Skip to main content
Hide Articles List

32 articles on this Page

ARFOHI

News
Cite
Share

ARFOH I Cvnhaliwyd Brawdlys Chwajrterol Sir Gaarnarfon, ddydd Ian, yng -Nc,,Iiaexriarfon, gerbron y Barnwr J. Bryn Roberts (is-Gad- eirydd) ac ynadon ereiil. ARIAN Y DDIOD. j I Bu'r Ustusiaid yn y-tyried y doll a gOiiid ar rirwvddedwr ynglyn a'r Gronfa ta-lu iawn. Dvwedodd y Cadeirydd yn wyneb y ffaith fod y swm o 5,263p mewn Uaw, or 01 talu iawn a'r holl dreuUau. fod yr Ust-usiaid yn cradu nad oedd yn angenrheidiol go sod toll y ewyddtyn hon, a bod i 3,000p gael ei fuddoddi mewn talebau y Trysorlys. CYHUDDIAD 0 LADRAD- I Cyhuddwyd Herbert J——— dudno, o dom i mewn i dy yn ^andutoo,' alladrata arian nodau am 17p '1?' ? hefvd ladrata modirwyaii o dy yn a t)hethau ereill. '?d?y carchaToruad..edd  owg. Rhoed tystiolaeth gaD :Miss Tingle, yr  a  ? CraiO'vdon, T L^ lanrfdn Tuh dno, iddi ad- ae,d %t ■ I"S3h Tachwedd 17, wedi ciM ? 7v?ddiS Pan ddychwelodd methodd L ?? ? Sws Sry.t gan fod ?wbet?h yn ?v??r ? d?- ?" lwyddodd i fjnd i f? „St» ar j ffeneslr Y V™1™ wedl ei thori ac yr oedd c:o V ffernestr wedi ei agoir. Yr oedd dwy dror wedii eu hagor, ac yr oedd ariaai-nodau a.m 17p 108 wedi eu cymeryd yTnaith. Adiiabl, hi y caroharor. Da.et i'w tJiy i d!iwmio y piario, ac yr oedd wedi bod yno tua'r adeg dam sylw. Tystiodd dynes a gadwai d(y Mr A.. Bla;i,r Campbell v collwvd "barometer a compass o'r tv, a tliystiodd Dr. Griffith, I)eganwy, i'w wva.ig golli dwy fodtrwy o'r ty yn mi Mfehefin diweddaf, gwerth Hp. 106. T'L. Rhoed tvst?? gan yr Aro yg> ''r earcharor wneyd myn^ ? ajd? ?o dom- i mew, 1 dv Mi? ^g,le a eln^ryd vr ?ian-?M od?yr?, a ?fa??cdd h?- yd am y pethau iU.. '??.r?L?Id??? ad1f1'ynai) ewytbr v carchar? 0 h?T y m W'd ef T'vstiai fod gw?d?.d n?Hd?ol ar y car- Charor er pan yn bleiityn, a ehredai fod hyny yn ?{r-M am yr hvn a ?Tia?th. Yr oedd tuedd jnddo bob am.s€T i gymeryd pothao heb fkf yn p^rthjin lddo. a ehredaj nad oeoSa yn gyfTifol am ei weithredjadau. Bu dan law "mrddygCTi Waenllaw yn TJanda.n, a-c an- fODWyd ef am ddwv fordyiith i Awstralia. GaWyd Dr. WTiking, Cavendish Square, LhiTidain. "specialist" gydag aiibwyMeb y nerfau. vr Imti a ddA-vvedai fod y carcharor yn, amhïg vn diodd^f odd^n-th wendlid mOOd'- yliol ar adie^rau ac telly ddim yn gyfrifol am ei veiithrediadati bob arruser. Wedi i Mr. Dew a Mr Mark* (vmddaiig- h?: vr olaf d?? yr erlyniad^ anerch y .neilld,t?<-)dd y a bu- ont oV ?mdTt am tua tn dhwai?r awr. Gafoddy rheithwyr y caTrtiaror yn euog, ond credaiit nad oedd yn gyfrifol: am ei weithrediadau. Rhwymwyd ef drosodd am flwyddyn i fod o ymddygiad da..

———— ...IMElRIQN

MON

GWENDID CORFPOROL MAWR.

TYDWEIL.IOG A PHEN--LLECH--

Advertising

I BEDDGELERT

I FOURCROSSES

INERTH DYNOL. I

I EFAIL UCHAFI

[No title]

I WAENFAWR. 4

1 PORTHMADOG

IMTHESDA

LLANDWROGI

ILLANRWST I

. RHOSTRYFAN

I EFAIL NEWYDO'

IGLASGOED

rMAENTWROG

LLANBERIS

Advertising

I --NEFYNI

! RHYD-DOU A'R CYFFINIAU I

I iABERERCK I

0 NEBO I'R LLAN !

——MMB—a———B—MUMWUl JMIBRS—I…

IPWLLHELI

IGARN A'R CYLCH

IBRYNSIENCYN

[No title]

Advertising