Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

MERCHEK, 7. Bore ddoe daeth Mr. Youres, Cennadwr y Hrenin, i'r Swyddfa Dramor, a chennadiaethau Vienna; ac yn ebrwydd wedi ei ddyfodiad danfonwyd cennad arall ymaith at y Tywysog j Rhaglaw, yr hwn ocdd yngyrfeydd Ascot. Ac yn ganlynol i hyn parwyd i Mr. Cloud i ym- J bavotoi i'r difaen i fyned ar daith dramor yn yr liwyr. Y Cennadiaethau a ddygwyd gan Mr. Youres a gynnwysant adysgrif o'r cyttundeb a vnawd gan reolwvr miiwraidd Awstria a Naples: yr h WII a gadarnhawvd dros Prydain, gan Arglwydd Burghersh, a'r hWIl a gyhoedd- wyù bore heddyw fei adgyilenwad i Lvs-argralT JUundaiu am ueithiwyr: yn ol y cyttundeb hwn, y mae holl deyrnas Naples yn cael ei rhoddi i fynu i'r Cyngreirwyr, ynghyd a'r holl nmddillYllfaoedd, oddi eithr y rhai a lysir yn yr hanesion a gawsom ddoe, a'r rheswm fod y rhai hynny heb fod yn gynnwyedig yn y cyttundeb Jnrn yw, fod lluoedd Awstriaidd ereill yn gwar- thae arnynt, v rhai nid oeddynt dan reolaeth V Swyddogion a w naethant y cyttundeb; y mae y Cyngreirwyr yn cymmervd y deyrnas hon oddi ar Murat vn cnvv yr hen Frcnin C\ freith- d i tr I til, (It vii oilli7 -k-i, licii ll'i,ci,.in CN freitli- Ion, Ferdinand 1 V. i'r hwn y rhoddir lii gan- ddyiit. Yn y Llys-argrafF hwn hefyd cynnwysir hanes o'r modd y meddianwyd cadlongau Naples, gan v Cauwriad Brytanaidd Campbel, (yr hyn a grybwvihvyd yn ein rhifyn dhveddaf), yr hwn a aeth i angorfa Naples, a fygwthiodd ymosod ar y ddinas a mangneiau oui roddid y cadlongau Neapolitaidd i'w feddiant; ac yn ganlynol i llyn rhcudwyd liongau'r gadres ag oeddynt yn yr angrrfa honno i fynn, ynghyd ac arf-dy iS^aples, a'r iiong newydd perthynol i'r gadres ag oedd heb ei gorphen nc ar J r ammod yma j arbedwyd y ddinas; yr ocddid yn ofui y buasai terfysg yn torn alian yn Naples, yn erbyn Murat, ond bt1 ymddangosiad y Uynges Fryt- anaidd yn fodd i /agilaeiiu hyn. Dprbynwyd papurau Crnssels am y ly-dd o'r iniis i,.Id yw eu cynnwysiad o nemniawr pwys ei sylwedd a ganlyn :— Ar yr 2lain o'r mrs diweddaf aeth Duges An- ( gouleme i Alost i we'ed HuoeddBrenin Ffraingc, y rhai oeddynt gynnulledTg yno i'r dibeti i gael eu hadolygn gan Ddug Berry. Analluedig yw darlunio rhifedi hclaeth y dvnion a gynnullasant o gylch y Dywvsoges erlwog hon, i'w 11 wytho hi a'i dyrnnniadau da. 11 frydiOdd dagrau lawcr 0 j lygaid y lliaws wrth ei gweled. ParodcJ Brenin Prwssia i'w osgorddion, mown cyssy!J(iad a'r i gossrorddion Rwssaidd, i frysio i Aix-la-Ciiape]le;jl a bydd i gorph miiwraidd cynnorthwyol o 15 lf 20,000 o'r I'rwssiaid i gael ei ffuriio yn agos i Erfurth. Dd" vwedodd ei Fawrhydi Brenin Pi wssia nad oedd y Ffurf-Iywodraeth newydd i'r deyrnas j honno yn ddigon o du rhydd-did y deiliaid, ac am hynny efe a newidiodd amryiv rannau o hono. Y mae cvnddrychiolaeth y genedl mewn Sonedd, rhydd-did yr argraltwasg, ac ainryw bethau ereill wedi cael eu cadarnhau gau ei Fawrhydi. Ar v gfed o Fai, daetli y Maes-lywydd ,■Ffrengig Marmont (yr hwn sydd gyda Louis X VIII.) i Aix-la-Chapelle, i yfed dyfroedd eithr hysbys- wyd idcIo gau y Rhaglaw miiwraidd, na allasid cauiattau iddo aros yno heb ganiattad neillduol ddiwrth y Tywysog Blucher. Oddiwrth hyn gellir casglu fod ei flyddlondeb yn cael ei ddrwg- dybio.  fe l wedi dechr,u GcDir ysfvripd fod y rhyfel wedi dechreu xhyngom a Ftraingc, o herwydd, heblaw'r llongau a olr blaen y mae un arall wedi ei chymmeryd yo ddiweddar. Ar y 29ain o fail Jwyliodd y ifreigad Bhin o Blymouth, ac mewn dau ddiwrnod wedi hyn ysgafaelodd ar dneddau l'fraingc y crtdlougig Ffrengig Alexis, yr hon Sydd wedi dy fod i mewn i Blymouth. Pigion o lythyr a dderbynwyd y bore hwn o Ceylon, aamserwyd Columbia, Rhag. 29, 1814: -,4 Y mae rhyfel Canadiaidd poeth arall wedi dechreu. Y IlHle dydoiiadau o bob parth wedi cymmeryd y maes eisoe-, ad yn y-tod yr wyihnos1 nesaf y bydd i'r cyfnerthiadau i gychwyrn. Nid i wyf yn gwybod beth yw'r achos o'r rhyfel hwn; and yr wyf yn cofio yn ;u!a belli oedd canlyn- iadau niweicHol yr un diweddaf. Sefydl wyd cyrph helaeth o filwyr ar y lan sydd ar ein eyfor er ys cryn amser, yn bavod i gynnorthwyo, ac yr ydys yn deall y dygir hwy trosodd yn fuan. (rau fod rhesymau cedyrn dros hyn, y rhai a ddyiai'r Llywodraeth yn uiiig fod yn hysbys o honynt. Yr ydym weni gweled liythyr oddiwrth Swyddog Brytanaidd, a amserwyd Brussels dydd Sul wythnos i'r diweddaf, yr liwii a bys- bysa fcl y caulyn 131 in gennyf hysbysu i cliwi fod cryn lawer o'r bloedd-farchlu, catrod y cyntaf o'r lleng Germanaidd, wedi encilio at y gelynion, gan fyned -a'u ceffylau a'u harfau ganddynt. Yr oeddym ni yn yr un rhawter a'r gatrod hon tra parhaodd y rhyfel dymmor diweddaf. Yr ydym wedi derbvn cyfnerthiadau cryn helaeth o Frydain; tair rhawter (brigade) newydd o wyr traed ydynt wedi cael ei ifurfio, a dau ddy- doliad. Y mae gennym amry w gatrodau o wyr meirch, ac yn ddiddadl yr ydym gryfach mewn marchluoedd na'r geJynion; a phawb yn disgwyl yn awyddus am newyddion o'r Eidal, canys ni bydd i Hi sy liyd hyd oiii oi-plietier a. Murat. Nid oes un tebygoliaeth y bydd i'r gelynion ymosod artiom ni, megis yr oeddid yn disgwyl j unwaith.—Bydd adolygiad mwyaf ardderchog j ar y marchluoedd a welw rd erioed yn y deyr- | lias hon—aodieus gennyf yw i'r fath fod yn Lloegr erioed." Bore ddoe torroÜd tin dychrynliyd allan yn Sadler's Hall, Clieapside. Dry 11 w \(I amryw ffenestri a drysau gan y gwylwyr ac ereill, cyn i neb o'r trigolion ddeffroi i ganfod eu perygl. Cynnullwyd ilawer o beiriannau, ac attalwydyr el fen ddinystriol. Nid ydym yn clywed fod neb bywydau wedi cael eu colli.

[No title]

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL.

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

NewydiMon Llundain, fyc. ———————…