Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

I Y BOBL IEUAINC. I

News
Cite
Share

I Y BOBL IEUAINC. [Can y Parch. O. MADOC ROBERTS.] Gobeithio nad yw darllenwyr y golofn hon wedi heneiddio llawer er pan ysgrifenais o'r blaen. I am determined," ebai un gwron yn Wolverhampton yn 75 oed to die young." Eithaf peth fyddai i bawb °.honom benderfynu marw'n ieu- anc a byw yn hir. Damwain yn Perthyn i'r rhan ddaearol o honom yw birthdays. Nid oes dydd gen- ecligaeth na dydd marwolaeth ym Ivn wyddiadur Ysbryd. Gwendid rrlew, n gwr 1 euanc yw gwneyd ei hun yn hen, ond nerth hen wr yw aros Yn ieuanc. Mae ambell blentyn yn myn'd yn cldyn yn rhy fuan, ac anibell ddyn yn aros yn blentyn yn rhy hir. sj: h Er i mi oedi ysgrifenu i'r golofn ^Pn mae'n dda genyf weled fod er ,1,11 yn ysgrifenu yn rheolaidd— Pûbl werthfawr yw rhain. Wydd- och chwi beth bobl ieuainc, nid VW neb o honom mor bwysig ag y tybia. Meddyliwch mor raenus ac rddasol yrymddangosodd y Gwyl IedYdd hebof V er dechreu Ion- ^r- Mewn difrif olygwyr hoff pa ? ? y gallasoch lwyddo heb fy Swasanaeth i a fy ngholofn. Mae rnaf ofn yr a y byd yn ei flaen yn ?lon Yr un fath heb lawer ohon- Ganwyd fi yn y mis bach yma, 111. Ganwyd fi yn V mis bach yma, a braidd nad oeddwn yn tybio un- '?vaith fod Rhagluniaeth ar fai yn "WYn dyn mor fawr i'r byd a hyny V!l Y mis lleiaf o'r deuddeg. Fe'm ???wyd suIt bynag pan ddeallais fl)d Chas. Dickens, a Newman, ? ?shington a Salisbury, Lincoln a ??ry frying, a Edison wedi eu 'v"Y', i'r byd y? un mis, ond fy syn- fy d Pennaf yw, nid fy mod wedi ? 11 -i yn y mis bach, ond fod y fy y^iedydd yn ddarllenadwy heb fy ysg i au i-mor ehud yr aethum. 061 icuainc yr wyf wedi dysgu un We? i yn y byd hwn ar gyfer y byd  yr af ??' a dyma hi,-nad oes ? F ohonom yn ddigon pwysig i n,° rhawd y byd. Mynn rhai D()bl? d?ial ar achosion da trwy dvrm eu .9ffnogaeth oddiwrthynt. ill  digia ambell un wrth y bia °r '?? gweinidog a pheid- ^cvfro ond er ei svn? ?? ?einidog?eth, ond er ??b??? ????? pregethwr dwebuWlpUd fel o'r blaen. Fe gei- d"v ')"Nv ? P^dpud mewn bri tra bydd ei angen. Conermaiarwydd o ddiffyg dynoliaeth yw dial ar ach- osion a chyfryngau daionus os na chawn ni ein ffordd ein hunain. Mae oes dyn yn rhy fer i atal ei gefnogaeth oddiwrth sefydliadau dyngarol am enyd. Peth arall mae Duw tu ol i'r da fel mai ofer ynom ni yw ceisio atal ei lwydd. Ceisiais berswadio fy hunan fy mod yn rhy brysur i anfon gair i'r Gwyliedydd yr wythnosau diwedd- af yma. Erbyn sylwi dynion prysur sydd yn gwneyd leiaf, mae gan weithwyr mawr amser i gymeryd hamdden, y dyn ffwdanus sydd yn beio'r clock. Mae'n debyg yr add- efir fod gan Dduw fwy i'w wneyd na neb arall ond nid yw byth yn ymddangos ar frys. Gwelais ddyn yn cadw siop bach yn rhy brysur i ddod i r seiat, ond gwelaf fod gan Brif Weinidog y deyrnas amser i adloniant. Un rheswm paham y mae dynion bach yn brysur yw nad oes ganddynt method wrth weithio. Clywais hen gyfaill yn Sir Drefal- dwyn yn gwneyd sylw am weithiwr iddo: Pan fydd G-yn lladd gwair mae yn lladd mwy arno'i hun. Laddodd gwaith neb erioed, diffyg deheurwydd wrth ei gyflawni sydd yn dihoeni dynion. Mae ambell un yn dechreu llawer o bethau ond byth yn gorphen dim—dyna'r dyn- ion prysur sydd yn cadw eraill allan o waith. Bu un yn ein byd orffen- odd ei waith yn ieuanc, ac nid oedd diben iddo aros yma yn hwy. Cof- iwn mai un peth fedrwn ninnau wneyd yn iawn. Chwiliwn am hwnw a glynwn wrtho. Peidiwn cymeryd gormod o goflaid mewn unrhyw gylch. Gwn am ambell fachgen sydd wedi oeri yn ei sel hefo'r capel am nad yw'n cael dig- on o waith, ond gwyddom am er- aill ddifethwyd oblegid fod y swyddogion wedi ysigo eu cefnau trwy bentyru gormod o swyddau arnynt. Peidiwn cynnyg gormod, gwyliwn geisio rhy fach, digon wna'r tro. Hyd-y gwelaf mae pawb sydd yn hoffi gwai th yn cael digon o hono heb gael digon arno. Cyfar- fyddwn yn awr ac yn y man a dynion ieuainc gawsant ddigon ar eu gwaith. Hwyrach mai gwylio drws y Capel oedd eu gorchwyl ac mai tri mis oedd hyd eu gwasan- aeth ond rhoddant y gwaith i fyny wedi cael digon arno. Beth sydd wrth wraidcl hyn? Nid gwaith oeddynt yn eu geisio ond anrhyd- edd. Maent wedi tybio eu bod cystal a rhywun arall oedd yn dal swydd mwy cyfrifol yn eu bryd hwy neu eu rhieni. Gwyddom am rai oeddynt yn ormod o lanciau i wylio drws ty Dduw sydd heddyw yn curo wrth ddrysau ein tai i gar- dota bara. Nid oes dim yn rhy isel i ymostwng ato ond pechod. Pa- ham y rhaid creu gwahaniaethau mewn swyddogaethau eglwysig. Llanw ein cylch dyna ein dyled- swydd a'n braint. Yr ym oil yn aelodau o'r un corff Ac ni all y llygad ddywedyd wrth y llaw, Nid rhaid i mi wrthyt; na'r pen chwaith wrth y traed, nid rhaid i mi wrthych. Bydded ynoch y meddwl yma, meddwl fyddo'n ymhyfrydu mewn gwasanaeth ac hunan-aberth pa mor syml bynnag fyddo'r cylch y llafuriwn ynddo. Rhoddwn ein goreu yn ein gwaith ac yna cawn bleser wrth ei gyflawni.

Advertising

I LLYTHYR LLUNUAIN.

I AR FY NHAITH. I

IYN Y SENEDD.

BYDDGWYL DEWI SANT.

Dydd Gwyl Dewi. I