Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

BWRDD GWARCHEIDWAID I CAERNARFON.…

- - -CYLCHWYL RHOSTRYFANI…

-BRYNSIENCYN1

I i .The Cream of the Meat.…

PORTDINORWIG

WAENFAWR.

BETHESDA

PRESTATYN .

I PWLLHELI

LLANYSTUMDWY I

CAERNARFON

LLANBERIS.

CRICCIETH-

SARON )

TALYSARNI

.CHWILOG

News
Cite
Share

CHWILOG BAZAAR.-—Bu'r Bazaar gynhaiiwyd yr wythnos ddiweddaf yn Jlwyddfenus iawn. Trefnwyd ef gan Bwyligor y Merched sydd yn gofalu am gysuron y milwyr. Trwy eu llafur a'u sel cafwyd digon o nwydda.u i gynnal Baaatar 'arddjerchq^. Yr" oedd v t-refniadau o dan lywyddiaeth Mrs. Lloyd Jone8, Post Office. Agorwyd y Bazaar gan Mrs. Lloyd Evans, Broom Hall, a llongyfurch- ai y merged ar lwyddiant mawr eu hymdrech. Cafwyd gair hefyd gan Col. Lloyd Evans. Yr oedd y gwahanol "Stalls" o dan y rhai can- lYJlol :Cynyrch AmaethyddoJ Mrs. Jones Roberts, Llymgwyn; Miss Owen, Afonwen Farm Miss Moms a Miss Kate Roberts.— Melusion: Miss M. Hughes, Miss C. Walker. Miss Sallie Jones a Miss Evans, Tvncoed Jsaif.—Gwaith Llaw Mrs Roberts, Glan- dddl Mrs. Joneq, n-ondeg; Mrs Jones. Bod- euron a Miss Thomas, Gwynle.—DiJIadau dynion: Mrs. David Jones, Brvnmelvn. a Mrs Jesse Roberts.—Man bethau Mrs Elias, C'onmpton House; Miss Elsie Jones. Miss Prichard. Arfryn Miss Gwennie Owen. a Miss Annie Owen.—Te: Mrs. Thrtmas, Gwvn- le; Miss Jones, Gorffwysfa; Mrs. Jones. Brynmor; Mrs Jones. Brookside, a Mrs Llovd i Hughes. — Ar gynygiad Mr E. D. Ry- lands, yn cael ei gefnogi gan Mr 0. Thomas, j nasiwvd pleidlais o ddiolch.jrirwch i Mrs. Lloyd Evans am agor y Bazaar, a.c ,,im e; j rhodd anrhvdeddns. Gwr.sanaothwyd drwy ganu ac adrodd gan Mrs E. D. Rowlands, Mr H. Roberts..Plashen Miss Kitty .Elias. a Miss Jennie Lloyd Hughes. ("Iwn" c-d -fli-,oq 50p o elw at y Gronfa, er cael di^adau cynes a. chvsuron i'r milwyr. CYFARFOD LLEXYDDOL— Cvnha.liwvd Cyfarod L'envddol, vn Siloh, dan nawdd Cymdeithas y bobl ieuainc noR Nadolig. J^y- wyddwyd gan y Parch D. M. Mason. Be'm- iadwvd v canu can v Parch R. M. EdmnwT«. Lbinbedrog. a'r TJen mil v Parch. D. M. Mason, a Mr E. D. Rowlands. Barddon- ia?t.h gan y Parch J. Dav!p« Tsfrvn. n'r t.r?th.o<tM. Par?h R. Jnn?. B..?.. a'r a.d- rodd s?n Mr D..T. Jon<?. Bryn.Il?''ith. 0? f- ?ydd Mr W. R Jones. V."zrifpiivdd" M. Gr ffit-h Trysoiyddes. Miss Jones, Plas.

NODION 0 OOYFFRYN CLWYD.

MEDDYGINIAETH --NATUR.- I

Advertising

PENRHYNDEUDRAETH

-TANYGRISIAU

! HARLECH

BETTWSYCOEDi

BLAENAU FFESTINIOG

Family Notices

Family Notices

[No title]