Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

YSMFELi. Y BHRDD !1 .,...…

News
Cite
Share

YSMFELi. Y BHRDD !1 R Y cynhyrchion "gogyfer a'r golofn hon i'w cyfeirio—PEDROG, 217 Presoot rd., L'pool y sillafau a'r V Llynges Brydeinig.—Nifer y sillafau a'r odlau yn gywir, ond dim cynghanedd o gwbl yn yr un o'r englynion. Yr Bira Oerioyn.—Rhyfedd iawn Mae cynghanedd gywrain a naturiol yn y teitl, ond dim llinell gywir yn y gweddill o'r englyn. Myfyrdod, etc.-Bu raid cyffwrdd ambell air a llinell. Dadleithiad.-Dun cynghanedd. Cymeradwy.—Myfyrdod, etc., Y Llwfrt Y Dewr, Annerch, etc. (llawer o ddiolch) CERIDWEN FERCH MADRYN. '? "« Mewn angladd aeth mwyn englyn-y bardd hon Yn brudd iawn ei nodyn s A chwyn serch ei awen syn 1 ° Red ym mydrau 'mrawd Madryn. v Ceridwen lawen oleuwyd—&'r wen j Yrrai wawl i aelwyd 0 lân galon y gwelwyd Gwawr oedd Ion ar ei grudd lwyd. 'Roedd rhyw nefolfyw elfen-yn hynaws Eneinio Ceridwen; 1 Doniol air a denol wen Ddoi'n newydd iawn o'i hawen. Y Geridwen garedig—oddefodd Ofid llym yn ddiddig Cywair sant, heb un tant dig, Gadwodd yn fendigedig. Rhin hedd wyr rheini addien—wrth borth Bedd, a'i oer dywarchen A'r deigr red, 0 Geridwen A sych y byd syjiwchben. Bywyd gwir byd o gariad-wedi byd 0 boen a dadfoiliad,- Dyna fu, Geridwen fad, Iddi yn ogoneddiad. Uwchlaw nych, i oleiiieii-ddiniwloedd, Anelai Ceridwen Yng ngwlad engyl diangen, Dirioned yw'r enaid wen PEDROG. ANERCH AR FRYS YN YR EIRA I'M CYFAILL PEDROG. Welcome home," ar ol cwm hir—o deithio Daethost o'r anialdir; j A'th ddwylaw eto'th welir, Yn bledu'r gau, bleidiwr gwir. Loesion fydd dy lesiant,—y wylo hir, Costrel Ion a'u cadwant: Helbulon, llym-brawfion, brofant, Yn dorri'r sel wrth daro'r sant Dy ras yw mwynder Iesu y cia" fyr Diferol o'th ddeutu; f. Yn ei gol, dy awen gu, f A goethir, a'th bregethu. Lenyddwr, boed it flynyddau-o lawen-I Oleuo meddyliau Er cadw'n gwyr rhag codi'n gau, I resyn andwyo'r oesau. PLENYDD. MYFYRDOD Y MILWR CLWYFEDIG. Yn nistawrwydd dwys ysbyty, Ac ym mhell o Gymru dlos, Dan fy nghlwyf,—ae eto'n ymladd Gyd a mrodyr yn y ffos 'Rwy'n breuddwydio mewn gofidiau, Swn magnelau ar fy nghlyw, Gweled bechgyn Cymru'n marw— te Marw i Gymru faeh gael byw. Ar y mdr i'm golwg hefyd Llynges Prydain heibio ddaw, Ergyd ar ol ergyd rua, Nee y cryn y Twrc mewn braw Arnnaid fflam a yrr daranau f O'r magnelau mawr yn rhydd, Ac fe dorrir cwsg pellterauj I'w hadseinio nos a dydd. Cymru a,nnwyl, gwlad y Bryniau," Mae ei meibion yn y gad, Ac yn ymladd dros iawnderau Sy'n cofleidio Rhyddid gwlad Dewrin filwyr Gwlad y Cennin, Heb eu hail dan haul y nen, Heno sy'n wynebu'r gelyn Draw, ym mhell o Walia Wen. Llawer o 'nghyfeillion tirion Heddyw sydd yn dlawd eu gwedd, Rhai yn gorwedd mewn ysbytai, Rhai yn gorwedd yn y bedd. Arglwydd Dduw y Lluoedd gadwo Weddill mawr yn ol i ddod- I wneud Gwlad y Menyg Gwynion Fyth yn wynnach er Ei glod Heaton Parle, (Pte.) TOMOS AP GWILYM Manchester. Y BWTHYN YNG NGODREU Y COED I Pan oeddwn yn blentyn bach nwyfus Ar aelwyd fy mam a fy nhad, A'm bywyd yn lion a chysurus, Heb iddo ei ail yn y wlad, Mor ddedwydd y byddwn yn chware, Gan redeg yn ysgafn fy nhroed,— Ni welais ystormydd Yn ymlid llawenydd O'r bwthyn yng ngodreu y coed. Arferai fy nhad a bugeilio Yn ddifyr hyd lethrau y Cefn, Tra mamoedd mor ddiwyd yn gweithio Er cadw'r hen fwthyn mewn trefn Ni threuliais flynyddoedd difyrrach Ar w'yneb y ddaear erioed Na'r amser a dreuliwyd Dan fendith hen aelwyd Y bwthyn yng ngodreu y coed. Trwy'r meysydd yn heini mi rodiwn, Nes llenwi fy mron a mwynhad, Dan siion yr awel mi ganwn Felysaf alawon fy ngwlad Y meillion yn siriol ymgodent B'le bynnag cyfeiriwn fy nhroed,- Ymdorrai fy nghalon, Pe collwn dy swynion, Hen fwthyn yng ngodreu y coed. Yn gadarn ymgodai y coedydd ¡!¡;¡, 0 amgylch y bwthyn di-nam, Gan sefyll i herio'r ystormydd Rhag derbyn ohono un cam j j Pob deryn adwaenai y brigyn, Lie carai gael canu erioed Ei swynol alawon, Er llonni pob calon,! 4- O'r bwthyn yng ngodreu y coed. I Er gweled y plasau gorwychion I j Ar lethrau mynyddoedd fy ngwlad, Prydferthach oedd muriau bach gwynion Hen fwthyn fy mam a fy nhad; Fy serch fel yr eiddew sy'n clymu Amdano mor dyn ag erioed,— Er colli anwylion Oedd i'm fel angylion, O'r bwthyn yng ngodreu y coed. Na holwch y dagrau sy'n treiglo,— 'Fe ddywed atgofion paham,— Mae gwen ar fy ngrudd pan yn wylo, Yng ngolwg y bwthyn di-nam Dan gysgod gweddiau fy rhiaint Yn union cyfeiriaf fy nhroed, Nes cyrraedd at Iesu, I gwmni hen deulu Y bwthyn yng ngodreu y coed. J Tan y Orisiau. JOHN WM. JONES. -0-

I- il pi Mancainion-

I_0 _LANNAU TAF. I

Advertising