Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Oddiar Y Mur.

News
Cite
Share

Oddiar Y Mur. Mae Asia mewn berw. Geilw Dr. A. J. Brown, YsgrifenyddCen- hadaeth Dramor Presbyteriaid yr Unol Dalaethau sjdw- at y lefain sy'n cerdded bywyd y cyfandir mawr hwnw. 1-Ilefaral AA-rth 3,000 o wyr ieuamc detholedig Gogledd America, pa rai gynrychiolent 700 o sefydliaclau adclysgol uwchaf y wlad hono. Ymhob man," meddai, "y mae dysgeidiaeth Crist yn lefeinio cymdeithas ac yn dyr- chafu delfrydau. Ymhob parth o Asia yr eweh iddo cewch feibion a merched, weithiau mewn safleoedd uchel, yn amlach mewn safleoedd isel, ond meibion a merched gaw- sant weledigaeth o Grist,, roisant eu calonau iddo, ac a dystiant broffes dda gerbron eu cymydogion I a'u cyfeillion. 0 gymeryd golwg eang o'r byd anghristionogol heddyw, y mae dau filiwn o ddyeh- weledigion wedi eu henill. Yr oedd y nifer ychwanegwyd y llynedd yn 167,074, cyfartaledd o 450 y dydd. Cysurlawn onide ? Gresyn fod yr un gwr yn gorfod 3mihelaethu a dweud hyn: Y chmion gwaethaf yn y Dwyrain pell heddyw ydynt nid 3r Chineaid neu'r Japaneaid neu KorealCi-ond dynion gwyn dirywedig. Rhyfeddaf weithiau ai gvvir tybecl y terfyna eyffyrddiad y Dwyrain a'r Gorllewin mewn ymlygriad dyfnach i'r Dwyrain^ gwaeth na dim ymlyniad blaenor- 01 yn eu hanes ? Na ato Duw i'r Gorllewin droi yn felldith i'r Dw3Train. Mewn erthygl ar "Gynydd" dy- wed Mr. Clifford Howard" Pe dychvvelai y Nazareth hedd-vw ni wnelai ond pwysleisio ei ddysg- eidiaeth. Ni fuasai ganddo air yn llai i'w ddweyd. Nid yw ein ffiamau gweithfaol a'n peiriannau wedi codi tramwyfa i'r nef. Ni lefarai Paul na Plato wirioneddau gwahanol ohenvydd pellebrau neu reilffyrdd ac ni chanai y Salmycld mewn cydgord llawnach a Duw. G3'da'n holl ddyfeisiadau, ein holl gynydd gwybodaeth, ni ddaeth doethineb., uwch i'r hil. Rhaid i ni eto droi yn ol am gyfarwyddyd hanfodol bywyd at athrawon y gorphenol." Heb ddibrisio dim ar bob gwybodaeth werthfawr hedd- yw, credwn mai da fyddai i rai dysgadwyr ddal ar ddoeth eiriau Clifford Howard. A clderbynir Crist gan yr eiddo ei hun o'r diwedd ? Ceir hanes mudiad pwysig yn yr Expository Times" vmhlith plant yr hen genedl. Un o ffrwythau y mudiad yw esboniad ar: Yr Efengylau Cyclolygol gan C. G. Montefiore. A gaed Iddew (heb fod yn gredadyn) o'r blaen a roddodd flynj^ddoedd o'i oes i efryd-iaeth o'r Efengylau ? Beth fydd diwedd hyn oil a arwein- ia i gred yng Nghrist fel Mab Duw fel yr unig Waredwr ? Onid yw gair Crist parthed chwilio yr Ys- grythyrau yn dynodi llwybr y dych- weliad ? Dyma chwilio. Hanes cael ddilyna hanes chwilio. Dych- wel at Grist fydd diwedd dychwel at ei hanes. GWR Y BOWYDD. j

Advertising

IYN Y SENEDD.