Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

I I AU, 8. YMLEMAD Y GWRTHRYFEL YN FFRAINGC; YCORPHDEDDFIWDDOL WEDl CYFARFOD. | Ncithiwyr derbyniasom bapurau Paris am y 4rdd: ac y rhai am y 5ed. Y mae Soult a Bertrand, dau o brif Gadfridogion Bonapai tc, wedi myned o'i ilaen ef i uno a'r fyddin ar Y cyfFmiaii; cychwvnasant ar nos Lun, ac yr oeddid yn disgwyl i'r Ymerawdr eucanlyn ddydd Mawrth. Cyfarfu Ty'r Cynddrvctiiolwyr ar y 4dd, pryd yr ctholasant y Count Lanjuinajs yn Hywydd; yr ocdd La Fayette, MerUi? a Car- not, yn Swydd-ynigeiswvr ar yr achos, ond yr oedd y rhan amlaf o lawer o'r aelodau dros Lanjuinais. Amlygwyd cryn lawer o ysbryd 1 gwerin-lywodraethol yn y cyfarfod cyntaf hwn c'reiddynt. Cyfododd M^ Sibuet, Cynddryciu iolwr talaeth y Seine a'r Oise, i gynnyg na byddai i un titl end yr enw o Gynddrvchio!wr i gael ci roddi i un o aelodau yr ystafeU honno • Hi ddylem (meddai efo) i ?ydnabod dau nH1(',lljl o ddynion yn y wladwriaeth, na gwcled Tywpogion, Dugiatd? Conntiaid, Barwniaid, a Marchogion, yn eistedd ar un ochr i'r tv, a'r rhai a elwid gynt tiers eta!, ar Yma, uchlaw pob poth, yr ydym yn gydradd. Yn ofer y dy wedir fod titiau heb freintiau yn eiriau ar nad ydynt yn talfyrru ein hlawnderau. [Yma rhwystrwyd M. Sibuct gan aeloJ arall, yr hwn a ddywedodd nad oedd efo vn liefaru heb ysgrif, a bod y ilurf-ly wodraeth yn gwara- fun traddodi tybiau ysgrifenedig yn yr ystafell honnoj. Attrbodd M. Sibnet—Os barn a'r gynnull- | eiMa yu addas i Toddi dehongHad Uythyrenol ar | yr crthyg) ag sydd ncwydd ci grybwyll, y can- lyniad a fydd, na bydd neb ymadroddwyr yma oddi e!thr rhyw arcttb\vyr cnwog ag ydynt wedi enwogi cu huuam eisioes mewn rhyw gyunull- pidf?ocdd erei'?l; neu rY? ddadleuwn' Ymer- odrt)? y rhai ydynt ? .h'crwydd en gdwad yn hyddysg mc?n arcithio yn gyhoeddus. Yr ocdd v mesur hwnnw ag oedd yu distewi tri o bob pedlar o gynddrychiohvyr y bobl, yn orthrymus. Myli ddibenaf trwy dystio, mai'r fraint fwyaf atgas, i Ffrangcwyr yn neillduol, vw'r hon a dueddai ddarostwng Ihwer, er man-'I tais i ychydig. Ac am hynny ni ddy!cm gyd- nabod un pendefigrwydd ond yr hyn a berthyn j i'r anian, nac un uchaiiaeth, ond sydd ddy?edus i fedlusrwydd a galluoedd gwasanaethgar." Darlicnwyd Hythyr oddiwrth weinidog y par- thau tufe?no) yn mynegu ar ofchymyn yr Ym- ? ,prawdr, na fyddai i enwau aelodau Ty'r Pende- ?ttgian gaet eu cyhocddi ues wedi i'r eisteddfod gael ei hagor. Can!ynwyd darHemad yi!ythyr hwn gan ychydig rwgnach. Cyfarfu Ty'r Pendefigion hefyd ar y 4ydd. Rhifedi'r Peudefigion a en wyd gan Bonaparte yw no. Ymddengy s fod y gwrthryfe.l yn y taleithau gorllewltlol rn ) mlellu. Y mae'r Cadfridog y Count Augustus dc Bigarre, wedi gyrru allan gyhoeddiad, yn yr ii, n y dywed fod yr Ymer- awdr wcdi peri i fyddin o '25,000 o wyr gych- wyn gyda brys i La Vendee, lie y mae efe i ym- ddwynyn llym tuag at y gwrthryfelwyr. Dywedir wrthym ymhellach fod yr Ymerawdr wedi gorchymyu i'r hen Bendefigion difreiniedig a fyddant wedi peri i drigoliou annedwydd La Vendee a Bretagne, i gymmeryd arfau yn erbyn eu gwlad, i gael eu cospi yn ol Uyir.dostedd y gyfraith. Ond o'r tu arall gorchymynir i hyn- awseckl gael ei arfer tuag at drigoliou fy trefi a'r wiad ag ydynt wedi cael eu harwain ar gyfeiliorn; ac mewn modd neillduol, gorchymynir i'r oileir- iaid gael en parchu a chrefydd ei hamddiffyn. I Ond pob Pendefig difreiniedig, a fyddo wedi ei ddala Jail arfau, neu'r hwn a brolir yn euog o i gynhyrfu gwrthryfel, a brofir mewn llys rheol- aidd, ac a ddedfrydir i ddioddef marwolaeth. Trwy orchymyn yr Ymerawdr, gosodir tal- aeth Morbihan ac ardal-liedon, yn nhalaeth He a Vilaine, dan warchae. A dywed y cy- hoedchvr uchod yrahellach, ei fod efe wedi cael ei awdurdodi i hysbysu i drigollon y 13eg dos- barth iilwraidd, fod y fyddin Frytanaidd yn Belgium yn pat-ottoi i gilio yn ol; a bod cynnad- ledd heddwch ag Awstr'.a wecli cael ei dechreu. Ond y mae pob hanes ar'al! yn ddigon i brols fod hyn yn hollol ddisylfaen, a bod y cyhoeddwr wedi cael ei awdurdodi i hysbysu anghywirdeb a thwyll. Gorfu ar swyddogion y T lywodi-actli yn Laval ddanfon y t'rysorau gwerthfawr c'r di?ef honno, r lia g i f ii yr a i rhag cfn yr yrnosodid ami gan y gwrthryfelwyr. Tref fwyaf talaeth Maypnne yw Laval, yn cyn- nwys y"ghylch 18,000 o higoljon. Y mae i mewn ymhell tua chauol y th'? ac ynghylch haH- ner y ifordd o Paris i lan y mdr gorllewinol. Yr cedd y trysorfeydd Ffrengig ryw ychydig yn ?n n ? ? is dydd Sad wrn nag ar y dydd o'r blaen, y con- sols bump y cant oeddJut 551. Bore heddyw derbyniasom Iythyrgod o Ham. burgh yr hysbysiaeth a ddygodd trosodd a fy- nega fod priodas Dug Cumberland fiThywysoges Soims i gymmeryd lie ar yr 28ain o'r mis di- weddaf, yu Strelitz. Yr oedd y Cadfridog Van- damme wedi ymddwyn mewn modd mor erwin at drigolion Mezieres, fel y gorfu ar Bonaparte ei alw o'i swvdd, a'i yrru, mcgis y gwnawd a. Ney, i anneddu ar ei dreftadaeth ei hun. Papurau Brussels, a dderbynwyd heddyw i'r Med, a fynegant fod Ymerawdr Rwssia a Brenin Prwssia wedi myned o V ienna at' y c25ain o'r mis diweddaf; ac yr oedd Ymerawdr Awstria. i fyned ymaith ar y dydd canlynol. nybysir dau y pen Genoa, Mai 20fed, ar awdurdod llythyrau cyfrinachol, fod Murat wedi esgyn i long yn Benedetto ac hwylio tua Otrando: ond y dyb fwyaf ifynadwy yw ei fod efe yn llechu yn Naples, ac wedi j mddicithrio fel qa a)io'r Cyng- i reirwyr, y rhai a fwriadent i'w ddanfon i Aus- tria, gael gafael ynddo. A meddylil' nad yw'r j son a ymddangosodd ym rnhapurau Paris (ac a welir mewII parth arall o'r papur hwn), o'i fod efe wedi cyrhaedd prif ddinas Ffraingc ond twyll | a ddiehell, i attal ci orchfygwyr rhag chwiiio mor fanwl am dano yn yr Eidal. — — Mewn attebiad i ysgrif oddiwrth y Pennadur- iaid cyfunol, y mae Senedd Switzerland wedi cyhoeddi eu llawn ymroddiad i arfogi er amddi- ffyn eu tiriogaeth yn unig, gan obeithio y bydd i'rgwahanol alluoed beidio torn dros eu cyffiniau. Y mae y fTrcigad Rhin wedi gyrru llong Ffrengig arall, lieblaw'r un a grybwvllasom ddoe, i mewn i Plymouth. Daeth Duges Angouleme i Shcerncss ddoe, o'r f t} Cyfandir, a chychwynodd tua Llundain.

[No title]

[No title]

SENEDD YMERODROL.

HANES GWAHANOL GYFIEITHIADAU…

NewydiMon Llundain, fyc. ———————…