Skip to main content
Hide Articles List

27 articles on this Page

BWRDD GWARCHEIDWAID I CAERNARFON.…

News
Cite
Share

BWRDD GWARCHEIDWAID I CAERNARFON. Hu cyfarfod o 1 v\ i dd y GwarcheidwaJdl I vug Ngha criterion ddydid sadwrn, Mr. J. C. Lluyd Williams, Llariberis, yti ilywyddu. PWYLLGOR Y PLANT. I Yn adroddiad Pwyllgor y Plant, dywed- I wyd fod amryw o'r piant yn awr mewn oed- ran myned i wa;auaeih. a theimlan y pwyll- gor yn ddiolchgar am gynorthwy Gwarcheid- waid o'r gwahanol ardaloedd i sicrhau lleoedcf priodol iddynt i wasanaethu. PWYLLGOR TRETHIANT. Gwrandawyd apeliadau yn erbyn trethiant, pump o anedd-dai, t'aiir 0 swyddfeydd, dau' o dafaraai, factri a chlwb. Gwrthodwyd apeliadau yr anedd-dai; caniatawyd yr lard Goed, ac ychydig o 05- ty' ngiad vn vr achosion erailL Dywedodd" T. J. Lloyd, tod llawer o an- hawst-erau yn cael en hachosi y dyddiau hyn. Yr oedd v trras wedi eu cwtogi, a "theiimdai1 ef y dylid cynnal Cyngor l rwynai a i liwarcheid wai d gj'da'u gilydd'. Cvnhvgiodd Mr. R. G. Roebrts fod p-vylr- gor "il cael ei ffudio i edrveh i mewn i'r mater. Eiliw?d a phenodwyd v rhai a gan- Ivn ar v pwyHgor: Y Cadeirydd a'r ls>-gad-\ eirydd (Par?h R. W. JOll), )hi R. G. Ro- e,.rvd( i (p -a 1, T-1. W. Joii?e6) R. a-c R. Evans. Jc.?n Pees. 0. T. Hu,(),hes, C YD Y M I>E 1 MLi4 D. Pasiwyd paeidiais o gydymdeimlad a Mr. T. <). Jones, Waenfawr. ar farwolaeth ei b'iryi. ac befyd a Mr. Thomas Jones, Felin- hI"; ei briod. bi='i. ar f-n-wolaeth ei briod.

- - -CYLCHWYL RHOSTRYFANI…

-BRYNSIENCYN1

I i .The Cream of the Meat.…

PORTDINORWIG

WAENFAWR.

BETHESDA

PRESTATYN .

I PWLLHELI

LLANYSTUMDWY I

CAERNARFON

LLANBERIS.

CRICCIETH-

SARON )

TALYSARNI

.CHWILOG

NODION 0 OOYFFRYN CLWYD.

MEDDYGINIAETH --NATUR.- I

Advertising

PENRHYNDEUDRAETH

-TANYGRISIAU

! HARLECH

BETTWSYCOEDi

BLAENAU FFESTINIOG

Family Notices

Family Notices

[No title]