Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Thompson & Shackell, Ltd. MAMONAND CI. Ad „ th T d PIANOS AND PIANOS AND ftChL 1 eapest House m the Tmde. ORGANS. ESTEYsORGAN AGENCY, 24, Queeq-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES:- 8WAN8EA 83, Castle-street. PONTYPRIDD 6, Taff-street. NEWPORT .3, Gommeroial-street. GLOUCESTER 42, Eastgate-street. LLANELLY .60, Stepney-street. BRISTOL 142, Newfoundland-road. MERTHYR 114, High-street. BRIDGEND .1, Wyndham-street. Terms I Hire System, from 10/- Monthly. IS" Large Discount for Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FRONj EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT, C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND I WORKMANSHIP. ABERAMAN WORKMEN'S HALL Popular Lectures for the People. Friday, Jan. 30, Mr. HENRY C. PREECE (The famous Blind Lecturer). Bubject-" The Comedy of Daily Life." Chairman Rev. E. C. Camble. Friday, february 13, Miss ADA L. WARD, L.L.A. Subject—" Funny Folks their Fads, Fancies and Foibles." Miss M. A. Davies in the ofrair Friday, February 27, Dr. C. W. SALEEBY, F.R.S.E. Subject- Worry: The Disease of the Age." Chairman: Dr. Trevor Cory. Friday, March 6th, Miss MALECKA (The Priswer if Warsaw). Subject—" My Experiences in Russian Poland." Mrs. Roee Davies in the chair. Monday, March 9, at Saron Chapel, Mr. ALEXANDER WATSON. I Dramatic Reciter (Serious and Humorous). Chairman Rev. H. P. Jenkins. The few remaining Reserved Seats will be booked in the order they are applied for. Prices 42/6,1/3 and 9d. for the live Lectures. Single Tickets (if room) at 2/ 1/ 6d. and 3d. None sold until 7.35. Doors Open at 7.15 p m., to Commence at 7.45 sharp. Seats may now be booked with the Secretaries—Messrs. W. W. Price, 11 Stuart Streat, Aberdare; and D. E. Davies, 18 Hill Street, Aberaman. Chwedlau Hamdden. Cyfres o ystraeon riifyr. Gan J. TYWI JONES, Glais. Mewn Llian, Is. Mewn Amlen Bapur, 9c. Drwy'r Post, Is. 2c. a lOic. Y digrif yw nodwedd fwyaf amlwg pcib ystori, ond y mae ambell darawiad I grymus a difrifol yn y llyfr; y mae'r moesoldeb dwys sy'n rhedeg drwy'r ystoriau, a'r syniad am chware teg, yn sicr o fod wrth fodd gwerin iach gwlad." -0. M. Edwards, Ysw., M.A., yn y Cymru. Rhwng difrif a cbwaie, rhydd fon- clust i lawer arferiad a gwbl haedda'r driniaeth, ac y mae'n iechyd meddwl sylwi ar ei fedr i weinyddu'r oruchwyl- iaeth hono. Os gall unrhyw un ddar- llen—'Beth sydd mewn Het V heb deim- lo ei ochrau yn hollti gan chwerthin y mae yn wrthrych tosturi a dweyd y llei- af. Er wedi darllen y sfori hon o'r blaen, deil yn ei bias o hyd."—Cemlyn yn y Western Mail. Yr oil yn fyw gan ddyddordeb a syl- wadaeth graff, finiog, yr Awdwr ar gy- meriadau a bywyd Cymru ymhob gwedd arnynt.Ifano yn y Cardiff Times. Gellir eu cael trwy law Gwarthwyp y "Darian." Anj bob math o ARGRAFFWAITH YMOFYNEP. YN Swyddfa'r "Leader," neu Swyddfa'r Darian," 19 Cardiff Street, ABERDAR. Hysbysleni o bob maint, lliw a llun. lthagleni Cynianfaoedd Canu ac Eisteddlodau, yn Gymraeg neu Seisnig. Argraffir Llyfrau yn y Ddwy Iaith. Slorhetr Gwalth Glan, Destlus a Chywtr am Brls Teg. THE CYMMER C.M. SIXTH ANNUAL CHAIR EISTEDDFOD will be held at ST. dOH'S HALL, CYMMER, PORTH, ON SATURDAY, FEBRUARY 28th, 1914. PRESIDENT THE HON. ROLAND E. PHILIPPS, LONDON. CHIEF EVENTS: Mixed Choirs, We never will bow down," 915, and a Challenge Cup, valuef6 6/ Present holders of the Cup: Mardy United Choir. Male Voice, The Pilgrims," £15. 21/- for Soloist, and a Silver-mounted Baton will be pre- sented to the successful conduotor by Meeara Dale, Forty & Co., Ltd., Piano and Orga Merohants, Cardiff. Second Male Voice, In the Sweet By-and-bye," f5. Children's Choirs, (a) Song of Truth," (b) Lullaby," R5, and a Gold Medal presented by Mrs. Morgan Hicks, Cymmer Solos, 21/- (open Novice), Trio (open), Solo for Children, two Pianoforte Solos, Penillion Singing, Englyn, Essay. Prize Bags, Recitation 21/, Mining Subject, Chair Poem-21f- and a Solid Oak Chair, suitably carved, value 94 4/ presented by the Roath Furnishing Co., Taff Street, Pontypridd. Programmes, Id. eaoh 14d. post free. Winning Compositions of the last Eisteddfod can be obtained from the Secretary in book form, 6d. eaoh post free 7d. i Hon. Secretary-Tom EVANS I Gwalia Cafe, Cymmer, Porth. Carmarthen Dairy, I Seymour St. a Whitcombe St., ABERDAR. Cynyrch Uaethdy o'r Fath Oreu, yn cynwya Hufen Ceuledig Ammrwd a Devonshire, yn newydd bob dydd. Wyau Newydd Ddodwy—Gwarantedig. Darperir ar gyfer Partion Te. Anfonir Llaeth ddwywaith y dydd. MOLESKINS.-Gerrards, Furriers, Edinburgh pay highest prices. Cash. Pioneers of fchb industry. Send for particulars. PRELIMINARY PROGRAMME of the FFORESTFACH WHIT-TUESDAY EISTEDDFOD Will be sent on receipt of Stamped Addressed Envelope. General Secretary, David Jenkins, Gendros, Fforestfach. CWMAMAN JUVENILE EISTEDDFOD. The Seventh Annual Juvenile EISTEDDFOD Will be held at the PUBLIC HALL, CWMAMAN, SATURDAY, MARCH 14th, 1914. Chief Items: Juvenile Choir, Chain of Welsh Airs," Y,5, and a Marble Clock, value zC3, kindly given by Roath Furnishing Co., Pontypridd.—Action Song, Own Choice 1st prize, zC2; 2nd, £ 1.—Champ- ion Solo for Girls, Hark, ye herald angels Bing (Gabriel), 10/6. Champ- ion Solo for Boys, Y Ddwy Delyn (Pughe Evans), 10/6.—Duett (soprano and alto), Hen Gymru Dies" (T. J. Morgan).—Drill Competition: 1st, £1; 2nd, 10/ Prizes offered for Solos, Recitations, Drawing, Essay and Letter Writting. Further particulars in Programmes, post free lId. To be had from the Hon. Secretary-W. O. Lloyd, Isfryn, Cwm- aman, Aberdare. Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwne.4 yn hysbys y cyhoeddir y Dariao bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi 1*5 holl ddosbarthwyr brydnawn yr as dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonam hysbysiadau neu newyddion urgent ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddl* heb fod yn ddiweddarach na borf Mawrth. Carem gael bob gohebiaei* arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob tn. fodaeth yn dal perthynas a'r "Dariaun i'r cyfeiriad a ganlyn YN UNIG SWYDDFA'R M DARIAN," ABERDAR. 8119TEODFODAU DYFODOL. Sadwrn, Chwef. 28, 1914.-Eisteddfod Gadeiriol Cymmer, Porth. Sadwrn, Mawrth 14, 1914.-Eis- tedd Neuadd Gyhoeddus, Cwm- aman, Aberdar. Mawrthgwyn Mehefin 2, 1914.— Eisteddfod Fforestfach. Mawrth-Gwyn, 1914. Eisteddfod Fforestfach. Dydd Sadwrn, Mehefin 20, 1914.— Eisteddfod Gadeiriol Pontardawe. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddoBbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lie. yr wythnos, 6ch. am fis, 177i y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post.

[No title]

Nodladau r Golygydd.-

Caerdydd. I

i Mynydd Elim, Pontardawe.!

I Bwrdd y Golygydd.

I Dydd Gwyl Dewi.

1.--Y DIWYGIWR.'