Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

YR WYTITNOS, I

NODIADAtJ CREFYDDOL.

J ETHOLIAD 9TB GAERFYRDDIN.…

ICYLCHWYL HANDEL.

FFRAINC.- I

-AMERICA. -I

ITALI. I

1 TWRCI.

YSPAEN.

I RWSIA.

[No title]

I IBARDDONIAETH. i

News
Cite
Share

I IBARDDONIAETH. i j ENGLYNION I'R HEN LANC. Yr hen lane ni rana ei wle II-A (lyne-ii Ni adwaena 'i rhinwedd A llefa mewn dull hyfwedd, Na lanwer cryd, byd, na bedd. Feudwy Ilwyd, ni fyn fod lieei,-o fynn Un fenyw'n gydmares,- Yn lle'r fun wella'r fynwes Eiddil brau, addola'i bres. Mac golttg ddiyingeleLi(I-iawn arno Yn ernes o'i waeledd; Ni cha un ylch ei anedd- Gwael ei wisg, a gwelw'i wedd, Cowarch. Eos WYN. r'Y OE Ri Ymlithra'r afon bur, Ar wely grisial clir, .o Rhwng 11 wyni fyrdd A'i gwedd yn llawn o awyr A'i sibrwd oil yn fwyn, Wrth lifo o dwyn i dWy" 1'r eigion gwyf?. ■'V Wrth edrych ar ei 1!? J A gwrando'i murmta ( O bryd i bryd, ty: Rhyw addysg im' a roes, Mai llithro mae fy oes, Drwy oddef llawer loes, I'r bythol fyd. Hi k o flwydd i flwyddj Yn gyflym yn fy ngwydd, Heb aros dim, Fel y dysglneriog li, A chwydda yn ei fri, Yn ebrwydd llifa hi Drwy angau llym. I'r dyfnder sydd o hyd » Yn llyncu oesau r byd 0 oes i oes; Ac er eu llyncu hwy, A rhoddi marwol glwy, Ei adlais ddyrcha'n fwy, I waeddi moes. Wrth i'r diweddaf d5n, Fy nwyn o'r fuchedd hon I'r ddieithr fan; Yn y lewygol awr, Wrth ado'r ddaiar lawr, I ddechreu'r eilfyd mawr, Beth fydd fy rhan ? Ai suddo byth a wnaf, Dan ddwyfol lid fycaf, I farwol boen ? Ai ynte esgyn fry, I blith y nefol lu, I chwyddo'r anthem gu I Dduw a'r Oen. HWFA MON. TREM AR DRE' FY NGENEDIGAETH. 0 ben y graig uchelfrig hon, Dros ddyffryn tirion tremiaf, Oddiyma draw i'r dwyrain dde, Ar Ddinbych dre' edrychaf. Mae ar y dyffryn yn ddiau Gain ryfeddodau anian; Ond tremio 'rydwyf, er mor wych, Ar Ddinbych, fy hen drigfan. Hiraethu bydd fy meddwl gwan Am wel'd y fan yn fynych, Ac felly mae fy nhueddfryd 0 hyd am fod yn Ninbych. 'Rwyf yma heddyw'n llawenhau Wrth ganfod muriau cedyrn Ei chastell sy* ar gadarn graig, Hen adail at Galedfryn. Fe'i darniwyd ef mae'n wir, mewn rhan, Er hyn mae'n gadarn eto- Rbyfeddu bum y gwyr a'i gwnaeth, Fel daliodd gwaith eu dwylo Y gweddill erys megys gynt, Er rhuthrwynt anrhaethol, A yrodd amo oesau ¡hyd, 0 barthau'r byd yn nerthol. Bu'r gwylltion fellt o gylch ei fur Yn prysur enbyd wibio, Wrth arch eu Llywydd, ar eu hynt Yr aethant heb ei ddryllio. Tebygol bydd ei dyrau of Sydd tua'r nef yn esgyn, I'w gweled eto oesau hir 0 fynydd.dir a dyffryn. Mi welaf adail eto'n bod- Ty'r Duwdod, hynod enw, Lle'm rhoed i ofal Tri yn Un, Yn blentyn egwan acw; Trwy'r ordinhad o drefniad Duw, I ddynolryw a roddwyd, Sef bedydd dw'r a gaed yn rhan I faban yn ei febyd. Yn enw'r Tad, a'r Mab yn nghyd, A'r Ysbryd Gl&n sancteiddiol, Felly y rhoes efe ein Rhi Ei air i ni yn rheol: Yr hyn a wnaethpwyd ar fy rhan, I mi yn faban yno, Eu dyled wnaeth fy rhiaint im', Nid a er dim yn an go'. Na, Dinbych fy hon gartref cu, Lie hynod sy is haulwen, Ger Dyffryn Clwyd, hyfrydol hardd, Ail ydyw i ardd Eden. Acw y ce's, yn faban bach, Mewn awyr iach anadlu, A dacw'r ddaear gynta' gaed Erioed i'm traed ei sangu. Mi troediais hi o gam i gam, Yn Haw fy mam ofalus- Trwy ei diwydrwydd hynod bj, Mi ddois i fod yn fedrus, I ddilyn fy nghyfoedion gynt, Rhai oeddynt gwmni hynod, Mewn llawen fodd o gylch y dre', Sef mangre hoff fy maboed. Er cofio am fy mam a'i Haw, Ni ddaw i'm cyfarwyddo Mewn un amgyJchiad yn y byd, Mewn ing neu adfyd eto; Terfynwyd ei blinderus daith, A dydd ei gwaith aeth heibio- Yn mhriddell oer y dyffryn du, Fy mam sy yn gorphwyso. Y ddwyfraich a'm cynhalient gynt, A'i dwylaw ynt wywedig, Ac yn ei mynwes hon o'i bodd Gofteidiodd fi'n garedig; A'r ddwyfron fu i mi er maeth, Rhai hyny aeth trwy angau, Yn dra gwywedig yn y bedd, Yr unwedd a'i holl ranau. Ac yno yn y carchar cudd, Y tafod sydd yn tewi, Yn mbett y ffordd sy dda gwnaeth bon Yn ffyddlon fy hyfforddi, I roi fy nghred yn Adda'r ail, Cawn felly sail i ganu, Pan el y byd i gyd yn dan, Ac anian oil yn drysu. Prysuro 'rwyf ar ol fy mam, Nid oes ond cam i'r gladdfa, Sef ty y llygredd, ceufedd, caeth, Lle'r aeth fy mam oddiyma, Hyd pan agorer dorau'r bedd, Mae'r allwedd gan yr Iesu, Ar fore caniad udgorn Duw, Y dof yn fyw i fynu. Llanclwy. JOlIN HUGHES.

Family Notices

, -Z-  IHAINT YR ANIFEILIAID.

I AMRYWIAETHAU.

[No title]

MARCHNADOEDD A FFEIRIAU CYMRU.

MARCHNAD LLUNDAIN

CANOLBRISIAU YMHERODROL 4.

MARCHNAD GWLAN LIVJtRPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,…

LONDON CATTLE MARKET.