Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yn Awr yn Barod. Y TRI iESU." Y BE&a BS-.??x LLYFR I BAWB. Dynosthir ynddo Gyfeiliornadau Diwinyddol Pwysig: "Important Theological Errors Exposed." Proftad yr Awdur gyda'r Argrafflad Cyntaf: Pan yr anturiais gyntaf I ma's, i faes y byd, Nid ymddangosai'n ffafriol Oddiallan ar y pryd: Oad llais o'm mewn a ddwedai 1 Nac edrych ar y gwynt, Gwna frys i hau yr hadau Ceir medi felly'n gynt." A'r llais a ychwanegai Abertha, bydd yn hael, Gofala brisio'r Llyfryn Fel gallo pawb ei gael;" Gwrandewais ar ei archie-d I'r bobl hysbysiad roes Am Lyfr yn dangos ffeithiau Rhagorach am y Groes. Trwy hyn daeth im' archebion O'r Gogledd, ac o'r De, A siroedd Lloegr hefyd, O'r pentref, ac o'r dre Gwahoddwyd ef i'r 'Spyty Yn gwmni'r milwr claf, A thros y mor i'r cad faes,— Syn yw'r archebion gaf! I'w cael gan yr Awdur— W. RICHARDS (PREGETHWK), DIGBETII INSTITUTE, BIRMINGHAM. Pris 3c. Gyda'r Post, 4c. GeIlir ei gael hefyd trwv y Llyfr- werthwyr. Yr Emynydd Aehlysurol, SEF Pump o Emynau Newyddion, cyf- addas iawn i'w defnyddio yn y sefylffa ddifrifoi y mae ein gwiad a'r byd ynddi yn y cyfnod hwn. Cynwysant driarddeg o benillion a 76 o linellau. Wele un emyn yn engraifft— 0 boed i genhedloedd y ddaear Adnabod ffrwyth pechod yn awr, Wrth weled ei draha arswydus A'i ddifrod ar fywyd mor fawr Ysbeiliodd ein bechgyn yn lluoedd Ein haelwyd fy'n wag hebddynt hwy, 1 ba le'r edrychwn ara gysur O.ba le cawn falm at ein clwy'! Nid oes ond un man drwy y cydfyd Y tal i ni 'rriofyn am h?dd, I leddfu archollion mojr ddyfnion A'r rhai a achosodd y cledd Mae'r un man a'r balm gyda'r Iesu, Ei ras sydd ddigonol o hyd I gadw yn mhoethder pob brwydr Yr enaid crediniol yn glyd. < Gellir eu cael oddi wrth yr Awdur W. RICHARDS, Digbeth Institute, Birmingham. Pris Ceiniog. Oydalr Post, IJc. LLYFRAU GWERTHFAWR AR WERTH Am Brlsfau Gostyngol. s. c. 1. Hanesyr Athrawiaeth Grist- ionogol gan Dr J. Hughes 1 3 2. Diwinyddiaeth Naturiol, gan Dr. Paley, yn Gym raeg, Rhagdraeth gan Dr. Hugh Jones (M.C.) 3 3. Cofiant y Parch R. Hum- phreys, Dyffryn 1 3 4. Cofiant y Parch Griffith Williams, Talsarnau 1 3 5. A Grammar to the Welsh Language, by Thomas Rowlands (4th Edition). 2 0 6. Yr Hynod Joan Jones, gan Rhuddenfab, Rhagdraeth gan Daniel Owen, Wydd- grug 0 9 7, Dafydd Evans, Ffynon- henry, gan B. Thomas, Trydydd Argraffiad 0 9 8. Cofiant y Tri Brawd, gan y Parch O. Madoc Rob- erts 0 6 Anfoner a t- Rev. OWEN HUGHES, 101, Bruce Street, New Wortley, Leeds, Yorks. ? ?? ? A ??'?i'T ? ARGHAFFU! I ARGAFFu!l1 ARGITAFFU I Argref?r Adroddiadau Eglwysig, Liyfrau Solfa, Balance Sheets, Posters-unrhyw faintioli, Tocynau Darlithoedd, ii Cyngherddau, Ae GAN ARGRAFFYDD Y GWYLIEDYDD.NEWYDD," Y mae y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Llythyrenaudiwedd araf-a i oil yn new/dd. Dymuna ddiolch am yr Archeb. ion y mae wedi ei gael drwy 3 Post, pa rai a roddodd Iwyr fodd. onrwydd yn ol y tystiolaethau a dderbyniodd. Ymofyner am Estimates k LEWIS DA VIES, "Gwylicdydd Newydd" Office, j Blaenau Ff estiniog, Popular Central London Hotels Opposite the BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London, W.C. 1. Near the BRITISH MUSEUM Kl NGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London W.C. 1. THESE Large and Well-appointed TEMPER- ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath. rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from 6/6 per night per person. Full Tariff and Testimoniah on application. TELEGRAl HIC ADDRESSESJJj) Kmgsley Hotel: Bookcraft.Westcent, London, .Thackeray Hotel "Thackeray, Westcent, London." Tel., K. Miseucn L232. IT. Museum 1230 Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig gan Telynor Mawddwy, Barmouth. Y Tant Aur, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. Cainc y Delyn (Rhan I.). Deuddeg o Hen Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r post, 1/1. Y Bugeiliaid a'r Doethlon. Can- tawd gysegredig newydd in S.A.T.B. Pris, S.F., 6c.; H.N., 2/6. 0 tyrd yn 01. Rhangan. S.F., Ic. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, lc.; H.N., 3c. 'Rwy'n sefyll ar dymhestlog lan Anthem Gynulleidfaol. S.F., lc. Dwy Action Song i Blant: (1) Doli (2) "Can y Cwch." S.F., lc. Llwyn Onn a'r Pen Rhaw. Dwy engra,ifft arall o'r Tant Aur at wasanaeth Ysgolion. S.F., Ic. Am bob fanylion pellach anfoner at Telynor Mawddwy. Arweinydd Cymanfaoedd, Beirniad ac Arholydd. Organydd "Rehoboth," Coedpoeth. Mr. TOM CARRINGTON I (PENCERDD QWYKFRYN), (Cymrodor o Golei y T.S.C., Llnndairt). COEDPOETH, WREXHAM. Cyhoeddwr "Seren Bethlehem" (Cynogfab (l Concwest Calfari," S.F. tc.; H.N. 3c. Anthemau'r Dydd Gymanfaoedd. PBSWCM Hugh Davies's COUGH MIXTURE. I Y Feddyginiaeth Fawr Gymreig. AT BESWCH-Cymerwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymerwch "Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL-Cymerwch Davies's Cough Mixture AT GRYGNI-Cymerwch "Davies's Cough Mixture. Rhyddha y Phlegm, llacia'r Frest, clirio y llais. Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Mewn potelau 1/1|; 2/9 4/6—gan bob Druggist. Perchenog—HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. S.YLWCH.—1. Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hoff ohonno. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif bregeth- wyt a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd "SARZINE" BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.—Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, 1,111 a 2/6 y botel, neu gyda 3c at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlle,th. MOLRAT" AT LADO TYROHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maes-ymeirch Blinid ni acw gan Dyrchod cynyddent bob blwyddyn, fel yr oedd y t:r a golwg difnfol arno, ac yr oedd arnaf gywilydd. a hono, ond clywais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Machynlleth, wedi dyfeisio'p&th[U'w lladd yn ddidrafferth iawn.—Ei enw ydyw Molrat," mewn packets 1/6 yr un Prynais backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair, a rhodda?y rha' bynny ynHwybr y Twreh. Ni chododd y twrch mwy." Llyfrau Ail Law. BARGEINION. Rhodder A ar yr amlen oddi- allan, a chyfeirier yr Archebion i— Rheolwr, "Y Gwyliedydd Newydd," Flint Mountain, Flint. "j Nodiadau Herber Sef Detholion o'r Nodiadau Misol byw, craff, ar wahanol bynciau i'r Dysgedydd gan y diweddar Barch Herber Evans, D.D. Addefir fod y Nodiadau hyn ymhlith y pethau goreu a ddaeth o law Herber erioed Y gyfrol cystal a newydd. Pris cyhoeddedig 3/6 trwy'r Post 2/- Peihau Newydd a Hen Gan Mr Delta Evans (Dewi Hir- addug), Llundain cyfrol werth- fawr iawn o draethodau, Moes- egol, Llenyddol, a Beirniadol. Cystal a newydd. Pris cyhoedd- edig 2/6; trwy'r Post 1/8. Holwyddorydd Diwinyddol Dr.* Pope Cyfeithedig gan y Parch T. J.' Pritchard. Cyfrol ddestlus o 494 o dudalennau, ac yn newydd hollol. Pris cyhoeddedig, 10/6 trwy'r Post, 4/6. Yr oedd Dr. Pope yn un o ddiwinyddion gall- uocaf y wlad, ac mai cyfeithiad Mr Pritchard yn feistrolgar a chlir. Cyfamod Heddwch Cyfrol wych iawn o bregethau gan hyodl a chryf Dr. Marvin R. Vincent. Pris cyhoeddedig 5/ cystal a newydd; trwy'r Post 2/4. Mae'r gyfrol hon yn awr yn brin. Gnosticiaeth a Agnosticiaeth Cyfrol wir alluog o Bregethau gan Dr George Salmon. Mae yn y gyfrol 18 o bregethau gwir uchraddol. Cystal a newydd. Pris cyhoeddedig 5/6; trwy'r Post 3/3. Hwfa Mon Dan olygiaeth Mr Wr J. Parry, Bethesda Cyfrol Goffa am yr hen wron" Eisteddfodol. Ceir ysgrifau ynddi fel y canlyn Hwfa fel Cymeriad Cymreig- Parch Rhys J. Huws Fel Bardd ym Mesurau y Cyng- hanedd-Elfed Barddoniaeth Rydd Hwfa- J. T. Job; Fel Eisteddfod wr-Gwylfa. Ceir yn y gyfrol bigion o gyn- hyrchion y Prif Fardd enwog. Pris cyhoeddedig 3/6; trwv'r Post 2/3. By the Rfver Chebar Myfyrdodau ar Lyfr Ezeciel gan y Parch Elfed Lewis. Y mae gwelediad cyfriniol a barddonol Elfed ar ei oreu yn y gyfrol hon. Mewn cvflwr da. Pris cyhoedd- ig 3/6 trwy'r Post 2/3. The Ideal Life Bywyd, ynghyda ddetholiad o Bregethau neu Areithiau y di- weddar Proff. Drumond, wedi eu hysgrifennu a'u golygu gan Mr Robertson Nicoll. Mewn cyflwr da. Pris cyhoeddedig 6/ trwy'r Post 3/3. Christ in the Wilderness Tair ar ddeg o benodau yn ym- drin yn feistrolgar a diddorol gyda Themtiad yr Arglwydd lesu yn yr Anialwdh,' gan y Parch. L. H. Wiseman. Mewn cyflwr da. Trwy'r post, 1/10. Christ and the Times Cyfrol o Bregethau gan yr Arch- ddiacon Sinclair. Pris cyhoedd- edig 3/6; trwy'r Post 2/ Cys* tal a newydd.