Hide Articles List

6 articles on this Page

CYLCHOAITH CONWY. I

News
Cite
Share

CYLCHOAITH CONWY. I Cynhaiiwyd y Cyfarfod Chwarterol ym Methesda, Colwyn, ddyckl lau, Hydref 3, Roberts. Daeth y cyf-fSniadau i Jaw yn Jiawn o bb tie. a dunghosai rhif yr aelodau gyn- nyddooarychwarterblaenoro). Pasiwyd'bleidhm o gyd.ymdeim.Ud a'r c-u prof- edigaetiiau.: inli-i Fred Williams, Cohvyn Bay (colli mab); Jesse Hughes, Conwy (coili ei ferch tach); Shadrach Evans, tolwyn Bay (gwaeledd ei briod) W, R. Barker (gwaeledd ei tab bynaf); y Parch D. A. Richards (colli chwaer); hefyd a gweddvv y diweddar Mr William Jones, Pefitnaen, yr hwn oedd Haeoor ffyddlon yn eglwys Disgwylfa. Pasiwyd pleidlais o gydyrndeirniad hcfyd a'r hoil deuluoedd yn y Gylchdaith mewn proiedigaethau. Diolchwyd bvvyddogion Trysorfa Addysg Ymgeiswyr am y Weinidogaeth, y Genhadaeth Drarnor. a'r Ysgol Sul, a Dirwest, ac aiietholwyd hwynt, gyda'r eithriad fod Mr Fred Williams i gymeryd lle Mr Jesse Hughes lei un o archwilwyr cyfrifon y Genhadaeth Drambr. Pasiwyd i wneud „ casgliad ymhob eglwys at y "War Emergency Fund" y Sul cyntaf o Dachwedd. Gadawyd bob eglwys wneud ei thref- niadau ei hiiii yngiyn a'r Cyfarfodydd Cenhadol. Cyflwynodd y Goruehwyiwyr bender- fynfad y Gynhadiedd ynglyn a chodt cyd- nabyddiieth y gweinidogion. Ar ol traf- odaelh faith ar y mater pasiwyd ein bod yn cydymffurfio a'r penderfyniad, ac yn ymrwyuJO i syrnud yn y mater hyd eithaf em gallu. Penderfynwyd dJoddi ystyriaetl1 bellaeh i'r mater ar ol cly wed yr h'yn Wnaed yn y Cyfarfod Cyliidol yng Nghricieth, Cynhaliwyd y eyfarfod gohiriedig yn Horeb, Colwyn Bay, ilos Luu, Hydref 21aia. Hysbyswyd y cyfarfod fod Mrs Shadrach Evans, Colwyn Bay, wedi huno yn yr angau, a phasiwyd pleidfais o gydymdeira- lad a Mr Evans yn ei. brofedigaeth lem. Pasiwyd pleidlais o gydyrndSimlad hefyd a Mr R. T. Junes, -Colwyn Bay, un o aelod- au y cytaí-fod, yng ngwaeledd ei annwyl briod sydd newydd fod o dan operation.' Cyflwynodd y Goruehwyiwyr imndeifyn- iad y Cyfarfod. Cyllidul yng Nghricifeth yngiyn a chydnabyddiaeth y gweinidog- ion, a phasiwyd yn unirydol y penderfyn- iad canlynol: Ein bod fel eyfarfod yn eydsynio a-phendetfyniad y Cyfarfod Tal- eithiol i godi cydnabyddiaeth cin gwein- idogion i Cliio yr un, ae fod yr ychwaneg- iaci i ddechreu gyda'r flwyddyn gyfundeb- 01 biesennol." Dewiswyd y Goruchwyl- NA,yr, zv ?i i i-i ?Villi' wyr, a-Mn Fred Williams a Robert Evans Mohrcroft, yn bwyllgor i baratoi cynllun i'w gytlwyno i'r cyfarfod liesaf i gyfarfod a'r gofynion ychwanegol. Rhoddwyd sylw i'r Ysgol Sul, ac ar- i gymhellwyd Undeb Ysgol ion yn cael ei ffurfio yn y Gylchdaith. uo fod y Parch R. Mo. ton Rubeits i baratoi cynllun i'w I gyflwvno i'r cyfarfod nesaf. YSG. I

IRUTHIN,

CYtCHDAlTH ABERGELE.

WYDDGRUG.

' LLYNCLYS.I

Advertising