Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

WATERLOO HOUSE, CARNARFON. -TAB& -O-W-N'i -E5tf.[¿.i:¡.r¡. QC\l!IiI&?;¡':?\.13. 'o.¿ 4 .t>.i- t:q\r'i:f.i¿ Sale Fawr Flynyddoi YN DECHREU DYDD CWENER NESAF IONAWR I2ted, (9) 7, BARGEINION = DIGURO PEL ARFEROL MEWN DILL A DA IJ MEROHED A PHLANT- .r!j}'fip;vr; '¡r¿J:rn':t.I\ ''1:=,f!:21:r;D2:¿: If Telerau: Arian Parod yn Unig, 7MI "'P' ,j. LLONGAU. 1 AUSTRALIA BY THE ORIENT LINE. Via Cape of Good Hope, Under Contract to carry His Majesty's Mails to FREMANTLE, ADELAIDE, L- E Y, BRISB-k-NE. MELBOURNE, SYDNEY, BRISBANE. Through bookings to all Porta in AUSTRALIA, TASMANIA, NEW ZEALAND. Saloon tickets interchangeable with P. and 0. Line. Managers.-F. GREEX & CO., & AXDER- SON, ANDERSON & CO. For passage apply to the latter firm at 5, Fenchurch Avenue, London, E. C. ALLAN LINE TO CANADA. LIVERPOOL, GLASGOW, LONDON, find HAVRE, to CANADA, NEWFOUNDLAND, & U.S.A. ALLANS 1 19, James Street, Liverpool 14, Cockspur Street, S.W., and 103, Leadenhall Street, London, E.C. MAP Y RHYFEL YNG NGWLEDYDD Y BEIBL. fn daagos safle, ? symudLadau y gwahanol fyddinoedd yn en perthynas a THEITHIAU UANESYEDIL Y BEIBL, gan— dERIAH CWYNFE EVANS. Cyhoeddedjg gan GWMN1R "DAR1AN, Pris 61c. drwy'r post. Telerau ai-ferol i Lyfrwerlhwyr. Anfonet am dajio i- SWYDDFA'R DARIAN, 19, Heol Caerdydd, ABERDAR. MAPCYMRAEG yw hwn, a bydd yn fuddiol iawn i YSGOLION SUL. ADDYSGOL. YSGOL SIR ABERMAW. (I Fechgyn a. Merched). Prifathraw. Edmund D. Jones, M.A. (Lon.) Athrawon Cynorthwyol: John Lloyd, M.A. W. A. Beddows, B.Sc.; W. B. Williams. B.Sc. Athrawesau Cynorthwyol: Mise L. M. M- Adam, M.A. Miss Mary Davies, B.A. Yn nghydag Athrawesau piofiadol mewn Coginiaeth a Cherddoriaeth. Telerau E4 10s Oc. y flwyddyn. Pob manylion oddiwrth y Prifathraw, ncu- R. LLEWELYN OWEN, Clerc. YOUNG MEN tged 16 to 25 wanted, to JL take up -ourses in the following snb jects- 1 Mining, Magnetism, and Electri. city. Telephony, Ordinary and Advanced- Telegraphy, do. do. Wireless Tel e-grap D.y do. do. Submarine Cable Working and Test' g. Elementary Electrical Engineering. Engineering, Mathematics. Write for prospectus and terms to SECRETARY, W.A. 9 Dept., Shaws College, 55, Alexandra Road. "Longport Stafls- TYSTED Y PARCH. G. CEIDIOG ROBERTS, JL LLANLLYFNI. 58 9 4 Cyhoeddwyd e.isoes. — — — 58 9 4 Mr G. Davies, FeHnrhydfawr— 1 0 0 Miss K. Llivies. Feliiix-hvdftwi- 0 10 0 Cyfeillion — — — — — 0 50 Mr. T. Jones. [V-n'an — — — 0 2 6 Mr W. Davies, G lamvilVa.id 0 2 6 Mr. J. R. Jones. Gerallt 0 2 6 Mr T. Roberts. Siop Isaf — — — 0 2 fi Dr R. Owen. Bodnant, Penygroes — 0 10 6 J Rev R. Morris M.A., Brvnteg, Wrexh-n — 0 10 0 ¡ Rev M. E. Morris. M'nffordd. IVn- I rhyndeudi aeth — — 0 5 0 Rev Evan Jon. Rectory, Llan- fecheH, Anglesey. — 0 5 0; Mrs Evan Jones. Ca-i-trc-fle, Cnr- I nanon- 02 6 1 Mr John Davies. Minffordd Termce. Gellilydan 0 2 o J Mrs Ellen Griffith, Wellington Shop j Llanllvfni — — — — 0 2 6 j Mr. Dav d Rhvs Evanig, "ePington. Llanllyfni — — — — 0 2 C I Mr. William Jones. Wellington, Llanryfni — — — — 0 2 6 Dicnw. Gaim LyAbe,-nmaen 0 2 6, Derbynir v tanvsgrifiadau yn ddiolchajar gan jT ysgrifenvddion :— Mr..0. W..TONES. Snowclon Street, Penvjgroes, N. Wales. Mr. J. B. LIAVIBS, Council School, Llanllyfni.: ARWERTHIANTAU I MESSRS JOHN KRITCHARD AND CO., AUOTiONKCRa AND VALUERS. BANGOR. lEAl BRIDGE SMITHFIELD. The Beet Appointed Beet Centre m North Wales. A-FSSRS. JOHN PRITCHARD and CO. SELL BY AUCTION every other Monday, commencing with the aheep at 11 ..m. 500 to 600 RIPE FAT SHEEP & LAMt5- and -— 150 to 200 FT AND STORE CATTLE. Large wholesale buyers regularly attend from Lancashire and Cheshire; special terms offered to vendors at A distadco- MESSRS. H. T. Owen AND SON, AUCTIONEERS AND VALUERS, LLONGEFNI. PENTRAETH SIMITH FIELD. MESSRS. H. T. OWEN AND SON .lyi. will hold their next Sale on WEDNES- DAY NEXT, January 10th, 1917. Good entries in hand1. About .j0 HEAD OF FAT CATTLE, 20 HE AD OF STORE CATTLE ANE MILKING COWS. I 30 EWES AND LAMBS. TYCROES SMITHFIELD. MESSRS. H. T. OWEN AND SON, iyj_ will hold their next Sale of FAT and STORE CATTLE. SHEEP, and PIGS, on WEDNESDAY, JANUARY 17, 1917. About 50 FAT CATTLE already entered.  FuAher Entries Invited. C' TYEDiYN CAPTAIN. LLA N FA EL Of 1, TYCROES. IMPORTANT SALE of Live and Dead Farming Stock, Hay. Straw. Green Crop, and also the House- hold Furniture and Dairy Utensils. MESSRS. H. T. OWE AND SON 1. has been instructed to sell by PUBLIC AUCTION at the above place at an early date. Fl:11 particulars in due course. r-  ARIAN LOWEST INTEREST IN THE COUNTRY. J10 TO £1000 NO FEES NO BONDS. £10 Repatv Fll £ 50 Repay .CÚ £2D Repay £ 22 £ 100 Repay LIIO Money Alvanced on Day of A;>plicatiOi,. Repayments arranged to suit borrower's con- venience. L. L I V I N G S T 0 N E HOPE CHAMBERS. 107. MARKET STREET. MANCHESTER. Tel. 3071 City. COLLWYO COLL"'}'iD.}IalJeg (glove) o motor C¡H. G rhwng Valley a Gwalchmai. Gwobrwyu v,sawl a'i dyco i Roberts, Garage. Llangefni. jO-Jan.-13 CAFWYD ClAFWYD.—Cyw iMerleai arndMSfrod..nod ei fam ydoedd, cvnnwyo'r chwith; twll .\11 y dde, a charai esgid vnddo. a bwleh plyg it-,i.tii.-Hefyd. cafw-yd; Dafad, nod, torr blaen y dde a thwll a bwlch tl-i thoria.d <-ddi- tani; wnnwro'r chw th. a bwlch IJJyg o bobtn i<ldi. Os nad hwynt ar neu cyn diwedd Ionawr. fe'u gwerthir i dalu'r oostau.— Ym- ofyner a. Mr Jeremiah Evans. 1 Bontuc-baf, Bthesa, TO LET  TO BE LET.—The Gables. High Street. J_ l'(:u-hy;'??'dr?-H!.—conM'-lirn; ?f 2 Sitt' ng room". 6 Bedrooms, Bathroom. 2 Kitchens, and Small Holding at the back.— To be let from February 12th. R:>nt niotler; Aj.ply Mrri Morg,.n, Ballymacova. Barmouth. — ;— YN EISIEU "»~^ALIER SYLW. — Mae Mrs. W. W. Thomas. SO. 31. 32. Stryd y Llyn Paernarfon. vn prvnu ooh m^th o Ddodr^.fT: henafol. Treselydd, CrvDvrddan Rw-,r;, 'ri i Hen (^ad e riar! '!3»W WANTEE"—Fowls, Rabbit. and E?a. w Best prjce ?iven.—H. R. Wilti?s. and Co., St. John's Market. Liverpool w A-NTEL'Iarge quantities of new-laid W Eggs. Write offers of price required, and what quantity you have to offer. Cash on receipt of Eggs. Hodgette and Salisbury. Qell otreet. Sheflleld. ARWERTHIANTAU MR. ROBT. G. JONES, AUCTIONEER AND VALUER, CARNARVON. gMITHFIELD, CARNARVON. SALE NESAF DYDD MERCHER, IONAWR 17eg, 1917. Ccrfwyd masiiacii ieL]Icluol o dda yn y Sale ddiweddaf. I YN EISIEU WALiNTED-To purchase Larch and Scotch standing or felled in any quantitie* suitable for Pit Wocd. Particulars to The (Jr. J. Eveson Coal and Coke Co Ltd., Birmingham. W ANTED-rior Private Houstz in Eng- t V land—Good Class of Maids with good reference. Plenty of Places m every part of North Wales. Private aad BUBiness.-Apply Mrs. Epliraam, Origina1 Registry Office, Bl. Festinio*. W A'TED-Imme,diately, a eharp youth W for office in Carnarvon. JIust h,-t *e a good- hand-writinig.—Apjdy by letter only: S50, "Genedl" Office, Carnarvon. YN EI'SIAU—Ffarm, heb yn fawr yn JL Ngogledd Cymru. Anfoner at Cymro, 48, "Genedl" Office, Carnarvon. 48-tc YN EISIEU—Yn Ngogledd Cymru, Fferm jL feehan mewn ardal w ledig, gyda rhent rhesymol. NT-anylion gydad telerau: H.W.49, ''Genedl" Office, Carnarvon. 49-Jan 19 YiN EISIEU.—Dynes brodado! i Trcharr!?, JL fel Housekeeper, dan yn y teulu a'r vvraig yn awr yn analluog. C.vflog da i hereon Genedl Office. Carnarvon. 49^1 an. 20 GROCERY and Provisions: Smart Im- \jr prover, or junio,r assistant. Apply full particulars out-doors.—Apply Ellis's Stores, Criccieth. WAKTED-Strong General; clean; plain W cooking, 2 maids kept.—29, Curzon Road, Birkenhead. YN EISIEU.—Prynir hen arian un ai yn JL ddarnau nnigo'l Dell yn fan lotiau. Rhoddir prisiau da. Hefyd stamps tua decli- reu tevrnasiad Victoria.-O.H.50, 'Genedl Office, Carnarvon. 50-Feb-13 MACHINE RUI,ER.-CcmTItte Male (in- eligible). or Female; state experience, age, wages.-—Ebenezr Bayl.fe & Son, IViinty ''Printing Warks, Worcester. 50-Jan. 13 AR WERTH WEIRT;H .-Complete set ci Breaking A in Harness (ne\\ydd). Quality goreu, a in bris isel. W.Illams, Cerrig Gwna, Bod- vviog, Liaiigefiii. F'O-RLE.-S,t-veirial goc-d Lm-ries, all s'zes and weights, screw brakes. Also excellent s-t roiig Spring Cart, carry 1 ton, and • complete good strong Set- of Harness. Fall size Furniture Vain for Hire, Road or futil.- J. Owen. Slate Quaoy, Cai-iiirveii. t.e. WALLPAPERS from 4? per roll. Any VV quantity, Large or ?mjaM, snppLed at WHOLESALE 'PRICES. Largest ?tock in Great Britain. Writ-e for patterns stating class required. Dept. 282). BAR.NETT WALLPAPER CO., LTE MANCI1 ESTER. Jil. I KILL THAT INSECT. TOMMY—Sen? K. ;our pals "o?it yonder'* «ome tina of wash, there's a hlt; chance you"-ll have Companions". A little Harrisone's Pomade kills every insect on hair or body. -rlsist on- having Harrisons's Nursery Pomade. "Tins of Comfort" at 4d and 9d. Sold by Ail Chemists—or by Post from Harrison. Chemist. Reading. Carnarvon: R. Ro berts; Llangefni, R. R. Jones; Bangor: J. Bowen; Holyhead: R. II. Williams; Port- madoe: T. Jenkins; Betheada: W. McsrTssj Criccielh E. Davies Hughes, and Co. Pen- y-groes: J. Ellia Jones: Amlwch; R. Jones. -All ChrnuBts. L LA'BERIS.-Ar werth yn gvfrinachol, y JLj ty rhydd-ddaliadol No. 39, Newton- street, Llanberis. Am fanylion pellach ym- ofyner & Mri. Morris Owen & Trevor RuOerts, Cyfndhwyr, Caernarfon. GREAT BARGAINS.—New Milk or \jr Pleasure Floats, Rubber and Iron Tyres. Also second-hand Governess Cars— cl;eap, and other varieties., Inspection invited. i-tioyal Carriage Warks, Carnarvon. FOR SALE—Excellent Cart Mare, 16 j I' hands.—owing to be in foal. Guaran- 11 teed quiet and a good worker in all gears. Rare. opportunity.—J. Owen. Slate Quay, Carnarvon. ONE beginner paid all expenses and maJe clear profit in six months through using Karswood Poultry Spice ieontaining ground insects). Packets M.. Gd. l. Try it. Jones, Pharmacist, Amlwch, Anglesey. 48-Jan. 13 SCREWS—Mixed-: 28s mt. 2flbf 7; (%.I: Wire, Cut and Wrought Nails Staples, Tacks. Rivets, Bolts, and Nails, etc., at vmi! Work*. 25 to 28 R^h-St., Birmingham. Wholesale Prieps.C. W. Haylea, Midland Nail Works, 25 to 28 Rea-st.. Birmingham. SHORTHORN Calv4 K r Rearing, from XJ record Cheshire Milkers and Pire Brod Bulla. Quotations t-o any Station. No fancy prices. Correspondence a pleasure- FRANK DOBIB, Litteltcn, Chester. o- AR WERTH LADIES ?u?e ii?inmond's improve Ii Remedies act in a few hours when ?n ansa fails. surprisingly effective. Senil stamped envelope ior iree ??inple, to E. ?. J .iammond, 236, High Hoiborn, London. PULLETS which don't Jay don't pay. i JL Karswood (harmless) Spice ensures eggs. Packets 2d., (id., Is. Roberts, Chemist, Menai Bridge. 48-Jan. 18 C^'ANARIES—Of every van.ty, for Singing V and Breedmg. Best and largest collec- tion itL World. Approval. Aiso Goldfinches, Linnets, etc. Illustrated list free. See this before deciding elsewhere. Genuine Talking Parrots. Strongest Birdlime, 7d, Is Id, Is 6d. beif-settnig Trap Nets best in England, 2s 2d, 2s Kd.—KUDU, Specialist, Norwicn. I AR WERTH- Ty hardd a chyfleus cyf- L a/ddas iawn i feddyg mednis, mewn arda.1 0 11,000 o boblogaeth, lie y bu farw yn ddiwtKldar feddyg poblogaidd.—Yniofyned trwy lythyr a C.D.49, Swyddfa'r "Genedl." Cairnai-von, 47tc. FOR SALE—1 Circular Saw bench to take j' 2ft 6in, saw fast and loose pulleys, guard etc. 1 Cart in good order 4ft 6, wheels X3, oak naves, brass caps, etc. 1 Light Spring tipping Cart to suit 14 to 15 hands. 1 Small size Rubber-tyred Governess Car to suit 12 hands. A Superior rubber tyred Landau in first class order by Muilwer. Quan- tity of 1 1.8 octa-gon cast steel rock drills, Shaftings, pulleys, lift water wheel castings. Rubber tyres fixed on .the premises.—E Davies, and Sons, Crown Street, Carnarvon. 50-Jan. 18 p LTLLETS.-Nfai-ch 1916 hatch-laving. J JL 3s 6d each 40s dozen; six and cock i 24s.-Hu.mmelI, Stratford. Essex. List free. FREE SALVATION FOR ALL. By the Spirit, of Revelation in ZION'S WORKS. Vols. I.—XVI. (with catalogue) in Libraries. AT Elbi GOHEBWYR YN ElN NESAF.—Lily thy r o Ffrumc (W. LI. W.) | OGWEN.—GaUwch an fori <li\vy ein gohebydd yn yr ardal, neu yn union- gyrchol i'r svvyddf^, dim ond i ehwi ofalu am gywirdeb, ae an foil erbyn fore Gwener. SYLWER.—My n ainryw o'n. go- hebwyr fod yn glust-fyddjir, er yr boll erfyn arnynt, dnn-y anfon golieb- iaetbau incithion yma ei-byii bore Sadwrn. Allan y RHAII) iddynt fod, a tliyna dynged amryw olionynt \r wvthnos hon eto. ANFONER ERBYN BORE GWENER, a gvnawn ein rore i bawb.

---I'CYMRU AC ACHOS OWEN THOMAS.