Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

¡ jjjjjj ??'?'???  /? SIHd ?? j  ODDIWRTH Y GYHOEDDWR "TYST DYDD' Anwyl Syr.— Aefch un o'm meibion allan i Canada, a^ x ymsefydlodd yn r-ghymydogaeth yr 0:1 Springs, Lambton. Ontario. Tua t'nri mis yn ol, yegriieIlüdØ ei fod wedi bod pad ei iechyd era amryw wfthnosau, yu dioddi-f oddiwrth y Piles. Mor fuan y derbyniais ei lythyr danfonais iddo eypyn o'eli peleri* Tair wythnoe yn ol, ysgrifenodd ad ref i d<i<weyd fod eich pelanau wedi gwnevd lies •dirfawr iddo. Cyn ei fod wedi gnrphen Uli blwch, yr yn alluog i aU gymeryd ei waith. Neithiwr, oefais lythyr aral] odd; wrtho, fod y clefyd, i bob ymddangosiad wedi ei lwyr adael, a'i fod yn ei gynefin iechyd Ar ol clywed yn ddamweiniol iod dyn yr byw yn y gymydogaeth wedi dioddef odd: wrth y Piles er3 ugain inlynedd, darfu i fy mab chwilio am dano, gan ddweyd < am y daioni yr oedd eich Peleni chwi w vmcyd iddo, '"he roi iddo haner blychal oedd ganddo <) fewu pedwar .diwrnod yr oedol y dyn yn dawnsio ga.n lawenydd oddiwrth eithia"1 daionus eich Pelon, chwi. Wedi derbyn y fatJ1 leshad iddo ei hun, a gweled y daiaai dirfawr wnaed i'w gyfaili teimla fy mab yn awyddue am i ereill wyhod am y feddvginiaeth werthfawr hon. Xr eiddoch, etc., JOSEPH WILLIAiiB. Y MAE Y MEDL YGINIAE TH WERTHFAWR HON I'W CHAEL MEWN TRI FFlTRF PILE AND GRAVEL PILLS (Label wen). No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS (Label las). Nc PILLS FOR THE PILLS (Label goch). G-werihir y Peleni Byd-glodus hyn ymhcibRHYBUDD'.—Bvddwch ofalus wrth brynnn man, mewn blychau ls 5c a 3s yr un. Gvda r"PILE AND GRAVEL PILLS," eich bod Post, am Is 4c a 3s 2o. yn cael y "Genuine Pill" sef PELENI GEORGE. PERCHENOG: ;c c.t. J. B. OEORGE, m. U. P. S .4' I, 1 ot. MEDDYGOL TESTIMONIAL O'R FFOSYDO YN FFKAiNC Y SGRlFEXA Private J. Daviea, 2nd Batt. JL Royal Welsh Fusiliers (yr hwn sydd yu y rhyfel er y cychwyn j:— "EASINE ydyw y peth goreu a gefai* at wella y Cur yn y Pen ofnadwy yr ydym yn ei gael yci-a. Ma-e fy nghyd lilwyr yn y Trenches a minau yn ei ddefnyddio yn fynych. Kid oes ei weli. Anfonwch yehwaneg. Ysgjrifena Artist enwog o RClfain "Yr wyf yn defnyddio EASINE bob aawer at Gur yn y Pen. Dei'byniwyd miloedd o dystioLaethnu cyffelyb. Mae EASINE yn hollui ddiogel i'w gynieryd. AEae yn gwella Cur yn y Pen, Neuralgia, a'r CMannodd niewn ychyuig funudau. Ar werth yn mhobman: T: wy y post, am IA oddiwnth y gwneuthurwr HUGH JONES F.S.M.C., THE MEDICAL HAJLL, B L A E N A U P E S I N I O G. CLAKKJE B41 PILLS. Gellir DIBYXU AM weixhad y drwy'r Pelena,a hyn i bob an iwylder oyfanaoddiadol neu etifeddol ar yr Organ a ii Cyiriol, Gravel, a Piic-enau yn y cefn, yn y ddau ryw. Yn rhydd odd;wrth ai-ian bN-w. Sefydiwyd er's dros 50 mlynedd. Mevvn blychau 4s 6c yr un g;an yr holi flferyliwyr a rhai yn gwerthu Patent Medicine, trwy'r byd Neu anioner 60 stamps i'r gwueuthunvvr.— The LINCOIJN & MIDLAND COUNTIES DRUG CO., LINCOLN. LADtES! IF YOU ARlr WISE E??? } before parting with your ii ?a E'L" i money tor useless reme<lifts, £ write to me lora FREE SAMPLE, su'Iioient. fora cir 5 Of my renowned treatment fo all Ï1TegnJarities. i$ nauseous d.-iifjs. Guaranteed absolutely affect'i invariably undo* mn hour. Act.- like magic in t. i most obstinate and unyielding cases. F*i: "■ impossible, so why worry? 8END NO MONtV. Sample, i "THE MANUAL OF WISDON, H S an interesting book, Sworn Testimo:iinlj4, guara: I | genuine under penalty or £ ft.000, sent ASSOLUI E- v ? FREE. 5 THE MANAGERESS, LE BRA8SEUR SURGICAL CO., LTD., Jj (Dept. W.?.). Geoffrey Butidings, j^ John Bright at?eet, BIRMINQHAM. jP -j '??'?.. !??i'?. ? H 0 R T 0 N S 1. X. L. P ILLS ARE WARRANTED to cure aU private em,-s and complications of the urinary organs, whether acquired or otherwise also, gravel, and pain in the back. Free from mercury. Sent post-free for 4s 6d. by the Proprietors, HO Ei K J X & CO. Chemists (late Chief Dia- pe-nser from Birmingham General Hospital), (Dept. 71), Aston Manor, Birmingham. Le;.te8 answered free. N. B. NEVER KXOWN TO FAIL. SUPPLIED DIRECT. HORTON'S 15ENEDICT ifLlLS. FREE TO LADIES. IN A FEW DAYS correct aL irregluarities and remove all obstruc- tion; also cure Anaemia and cause no înjuries; to the married or flingie are invaluable. By post, under cover, for Is 3d or 3s., fr .m HORTON & CC;. Chem;sts (Chid Dispenser from the b:, Birmingham Living-in Hosoitali, (Dept. '71). Aston Manor, Birmingham. Sold ever 56 years. SELDOM EVER FAIL. ALIlr LADIES should send penny stamp for a free sample o: Pills, aa.l bo- k of Testimonials. MORRIS SOINTMENT (ELI KITTY MORRIS). HWN SYDD YN ANFFAEI EDIG st bob anhn-vde iii croei:. Mie wed; caei I ei brofi gun gannoedd sydd wedi cael .achad oddiwrth Tan Eiddew, Eczema, Piles o?iaol, L-losg Tan, Llosg Eira, Penau plant yn torri Dwylaw torredig. Briwiau ar goesau drwg. Boxes CHWE'CHEINIOG a SWLLT, i'w gaei gan- C' MISS K. MORRIS, J 6, Llanberis Roa-d, CARNARVON. MEDDYGOL FOR >10P.F THAA itfTKTf FEARS THOUSANDS OF LADIES HAVK DERIVED BENEFJl- EJiOM. DR. DAVIS.3 FAMOUS FEMALE Have been universal)v admitted to be — A BOON TO WOMANKIND. THEY are the b st known remfxly for JL Anaemia, Giddin&ss Fulness, Aitd swellin^- tfvr Meals, L-ods of Appetifco, Hysteria, Palpitation af the HMXt., Debility, Lopression, NWeakness, lirregu- laritice, and doll Female Ailments. Boxea ild., h. 3d., 3e., and i& may be from Chemists and Patent Medicine Venders everywhere or aent tree frod- observation, bj the ) DR DAVIS'S little boo^ for MARRIED \VOAliiN, most invaluable; sent free on receipt of a stamped addressed envelop", J Only a(idiem, 309, PORTCVBELLO ROAD, NOTliMG HILL. Simple sent on receipt of — —utanuo for NMMMMjXBMMMMMMM 5 "ByMwcb Pdocth 5 iWcwa Pryd" j -,os yn teimlo "dipyn yn wanllyd"- 10 "heb fod yn iawn" -"wed, rhedeg i = ■ lawr" neu "allan o hwyl", Gofalwch Ig am symud yr anhwyideb cyn iddo droi yn ■ rhywbeth gw?Rth. Y mae bob amser yn 5 L. annoeth i anvvybyddu hyd yn oed yr IN II arwydci lIeiaf o afiechyd. Byddai N B Napoleon yn arfer dweyd: "Y mae pob M eiliad a gollir yn gyfle i anffawd", Y no mae hyn yn wir amlwg o berthynas i gyfiwr gw&et yr iechyd. Achosir !!&wer &I o bo?? trwy &nhwylderau y cylla a r afu; ■ os gwir hyn yn eich achos chwi. bydd 0 dogn amserol o r meddyglyn enwog ac = x adnabyddus-Beec.??'s Piiit—y modd- £ ion goreu a dyogel i'w gymeryd. Ceir is B esmwythyd yn gyffredin ar 01 hyd yn = n oed y dogn cyntaf; ac os parheweb Jj A Cbyieryd [ = y pelenau yn rheolaidd bydd i chwi yn S ■ fuan sefydlu iechyd rhagorol i'r hwn, • | bossibl, y buoch yn ddyeithr gyfnod hir. A I ddynion a merched wedi "rhedeg i N lawr" y mae Beecham's Pills yn feddy- o X giniaeth y gellir ymddiried ynddi. Bydd x J i'w defnyddiau cryfhaol a gwelihaol yn IB fuan ddwyn organau.ytreuliad i'w cyflwr g effeithiol. Y maent hefyd yn effeithiol S m i buro y gwaed, ac felly yn Uesott yr Wi = gorph. Y mae cyflwr o ddigalondid ac j|| afiechyd yn fuan yn ildio i ddyianwad J bendithiol i teeciiais'51 pills. ill Blvchar- wedi eo nc-ii, 1/3 I' = FREE 0 F rt L A 1) 1 El S Tü PRn VE the Superiority of JL ELLIS'S PILLS FOR FEMALES, I a free trial packet post paid. Pi^epaied from the original recipe of a celebrated Nurse, and never fails in re- storing regularity, safe, certain, and epeedy. Pill thai, ii(-er disappoints. Trousands of setters of thanks, testifying to their speedy efficacy, after all other things have been tried in vain. Each pur- chaser sends back testimonials, a.i they affo'-d relief in every instance. There is nothing to equal them. 2s Ud per box. Spec: a1 extra strong pilils recommended. 45 9<1., post paid in plain wrapper, with full directions and' advice. Supplied through the post only by Mr?. ELLIS. 12. Valla five Road, Move, Sussex. An Interesting Guide. 46 pag^s. 52 illustra- tions, s-ent free ,ith each box. PWYSIG.—Mae J(HX 1RYDDERCH. Tv Nev.vdd. Caerhv.n, Bangor yn parhau i feL-(I' 'gafod ? bob do?uriau. Ym. weler, neu anIooor j'r cyfeirwd uohod. MEDDYGOL soxoxoxoxoxoxc | ,?L?waed, I! i i -'c | waed. | o ====='C:-=====-=== 0. I Gwaed J jj 0; U Mae techyd a Bywyd yn "11 VO Dibynu ar Waed Pur Cr*M || la h a Maethton || Hughes's S B I o o d PiHs S A MM "HUGHES'S BLOOD PILLS" g M yn hynod e?iLhiol at Gren ?Gw?&d ? Newydd, Pur. & Chryf, fe'ly y o dylau- V |j wadu M holl Orizanau y c?rf, drwv U X hyny yn 1\ ia,c h a u V Pen U a r y 9 Y. () w a e d. V. H i I i 0 U 8 t. 1\ ness, Afu 0. Dg, Tsr- U ^ddiantaa^a^ LS. o y U IA on, Scurvy, ':j V Piles, Fits, ?v ervouig 0. G w y n A Gwynegon, V nen Cvmal- U V. wat, poon U Cefn, Lum. S bagoGor- \j V ffrwymedd, N6ar&Jgi&. An7?wy?dc?a.a ?n M yr Arenaa, Iaelder Yspryd. garni y V cyll b. Benywod. H A.t Anhwylderau tueddoi i b-^b Gwr- fy yv aig, Maro a Merch, o bob o**im*i. j V. -uao "HUGHES'S BLOOD PILLS" H II ro 0C ledig o effeithol. y fy Ehoddei Pra-wi arnynt. U RHYBUDD PWYSJG 0 M Wrth brynu y Pilt-, hyn, gof,Ior rhag V M cael eich twyllo. Mynwch weled y V A "7H*de Mark," Mf Ca.lon fel hyn || Y. r;:T -JA; P. v '^n, twyll ydp» U ''n, twy!1 ydY" ;4' '? l. M Ar '1!'1I.l1. Store/! 0 ?0 ,,i pris gap ?.. ? ^5a., neu ? <'fleWD U -ttampw De? ? '< b H 1)' 1 0. acob Hu i; s. i M^ MANUFACTURE N t) M PENARTH. J>IFr A >XOX<>XOX<>X<>X<>3^1 < I AN I FOR, COUGHS I a XND COLDS BfCAMCISoo I I Chemist5 Wg^REXHAM. j AND 2r9 TaTDIES WOOD'S CHRLLENG REEMEDY b guaranteed unf er the sum ol JL100 to cure when others fail. Far superior to Pills, I Pellets, or any Continental treatment For all cases o? irregularities, however obstinate, CHALLENGE REMEDY is supieme. Price, I 2s. 9d.. 4s. 6d. Special, lis. StJimp for i Paniplilet. Advice free. Established 30 yeare. MR. & MVt&. A D. WOOD, Medical Specialists, 20, LOtilS STREET, LEEDS. t)y miina-— P E f E P () E S PENRHOS, GWALCNMAI ALW SYLW AMAETHWYR MON, AC ARFON AT Y FFAiTH EI For) YN PRYNU POB MATH 0 AMFEIL- IAID MEIRW. RHODDIR Y PRIST A.C UCHAF A THELIR TELEGRAM CYRCHIR HWYNT 0 ABER I LAWR I GABRNARFON. 11 11 (1 1 G W L Y B I 0 N.—Bydd gan P.J. nifer dda bob dydd I an, yn Llangefni, yn lie Mr. Desborough. ARIAN DEM BLAENDALIADAU. RHODDIR BEKTHYC PRIAN AR FYii BYBYOD. Mewn symiau brreiiam neu fawr (dim Uai na £101- AR "PROMISORY" NOTE Y BEN THYCIWR El HUN WEDI EISEFYDLU EllS DROB DDEUGAIN MLYNEDD AC YN AWR YN ftHODD) BENTHYG DROS £ 80.000 YN DDYDDIOt. AM Y TELERAU. YMOFYNER A GEORGE PAYNE & SONS 3, CRESCENT ROAD, RHYL. ARIAN I ROGIH ALLAN AR LOG A JUUbSjfMOi.. AR PERSONOL R. R. STYTHE & CO., GROVE CHA M H ER«, CAERNARFON. 3ENTHYCIR ARIAN YN uYFSII«A0bi01. o i) < YCHTDIG OKIAU 0 RYBUDD, urn dymyr^u peno^pl. NOT OF HAND YN UNIG, y* ol > teiarau oaniynol:— floufcliyjt. A^-d?.liftd. Beoathyii Al.(jall&4. iii, le (L d i k b 6 tO 42 6 t 11 is ILI 6 it bit it i tO 8J 10 6 191 104 « 4 so A" 10 4 ii" I (kw < 5 Cymojir ad dalvaHau bychata tiwj KY$rin neilltuol, neu v. dewisir jl;JJl y benthye inl sefyll cad talu y Ilog Kb hannw blwyddyu, Telir y benthyciadau am iog llawer is. Gwarentir y bydd jsofe peth yn Jiolloi gyfraiachol, pa tm a wacu bian" a'i peidio. Ymofyinweh yn bwsouc- at yn gyfieua nea gellir gwn-syd bWSD- t.r-xy v llythyidy. Arbodwch y llogau acher a'T td-driiadau trymion, trwy ymoftrn THE MANAGER, .28, QUEEN STREET, RHYL. BENTHYCIADAC BOLLOL BREIFAT 0 910 I £500. HEB SICRWYDD AR DELERAU RUES YMOII. Dim co«tin. Dim gwahaauetb mewz pade, G11XTK ARIAN nWV'1\ PCKIf Ymofyncr, ac argyhoeddir chwi. B. WOLFE 36 SPRING GARDENS HANCHESTER BENTHYCIR ARIAh AS FYR SYBUDD, 0 Eloi I 41,000. Aft ADDEWID YSGR! KJ&NBDIG i AD-DA LC Mooe-pob bftnthyciad yn hollot AS A,nxeu, neu i gychwyn. mewu Buesnea, i Ddoo refna eich Ty, i brynu, ew., neu Dre-thi. Aji fonis yr arian zyda.'r post yn gyfrmAonol euir » j»iu yn fisol, chwartwrol, it en haner- blyny d doi, neu os dew^i?- gall y box thyciad am- i fyny hyd barn. mlynedd, ond i y llog, Nid ydyw 1 pallder yn ddirr aJianiiieth. Mae y llogau yv iatd po Sghvmrc Erfynir &r i feutLycwyr ..r'n vain lloJl: 0 el mewn He ymofyn ym*. fcelir y benthyciad, sydd yn 6roi ana ,I illwor ia. N:. chotftiA ddim i chwi /a md gaP &tood punnoeda drvy xalYL. yi, oy,w-aeg nea Saeseg, aIL y prospect,at i'r NATIONAL ADVANCE and INVEST SOCIETY, Ltd.. 41, CORPORA STREET, MANCHESTER. Ratab « < 1887. Nat. Telephone. City 8066, or to ■ t North Wales Diatri Office. Si ,.RAE ROAD, Bansror, «r„d M Q U&. aA, Wrexh&m. U ROW fTurri t.1 OLD,EST.&BLISH,F-b 1J ¥ ELL-KNOWN FIRM, noted for Honel" vi.u:gs. V,10 to El.000 ADVANCSI) DAILY to all Classes worthy of credit, on NOTE OF HAND ALONE. Interest the Lowest in Ento'and & Wales, Loans. NO FEES. NO SURETIIRS. £10 from 2s 6d weekly £ 120 from 4s weekly £ 50 from 8s Od weekly £100 from 15a weekly Special Low Rates Charged for Short Period Call, Write or 'Phone (2975 City), in .Strictest Confidence to the actual Lender 11. HARRIS. 71. MARKET STREET MONEY LENT R20 to £ 5000 Christmas Applications are now invited. BUSINESS ARRANGED BY POST. Ladies and Gentlemen can borrow from us on their Own Personal Signature. LOWEST RATE OF INTEREST. Convel1 lent PaYUlents Monthly or Existing loans with other firn's paid off- DEAL WITH GENUINE LENDERS. Avoid paying heavy rates and expenses. Apply to— SAMUELS & CO*. 5 JOHN E> ALTON STREET. MANCHESTER, ARE YOU WILLING to pay 4s in the £ jL for twelve mort-bs. I don. a<lvv»rtit/» to lend Voaey at It. or its in the -9. and tljtes tell Y170 it is for one or two months. MY TBRM8 ARE IN PLAIN ENGLISH, LSO will cost you £ 4, for twelve mconthm, EM- Cis, £ 10$— £ 20, and special terma for large* CHXAPttb. RATES. DORS WI) rrn .nv>anfa A«V ON f? ADVKSTXSING ,r.n1l.<\ CT \PPLICANTS. MARK SHAFFER 8. Bold Street Liverpool B E N T HTG ARIAN o £ 5 I £ 5000 NID OES EISIEU MEICH1AFON. Telir y Benthyciadau sydd yn eefyll Anionir pob many lion a thelerau trwy y post Benthyg. Ad-daiiad. Benthyg. Ad-dali.id 5 5 5 0 40 42 Oft I f), 10 Hi 0 50 52 0 (i 20 21 1(\ 0 lijo 105 0 0 30 31 ]«> 0 1000 1050 0 0 Llog yri ol tk, y Btnn am Dynihorau Peno" oj. ond «info;i at y Mari?i.ger, 24, BANGOH ST REET, CATiNA RVON. TKE GVr^NEDD LOAN ,k I L) I,, C C'O. COETMOR CHAMBERS. BETHESDA Established 1864 Thi- well-known old established Company is prep-ired to advance money ond persona! security No preliminary charges. Strict confidence. Deposits received, and 4J per oent interest promptly paid. All inquiries and coin/unications to be addressed to the j Manager, i'l the above addreaa a THIS Od English UAcse lor Cb-"ip .1 Jeweller7. Gold and Silver Grooo; Clocks. Watchee, Pipes. Cutlery, Electro plate. Noted house for Spectacles^. Prizes fnt Athletic Sports or Whist Drives, Hawkers, Shopkeepers, or those starting in 'buKtnR?s. will find the be^t a.?s:.?m?nt and lowest prices for cash 1t IILL1GTON'S. 12 Houndstitch, LONDON E. C. -4- .p- -r OTELS. IL G- "QT .A.1L.JI:à.. UPPER WO BURN PLACE, LONDON. E C.. CV.it~a!ly Situated. Within Five Minn tea Walk \>f lixiston Station, and twenty minutes ft-onl Tad dmgtor by Underground Railway to Gower Street Station. BEDS, BREAKFAST, BATH, and ATTENDANCE, from 5s. each person 130 Rooms Lux-irie-ously Furnished. Passengers lift to all doors. Fireproof. LONDON TEMPERANCE HOTEL 77, HIGH STREET. PWLLHELI. Every Accommodation for Travellers, etc at Moderate Charges. MOTORS AND CARRIAGES FOR FTTRF. R. HUGHES —Established ]890 CERPDOROL J 0 II N JONEST Wholesale and Retail Music Sellev BETHESOA C-ELvTR Y STOC FWYAF AMRY \VI!) I C YNG nghymru 0 ganeuon ;8o7!gs? CYMR.SJG. M fel rheoi Mf<)inr pn? "ord?r" gyda thro&d y poat. Anioi)? (Songs)^ gyda therad y post. Anion" VI IF SKINS' 't. n -Ill Mo,es. ISell to the Largest Esu^ers—"Furriers of th. West."— EDWARDS & SONS, HEREFORD. Secure Prompt Payment. Much Higher Prices this Winter. Write for particular*. (Dept. 51), KENT MAIL OROEK STORES, 'fcfclMtUx. t: SWANSCQMBr (KENT) -====-=:=:: GOLD WATCH FREE. The letter., when correctly arranged, apell the names of three well-known countries. If vour answer is right we will give you a REAL LEVER WATCH, Lady's or Gent.'s, guar- SUIASD R A C N E F M E L C U 1 0 antted 5 years, entirely free of cost. Send your answer now, with 6tainp for a re- ply. Remember you are not asiced to sell anything for us, but winners must com- ply with our one simple condition and promise to show the watch to their friends so as to advertise our firm. =- I LIVERPOOL I -MUSM JONES A'R MAS LVssenger Agents, BAGOB ROUSB. S^REE" (St Paul'is Squ-rej DX^'UNWN hysbysu ein c,enl L) fed tocyn&u i'w cael enyf I bo? parth o'r byd gyda'r oil o'r lluieiViu a ganlyn:—AMERICA, CANADA, AUb- TRALIA, PATAGONIA, uju unrhyw barth arail, am y pri& isaf ym mhob doabarth. Ond Aufongair atom cewch y many Lion gyda throad y Po-o- 11 ydym yima or 82 mlynedd, ar wodi c.d prohad rnaith i yr aJDSer hrvn. Byadwn yn derbyn pawb ar eu glaniad yn y station, yn irwjieyd eu tubnis, ac yn myned gyda n'y i'r Hong, i'w rhoddi yn y Ruoma 87-S "I gilydd. Ty g'an a i ohynuna i I w deorbyn ain y aoswaisii, os byad eiuieu. hefyd i ymvrelwyr a'r firet. CASTREF I'R UI.MHV ODDICARTREF c-:= ..=-=:=:====-===:==:=.=:=: I I f K ^^Nrr ryIfjw'iffvlff/sP/p^^PEPLROIW CEOST* HER P EC PL E'S PRICES. Just the tri- I 0 1 iiimoiG'-secures W J JmWfi&ir/ > Y £ j B.' 5 itiinildiatepossessio?n IrIS* JIT^illfTPfri^jnr P1 liie ln ,sl asiounu- n i,' a r. :1 rem arkab?c gr^KraT APPROVAL, ?,n FgiE N0 9 a phones al POUNDS j K AN EOPlb ONE. B?L ??' ?'??? ???ATH?PRCNE. "HIS   ASTER'S e«a a it  ?????'? ??fa?v??'t' ;rni <i to <uit your?etf. O?er ?80,U00 recoru* always in ????&S??????t(?k. ThOL.?nds of mhmonitit. '??????? ASS FOR LIST. CRANE & SONS. Ltd. 156. High St., Bangor Bydd ICHARI:, EVANS, MEDDYG ESGYRN (Bone Setter), 8, Salem Terrace, Pwll- heli, yn ymweled a'r lleoedd canlynol yn WAthnosol:—Dydd Iau, Market Vaults, Llan- gefni; Dydd Gwener Sportsman Hotel, Port- madoc Dydd Sadwrn, Emu Temperance, 2, Palace Street (gyferbyn a'r farchnad), Car- narvon. Oil at y gewynau i DdynlOlI Anifeiliaid, am Is lic a 2s 3c y Botel; 3c yn ychwanegol drwy y Post. T B X. E R A. 17' | BYSBTSZIBV RHODDIR hyabysiadau Yn Eje?n. Tai Rai O?od, Morwynion yn Eisieu, &a Eisi. Lleoedd. Ar Wejfb, etc yn yr holl bapurau canlynol:- "Y GENEDL GYMREIG." "Y WERIN A'R Eoo," "HOLYHEAD OBSERVER" "PORTMADOC AND "-YtICCIETI) | "OBSERVER. "NORTH WALES OBSERVER." "PWLLHELI OBSERVER "BANGOR OBSERVER" Un Tar Chwo waith. gwadtb. gwaitb «- c. s c. c. W gair — — 1 0 2 0 3 0 30 gair — -.1 6—3 0 4 0 40 gair — 2 0 4 0 6 0 50 gair — 2 6 6 0 — 7 0 Gelliv anfon Stamps nett Postal Orders. ORISIAU GYDA BLAEN-DAL YN L UNIG yw yr uchod, a cni chyhoeddit Hysbysiadau am y prisiau uchod. oni anfoniT r>laen-dal. TIME T ABLE wtd -p A ( T OlOOp, | In¡rHlod arm lo ansiBi O'la.un? QITT tion is ou sale at all Railway Bookstalls and j leading Newsagents. The "Londcj Tune- and Red Rail Guide." of 3 Kingsway. London, expends to nearly 600 pites, anc' deals with over 3,000 railwaj stations, and as it is sold at Twopence the publishers may fairly claim that it is the best and cheapest Railway Guide over published. I contains in add! ton to the Railway Time Tables, a mass of informatiori that is invaluable, not ,anly to Londoners, but to ill vist-ors te London find altoge -» a «orprising •wopency-worth

I AMSER Y TRENS.

Advertising

- ..- - -:-:-:-:=-=:::::::-_-===-=-.:::,:…

PWNC YR IECHYD

[No title]