Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

! ' T: Jasgedaid o*r Wtad.…

News
Cite
Share

T Jasgedaid o*r Wtad. I pfordd êoèdPoeth o 't 80 iJø :;f.)eN¡. A.. -• 1, 1 1 1 ,I Macwyaid Hugh Ej¡.he.. I Euthpm ye ua o fil a mwy < Nouadd BIyy Coed Poeth, nOB Ferclier ddiweddaf, can's ddath I 11 Dygwyl Dewi Sant gan v Prif Athro Huw Elis Huws a'i facwyaid? Yago! Pen y Ge!U. 'Ni. fu erioed ddalhhi mor Gymreig yng Nghoed Poeth, a ehreda? mor Gymreig y ng iNghoi?(1'-Poeth, a cliredae, ? yr drp. dan ddylana'?d y?txyjdau?a-.?osai' r mil am ddwyawr. Cyrhaeddais ych'dig cyn codi'r lien, ac yr oedd .yo, werth cacl hamddeni lygeidio ar ydorf awehus ac anps- mwyth *y wledd s«ji4di!edig« GwelWR" y Prif Athro a'i gynorthwywyr parod mor; chwim a thrcfnus, gan gfyomwiin galonnog, bawb fel ei gilydd. Gwlsgent ddarlun LJwyd o Eifion ar au bron. Yng nghy- feiriad y llwyfan yr oedd tawelwch i-nawr-, petit lle<lan$hYfJreinll.;l'Uaûtl;'ppedwar' ugain o wiwerod mal y dwedai fy main era talwm. O'r diwedd (lac,rJleni j'Y;lY-: dacw dyrfa o Gymru Fydd' sirioled a chwc?od a thlysed a li.Upd—yn  ar? arch? 4 ? 'p ? ^4# Pl%W l3wy» dac?- r. e -s vY, iy m CT"I t Idyg Cyngor Sir Ddinbych)—carwr cyrff ac enoid.; I iau plant Cyniru. 1 Yn ei ? ymyl gwelaf y! Parch. T. Miles Jones, Treuddyn-campwr j am bl^hu ac aeen|iu.peri|ijllio» Tro fy llýgad l'r dde a shrill fAr NltnSI nwhards, na ddywed How d'ye do r' wrth Gymro na Chymraes. Y hi, fel Miles Jones^ yma, am y tro c^ntiif erioed—yr naill i ftti&uthur t ft 1 • ddiferu o d&nnau'r:' 'delyn a'r llafl 1 ddilyn gyda'i acen gain a'i blethiadau medrus. Ddeled Nansi yn honwisg (Jwlacl V i :i Rosina Davies o'r Ysgol hofyd oedd yno, ac yn barod a gofalus am dmp y bd)?do?'neg Yr oedd- popeth wedi et dpefR?'R ?bftg<M?? gEn?Mr.-Hwya. Dacw yntau ar ei draetl ac ar smic dyma ganu ?fc? ?'?sd /? JV?o?oM, I Canodd ??' ?f?c? air'^t^rdoneg, a dUy?K?y co?g?da ?h?iban?C???r?- ?MMu??. Came melys ar y delyn g,?ma4?? NAr Richards aner&hiadau barddohol gSn 'Wyh I Williams, Tomos Cadwaladr, Bryfdir, a Phencerdd Gwynfryn Miles Jones yn gosod penhiliion ar Setch HudM ac yn atel|,i encor gyda Fy annwyl fain ar Vapten Morgan, wedirfiicJi?dd £ u^gan Jc^Wn— dwys ac effeithiol odia^th oedd ,y gosodlad yma ac hefyd Cyffes y Mcddwyn a'r Uxor Glan. Canodd y c6r Y Saith Cysgadur. D-wy a alawon Llydo,v (Plygemgr,-n -vr-Afore*, y felin), C<w»{f, fy unu-ylyd dinam (P.P.Pari). 7 4 w efco, Cwya cly galon, Canu n mch i Arfom Ymdixith^ptcn Llwyd^i HeivAelwyd Gyrnru. Cyn terfynu methodd Caenog Jones a T. E. Tumy« (^.) beiclip a inynd ar draws popeth i adiolch o .galon i'r Prif Athro am y wJodd ddiaiU Cymeradwywyd y diolch gan y dorf mewn modd na theimlais ei, gynhesach erioed. Terfynwyd drwy ganu 0 Arglwydd, Dduv- Rhaghmiaetli. Teimla Coed Po<sth ei bod wedi ei dwrchafu megis hyd y nof m9!l1íJJ.ffac1  g. y bonditliion y?nae ei 'iiiod'? iaii -go iei?tr nad oes e ail yng^Nghy.mi u. ,np,, ac ar e: blant disgtair. DeaUaf ycyn?eUr yr ?vl ar ye'??ff?y?ayXyc?di.' Bo? iVllv n wircr'mwyn Cymru, ac p-v,.Ili "V ld a?P;?g'?''ao?-'?d? di?"?.'?? I'??y' M?id?d! Pencerdd Gwynfr?n. jt'r Wyl eleni I gadw Dy?MS? .S"1: 1 Caed IAI a Maelor | I danic n bro gwladgar i51am- # Gorsedd^ cvpegrftyz I ?'' ?j?b ??&i.? ?it.?r .?o ?. ? s' I Tra'h '?MO" ?'yfCefedig. | I éitê!rd'h 3}Jdt:MiM'h lf'l J T??eb?r?????'p?E??   I -'NialIs?riri?ddyggM-?draw i lle maXç..çrp. A thwym hwn J& ^wwiJUfi'jvpyaonnu. ( ¡ Daeth Nansi ber o-FaMwyn- drarw I I dynnurm?i ?r ta?M?a,?- I Pencorddes ann wyt @? mru won, 1 :<' 'b 'Ii '"f ::4'l i '&tøG, 'Î,Y. J 1t\1' J., F, ai- yl y ?'6?? 4<??P y? ?yl Heb Na!? ?t pHe?a?hciadau. ü"X) ,J\ h t;[ j Ld'if..?' t f Acenhu n gam W' J-one, JVto'^ff^ei|^c^wll_ac^ R t¥)',blù)J)]i: ?. ? Ij "Q. h"f 1, ;tN' ",iT," n,YJ"J: .) )' 1 ¡ A pnlethwr trioedd Gwlad y Gun,— Mae'n a???I &t&?yad r I :? uK tLILd: :"ní'"ii."iiftftï"c:>¡; i Nes ^adfes eaa ?r??ydy?LL ? I  ;{' ,m.lpl r)' -1't Meginydd ?de^n Gwaliar— | ??d????????n?n??-? Bonlle?aw (tl<? a. <h?w? ? < f/«PwSo?ife^lor byth.yiv agnl ti hae»  t< Tyd irit ?i)," I < ,,rt ?."aSf;.? ?. ?'??'?'?':? ??. '? ?- ?? j! vSbryd Sant yr VVjl  Ar ddawnns blant Bryn Tabor ?Y??&iniQ?mm gM?on gwiad < I yrr gu oit  .1' Wrth o eftaro | JA 1 F' ¡ 'if'l1;- ar ¥ r f!f; 3 3'1\' I, ,I.' !<,c') r: Fro Sant y Wejco a, Morgaa iilwyd, I 'Dy P^ewi1 gU—fho'M^ioh ar hvn. 4 phaid moesgrymu i ehtron-: •Dy iaith. dv Wtad, delft3?qati't'If; J Eu cartrcf fo'n dy galon. J NA ..gj^asftnaeth coffa yn Salem, Llanllyfni, nos Sul i'r Lieut. I li<fielts. CkfkyJl C^jIpgrfUiUg^hi. y Parch. J. JoiieH, BrynrcKlyi), a'r Prad, MarchU IJr yF offervii gan Mr. 'Arawel Chyen. Pryn-q hawiê hen ddiacon parc?p?,?Mr. Jpltn'??lliams, Bluej BeH. yCll?n??-m myu?ei ? t,.  he.cb'w,? I1lt\nífAt: ItPIb'g;; 'm 1 a ganlyn vi? rq-? "Pån ,tt (<???%in!M???W. 'WiUiams (M.C.), Tal v Sam; R. J. Parry (W), J. M. WiUia;jms,? D, Davies (B), .Pen v Groes T. \VilliamsJ D. Davies (B)? ??' %t6ych Khos Tr^faf. C???"  !?yg 'V, \l/A'tWMlon: Caift 'l" eg?s; goMed ?? ?M??'-?.r' Hen ..berenn 'gar?f ? tá'" ganu^|§/ ?'c "T? D?! *p."¥ .¡j.<I.l '.A "'1"I¡I. 1 ..A'' 'u" I ?m?gdandu''?r-ef?n?;?r? wn r -I naM a no3 ']ratrddi?ed(taf. ?yn?6rd?S?! Ysgol y Cyngor, a'r elw 'i echg?n yr 'á II sy^d^fi-SbJJyddiB. Cafwyd y-fai-lt-iwvyl; nes y cynhygiwyd ac y cefnogwyd cael y ■ cY1Wh a'¡H#PY ??It??sa?. ? Daeth',?n?U? ?ri?t???gcr sydd yh, 9!"P Nny¡;rpp i ddewcipn ii rdaj. jl e?h?ii?d ??<M?yt?a?? &SM.? da^W eu????aj?.?iA?? "i{.y:¡f\.œa, i; Cesarea raw'd'iiiewni gwaen a chraig.ne?w?i'?a?Ua'd. Llwydd? iant roawr .??t???a? 4twela%^ftb? yj hysbvsiad yn Y ??/<o?y,bydd yn}l tileyddol iawn. Chwith'gennym e?cb GoUi o'n mysg, ond hyderwn y dowC> vn ol yn Hu mawr yn y man. Hyd hynny, fechgyn a genothod, lien gyfeillioli ho?, ('-yddwch wych. < 9W?L .pD?tM MOjR?A, C'?-BNN?Z? jFV^wG^aiMK^ «^on* yn V -LVytvyd&i ?r,)prydnhawii??, y.-ifiro ?.'?MoH'ia ?&M??'M?A<? JS^ngor » r raos MiK HEHis B?wie?iA.S.')? C??M?hedbeserBs?c? .?ed?.ea'gwM?.iyn'Mn.' MiiU merGh6eK?mm. (Bwkenticdd ? jMis?&?en?nw? GrUSths (???- 0* Lleyn) Oa?"gwa?naetb <Madame Gladys WiHiams fon. Daeth'-cannoedd o bbbi yaaghyd ? jy pr, ond am y nos yr.oedd yno r?i taHo?dd. C.ynawnodd: yr East, Lane. Band ?eu-g?aitb yn! ardderchog. DeaUwn fod trqs iddau'eant yn gUr drwy'r wyl at fechgyn '{? ?yddMt.'Gg?.peJg. ? '??? ''D?e? y ?'a6.e  'itI&ftPA 'frEVIN.^GwyVDdewi y 7'abet 1 imclj (A)—Klcni cyfaffod o nodwedd anr rywiMthol t gaect Yr Oedd y dd?y etc?o? ??t??y'naiH ga? enethod a'r Hall gan ?c?- ?? ? ys%olr%lfethi\ol y"Moffa, t> dan"ftrweh|- m tn?-? -y'?rif?S??es MiBa??t?W? ?y?aaM?r6t??n.-??m??.y??d? Idb,' ?n?dfMi ?an y?pa??n?f a'f p???e?? 'S?t?n law?on y pewcrdd Heoi—Mr. 0. jvjjj. ?V?ms, I..T.S.C., yn odidog. Gan f I"í can?yd anthem-gfoSa, o waith ? ?S?einydd, i wyr ieuainc yr a.'rdal? aber? odd eu hy?ydau dro?eu gwlad yn ddtweddR? Anthem }eddf-brydferth, gyfoethog oget'd bur ac o farddoniaeth orywog8;t ??yf awen wir." vdyw a wasgwyd gan a-,ven? -,vir, ydyw ? a, wasgwy 'd'gall ?Mn w ehaid ftrwythlawn ein cyfaiU Ar'? '?ydda gyfuniad hapus iawn o'r cerddot s' i 'bardd yn yr awdbr. Y mae efe yn f-raw ?FrParch.J: Ellis ?Williams, :B'angoT,cadeir? Sfardd Conefllaethol l'Jlb Caed rhai cyatadl ?uaothan a phwyswyd y ?yst?dleuwy? gait ?Me?nf&?d a Mr: 0; M. W?Haina. ??Wbr? ?w?d?E??h E^ans. Ina Jones, Jana ?B&gMs, ?rhoa. Owen Thomas, Sfcwuej ??t%s'ac"Ev?n' ?tMes, ?Cp-?Fa? y aMi-?-y) '?taf'?n?aag?yn o!'faMd axddigionfuwy y cyfarf&d. n A?eihi?<gan? 'y? .'täæYbÐ. ?ie??Tdd.. a ? ??a??dd ?a!?gMH -flftfrioj i?wn ar y gynuUeidfa, Hwn ydoedd e? ?mddangos?d eyntai ar lwyfan o r fath y? ein my8g,ae, yn sicr dd?gon, md hwn fyd<? yy ?olaf? ,oi"tynoir ei ddyddiaMniewn iechyd? Bn'r MwaNtydd hawddgar yn llafurus a 4 mewn cylchoedd Cymraig yn vi* U.D.A., ac yr oedd galw ami anl ei wastMHaeth fel arweinydd a beiruiad yno Anerchwyd y eyfarfod ddwywaith gan ^•einidoayr eglwys—y Parch. E., T. Evwus :fe1.y moclr et \i oedd y cyfarfod, o i ?ddechreu hyd 1 w ddiwodd, i fyny yn Hawn ;Vr clod a en.iU?yd.gan y rhai a'i bliaenorodd vn yr amsor a in.—rrE. Ambrose James, isgt -O'P ? T-1 L1;?V 9IR-??SEF '?yd Xeuadd Bentre eetaaes' no's Wene] wrando Ap Harri a'i gwrnt?'??hd trw? eu gwahaMi ddifynon dM?d. Bn ync liwyl'- ainbell uii a i ?gym' yn y?ig ar ol chwerthin cymnint Cadeind gau M? ?WM. Roberts y Fron—ctcn dechreu'inoi galonnog ar ail banner eanrifoi?wyd?i-ied | tMol. Ac arweimd y n ffraeth -gan C@rwyn iYp elwat yr achoa ??slea?dd yn NhMgele? t?y?aodiae?odd?yg?N??hC?ergybi-?tyB a? & banner 0 n?edd o bnnnan.t yn echwyr IB^fel. A pha fudiad mwy catnotadwy na i fNt? ?,:getr yno i anrhydeddu pob milw r o 0 d? a wnaath oa.w idd?'i. ?n mw,de;wrder d?wy gyn?ynQ?M?? ?awr aur 7 :Balč ydyw?tangefniK?T??oh ?rwri?eth y S?pp. .John J<mo6, RbcetMhwfa;. sydd, wod? enmil? y.?roes FU'wTol aM enwrhydri yn F.îraincj Bu adre a.m eaiby??H?edda?? brwd oed y .derby&iad ? ga?Hdd. Yng Ngbymdettha? ? -iDdiwylliadt 1 Bedyddwyr Llannerch y Meddj ^gwwdawytl anerchi»d nqdig, 0 '.f1u dgau? Mr. @woert8, Boda?pn, ar C?<XT<MO? .?- 0"" Efe a dd yng, inghapeL ? Bod- ?on.. ? M?t??wy?gan QU gwmnldt? dawn fttÍ 9 n/ ,W!)1.ElW'V .g.M.U:.8.ø ,1..n.1. ,dw.v,n ???dM?)P0lrQddt?M)?? wdd.bsethw Mr. H. D. Owen, Tand?M?n, Pcnrhoa, Thessalonica" y Bibl, yn datgan fod! golwg echrya ar y wlad honno—pGntr66n! ad?Me?? egiwysi'Bg gaA?n ? b?yho<? yn | Hweh. Dyw?jai??do?weled hen bont y' dywed tradd?idiad i'r j?ppstol Baul f?d yn gorffwys arni, a hen?urUtydan :ydywedi iddo ffoi drosto pan fynnai ei erlidwyr ei ladd | ac y chtwe«^ehiaa dJ?fiBtt* e# gap wbaeeotiddyn t.. i Ac iddo ddktefe^ejWi^sefb^idt^i^cmidGgl ieuanc o Soath Shields, nad tjedd yncr ddimf ond trwch d bridd tooh, yn}CUddiÓ'i,w:yneb. Trist clywed am farwolaeth y. Parch. J., Griffith, yr Allt, Bodedern efe'n weinidogl hyi^f#B6r(f^(|d^i* yi ynys \n gymoriadj gwreiddiol ae^Meb agored, ac, ymddo gryn, laweronaws a tMn a gon6^ttwyWd ^dau. Llygad Agored. CYMRY CAER.—No9 Fereher, Chwef. 0yrtipyi«€a«sUe«i(n Gawr, olt, trefniad eu Cyrnd&ith&s Gesuedtothol, i'rj Brifeglwys, a clittfwyd<o#dfa addolgor a ^wir, genedlaethdlpa ptoM^etu-ftChapet yn eyd-; addoli mor dlws, a phob sectyddiaeth yn;, dif¥6dd yii sv^n hen tmfi &yfrydol. "Methodd y Maett a tthael bod yno oterwydd>gwateledd, „ a Syr Owen gwaith v Senedd. "Yr 6edd Sityf Caer? ?-no, y ,C?'yi?gi) W4 i(v Cyngh. 1 J. Owen) yno, H. ? Griffith ar Cyngh. R. T. Morgaji. Canvvyd Teyrnamedd y Ddaear gan gor c?yf wedi ei rpddi ar ben y ffordd gan Dr. Bridge, a Mr. Chas. James, o'r Brifeglwys. Canwyd A ber- ythvyih hefvd a CrpgyUir cued pwgetlvgAn y -P.rch.Ll. R. Hughes, M.A.. rhoitlvor' Llandudnoia chymerwyd rlian gan yParclin. JwfeinB, M,A. (Little, Barrow ), W. Parlry • Dr. Bridget a Mr. ClifW. James;, a diolch yn fawr i'r is-bwyllgor a. ganlyn oJ Gymdeitha? Cymrv Caer.am drefnu'r Gosper? ?1 C?nyg Jones, J. Tobias, W. J: Williams, Evan Richards, a F. L. Wiluams (ysg. y ,?= icho?ti's a F yllg- 'Y* O i'tj?FH?P?.-T?Chwet ,.2S,cawdyp:- ¡I ?dd fGwyi D?? y?g ?h?peLB?hesda, & -sodai T?iraeth ynom am Eistedd- 1i ?pd??'?Iant, a-ge?id yn?mspr Rhys J. H??a. <Det??LFyeb?n yn arw?m. Cafwyd 'adBedd?diganddo'?atfo feiunadai 1 adrodd. I ?r?en. W. J'r?ry yn J ^adan. Canodd ?s.' Bvan Le???Ba?or, j?j? fd fy Mam. a -Mr. Evan.?ewl? Marwolacbh ?Vc??on i ?nd yri oedd gandd<?gan ne?ydd?? y.??/ lan bm ffnaJ;J oi\yaith1»::P ¡) y. <G^Olaes (Mr. J.' M, Cmwther).. Beirn- I! HjidiHld v oann hefyd. caaai. Mies' A. C. -jHiighe.s Emily Hay Joues, Ceyidwen Williams, Ap Eos y Berth a »: delyn, a'i fachgen bacl: (Bobby) faith oed vn rami penillion, ac mor dda n<>< b* mid iddo all ganu. Yr oedd Madam fJidOys V, illiams (Birkenhead)vn bresermol. a eiiafwyd ad^odd- iadganddi. Y goreu am adrodd dan 12 oexl oedd Dilys Davies 2, Beta Wdliamsf; 3, Nellie Edwards Dan 18 oed 1, Jenny Jones, Pant; 2, Maggie Pretoria Hughes. Am ganu, dan 12 oed: 1, Amelia Owen, 2, Gladys Williams 3, Beta Williams. Dan 16, 1, Willie Hiighesi Bangor 2, Annie. Augusta Parry 3, Eirwen Williams; 4, Hilda Owen Y eyfeilydd oedd yr Organydjd R. 0. Hu„hts —Bore GwylDdewi buom yn Ysgol eefrlae8, yn gwrando'r plant y dathlu'r lien Wyt. Ac mae plant, y Coin facs- yn enwog am hyn. Mae'r Prif Athro J. t|. Williams yri llawn o'r tan Cymreig a'r iaith yn cael chware teg ganddo. Ac y ffodus fod ganddoathrawon: i'w-gynorthw:y) I mor dda. Miss Davies, B.A wrtliy pianos a'r Athro Jeremiah Jones yn arwain canu jf plant. Nid mwn llawer ysgol y ceir plant yn gallu canu ani^, d los ac anodd yr h,?i Cafwyd cystacllu n ganu hen alawon a Mi| Wm. Morris (Chemist) yn beirniadu.. oedd yn yr Ysgol gvstadieudeth wedi bod !? ysgrifennu traethawd, a diddorol o Id gwrando'r Parch. R. W. Jones, M,A,. Y.9- rhoddi gair uchel i'r oreu, sef ar Reheert 4 Cor Plant," Proffwydai bethau mawr i'r eneth yma ar ysgrifennu stori. Tlws oedd clywed y plant yn adrodd Gweddi'r Orseddit Pyro Dduw dy ddysg," etc. Cafwyd gaif gan yr ynad John Jones sydd wedi bod y rheolwr yr ysgol am yn agos i banner em} mlynedd. Pe buasai pob ysgol trwy Gymris yn gwneud fel hyn, nr fuasai angen Cymdeith | asau i gadw'r Gymraeg yn fyw.-Miii Oyweni C'O?N?H'S ???Y.—Nbs Fercher ddi? wedd?f, cafwyd perfformiad 6 Blodweii (Df I Parry) yu yr Hippodrome gan y Shotton 4 District PhHharmbnio Society (arweinydd| Mr Roberts) Er mai Cymry yw'r cor bro, ? gy?' y? Saenneg y perfformiwyd y gwaith DiaDgen dweyd y buasai y perSbrmiad y llawer mwy effpi thiol pc yn Gymraeg. A nid rliyf?,dii i'r Cymry o« dd yn y cynhullia? Huosog fynQU g?n y canorion ganu y ddw? ddeuawd, Hywel a Biodwen a Mae Vythri) barod ar ? W?s; yu GyLntaeg,a ystyyrie mai tipyn 0'ry??g 6dd ceisio'u canu yn y? iaith fain. Cymerid y prif unawdsm ga.? Mm Laura Evans Williams, HenHan; Mis? Anal? Davies, o'r Manchester Royal CoH? ege of Mmic (PenrhyDdeudrapth); y Ajr? Lewys Iames a Fum?s Williams, o'ffi Harrison Frewin Opera Company: a'r ail br] ddara&N gan Miss Minnie JoQps.?'r Mri Wilson Roberts ? Dan Jones, aelodan o' Cor. Cynorthwyid gan Gerddorfa gi'ef, eA j nad bob a.mser yr oedd y berthynas yn hapu? iawn rUyBgddynt hwy a r arweinydd. Ei| o-oddy perfformiad drixyddo'ti dd? ? e&Anfno?dwy, ond credwn y bmBai'n fw? o lwyddianbyn iaith Dr Parry, ac yu fwjl ?ydnawa&ewylDdewi Wrth son am y| ?: Wyt, oytaFf?nif?rddn o Gymry y cylchoedd hyu yn ddiweddar er datparu urgyfer fybna] ? ? y'?ty?d yn ddydd bMieri," yr elw od(liwrt wertm&nti y clfrywyn myn&d i c 1) w -,V, (I dill i; CfOtila Milwp-' Cymre)?. Cafwyd C'vns'? erdd rr uH diben yh Jgol Shotton nos Sad? wrn. ?. j

Advertising

[No title]

Advertising