Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

IN o it i XDTit .i

News
Cite
Share

IN o it i XDTit Gamblo Cened laethol. Yr oedd y rhylel pi'oscnol i f'(Xi yn fcddion 1 buro'r byd, 1 ddwy 11 y een- j hedlœJd cedd wedl cy feiliofui yn 011 i'w He, ac i ddwyn dynoliaeth yn ol at egwyddorion y Testament ]Newydd. j Dyna. ran o i'aich gair y]" Arghvydd fei y'j- cyiiewyd gan anil i doysgAvvdwr crelyddoi. Eitlir as na ddeffry dysg- awiiw yr crefyddol y deyrnag :yn fuan, •k; os na ymaHan'o yirfwy dewr a phen- 'iertynol mi egwyddorion sylfaenol eu k hen ddysgeidiaetii fel yr oedd yn y dyddiad cyn y riiyfel, cant fod y (k-yj'nas yn snddo i ddyfiideroedd is rncwn iivgredigaefch ar ol y vliyfe.1 nag ydoecld cynt. Ceir iitli-aii o'r wasg, y wasCT Seisnig ddyddiol, a'r odra-n sydd yn medru lladd y neb a fyno, a chadw yn fyw y reb a fyno Gweinidogion y Gorcn, yn galw aT Mr. Bonar ltiw, Canghellydd y Trysorlys presenol, i wneuthur Gamblo GentHlla<tboi yn ail; an mor swyddogol o'r VYladwriaeth ag ydyw Eghvys Loegr, neu ar a .Iydd, y Dafarn os ca.'r gwrth-waharddwyr eu ffordd. Mynn y papurau byn i'r Llywodraeth sefydlu Lottery Gwladwr- iaethol er inwyn codi arian. L dalu costau y rhyfel. Gwerthir gan y Llywodraeth docynau i'r lotri hwn, a. J cha pob piynwr gylle i eni ill-fel pe byddai yn betio ar jivsus ceffylau! Wele dy (klnvvTui, o Israel! I n Cymuno ar Faes y Gwaed. ( I Geihv Anghydffmfiwr o filwr yn y ] ffosydd yn Ffrainc sylw at ddau. beth I y <'ylai'r awdurdodau ou eynlBryd i ys- ? tyriaeth. Y cyntaf yw prinder cap- 'aniaid; yr ail yw na fynn caplaniaid Eglwys Loegr gydnabcd neb' fel yn meddu ha.wl i gyfranogi o'r Cymun Sanctaidd na byddo yn aelod o Eglwys L .egr, ac wedi derby n cOlltnlWglwll. I Cynhelir, ebe'r inilwr, wasanaetli y Cymun Sanctaidd yn y ffrynt;a dyma, eb efe, yw y gwasanaeth a edy. axgraff dyfnaf o bopeth ar galonau'r bealgyn. Eithr os digwydd y caplan fo'n gwein- I yddu fod ynOffeiriad EglwysLoegr, ca'r) Ymneilltuwr a ddymuriai gyduno â ï: frodyr i gofio angeu'r groes ei gyfrif I megis yr ethnig a'r publican., Mae I etholedigaeth felly ar* y ddaear i r. sawl fo'n wynebu ar f) rd arall ar derfyn y I gwasanaeih. Yn y cysylltiad hwn gellir coffa fod y Tab, o'i raslonrwydd, wedi rhoi i'r Tad Bernard Yaughan, hawl i berchenogi allor symudol, modd y geill efe weinyddu yr Offeren yng ngwasanaeth Eglwys H.hufiliin, pa le by nag y bo ar faes neu ar for, ar dir ai ar don. ? y Sais Oferwag. I 1 I Tybia'r Sais ei hun y pwysicai ar y ddaear. Credai'r Cymro gynt fod sail i'v dvbiaetli, a dyna wnaelh I GYlnro yn Die Slion Dafydd. Lithi rnel" byd yn dechreu dod yn gallach. Vel yn awr un o wyr blaenaf a mwyaf 'i'. sgrdio- y deyrnas, y Proffeswr Gilbert I ^luirayt >'n tlvsgu y cyhoedd ym y Llundain m:d creadur S?'?ga?w, oferwag, "frivolous, y cyf- ?.i?1 y Sais lieddy?' gan g?nhedloe-dd ereiU. Yna? aeth y Proffeswr dysgedig yinlaen i ddweud :— W "Pa.n y gofyrmaf pwy yw yr hwn a wand y genedl hon, ered.,f mai nid y neb sy'n ymhyfrydu yn y rhyfel, nid y neb a. ivna ffortl,wll. o'r rhyfel, nid yneb a -nofloddl i bobl- ognviJ-dd modd wc>l drwyV i-hyfel, a wareda y bobl. Ond y sawl ynghanol rbyferthwy y I a fedSr gadw el ben. a'i igaion. a fedr dl(\yu drwY'r rhyfel w<? Mawr gi?dde6neth a br?wdotia?th, ac a t?r y???.?d a. dureu- londub dide'mld y a'i ?'?Lddiw? I' -otwiob dide'mlad y rhj*i< a 1 ^'feW^ iddiwcli | g?y?ddw?l mevm d\-ddi?'' '? y rhai ?'n— hwnw ? -oda?r geiital 1 Yn y Direct I Vn y Oire:el. I an tun y mynn awdurdodau sg 'T J yng Ngbvmru gyflawni eu gweitln^J" dd yn y ungt-l) pan geisia neb gadw ei symudiadau y^gliudd, rii) -d(i s-,tI lI dybiReth fod gnn.'ldo •i-vwf-etb i'w gclu. 1 Cri y gwletlydd hcudyw yw am diplom- -ddineth a gored. Priodollr v rhan hyaf o rvfeloedd 'bweddar i ddiplom- Yddiaeth ddirgel. id oes neb a gon- demnia fwy ar .ddiploTny^Jiaeth ddirgel Dag a wna dynion cyhoetWus Cymnl. Ac eto myaant gario ou gvsailb ymlaen o (hn gysgod lien yn 1ic<llol ddiraid. Danfonwyd allan yn ddiwe<idar gyk-h- lythyr i gyfeillion Coleg Aberv-'twyth ynglyn a helynt anffodus Dr. Ethe, y German gafodd bensiwn gan y Coleg. Er nad oes odid i ddim a wnaeth mwy 0 niwed i'r Colog yn y wlad tif), gelwcb Dr. Etbe," ac er y lleiheid os na leddid y drwg yn hollol pe caffai'r wlad gan awdurdodau'r Coleg fynegiod agored o'r holl ffeithian, eto dymuna'r rhai yrasant y cylc-hlythyr hwn allan ) ar iddo gael ei gadw yn gyfrinach! Ers wythnos yn ol cynhahwyd cyn- ( hadledd o wyr blaenllaw ynglyn & dysg siroedd Gogledd Cymru, yng Nghaer- narfon, i ystyried pa beth .a wneir ynglyn a'r Ddirprwyaeth Frenliinol ar 13nfysgol CYIllru-cwestiwn aruthrol bwysig i Werin Cymru gael pob man- ylicn yn ei. gylch. Ond ni chafodd y wasg wybod dim am y cyfarfod tan wedi iddo fyned heiblo-a. rhyw damaid o adroddiad swyddogol, nad yw yn eg- luro dim, yn unig a roddwyd i'r cy- hoedd. Pa bryd y dysg ein hanveinwyr ymddiried yn y cyllocxid9 I I t>ysgeidiaeth Dr. Clifford. I N id oe-s, o bosibl, allu moesoi crvfaoh vn Lloegr nag eiddo Dr. Clifford. Yr wythnos ddiweddaf gyr- odd allan Genadwri Blwyddyn Newydd ar ffurf anerchiad ar y Rhyfel a'i gAversi. Wele ddau ddjfyniad hollol nodweddiadol o'r hen \\Ton:- "Yr wyf yn fwy sicr heddyw nag erioed ddkrfod i ni wnetithur Yr hyn oedd yn iawn ao yn gv-fiawn di-o,, ddynoliaeth pan, ar A\\ s.t 4ydd, 1914, y cododd ein harweinwyr y fyny yn aiibyn yr ymosodiad creulawn ar Belgitim feohan. '^d ydym yn rhydd heddyw i daflu o'r neil'du yr aimeanion oedd genym wrth Syn,ed i r'ytel M pe baam wedi g?vn?'? {^ajiKryoreriadL dirfawT oedd pasio Deddf Gorfcwiaoth B?ilwrol, canys goJygai dro? glwyddo evdwybodhm dyiuon i'r awdurdodau milwrol. Pe bae'r mesur wedi cael ei gyf- Iwyno i farn yr etholwyr ni bui--ai wed" ca-t 1 ei bas: 0. Pan elo'r rhyfel hwn heibio rhaid fydd i ni sefyll i fyny a. hawlio adferiad yr hawliau a lada-atawyd1 oddi arnom." I Herr Dr. Cynddylan. I Mae Dr. Cynddylan Jones yn bygwth dod allan fel ymgeisycTd yn erbyn Mr. Llewelyn Williams t-yn yr etholiad nesaf. Pechod Mr. Llewelyn AYillia-ms yw ei fod yn cyflawm ei axlduned i'w etholwyr. Pan etholwyd ef yn n-clod dros FwrdeisdreJi Myrddin addunedodd Mr. Llewelyn Williams y I byddai yn ffyddion i'r Blaid Hydd- frydol, ac y dilynai efe Mr. Asquith fel Arweinydd y Blaid. Fel canlyniad naturiol y cyfnewidiad diweddar yn y | Weinyddiaeth, maeki\Ir. Asquith, ac yn ymarferol holl aelodau ei Weinydd- j iaeth, wedi croesi 11 awr y Ty i seddan yr Wrthblaid. Eithr Gwrthblaid, mewn enw yn unig yw. Ymrwyma Mr. Asquith a'i ddilynwyr gefnogi y Weinyddiaeth newydd ymhob dim hanfodol er enill y Rhyfel. Dilynodc1: Mr. Llewelyn Williams Mr. Asquith i seddau'r WYthblaid, ac o dan yr un j amodau. Am ddarfod iddo wneuthur; hyny mynn Dr. Cynddylan Jones; ymladd gomest ag ef yn yr etholiad j nesa.f. Cwyna Dr. Cynddylan fod yr enwad, i'r hwn y bn ef ei hun gynt yn weinidog, yn gryf yn Sir Gaerfyrddin. j Nid oes neb a wfid fod Dr. Cynddylan yn awdurdod ar rai pethau ynglyn a'r Annibynwyr yn Sir Gaerfyrddin. Ond erys jiig nghof llawer hyd y dydd hwn hanespoliticaidd 1885, ac nid yw yr j arweiniad a roddodd Dr. Cynddylan j Jones y pryd hwnw wedi myned yn j hollol anghof. Mynn rhai mai a,r- weinydd heb ganlynwTyr fu efe y pryd! hwnw—ac a fydd eto os caria ei fyg- j ythmd allan. J »

IAWN I DAFARNWYR. j

CYNHAUAF 1916. : - t

SUDI)0 llong-AGER. t

CWRS Y RHYFEL. i

MAGU IEIH YN TALU. j

j EIR A y Y CAUCAISUS.- I

I Y CAD FIJI DOG OWEN THOMAS.I

I I RlTAI. I

j ATAI. Y DDIOD YN RWSIA.-…

- - - I I LI.ElIIAD TROSEDDAU.…

RHEOLFP GWENITH INDLAIDD.

I COSTAU'R RHYFEL. I

Y W LAUWRIAETH A'R DDIOD.…

II I ANGHYDFOD Y BLAID LAFUR…

j FFYNON GWENFFREWI. -I

CHWARELWYR I FFRAINC.I

APEL AT AMAETH" WYR MEIRION.

iDIWEDDARAF.

-.-..-.-_- - DENG MIL 0 ACERI…

NODION 0 FON.

---I'CYMRU AC ACHOS OWEN THOMAS.