Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

LLANAELHAIARN )

iD I ii (;) i GI

PENYGROES ! I

Advertising

.RHOSGADFAN. i

News
Cite
Share

RHOSGADFAN. i iNEWYDDION CYiSURibAWiN.— Da. iawn (fydi gan y trigolion ddeall fod Sale Flyn- t yddol (Waterloo .House, Caernarfon, yn dechreu ddydd Gwener nesaf, y 12fed, 'pryd v c?flr ?ugeimoli d.igui? id ariewl me\\n dilladau meiched a phlant. I i Rriu'EL.—?dyJfi Lmu d?b?niodd I .Mr/ a Mts. Rob?t R. Joue.s, Ffridd Tel" air oefdiwrth eu mab, y Predat W. R. Jone-, i'w hysbysru ei fod yn iyw ac yn laeli, I ac ar hyn o bryd yn gaTC-iiamr yn (Jerinani. Fe i'r newydd dd'yfod yehydig wyth- riosau'ti ul ci fod ar goll ac nad oedd unrhyw wytxudaeth i'w c'nael am daii-o. Wed*, pryd- ei a am wythmPSall yn ei gylch cafodd ei rieni a'i gydinabod y newydd cysurbtMn ei fod eto ar dir y byw a.c mewn gobaith o gael dbd -q) ol ryw ddydd.—Y'r nn dydd daettth gair Mrs. Elizabeth Griffith. Hafod Ruff- ydd. i' w liysbysu-fod ei mab. v Preifat Haigh V1. ."r;ffith. weoi marw yn un o ysbytai Ler- 1) wedi hir ddihoeni daji glwyfau eroh a gafodd rai mi^oedd vm ol yn Ffrainc. Dygwyd ci gorff adref ddydd Iau. a dhleddir ef yn '"Mbeltoryfan prynhawn Sadwrn. i AN ER OH I AT) BARDDONOL a draddodwyd yn.g Nghylchwvl benydd;)! a I Cherddoro] Rhostryfan. Rli^gfyr 25, 1916 dd,,i genyf weled cynuWiad mor llawn, Gofalwn betih bynnag am ymdidwyn yn iawn ¡ Os canu nea adiodd a ferwa e:n gwaed, Wei, cu-rwn ein dwylo, na churwn ein traed. I Mae'r flwyddyn yn tynu at dea-fyn ei thaith, I Ga-dd amal i a!vh(J-11 iia chodi,i, mn'r -i-aith Bu'n rhodio- trwy'r misoedd hyd lwvbrau dol ) hedd- Heb obaith tangnefedd disgyTaa i'w bedd,. Un arali sy'n dyfod yn diom ar ei throed, Y dduaf i Brydain, 'rwy'n ofni, fu 'rioed Cymylau caddllgol o'i chyldh yn gortioi, Hapusvwvdd a llwyddiant i ffwrdd fel yn ffM. Gwait-h anodd yw cynal cylcthwyliau yn awr, Y rhyfel a'i helynt a'n lletha i'r Hawr, Eiin hymfborth a pihobpelth mor hyn o ddvvid, A llawer i deiyr. yn gorwodd yn fad. Gwrnriiaid ein hynys, gwyr blaena.f pob mainc, (Kwvddaiit vn (Lnve: vn naear (JoCif Ffrainc; A beehgyn fn'n rhodio hyd '.wybrau ein bro Geir heno yn fndion mewn graian a gro. Mae rhai mewn vsbytai n'Li tetlvn o'i hwvl Yn meddwl am dariom ar nosv.aith vr wyl, Atgmfisant yn felqlv-, am Gvlchwyf v Rihos; Bi-euddwydiant am dani yn oriau y nos. Mae E'V.-rcb vp ff'amio a'r moroedd yn dfun, ^le'lwydydi mewn galar lie gynt y bu'r A llaiwer o famau mewn oymoedd a nant Fel Raliel yn wylo yn dost am eu plant. A thadau mal Jacob yn ofni nad yw Joseff eu bachgen i'w gael eto'n fyw; Gwh iiiitiait trwy brofiad am dtoimlad fel hyn, Bu 'ngakxn yn tod'di a, Im lygajd yn Hyn, Gw\d' fLvd na ddoi etb dangnefedd i'n gwlad, A iMJ'Jdwch a llwyddiant yn l'lawn o fwynhad; IKffxli y faWeJ, troti'r e-ed!lyf yon swch, A'r SepLi.ns yn .gorwedd am byth yn y llwch. E'r cymaint y gofid, na fvnnwn di'istau, Mae eto un llv.yT>r na ddi-chon ei gau; A't Groesi ein Gwaredwr edrychwtn yn wir, Mpe yno bob amsar yn oleu a chlir. A chofio fy ngyfailfl, 06 wyt yn dyla.wd, Cei !■'renin y Xefoedd j"n Geadwad a Brawd, A ehyfoet-h difes/iir o fyt-hol barhad, A bywyd trugwyddoi yng ngweiiau dy Dad. Hn.of air cyn terfynu i ienctid y Klios, Ewch rliasoch mewn purdeb yng ngwanwyn eich hoes: Mae'-n wir fod y Mordd, i anrhydedd yn serth, Olid wrth i chwi ddringo daw cynydd i'oh nrth. Mae l:,n uwch i fyny, er cymaint sy'n mynrt, A'r fFoi-dd yn agored i tithau, fv ffrynd Nac ofnwch na Sgotvn na Gwyddel na Sai<s-, Ond mynnwch ymosod .ar onnes a thraas, Lloyd Gtonge a fu yma 'n wr icuane a lion, Yol.- nghadair ein Gyfehwv1 ar noswaith fel hor; Trwy rym ei athrylith a'i ddyM'barhad. Fe ddring?d? i ga d air o2iiehaf ei wlad T;vwe(TecT' pt) Cymro gwiladgaro] yn rhwydd, Bed H-wvrMvuit a bendith i George yn ei ■ 'dd I -dfer ei n teymas i heddweh a threfn Bid Arglwydd' y lluoedd yn gryf wrth ei gefn. Iru Cymrrn am okvau dan wawd' a sarhacl, Est*-Oniaid yn nnTtnu rhoi anair i'n gwlad •Na fe-iddied neb eto rod Cymref yn dlawd- 0 Griccirth yng Nghymru Prif Weinydd a jawdf, W. TRY FA NOG OWEN. Rihostryfain.

O DDYFFRYN CLWYD

iRHUTHYN

ABEBBOCM. r

I ,-BWCLHTOCYNI

LLANBEOROG .I

MYNYTHO

iTALYSARNI

I CONWY

I CLOCAENOG|

Advertising

FELINHEU

BETHESDA

[No title]

Advertising

Ebenezer I

BWLCHDERWYN

CACRKARFAMI

I BANGOR.

I WAENFAWR.

I -PWLLHELI

Family Notices

-.;:..-_----MARCHNADOEDD CYMREIG.