?'ciFa\vr!?di graslonaf y Brenin S;0r tnvy hoH barthau ei Lywodraetli cang. Nid U n o fwy catdyniad i'r cyffrodinolrv?ydd 0 ?'?''?"?Sy?t?rigoUott Mesopotamia neu 1) h "0. ,'Jtagonía. Hob son am ein trefcdigion }nlne- ^id r 1n' fel y crcdaf nad ydyntyu primo fawl' pa ?)th sydd mewu atfcnadymy?gmynyddcpdd ? ?"'n, heb ddywedyd dim am ein c?-d-ddeilin ?"?"g. PawahaniapthY?-iddaua vddoy!? \V ?9w,?d(I York, yu Llundain, 1\' fl't" ''??J" ??? Y" ?''ysto? paun a fyddo tri- ??"?" ?scyrtd-tawr. ncu Benmaen-imiwr yn Cll(!"l .'INV lait'?l arall wrth eu tuulu- Op!] 'J.! a lvc( 1J' ar o? '?? ?y??ydogiof ? 1'a un a weddiont ar ?Uw'?'??' s! !m' a tnit euhachosron g\Vladol yn ..r eu ?"?". "cu yn y Saesneg ? Pe ?H'? "? "g?n o ieithosdd, npn wneuthur en ?, ). ¡ l' UCII )--loll iaith, :'? yw hynny ddim !'r .a?? ? "? °es gyfruiach na gohebiaeth i- h y,j„iC, ,Uta '1VV^- i ddyaion teithiol yn Ilwy. I teitliiol vii iaethmeddyg'niaeth, neu dduwinydd- *11 11 os fruitI, 'll I Tied(ly,i.Ieth., i'leth 11(2i a, '?'?i,)s niasi-tcii neti iiou i-iit iieges, i bvddai yu "S?y."h<L G.iiatfodyndd?a? ,s ,doynt hwy PG M*1"" iio!i d()m, ?? "??''??i V)!s:hy?ru yn Sacs on pa fOdd b"tJl "I rro'ln(11 ?odd h ?y"'?g,prit) y?inrdymu'ioi genc.d! n-f* ?"????ouhu.ainady.g. <tJ'RI1er P\1 mWyn !'?;a'un? Horddr.sy?o', ftaivfH' J sJm! y ?"ghy?'?dra h?n, (vdda; i'r } 11 %v I I cyfr ddynion o[alu i d(lys,Lt Cymracg cyn ?i?SL? ? ??-? ?——— ? ?" (l'W liARIIAi.) ""An.r-- )