Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

YSl AfELL Y BEIRDD

News
Cite
Share

YSl AfELL Y BEIRDD Brwydr y Ifor.-Hen hanes, a dim newydd yn ei gylch ac heblaw hynny, mae eich penillion mor gyffredin a gwal gerrig. Y&afell y Beirdd.-Drwg gennyf fod yr englynion yn rhy wallus i'w cyhoeddi, ond diolch i chwi am eich calon garedig-diolch yn fawr iawn hafyd. C'ymeradwy.—Fr Parch. J. H. W., ac Ateb i Englyn y Cydwybodol. Mae ergydion da yn y ddau hyn ond nid wyf yn sicr fod pob ergyd yn ol gwn Dafydd ap Emwnt. Maddeuer i mi os nad ydynt, canys nid wyf mor graff fy ngolwg ar y munud hwn ag yr hoffaswn fod. HEDDWCH Oddittchod yr heddyehir—y byd, 'Waeth beth a ddywedir Yr amod yno rwyinir Ddeil wfin y Tragwyddol Wir.-PEDROG. MYFYRION NOS NADOLIG, 1916 0 DAN annwyd a'i anhunedd,-yn llesg lawn fy Uun 'rwy'n gorwedd s Chwaon oerion llawn chwerwedd, Yn cario barn, cur, a bedd, Ddoe yn iach, heddyw'n nychu,—a pheswch Er physyg, yn gwanu Yn lIe miri cwmni cu, Syn yw telyn y teulu. Ni ddyry gwledd a'i harogi iach,—i wendid Fwynder ;—dim sydd sicrach Na chrefer, ond rhowch i'r afiach, Ym myd ei boen, ryw damaid bach," Am hael ryddid mawl roddaf,a hyfryd Ffafrau y Goruchaf, Dan gawod yn y gaeaf, A'i ras roes yng ngwres yr ixaf. Byr yw'r aflwydd wrth flwyddi—daionus A estynnwyd imi: Daw i 'Ngheidwad, o "nghodv. Alawon uwcli o'n helyn i. Cotiaf gymrodyr cufad,—oedd yn wyeh A hardd iawn eu rhociiaci, Sy heno, trwm y syniad, 0 dan glo gweryd ein gwlad. Maellu glew yrrhell o'u gwlad, -yn gwylio Camrau gelyn anfad Yng nghyni oemi didclirna(L- Yn ddi-gwsg, yn fEosydd y gad- Hraill, tra'r moroedd mswrion-yn ubaill, Wynebant beryglon Ein. tir a wyliant, wyr hylon, Yn ystwr dig dinistr y don. 0 tan glwy'n ysbytai'n g wla(!, d,.vri-i. Mae dewrion o'r oergad Mown ing a phoen, het hoen, pwy wad ? Y cadwant Wyl Geni'r Ceidwad. O! Natiolig diheulwen—a chaddug Yn gorchuddio'i wybren Ydyw, mae'r byd mawr heb'wen Yn wylo dan y wialen. Caergybi R. Hon Williams Y BRYTHON A'I FFRWGWD Drrytt waith y da F ayrHo.,i-erioed, oedd Anrhydeddu'r Goron, Am ladd ei dwym lywyddion, Os wyt ti, Sais, taw a son. W. PRYS OWEN AC O'R DYFNDER Y LLEFAIS 4 PA HYD ? 0 PA HYD ? Ymi»osga pob dydd dros wastatir Groeg (0 Dduw, na ddoi'r diwedd ynghynt !) Fel ton a'r gwymon yn faich.ar ei chefn, ac yn fagl i atal ei hynt. Machlud y lloer, a chyfyd yr haul, heb ncwid er ingoedd dyn; Machlud yr haul, a chyfyd y lloer, fel wyneb y marw ei hun Dydd ar ol dydd, a nos ar ol nog, a r clwyfog yn tyngu, 0 Grist! A'm henaid innau o hiraeth yn glaf am gartref, a 'nghalon drist Bron a Uewygu am weled y grug, am anadl awel y Gam, Am arogl blodeu eithin y rhos, a nurmur afon y Sarn Dihoeni yng ngwlad y crasdir poeth, lie nad oes swn troed un gwynt; A'm hysbryd yn ol ar y morfa hir lie rhuthrai'r glaw ar ei hynt. Un noswaith yng nghwsg mi welais yr Eifi, a'i bannau yn cynnal y net; A chlybum orfoledd y gwynt yn y Nant, a chri y gylfinhir gref A'r bugail yn galw ar Pedro ei gi,wrth ddych- wel i dref gyda'r praidd A'r wlad odditanodd yn donnau dirif o weiriau a gwenith a haidd; Gwae fi! fod breuddwyd mor fyr ei hoed, "Hai! deffro fy Uanc, daeth dy dro A diflydd y cysur newydd o 'mron, fel. diflo dd y fflam o'r glo. CYNAN. (Pte. Albert Evans-Jones, B.A., o Goleg y Bedyddwyr, Bangor). R.A.M.C., British Salonika, Forces). LLINELLAU GLAN serch dy iron !-A mae e'n byw Fel diwall angel ynot ti, A rhodio wna fel eadarn lyw, Fel meudwy hardd, dros fro a lli Ond 0 ardderchog estron yw I mi sydd dan ei allu ef Ni welais i ei swynol Rym Yn rhodio'n unig hyd y nef. Fe'i gwelais dro ymhwys y nos, Ymrwygai drwy'r tywyllwch cry' Yn fellten fawr i grynnu'r Gwyll A deffro anwar hwyl y Ili. A! gwelais ef ger afon fawr, Yn yngan gwawd wrth ddyfroedd glas. A tharo'n drystfawr ddrysau'r nef Ag ami felltith greulon-gas. A mynnwn ddyfod ef i'm bron A'i gael ef byth yn gyfaill glwys, Fel gallwyf wylo wrtho 'mhoen A dysgu ei ddirgelion dwyy. A mynnwn ei adnabod ef A'i gael i mi yn fwyn Frawd Gwyn I'm puro i, a'm dychryn i, A'm harwain 'mIaen dros draeth a bryn. Ha fun! mor bell, mor bell wyt ti » Enillaf fi fyth rin dy serch ? Anwylaf eatron wyt, nid wyf Ya dy adnabod, 0 lSo ietch I 0 defiro, fywyd f'enaid cIa£, 1 Siarad â'm hangerdd, eneth wen, Nes teimlo'r ddaear nerth ein Had, Tra nerth ein fflam gynhyrfai'r nen I S. H. M. THOMAS. I q™™.

Fel Hediad GwennoL

Advertising