Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

WRTH HEBRWNG i

I Heddyw'r Bore I

Advertising

Advertising
Cite
Share

Prynir Dodrefn Outright. Distance no object. Salf by auction on owners, premises. GREETHAM & SON (Est. 1848). Auctinneera, 27 Newington, Liverpool, 18 Rydal Bank & 106 Liscard Road Lleca r Tel. 646 Royal. _U- Coupon Rhad. Yswiriaetb (Faidier a'i hollti'n rhydd), jBYDDl'A.i GRESHAM Fire and Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House," Poultry LONDON, E.C. dalts £100 (can punt) i gynryofeiolydd oyf-rnthio a phersonol y sawl a fo'n ddiles-ddallwr y COU hwn, 08 y bo iddo fo neu hi gael au Iladd yn hotloL ao yn uniongyrchol drwy ddamwain o lawft.1 Deyrnas Gyfunol i drgn unryw Gwmni Reilfionid, Tranicar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddeditr a ° yn yr hwn y bo'r daliwr yn cael ei glmdo fel telthiwr tooyn a ohlud, yn ddexostyiigedig bob amser i'r ataodaa arbennig a ganlyn sydd rw ystyried fel rhan a ohyfran o'r oytundeb- (a) Fod y marw'n di g add a o fewn d?&c niwrnod ar hugain wadi'r im-win rhybudd ohoni'n oael ei roi i'r fewn saith niwrnod yn eu Prif Swyddfa ym Llundain (c) fod y cyfryw dystiolaeth res- ymol parth aohos y farwolaeth yn cael ei gyflwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn i (d) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd- (4) fod y dd enw arferol, oyn i'r ddamwain ddigwydd, ar inc yn y lle darparedig gogyfer a hynny (ø) na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nac us person parth mwy nag un coupon yn v namor hwn na r un yh..ddi.d arall; (?) na b<?rya- wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i berseaae tan ddeuddeg us thros-ddeg a thrigain miwydd oed, ao a ddeil yn ddilys am saitli niwriKNi 0 12 o'r glooh y dydd y'i oodir. Artcyddnod y Daliwr I riføil.¡; I Danysgrifwyr, Raid I dderhYDwyr cyson y papur bwz, ddim arwyddo'r Coupon os ca'r Gymdeft-has gwbl sicTwydd a phrawfwi fod yn cael 8\n1 anfon Iddynt yn ddifwlch. Dwy Action Song Cymreig Da. Y MILWYR BYCHAIN (The Little Soldiers). Y MAMAU BYCHAIN (The Little Nurses). Gan Pedr Alaw. TONIC SOLFFA, 2g. yr un. Drwy'r post, 2113. HEN NODIANT, 6ch. yr un. Drwy'r post, 6c, Cystal a'r goreu a gwell 119 llawer agyhveifeEr yn Saesneg. Cyhoeddedig yn S-Wycldfallr «Brytlion," 356,358 Stanley Rd., Liverpool. O'R MWG I'R MYNYDD Llithoedd Gol y Brython Oddicartr 14 0 LUNIAU BNWOGIOW CYMBU. 1711 tudAl 2g, f Co o'r Swyddfa hon a ehn fcob Lly frwerthwyr a a aa a a a a a a a.a aa a a a a a a a a a a aa a J????Z??c????J????????? ? c d íleffl(W lS a 0 I 6?EAeOLOWE8B<t!6R!NeS I Half-doz best Electro-plated  n D ? from 7/6 ta 60/- | of a Ring. Q C BALL'S LUCKY ENGAGEMENT RINGS at prices to suit all Q 0 Y1"k, —————————————. < ..——- C 0 BALL'S LUCKY WEDDING RING DEPOT, Q □ Pingef-Size Cards Post Free 33, London Road, LIVERPOOL. □ □ o o o o o a a o o a o o o o □ o o o □ o o o o o □ "iBgg. ■■ of Address) CYFEIRIAD NEWYDD (Change of Address) D. R. JONES (Alaw Madog), 25 Radstock Road, Liverpool. Dealer in PIANOS, ORGANS, and HARMONIUMS, MUSIC PUBLISHER, &c. Catalogues Free on application. Terms Cash, or on easy payments to suit Customers, Orders by Post are promptly attended to. Tuning and Repairing a Speciality. Town and Country visited. Dwy gan Newydd yn barod, Pris Swllt yr un. Trwy'r Post, 1 /1. Saf ifyny dros dy Wlad (Stand for thy Country), W. T. David. Sop. neu Tenor. « Mab y Milwr (The Soldier's Son), D. E. Williams, C.R.A.M. Contralto neu Bass. Geiriau Cymraeg a Saesneg. Hefyd, y mae i hon eiriau eysegredig, ierunien, Newydd (The New Jerusalem). For Bedsteads and Bedding. W. WHITTLE SON & STOTT, LTD,, 6, 18 G 120 WHITECHAPEL, ¡, LIVERPOOL. II ø Jf Telephone 2137 Royal.