Hide Articles List

12 articles on this Page

-ilm11 -J. IAT Y WZ','Tr "I).…

News
Cite
Share

-ilm11 -J. AT Y WZ'Tr "I). 'rSt-. -v.. DiVBCT^WYtt MANYT.GRA.rF > SYLWGAR, — Ma* yljffhyrau a ganlyn yn rhocv-ii hanesion rhy. feddoi a gwirioneddoi eto, am uil dar^anfvjjrt- i'a-dan i-hvfodd-f a *• f hon, ac hefyd am I r iaeth fwyaf rhinwcddol a llwyddi^"3^ J7*1 yr noil fN d, ac o herwydd hyny yn gC ^jngu sylw pawb Yn gyffredinol, yn enwedig Jr athromvyr a'r .J'dggon ponaf, er mwyn i'r cleifion gael iachad. AT Y CYHOEDD. fcBfcWprawf, prawf profiact." wi- ?rofiad y gallaf dystiolaetbu am fedr '.?f ad, gofa),tynerwcb, a?iwydrwydd Mr. Jo^l, Tho- mas, (Josepb??L'?i), ?o/?cr?/' i'/???t??</ Power of t&T Electric Fluid f?Mcd?? M?K?- t-'w!,?)??" '<M,??Pr<tp<<M?T?r?d?M? &'C" -7 h w.- ers liyjiyddoedd me? v 0 d? fd. .?e?yg, /r fj wnfj ^h Wadi ?eri syp? 1 i G'yy -Cyfan(lir, '? Ct0 --8 ø.r ?smv? ? ?M \V" dJ% ato. ° Y,, oliu, .01 ofer. ?mhor (?r?a?? ? na'r  ?to 1J1?1 ,gu fam enyddr'a AetHlKato ^l}lo)l- ?3' ? job fod ya h ry H*wr 1 ?y??- Cefais efy?'h?l ddifost-?weAai dy,, t' tle rt y cmerajdipyn o amser, fel a? yr oedd we, cyhoeddi ugeiriau o weithiau fod pob hen anbylder yn gofyn'llawer o wythnosau o brawf, pan na ?ydd y rbai ?na fu cynddrwg a chyhydo amseryn gotyn cymaint. Sicrhäai y gwnai eioreu* l'mi, a gwelais ei fod yn ddyn i'w air. -Gvelthaodd.fi yn hollol. Effcithioddnid yu unig ar fy nglun, ond ar fy holl gyfansoddiad. Symudoid boenau echryslon iawn, trwy foddion tjDPr iawn. Sylwer mai nid a'r peirianau y mae TO gweitbredu bob amser, fel y cyffredin, ond defayddia natur ei hun, sef yr elfen wefrol fywyd, ol, er fod ganddo y peirianau goreu a ddyfeisiwyd erioed, pa rai a all gymhwyso at lygad plcntyn, yn gystal ag at y cyfansoddiad mwyaf cawrfilaidd, Nid wyf wrth ysgrifenu hyn ond rboi eiddo Caesar i Caesar." Yn sicr fe ddylai ei gymhwys- derau gael eu cydnabod yn gyboeddus. Gwir nad yw yn fyr o lytbyrau canmoliaeth"—buom vn darllen canoedd o honynt, oddiwrth bersonau pwyafawr a geirwir, wedi derbyn gwelliadau hynod, rhai o honynt yn ail i wyrthiau, ac y mae croesaw i unrhyw un gael eu gweled (gan eu bod yn llawer rby luosog i'w cyhoeddi), a gwneyd yr ymchwiliad manylaf yn eu cylcb. Y mae Mr. Thomas yn deall natur, ac yn medru gwneyd y defnydd goreu o honi. Y mae, yn nodedig o fedrus, fel y mae canoedd yn dyst- ion. Y mae yn myned ar gynydd yn barhaus. "Trwy brofiad a myfyrdod, y mae wedi cael amrai bethau newyddion allan yn ddiweddar, sydd yn sicr o fod yn wasanaethgar iawn, yu enwedig i wellhau y clyw. Dymunaf y llwyddiant mwyaf iddo i symud ymaith wahanol boenau y ddynol- iaitb. II. E. THOMAS, Giceinidogyr Annibynicyr. 32, Lord-street, Birkenhead. AT Y CYHOEDD. I Mae yn ddyJedswydd arbeoig arnaf wrth vs tyried amrywiol bethau a berthyn i bawb yn gyffredinol, yn enwedig y Cleifion, hysbysu fod y Heshad anrhaethol a gefais trwy Mr. Thomas, y fath fel nas gallaf lai nag ystyried fy hun yn esgeuluso fyinyledswydd wrth adael i hyny fyned heibio yn ddisylw, a pheidio a'i wneyd yn gy- boeddus. Mae ei gyrhaeddiadau uchel a'i fedrus rwydd digyffelyb yn y Wyddor werthfawr ac arddercbog a rhinweddolag ymaeefyn ei broffcsu ac yn ei ymarfer a'i myfyrio er's cymaint o flyn- yddoedd, yn nghyd a'i onestrwydd vn cario ei alwedigaeth yn mlaen heb geisio twyllo na siomi neb er mwyn elw iddo ei hun, yn galw am i'w gymeriad gael ei argaumol a'i ddatgan i bawb trwy y byd yn gyffredinol, megis ag y mae colofn- au o restrau newyddion o enwau nifer luosog iawn bob blwyddyn er's amser maith c bobl onest a didwyll yn tystiolaethu a chadarnhau hyny. Yr oeddwn yn cael fy mlino yn fawr iawn er's 80 o flynyddoedd gan waew mawr yn fy nghhm yn benaf. Treiais lawer gyda y meddygon o bob math, ond ni wnaeth neb o honynt ddim lies i mi; ac wrth weled hyny, gwneuthum fy meddwl i fyny i beidio a threio neb mwy; ond er hyny, wedi tipyn o betrusder, anturiais fy hun dan law Mr. Thomas, ac er fy nghysur a'm llawenydd wele fi wedi cael y pcth y bum gynifer a hyny o flynyddoedd yn ei geisio yn bryderus iawn. Yr eiddoch yn gywir, ROBERT WILLIAMS. Cae Sion, Llandwrog, Carnarvonshire. MR. THOMAS. SYR,—Dymunwyf wneud yn hysbys i bawb sydd yn cael eu blino gan walianol anhwylderau, fy mod i wedi derbyn mwy o leshad trwyddoch chwi yn y ddaufis y bum dan eich Haw nac y cawswn y byd a'i holl gyfoeth ao oherwydd hyny ystyriwyf mai y'm dyledswydd i ydyw ei wneud yn hysbys er eich mwyn chwi, ac er mwyn y Cyhoedd, a mwy n a'r eyfan er mwyn y gwirion- edd ei hunanpfel y oaffo. fr,ch medrusrwydd ach Meddyginiaethgywraiiichware teg yn ei chywrein rwydd. bum am arnw maith dan ddwylo amryw feddygon, y naiH ar ol y Hall, ac heb dderbyn dim Beshad oddiwrth neb o honynt er rhoddi cyflawn chware teg iddynt; ond ar ol bod gyda chwi yr ydwyf yn ipqh, ac yn meddianu y teimladau mwy- af byfryd, ac yn gallu gweithio bob dydd; diolch i Dduw yr ydwyf gan iachad ag sydd bosibl i hen wr 54 oed fod. Nid oes gymaint ag un yn awr o'r ben ofidiau a'r teimladau anoddefus ac anedwydd hynv, y rhai oedd mor echryslon, ac yn fy mlino yn bar- haus drwy fy holl ewynau. A hyfrydwcb mawr genyf allu dWeyd fod yr arian a delais am brawf o'ch medrusrwydd i repario yr hen Dy a'i wneyd yn Balas wedi troi can gymaint mwy o elw i mi na'r holl arian a delais yn fy mywyd, ac mae y llog, sef yr iechyd adferawl ydwyf yn ei fwynhau yn barhaus drwy hyny, yn gan mil mwy. Mae y Beibl yn dweyd am roddi parch i'r hwn y mae parch yn ddyledus," felly finau,-mil o rwymau sydd arnaf i'ch cydnabod chwithan am y lies a'r dedwyddweh a dderbyniais trwy gyfrwng eich medr. trerwydd yn meddyginiaethu. Hyderwyr y bydd i'r hysbysiad a'r Dystiolaeth hon fodyn foddion i eraill wybod am danoch a gwneuthur prawfam adfywiad bywyd, ac adferiad iechyd megis y gwneuthum inau. Yr eiddoch yn ffyddlawn a diolchus iawn, D. E. DAVIES. Ffjrnon y Cwrw, Ger Wrexham, Denbighshire. AT MR. JOSEPH THOMAS. Anwyl Syr,—Mae yn llawen genyf gael eich cyfarch trwy gyfrwng y llythyr hwn, gan hyderu y cyhoeddir ef, fel y byddo yn foddion i ledaenu gwybodaetb i bawb yn gyffredinol am danoch fel meddyg llwyddianus, ac i'w hysbysu am y llesad annhraethol a dderbyniais dan eich Haw fecldvg- iniaethol, rhinweddol, a benditbfawr. Yr oeddwn wedi myned i'r fath ystad o afiechyd o ran meddwl a chorph, fel nad oedd modd i mi fyw yn hir yn y cyflwr yr oeddwn; a gwaeth waetb yr oeddwn yn teimlo fy hunan yn myned yn barhaus, er treio y meddygon goreu a glywwn am danynt. Ond digwyddais yn flbrtunus iawn ddarllen hanesion am danoch chwi yn iachan y cleifion trwy eich medrusrwydd a'ch cywrein- rwydd digyffelyb yn gallu defuyddio a thros- glwyddo natur ei hunan, sef yr elfen fywydol, i gorph dynol, a gweled hefyd gymaint o enwau rhai yn sicrhau trwy dystiolaetnau yn y modd cadarnaf a chvwiraf, eu bod wedi cael eu meddyg- iniaethu genych chwi ar ol bod yn aflwyddianus gydaphawb eraill; ac wrth ystyried hynyna oil, a phwysigrwydd y cyflwrperyglus yr oeddwn ynddo, gwnaethum frys i ddyfod atoch i roddi prawf am wellhad fel eraill, ac wedi gwnoyd hyny am yr ysbaid o amser a farnasoch oedd yn nngonrheid- iol, cefais fy meddyginiaethu, ac yr wyf yn mwyn- hau fy mywyd fel o'r blaen. A hyfrydwcb mawr iawn genyf adrodd, v cefais ddeg cymaint mwy o fudd oddiwrth yr arian a gost- iodd i mi nm eich llafur a'ch ymdrccb. ac hcfyJ am anturio i ddyfod dros ddau cant o filldiroudd Htosh, nag a gefais oddiwrth yr un arian erioed; ac yr wyf yn ddiolchgar o gaion hefyd i chwi am fy adferu, pan nad oedd un math o obaith am wellhad i mi oddiwrth neb arall. A diolch i Dduw y nefoedd, yr Hwn a'm Berth odd i ddyfod atoch, a gobeithiwj-f y j rhydd Efe bir oes i ebwi fyned yn rulaen mea, s yr ydych gyda eich meddyginiaetli. -Dymunwn i boll gleifion y byd ddyfo t i wybodaeth am danoch, a chael cynorthwy i ddyfod atoch. Yr ydwyf yn ben- derfynol fy marn erbyn hyn u?d oes yr un icddygin- iae th mor effeithiol at bob anhwylderau. h'r cidlocit chwi. Derbyniwch bYQ yn garedig a diolcbns oddi- wrth eich cywir ewvllysydd cl, wrth eich cywir ewyllysydd cl, JOIIN -10NES, Gate Cae, Tregaron, Cardigans hi re

Advertising

NEWYDDION CYMBEIG.

YR AGERDDLONor "GREAT EASTERN"…

nGYNYGIAD AM GYNADLEDD GYFFREDINOL…

[No title]

I CYNRYCHIOLAETH SIR GAERFYRDDIN.…

- - - - - - - - - AT J. ROBERTS,…

Y PEDAIR SCRIW.

DYFYNION O'R "LIBERATOR."

I HUNANLADDIAD YN NGHONWY.

AMRYW IAETH A U.