Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MORGANWG. TYDDYNOD. prv RlIENTU, A^JEI LIU CAEL MEDDIANT 0 HON?NT YN DDIOED, ?R hoU DAI, T VDD YNOD, aTHiROEDD, -ilL ?e:wir BLAENGWRACH-?AVR, BLAE?- GWRACH-FACH a TROHDYRHIV?WRACH, yn cVn '^S }chw:mc<T' nI Sanh Cant Er? o Dir Yd, Gwelr- loÙltia.lt, a Thir pZrfa, y cwbl 0 fewn cytch-argae(r<?- »tw,,V' ?o:'wedd ym mhhvyfau (?yncorr?K a Uan- dltd ¡erllaw C,a5tlInedd, yn y dyweded? sir. Cv ^ae(^'r y sawl a'u cymmero & Dladll wych o gy}eh ?"?'? ?'? ? hanner o Ddefaid ac Wyn, ? rhai ?dyat R?r yn pari ar y tir,-Gusodir y ddau dydd y n ?f.ananynrhyddodd.?? ^ln hyshysi:wth mwy nciUduol vmofvner yn Swyddfa \t„ ssrs- Ell!NGTC?N a Jt;XK:?s, Abert?wc. 0 GILEAD SOLOMON. "ï"" M?e yn Amhv? fod amryw anhwylderau'r ?? corJF dynol yn cael cu magu gan afradlonnvydd yn tuser ieuenctyd, a throsc;4diad ?warthus o'r rheokiu ag y ? ??'"ch yn eu nodi aHan er diu?ehvch iechyd, acer osod s}^ai'n e¡oioes 1Iir a ded?-ydd, gydag ansawdd ?rcf a hadal'll.N III yw bendithion iechyd yn cael cu coHi yn 9Y"t y mae proHadau poenn:; yn dangos cu gwcrth; a'r t!YOddefydd annedwydd yu edrycho'iaMgyich, yn rhy ami, > n °fL>r am foddiou adweiliant. ^v rjnae,r ?''? Salomon, oUvcrpoo), yn cymmemrlwyo ei ?COKD..? R?LM?- G?E?b i bawb o'r rhai ay mae ansawdden cyrff wedi adfeilio o achos anghalline!> mCWll KryfVar hall rai sydil &'u gewynionyn iiino achos ll,iii-er o fyfyrio, ncu ymarfer gortnodd a gwirawd (spirits) nyfioll, tea, neu goffee-, yn gystal ag i'r rhai sydd nodi httan^u trwy inr breswylio mewn ardaloedd twymion ac attacu, yn mhob un o'r cyfryw am?ylchiadau fe dry allan y" teddygmiacth mwyaf ca'?ttinot, ?an dynau y "? ymon a odÜJnt WC(^ Haesu, a chryt'a? a byv, iocau ansawdd y cor? ^'wyldorau pcrthynoi i'r rhywdc? ?N- ?'?'. ?'? ^digyfnvng dan awdurdod r adtendd Wr.v llawer () b?ndpf?esau CYfrifoi wcdi proh ei t fod vr "?ddygol ?orau i'i bwrdd yindr??.) a ? ?dr? d.? ? ?"f? -? ?'' ??erihu'r ysbrydoedd adicil- 4?V Fdd in4t ftrJf 11 y P?"J?tr?ydd,aHe-gedd; acwrih ?b?/- ?''?????y? ? ymliJ ynaith?.y?nft-ydedd, ? ?f "? ?y?' ? "<?'? i'r hoH gorif. J 'r !)oil o ri' l Y 1 M l S- 'Mydan trymfrydol ag sydd yn cvstuddio'r corlT dynol d ?y ?"?' Anhwylderau CewyiM!,yH'r ah(SIH1 ??fH?-f torpsyno!dt'bdY?onas;?vdd yn amddttaui o iech?d. V nni>' 1 aunvvylderau hya vn (leilhaw o'r fath amrywiacth ?;?"<'? a chyd-i?cthol oachosion fcl y byddai yn an- "tf?H)? 'le bvddai hyny yn wastad yn angenrlieidio], i'w ?'H()a!lan i'r achos cywir o honynt. P.?odd hyna? fe •id«e.rac ru hdièit.hiau yn rhy dda, yn mfuith rh~ f?wr ? ddy:?[ryw ac ar gyfor yr ('Ht-'ithmu hyn, grllir lie fli,iil%- i'rNvii-, nacUafwvd in; teddyg- iiii i }iJ;rth eriád J'1 rhxigxri ar, ien yn fwy dodf;mr am ei '?'P'?ch na CO?/?.?L 7?? ?/ G??E./D v Dr. i?"?- ? ?? H'?''?' oT?eHiada? a?vmmcrasant Ie "Wyddo Tt cdi en hargraffu yn miiob papur nc? yddion yn ?- "sy?-f)?g? er annogaetli rf cystuddicd?g i yinarfer, a pbarau ? ?? yr arfer o teddy?ii'ia?i!), yr hWH sydd mor odjdog yn S?_im iachad trwyadl m?? n pob achos () nyehdod. j n^° tyb yn iVyau fod aalnvyluerau gcwynawl yn fwy Yh,redlU yn Ewrop yn av, r nag y huont?r un amser anlll, a ''u" 'n i'r gormodd imnan m yna?! sydd yn N?-"? ??''?d<{ ?oddcsts:'u- hyn. Y-m?p yn ? ion- eda n].' ? ')e^af ?r -d n oddnntu -y.nh-dd a «hvmh,*i rf j. y lluniactli, a pha fwynf a aberthom « wv'dufu ?" ? ?'r.Y?thganych a? "ydd yn cydfyncd ? 'nnvyaf gyd fydd t?iaith poh cy?iiior- SR- -.?????. yn ??au ?..i'r corT. Y mae .nhwyi- ,rau r gewynau yn ddyg?yddiadol t'rddaury? (swn'yw a a¡¡ yw), y-da' ? S?ahaniat-m hyn yn unig, eubod yn .Y rhyw fC!I,IJWClUld ° herwydll tynerwch <ll1s;nvd<1 ell nTH' a'u dun ??c.n??" .;? ''er? ydd tyncrwcf. ansawd? en c.vr<r a''n d-uH ? '?'' ?? ?'Y ?"' ? ffyrr.ig "?? yn ? '"Y?' aniH. ?cMvsi  yn yr ansa? dd ewynawl, och n' yn rhy fyn\fh a-' zit'ri?, I ..y it y nai? ryw, a gonnoddau nti)'ll "II  II y f]' trvLiiyH y,,il"' arwydd '"?y? cytiredin o'r an- h?yiderhwn "? ?'?' Vn liaraus, y¡' hwn sydd va cerilded trw n °"sa? <td cwynawl a'i cUpiduau (lin3,s in! ""in nv;t.) r) °- ''?"" ?C in? anfynegol, ac yn cynl'[u ?' crybw??d-?!? "'?y-?' a?.ydus oddy?ryn ac anobaith! Iv 'r ci ffifVtv JM ^5i ^n;yi ?,,Vrtriio yn abcrthau y n ??n";? r"? ?mair vr hyn sydd yn ?neu?ur y • anynad, v? d&. ?d-.? ?' ???'y'?'I'?ar, vn dneddol i rcdeg oddi?-, th ?n ,n(.,i!i vL '? y hy yw'r rhcswm pa ham y maent rtior nnf u N??f.???f"/? ? ?'? hudd oddish «n feddys;hna?h, am «a fed(lint y Snvydd digonol iJynu wrtii !<? nes ci7imi ^m 7 • ^i f wyn ei cn?i)hp?d<.L "}: (7'"1II'Jnl D_' I [.  "LHlMl< "J- N7,*N7r teddy?- itiiin* e ?'- "?ws ac ctleiUiiol a ?afwyd rioed at an- ???dd d w'n7 a èhwilfriw'r <-oW., ? ?cndid ?I?, neu w'ndid <"of ,j ?y'?? dychryn.a?.- m?d?l, ?' n? ? y'??P '? (??), a pl?ob anhwylder aral ag ??".cytodtodd.arta?.ad yrans?dd cwvnawl, y rhai yn Jimi yn canlyn aíJlIymhedrolder, "drws fuKhpdd, a iflir S'?? ?"? ?'S?'Ti'pidiau lechyd, saddest, bywyd Uo- "Y( cisttdd oi, a myfyrgar, y mae'r Cor?!? T?w hwn ?tttspfydluyn ?ytr!-<'dinMit'ie?:u?adferiado!, agelliryn gYWi: i gyfnf ynmhlilh y pfnafo'rc??acHad?ua?i?dd I lenuad med'*ygol allan erioed, fel bendithion i ddynol- tyW, & gwrthwothydd i resynoldcb dyno. Y mae mtlo?d ri°ci^r ?" yn ??' ?? y tair teyrnas, I fen<hthw I' dydd J dechreut1,san{ '"m(,f,'d meddyginiaeth rhyfeddorhwn, te yti in-nauFit' li mewn moddamgen au i an<'hili;„e(,i syrthio i'r bedd yn anamserol, yn aberth- au 1 -tn<"h? ?'"? yii abertli tt::f' 'j, mae hancsioll o'r I werddon, ?,r Tiidia Dtlx%, • C&llewiaol, fe S °'r 1 We ? i<l0 ? yP T iia y T i, V o1 aGørIlewUlol, Gerlnanv TlIia,n >ur'h'„ Holand, Ja- ?aica '\? ???' Sweden? Demnark, y rhai <? a 'tytunant, na chat()d u" ??''y?ini?th er?ed a ddy?vyd -????Snt ?hY??-?? ?rthiad ebrwydd ac anarferol.— ?'dd???nt''? ? ??'?y??C,<.«,?-??.? yn Huudain a M? ?? "F? ? ?'y '"?"M'??iuiaeth hwn 11 c;el ei vru dros°' r nag 0 r holl teddygiiu?-?u ereill a'u rkoddi Yhyd. b YSCYl'ir y Cordial Balm of Gilead yn awr M v ca.??.:id fA y "?<'t '!yn! y '"? vn ?darn, vn ?'l.niw-? ? ?*! ?"s! y ''??? ?'?" ? yt hwanegol a roddir i'w awd i (Dr. Solomon, o Liverpool), YW yr ?" faen-m-. ;i y ,swr s°'01"°11 ■>(> 'verj»oo l ), y>v y' r dd aen-prawf i ?' ?'y"??"? meddyginiaeth, yrh?n sydd Wedi « ''r ndda'u uchelaf a'r iselaf o'? bobl, gvda'r fath t WJ dd,. ant dt'dwydtl a pharfui-.—Y niae gwerth- Wyr y nWd??'? '?'?" yd? ? pharan.s— n,? ?ycrt'? a wyhu\??'?''? ??"' ? ?' y'?'?t hnve? HMsocaf-h ?tct morchrw'? ??<'? <?r htu.en, yn methu yn fynych a'i }l 1 'I e.:rwydd <II!; y hyddo'r gahv am dano; ac y mae deil%vflI st," rod y costrclau yn cad ? gwor?hu yn eyn gynted a V lit.font i law, gan eu bod wedi eu rha?- eiThi cj vn sffj vrn u am (tanyiif. Ar werth gan D. JENKI' Argraifydd y Papnr hWIl If f d l'Oj '-).L, Ilef??(I Jenki",Edi)it)iid, AI)ert,VNC; Daniel, Evkas,b Caerfvrd/d' i' ?orth' A berhonddu; Painter; -W re*h,-Im Pilob-N4) rtli, Al)crhoid(iLi; [iris I, S,y 9()Strelai(i iieubeit-" '"??" un ? costrel deuluaidd am XVt'th vr l,v> tve arbv edir Us. a'r geiriati" SamL SOlomun, ?'?''poof   ? ?" ? y "-??'? (???? ? .M <??,-?;,?/ ? ?.yM?er}/? u Cordial ?a?t  °J ? mhoh ac' OJ (ai. Balm of Gilcad, (oddi eithr P" ag y y Cordi(t-   Tywysydd i I)? '1 J'1"11 -vn 1 r t'r a:rdnvv:ich ?an y 'aid i(,\v b\'r ;;dlld")' CYII1¡;Wf('ro (fcjaii l?)iiliti de i 'onaid llvvy bwrdd } l'f VH)vn > /?yfatel)ol i oe d a' c an- ?Vddc()rn'ydyndd.?'' ?<'?"? Y" ??atphol i <?d ae an* ??, yn?hvtc)) nn-?dl' ?'?"?" '?'' cy'< boro-fwyd (brmk- nc ynghylcn awr wed; s t>s loch. P?'?U yn v prydnawn, idO' ';Î!i-" "í, (Mz?e ?'?' wt'?? ei lwi, neu m?n Uon- Y! I ¡¡;JZr¡e glas) 1,1 -f" ¡ r'l",t,' e»» win feirioes {sherni) ? '??t' g?' ?''y!? Madeim, f 'SfI{;i!J,1. r;t i -life > ""I.¡-" ANCIENT FREE-MASONRY. A Dispensation being granted by his Royal ?' Highness the Duke of Sussex, Grand, Master of the United Grand Lodge of En?aud, to certain Brethren of the town of Abergavenny, i:? the ccuaty of .Monmoflth, in order to their OPENING A LODO/i 'in the said town, under the designation of the Philanthropic Lodge- of cient Free-Masons: those Brethren "will assemble for that purpose on Monday, the 12th of June, 1815, on which (wea- sion the attendance of all such Brethren as are within a convenient distance is earnestly requested. After the ne- cessary preliminary business of the day is gone.through, the Worshipful Master, Officers, and Members of the Lodge, together with the visiting Brethren, will go in procession to Church, where Divine Service will be performed, and a Sermon adapted to the occasion preached by a Brother. They will afterwards return to the Lodge-room, and when the business of the day is closed, dine together at the KJngV llead. Pontvpool Ilinei,al Black Varnish, SAMUEL. ROGERS, IIYDkOGEN LABORATORY, PONTYPOOL, MONMOUTHSHIRE, BEGS leave to recommend Hus MINERAL BLACK VARNISH, for COATING WOOD and I HON WORK of every description; it will render Wood, ¡ properly coated with it, impervious to moisture, and im- I penetrable to insects. ¡ PRICE 2s, CtI. PER GALLON. DIRECTIONS FOR tJStXG THIS VARNISH WILL ACCOMPANY EACH CASK. N. B. Orders addressed as above will be duly attended to; and it is particularly requested that Orders for small quan- J tities will cover a remittance or reference. ALSO, I OIL FOR TRAM WAGGON WHEELS, A T Is. (io. PE R CALl.OX. I'P.

- - -- -,-I 1 I- C. I _______________…

[No title]

[No title]