Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TAT RHYDD DDALIADOL iFruholdî AR WERTH. ~\r TAFAR?DY a etwir yRED LION, Dau Y Dv cysylHi■> yn r,*h>-dag .WYTH o eraill eyft,f,)g, ol) yn Mhemref Jibenex'jr, plwyf Llanddcir iolcn. Hefvd,DAU D V yn lthref Bethesda, y rhoi ydynt nv.vn sof^ilfd ragoroli sario vn mliea nnrhyw fatli o fisnacb. Ymofvner gyda Mr. EDWARD WTI.LIAMS, Drn.per, H!:TH ES- rA, neu Mr Kc 2ASD DAVIS, Braic\-y Gwair, BB + HFSDA. NOTICE TO EVE^Y FAMILY IX THE CSTfED KINGDOM. 4 NT ASSOC TAT TON of HEADS of FAM- j"V TLIKS Menof Science are about to ia?aea Pe- i.di,gl. at One 8h4linal per month, which wid commend itsrif to tins 1 n'11' » if every respectabie famil*. It is to be called THIS HOUSEHOLD ENrr\CLOP.tDIA or, Family Dictionary; and is to contain information on every subject ttonnfted with Housekeeping. such as Cookery, Confection arv. Preserving, Piclriirn. Baking, Brewing, Clothing the Cellar, the Dairy, the Larder, Domestic Medicine, the Trc it- ment of Children, the -Mqii i,-lcrrent of She Sick-room, the Unties of Servants, and all otl!<»r subjects relating to Per- sonal aill Domestic Comfort. The Universal necessity for such a periodical as this need not be enlarged upon, and it is to he issued with tbe intention of introducing souud and useful information into English homrs. Part 1 of this •icellenk periodical will be puMishrd July 1, and it will be obtainable of enry Bookseller and Newsvendor in tho Cnited "KiJgd ota London W. KEN r kND CO., .51 & Paternoster Row, E.C. LIVERTOOI.I SHEPHERD & GILLIXG. SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG. ACrERDD I NEW YORK. ?? ?. N liI I,' I? 11 ?, l I AE vr A?-erld-long ragorol ¡ CITY 0 F B A L T I. y^rORK. i hwylio oddiyma ar ihl;M Mercher y l'eg o'r mis yma. Cludiad, £ 8 >3, yn nghvd iigonedd o ymborth gwedi ei imgyddio. Mae yr Agerdd-long ragnrol vma yn cyflawni ei mordaitb Til syffredin mewn o 11 i 13 o ddv^aiau. Anfoned pawh a fwriado fvned ynddi eu deposit o -fc'2. yr an, yn nghyd a'u benwau a'u hoedran, er 8Ïcr:]u eu lleoedd, i JAMES LAMB, it, UNION STREET, LIVERPOOL. i AWSTRALIA. MONARCH OF Ti 'RE S-F, A.' Llinell y "WHI'rF. STAR' 0 Prydeioig ac Awstra'iai 1. gynt v Lly. thvrcod P'en'.nnl. Y Monarch of Cadben Burg°9s. yn rhestrii 2440 o dunelli. 54) 0 0 <!lin^ili 0 Iwyth, a anfonir allan fllt1 Hong yr -Vfed o Orphenaf, gyda Hythyrgnd, llwytb, a thettbvvr. Y mae v Clioper hon nn o'r rhai mwvaf a biiana 'sydd jn nofio, vn ebwaer long i'r Titan" g'odfdWT. a dewiswyci hi yh benolol pan lvwodraeth Tmerodrol Ffrainc i prlndo en bytliinoedd i r Cr ruea. Y mie ei n«»u*dd-ysta.fo]loedd vn ardderchog, ac w-ili ell dodrefnu a gw lvawd a )!:in hefyd rbewdv i fwvavri i ffres. Y mas ganddi ar v hwrdd beiriant o allu AR ceffryl i svmnd -y llong. CTmeryd i mswnlwyth, a grwe'thio sagnecivdfiion; 31 o awyry drtion, yn cynwys So freintebi" cyfatebol Erne-son.; ac unarddez o ysgol lwybraa gorcliuild- edig, pob an o honynt >n fvnedfa ragorol i awyr ac y mae yn gyfar$<wbl wedl ei chvfa'.dasu «>■ radd o trvflawrder na fedd uiirhyw long yn y fasnach. Teiihwyr yn myned ar y bwrdd ar y 19eg o Orphenaf. Am Iwytb neu fordaith ymofvner 4 H. T. WILSON & CHAMBERS, 21, WITEIT STREET, LIYEBPOOL. A LECTURE ?nrrLL be DeUTered in the COfMO HALL, II No. 3, Hackin H?v.Dtie-s'reet.nn TCESDAT evn- ine next, lfitlt -Tume, ar half P8t f in th evening, by Mr- HrGHF.s. Subject," LiveTpcol Life as exibited in the Sun- d.ay School"—to which L ctare you are respectfully invited. Admission frge, W. CURRIE, Hon. Sec. AT EIN GOHEBWYR. ø- Byddai yn dda iawn genym pe gallai ein goheb- wyr ofalu am i bob gohebiaeth ag y mae o bwys iddi ymddangos yn y rhifyn canlynol, fod yn y swyddfa hon bore ddydd Sadwrn. ø- Costiodd y penillion ar Afon Rheidiol" i ni ddwy geiniog yr oedd un Uythyrnod yn rhy fach. lw Yr i->edd adroddiad arall o wyl ddirwestol Doly- ddelen wedi d vfod i law cyn yr eiddo Felix." IW Y mae gohebiaetbau John Darius, Tregeiriog, Gomer o Gvmru, Galarwr 0 Wynedd, Aristotl, ac atnryw eraill, mewn llaw. Nid yw y popyryn y cyfeiria Un oedd yn etho" ato yn deilwng o sylw. « Yr oedd hanes v Great Eastern wedi ei gys- odi cyn i ohebiaethau Caergybi ddyfod i law. fiÇ Y iraa llythyr "Fair Play" yn gfyfryw ag y byddai yn berygltis ei gyhoeddi. id oes genym hawl I ddifrio cymeriad moesol neb pa mor ddrwg bynag y dichon iddo fod.

YR WYTITNOS, I

NODIADAtJ CREFYDDOL.

J ETHOLIAD 9TB GAERFYRDDIN.…

ICYLCHWYL HANDEL.

FFRAINC.- I

-AMERICA. -I

ITALI. I

1 TWRCI.

YSPAEN.

I RWSIA.

[No title]

I IBARDDONIAETH. i

Family Notices

, -Z-  IHAINT YR ANIFEILIAID.

I AMRYWIAETHAU.

[No title]

MARCHNADOEDD A FFEIRIAU CYMRU.

MARCHNAD LLUNDAIN

CANOLBRISIAU YMHERODROL 4.

MARCHNAD GWLAN LIVJtRPOOL,…

MARCHNAD YR YD LIVERPOOL,…

LONDON CATTLE MARKET.