Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

NODIADAU WYTHNOSOL.I

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Y Weinyddiaeth a'r Wasg. Bu trafodaeth fywiog yn Nhy y Oyffredin ar gwestiwn a godwyd gan Mr Austen Chamberlain a Mr Asquitb ynglyn a perthynas y Weinyddiaeth a'r wasg, sef fod cynnifer o wyr y wasg yn dal swyddl pwysig dan y Llywodraeth. Cyfeiriwyd yn arbennig at Arglwydd Rothermere, Arglwydd Beaverbrook, ac Arglwydd Nortbcliffe. Disgwylid am ddadl gyffrous, a gwyddid y byddai'r Prif Weinidog yn y Ty i egluro. Yr oedd amddiffyniad y Prif Weinidog yn cymeryd agwedd cy- ffredinol, a chyfiawnhaodd y penodiad- au wnaed ganddo, a chyfeiriodd at yr arferiad mewn gwledydd eraill. Yr oedd y sawl a benodwyd yn weirlidogion Propagandafel y gelwid hwy, wedi eu penodi oherwydd eu cymhwysterau arbennig i'r gwaith. Chwanegodd Mr Lloyd George nad oedd a wnelo ef o gwbl a'r ymosodiadau a wneid yn y wasg ar rai o brif swyddpgion y deyriias. Dywedodd Mr Lloyd George nad oedd diswyddied rhai dynion, ar un Haw, ac ymosodiadau y papurau ar y llaw arall ond cyd-darawiadau." Teimlad rhai miloedd o bobl, chwedl Mr Chamberlain, ydyw fod y cyd-dar- awiadau braidd yn hynod o liosog. Dywedodd Mr Lloyd George fod perebenogion papurau newydd yn dal swyddi ucgel yn llywodraethau'r Amer- ica, Ffrainc, a'r Eidal, ond nid ydym wedi arfer edrych ar wleidyddiaeth pob f un o'r gwledydd hyn fel patrwm i wleidyddiaeth Prydain. Credwn fod "E M.H. yn y "Gol- euad," yn symio y mater i fyny yn glir iawn. Dywed—" Y mae'r gwir wrth- wynebiad yn amlwg ddigon os cymerir y drafferth i feddwl. Y mae i'r papur newydd ddwy swyddogaath. Un ydyw darparu newyddion a'r Hall ydyw ceisio dylanwadu ar y farn gyhoeddus. Yng* lyn a'r flaenaf, y mae gwr a fo'n aelod o weinyddiaeth yn rhwym o ddyfod i wybod Ilawer o bethau nad yw potil ereill yn eu gwybod. Os yw hefyd yn berchennog papur newydd ac yn eyfar- wyddo ei bolisi, y mae'n gwbl amhosibl iddo gadw'r wybodaeth hohno allan 0'1 feddwl. Nid allai unrhyw ddyn wneu- thur hynny. Dywedir fod y parchea- ogion, wrth ymuno a'r Weinyddiaeth, yn peidio cyfarwyddo eu papurau. Yr wyf yn foddlon credu eu bod yn bwr* iadu ac yn ceisio peidio, ond yr wyf yn amheus iawn a ydyw'r peth yn bosibl. Cymer swyddogaeth arall papur newydd -ceisio dylanwadu ar y farn gyhoeddug. Nid wyf yn meddwl yr hoffai perchen- nog papur newydd a fuasai hefyd yn aelod o weinyddiaeth weled ei bapur yn ymosod ar ei adran neilltuol ef yn y weinyddiaeth. Byddai'n demtasiwn iddo, a dywedyd y lleiaf, ddéCnyddioei bapur neu ei bapurau i gefnogi ei syn- iadau ac i amddiffyn ei gynlluniau ei hun, ond nid ellid dywedyd fod gwasg a ddefnyddid felly yn an ddiduedd. A prun a wnai hynny ai psiiio.feddybiai'r wlad yn gyffredinol ei fod yn gwneud ac ni byddai hynny yn fantais nac yn nerth i'r weinyddiaeth y byddai'n aelod ohoni.

FFLINT.-

COED-Y-FFLINT.