Hide Articles List

2 articles on this Page

-iLYrHi.Riu..y.i(liL \vYR:-1…

News
Cite
Share

-iLYrHi.Riu..y.i(liL \vYR:-1 LLYTHYR&U Y MILWYH, | Serbia-. I iFannwyi gyfaill, Eto unwaitb, wele ?q wrth y gorcEvvyI I byfryd o geisio rhoi ychydig o UneHa.u with eu gilydd mew n Surf o lythyr iti, yB atebmd i'th l?thyr dderbyniais y dydd o'r blaen, yn amgauedig gYda'll llyfr diddorol anioDaist drwy gymelliad dy garedigrwydd, ac er mawr Messr i minnau. Mae daiileu liases ben gym- eriadau Capel Nant y Gro" yn felas- ter ac yn faeth, Mae'n dda gennyf am dy ddewisiad. Er nad wyf wedi ei ddarllen dtwyddo, 'rwyf wedi darllao digon i gael byfrydweb anghyffredin i mi fy hunan, ac mae byfrydweb o'r Dodwedd yna wyddosfc yn werth ei gael, gadawa ddyn pan wrtho'i hUll a'i orch wyl i ddarlunio yn ei feddwl, y golyg feydd a dystia'r awdur iddo weied yng nghylch yr ben fan cysegrelig, ae heb- law hynny mae'n dod ag atgofion i ddyn or byn a welodd ac a glywodd, neu cldarllenodd am dano rhyw dro yn flaenorol, felly arweinia dyn am dymor byr hwyrach ailan o faes y gyflafan i ardaloedd dinod Cymra, ond ardal- oadd sy'n liawn o rbyw swyn neill- taol i mi. Diolch oalcu iti am y llyfr a'r Ilythyr. Nid dounaw mo gwerih y fath lyfr i mi ay' mor bell o gyrraedd llyfrau Cymreig chwaethus. Gweli oddiwrth yr uchod fy mod yn Serbia, ac nid yn Macedonia pan yn ysgrifennu'r tipyn llythyr yma. Daefch om droa y fcerfynau fwy nag wythohs ya ot. Diameu eich bod yn gwybod erbyn heddywam yr ymosodiad gym- erodd le ar yr 17eg a'r IBfed c' t mis diweddaf, befyd fel y bu i'r cydbleiaiau brofi'n drech na'i gelyn, o ganlyniad fe dynnodd ei fyddin yn ol rai rmllfciroedd, a bu i tainnau ymlid ar ei ol hyd nes mae pethau erbyn heddyw megis yn y fantol. Wrth gwrs ychydig wyddom ni, filwyr cyffredin, beth sydd ar droed, ond mae rhyw si fod y gelyn (Johnnie Bwlgar, ebwedl ninnau) bron wedi rhoi ei arfau i lawr, MaaVhen ynnau mawr yroa wedi distewi er's dyddiau, ac 0' mor dawel ydyw ar ol y fath dwrf fel heulwen haf ar ol storm o fellt a th'ran- nau, ond O! beth am y llu aeth yn a berth i'r gynddaredd megis, ac yn bridoerth- dros yr byn a eniiiasom ? Gobaithiwn yn frwdfrydig iawn fod yr orchyllterau yma yn dirwin tua r diwedd, ac y cawn dreulio'r Nadolig mown bedd. Holl ddrylliau achyfl egrau y byddinoedd wedidistewi ymhob maes. Cawn newyddion da o'r 6-orllewin yna'r dyddiau hyn. Wei, rhaid i mi gael dweyd rbyw air bach wrtbyt am y golygfeydd welir oddiar un o fronydd Serbia, ti gei dithau eu dar-, lunia it dy hunan. Mae'r man yr eisteddwyf arno'r muniidau preseacoi I liyii fel ar y-ris gyntaf o'r gwastadedd it' bryniau. Wrtb fy ngliefn mae bryniau diddarfod, a'r rhai hynny fal pe yn linkio eu hunain wrtb y mynydd cedd uchel byney sydd dorfynd-ir rhwDg BwJgaria a Serbia ar un Haw, ac ar y I Haw arall rhwng Bwlgaria a Macedonia, yr hai a elwir yn Bella-sitsas ? Hen iynyddoedd mawrion uehel a chreigiog I yr olwg arnynt, fel pe yn berio drych* I iuoeld yr oesoedd. Mae'n rhyfedd ineddwl y byddwn ni yn bod pan bydd yr hen fynyddoedd yna, sydd wedi cadw cu sa6e yn y creadigaeth yma er y dydd eynia mae'n ddiameu, wedi ou plygu fei ? !iyfr gan y Duw Mawr. 0 fy mlaee | tua'r deheu, bob fod sepeH, gorwsdda HyN crwn Honydd, a'i ddwr gbn yn I adSewyrchu disgleirdeb haul gwyny I prydnawn, mae ei belydrau mor iachar, a'i wres mor danbaid, Mae -olw:? mwyn iawn at yr hen lyn; nid oes ca thon yn cynhyrfu nag ewia yn torri.l 0 bosibl pan ddaw gwynt v gogladd ] an?o y cythrudd? yn onbyd. 'Tj draw 1 r Hyn mae bryniau gwlad Maeadonia yn ddu eu pryd, ac yn anbsxJd I eu gedd, oherwydd does odid woi?yBi crin wedi ei adael, llawer Uai las well- tyn. oil wedi ei deifio gan dan, mae I" yma fel yn I mbrairies" mawdon, y cyfandiroed dan yn torn a Ran, ac unwaith y decbreua ymledu cyniw- eiria drwy bob pant a thros b0bbryn a Uosga bob dim ddaw o'i Raea brou am ( iilltiroedd. Ar fy no eto, tua machiud ha1.1] mae bryniau diddarfod i'w canfod,1 er y gwn fod yn y dyffrynoedd syd:d xbyagddynt leiniau o dir bras, ac ni itill y gelyn dros dymor ei arosiad ddim; yn fyr o amaethu a thrin y meysydd yma i'w bwrpas, ac yn wir mae ol diw-yd- rwydd ar bob tu. Ar y nam law mae .wedi gwneud "trenches and fonitica. tiODS," ar y Haw arall mae wedi garddu; a planu aceri ar acori o gynyreh gardd wriaefch, megis pytatws, cabbage, tom* a toes, Beetroot, Leeks, Mar/ows, Mel- ons, Onions, Chillies, Carrots, ac yn y blaen. Daethom fel dywed rhyw frawddeg yr. yr Hen Lyfr, I mewn i'w llafur hwynt," Ar fy chwitii, tua chodiad haul, mae llafn o ddyffrya braf, ac amryw goedydd i'w gweled arno, ar y cyfan ychydig iawn ydyw iiifor fibres- tryddd y Balkans. Gwla.d noethlwm ydyw yr hyn a welais o honi fy bunan. Unwaitb y bum yn y Bala, ond rhywfodd mae'r olygfa yma yn ceisio fy argyhoeddi ei bod yn ctebyg iawn i eiddo'r cwmwd hwnnw, ond yn llai coediog hwyrach. Dylaswn ddwayd wrthyb hwyrach fod ar lan ddaheuol y llyn dref wedi ei hadeiladu yn rhannol ar ben bryn. Gallaswn feddwl mai un ty yn unig beblaw yr Egl wys oedd o faint cymharol fawr o bosibl mai hwn- nw yd oedd ty y Maer. Does odid dy yn gyfan yn y He, y muriau yn r'hyd y Ilawr. Dyna iti rhyw frasluno olygfsydd Serbia. Meddyliwn am Jer- usalem pan welais y darlun yma wedi ei ihadeiladu ar bedwar bryn Byddaf yn ami :yn ceisio cymaru Canaan i'r wlad boa. Rhyw fethu a dadU ya iawn y byddwn pam yr oadd yna unrbyw amheuaeth ynghyloh pa un ydoedd y bryn a'r bryn megis Bryn Calfaria a mynydd yr Olewydd, oher- wydd y gwyddom ni yng Nghymru yn eitha da y naill fryn oddiwrtb. y llall, ond yma, a chredaf fod PaleEtina yn byr debyg mae llaweroedd o fryniau bychail1 sydd anmbosibl eu didol megis oddiwrtb eu cymdogicn. Does yma na therfyn na chlawdd, Mawdd iawn ydyw deaH y frawddeg honno yn nameg yr heu wr A phatb a syrihiodd ar fin y ffordel," oberwydd does dim ffordd, yn ol ein syniad ni am ffcrdd, dim ond Uwybr neu track' lie y gweUnfe yn hwylys i groesi. Hefyd dywed y ddameg a pheth a syrthiodd ,yn mysg drain, ag hefyd ar greigleoedd," Rwyn meddwl y galiaf yn onest ddeud ,fy mod wedi gweld maes fel y maes hwn yn nbir y Groegwyr yma- Gwin- Uanoodd hefyd sydd yma fel yn ardal- oedd Judea a Samaria. Yr un ffunud hefyd yw bugeiliaid Macedonia i'r rbai hynny y darllanwn am danynt yn y Baibl. Gwylient eu praidd ddydd a nos. Casglact hwy'n nghyd y cos i'w coriannau, Beunydd y meddyliwn am Dafydd wrth weled y beebgyn yn y meysydd yn gwylio dios eu dradelioedd pan oeddwn i la wr, yn y Mine' yn yr fiii. Mao geanyf hefyd syniad am y ilawr-dyrnu hefyd am y teimiadharms hwnnw y sonia'r Salmydd dano, sydd yn nghysgod y craig, fel y mae yn dar- ian rhag saethau'r gelyn, hefyd y mae yn Uocbes rbag y dymesti. Daw tym- est1: drps y tir gyda rhyw rym anferfcb. i Corwyntoedd cryfion, bach oedd fy syniad am Iwch y dwyrain, ond beddyw mae hwnnw wedi eangu; ac mae gennyf gydyrndeimlad a'r hon genedl pan ar eu taith trwy'r anialwob o'r Aifffc i Ganaan eu lludded a'n syched yn Mara. Mae y llwch yn ddigon i tiagu dyn. Nid rhyfedd i'r disgybliou, a'r lesu, P'l' Pharisaaid. y dyddiau hynny olchi eu traed mor fynych, Ehaid fud eu Iludd- ed yn fawr pan Yodiant Lrw'r llwch heb ond sandalau am eu traed. Beodit-h yw cael cwmwl uwch ben weithia yn y gwiedydd crasboeth yma, ie, a'r nos yn ¡ chymof haf,  Caraswn yn fawr wy?od ya m'ba fa.nn?u y bu yr Apostol Pauf vu preg* J othu pan are! daith trwy'r rhaad">{dJ 'yma. Mae gdwg henafoi ar ogl? > y %N?laJ Ychydig o'r rhai byoay a wlai3 I hyd yn bya. Nid drwg i gyd ydyw i' mi fod yc? hwyrach. Rhyfadd yr hynl sydd ar S'ordd dyn ar ei daith trwy y hyd- O bosibl fod hyn yn yr arfaeth, I ag i rbyw amcan. I WaJ, ffrind, tierfyQaf ar hyn gan I i obeihio caiff hwn dt yn dy gynbafi-n I iechyd. Fy hunan, yr wyt yn m.wya- has iocbyd ardderchog, I Dduw y bydd- o'r diolch. Fy nghofion Qynhesaf atat a pitpwb yn y pentre a'r cyleh, dy dsulu I yn eawedig. Arosaf yn bur gyda rnelas ad go, dy H'ryad, R. THOMAS, j

Advertising